Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Skatteetaten     Postboks 4305                                          Selv...
Bangera Rama                     01 03 83 219 07  Spesifikasjon av reisefradrag.  3.2.8 Reisefradr...
Bangera Rama               01 03 83 219 07                   Foreløpig beregning av skatt...
Levering av selvangivelsen  Har du ingen endringer?  Du trenger ikke levere selvangivelsen hvis du har kontrollert opp...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Selvangivelse

2,947 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Selvangivelse

 1. 1. Skatteetaten Postboks 4305 Selvangivelse 2010 1902 8608 Mo i Rana for lønnstakere og pensjonister mv. Fødselsnummer 01 03 83 219 07 Bangera Rama Skatteklasse 1 Rom-103 Bolignr H0102 Rødhettestien 7 A Guidelines to the tax return, see taxnorway.no 9010 Tromsø Om levering, se informasjon lenger bak. Har du spørsmål om skatt, se skatteetaten.no eller kontakt skattekontoret på Tlf 80 08 00 00 Kontroller beløpene nedenfor. Se Starthjelpen til selvangivelsen for hvordan endre poster. Bruk post 5.0 for evt tilleggsopplysninger. Inntekt / Fradrag Rettet til Formue / Gjeld Rettet til 2.1 Lønn og tilsvarende ytelser 422 645 P 02 2.1.1 Lønn, Nofima Marin As Kode 111-A 394 273 2.1.1 Skattepliktig del av forsikringer Kode 116-A 7 752 0959183 2.1.4 Reise- og kostgodtgjørelse Kode 155-A 20 620 Sum grunnlag trygdeavgift (7,8%) 422 645 20110308 Sum grunnlag toppskatt 422 645 3.1/4.1/4.5 Renter, innskudd, verdipapir, andre kapitalinnt. mv. 529 16 724 3.1.1/4.1.1 Renter/innskudd i Skandiabanken Ab Nuf 1/ 4 72 3 010 3.1.1/4.1.1 Renter/innskudd i Dnb Nor Bank 36 13 714 0187933 3.1.2/4.1.5 Renter/andeler i Skagen Høyrente 11 0 3.1.2/4.1.5 Renter/andeler i Holberg Likviditet 1 0 3.1.9 Gevinst ved salg mv. av andeler i verdipapirfond 409 SKYT 3.2 Fradrag i tilknytning til arbeidsinntekt mv. -77 480 BM 3.2.1 Minstefradrag egen inntekt -72 800 3.2.8/3.2.9 Reisefradrag overført fra "Spesifikasjon av reisefradrag" 3.2.12 Premie til pensjonsordning Kode 312. -4 680 3.3/4.8 Renter, gjeld, andre kapitalkostnader og fradrag -2 3.3.1/4.8.1 Renter/gjeld i Skandiabanken Ab Nuf -2 0 3.6/4.9 Sum grunnlag for inntekts- og formuesskatt 345 692 16 724 RF-1030 LB
 2. 2. Bangera Rama 01 03 83 219 07 Spesifikasjon av reisefradrag. 3.2.8 Reisefradrag, hjem-arbeid _____________ dager à _____________ km (tur-retur) à kr 1,50/0,70 = kr ______________ 3.2.8 Reisefradrag, hjem-arbeid _____________ dager à _____________ km (tur-retur) à kr 1,50/0,70 = + ______________ 3.2.9 Reisefradrag, besøk i hjemmet _____________ besøk à _____________ km (tur-retur) à kr 1,50/0,70 = + ______________ Bompenger og fergekostnader (spesielle vilkår, se post 3.2.8 i rettledningen). = + ______________ Sum = ______________ Egenandel - 13 700 Før summen over til post 3.2.8/3.2.9 = Opplysninger om personlige forhold mv. 1.5.2 Fikk du i 2010 skattefrie spillegevinster eller gevinst fra tiltak arrangert fra massemedia til en verdi av til sammen kr 100 000 eller mer? Oppgi i så fall beløp/verdi. Kr Om hvilke spillegevinster som er skattefrie, se Rettledning til postene. 1.5.3 Fikk du i 2010 arv eller gave til en verdi av til sammen kr 100 000 eller mer? Oppgi i så fall beløp/verdi. Kr (Arveavgiftspliktig arv/gave skal i tillegg meldes på eget skjema til skattekontoret selv om verdien ikke overstiger kr 100 000. Se Rettledning til postene). P 02 1.5.6 Hadde du inntekt, formue (herunder fast eiendom) og/eller gjeld i utlandet i 2010? Ja Kryss i så fall for ja og gi nærmere opplysninger nedenfor. Se Rettledning til postene. 0959184 Krever du kreditfradrag? Kryss i så fall for ja. Ja Krever du nedsettelse av skatt på lønn tjent under arbeidsopphold i utlandet? Kryss i så fall for ja. Ja 1.5.7 Kryss av om du ønsker selvangivelsen tilsendt i annen målform: Bokmål ___ Nynorsk ___ Samisk ___ 20110308 Do you wish to receive an English version of the tax return next year? Yes ___ No ____ Dersom du har felles barn og/eller felles formue/gjeld med samboer per 31. desember 2010, kan du gi opplysninger 2/ 4 om dette nedenfor. 1.3.1 Samboer med felles barn Ja Nei 0187933 1.3.2 Samboer med felles formue/gjeld Ja Nei Samboers navn og fødselsnummer Beløp som ikke er forhåndsutfylt, føres her SKYT Postnr Oppgi nummeret på posten, se rettledningene. Skriv tydelig! Inntekt/Fradrag Formue/Gjeld BM 5.0 Tilleggsopplysninger Blir plassen for liten, bruk eget ark.. Før opp antall vedlegg til selvangivelsen (husk å skrive navn og fødselsnummer på alle vedlegg). ______ Jeg har kontrollert tallene i selvangivelsen, og har ført opp endringer eller tilføyelser dersom dette har vært nødvendig. Opplysningene er gitt etter beste skjønn og overbevisning og så fullstendig som mulig. Jeg er kjent med at jeg kan komme i straffansvar om jeg gir uriktige eller ufullstendige opplysninger. Dato Underskrift Telefon 000 Nye PIN-koder kan bestilles på skatteetaten.no/pin eller via SMS, skriv PINKODE<mellomrom>fødselsnummer (11 siffer) og send til 02111.
 3. 3. Bangera Rama 01 03 83 219 07 Foreløpig beregning av skatter og avgifter 2010 Grunnlag Skatt / Avgift Formuesskatt til: Staten 16 724 0 Kommune 16 724 0 Inntektsskatt til: Staten, fellesskatt 345 692 38 087 Kommune og fylke 345 692 46 888 Staten, toppskatt av personinntekt 422 645 0 Trygdeavgift : Lønn mv.(7,8%) 422 645 32 966 Sum skatter og avgifter i klasse 1 før skattefradrag 117 941 Foreløpig beregnet skatt og avgift etter skattefradrag 117 941 -Forskuddstrekk (trukket av oppgavegiver mv.) P 02 113 051 Foreløpig beregnet restskatt - å betale (uten renter) 4 890 Tilleggsforskudd betalt etter 1. februar 2011 er ikke med i denne skatteberegningen, men blir godskrevet ved skatteoppgjøret. 0959185 Viser endelig skatteoppgjør at du får penger igjen, blir disse overført til konto **** ** 02064. For å endre dette, se ytterligere informasjon lenger bak. 20110308 Når kommer skatteoppgjøret? De fleste får skatteoppgjøret i juni. Får du ikke oppgjøret i juni, får du det når selvangivelsen er ferdig behandlet, enten 17. august, 14. september eller 19. oktober. 3/ 4 0187933 SKYT BM. Vil du betale tilleggsforskudd/innbetale for lite betalt skatt for 2010? For å unngå rentetillegg må du betale innen 31.mai 2011. Fristen gjelder selv om du har fått utsettelse med innlevering av selvangivelsen. Eventuell innbetaling er frivillig. Ved betaling må følgende benyttes: Kontonr - 6345 0619029 KID-nr 7907589160742100017
 4. 4. Levering av selvangivelsen Har du ingen endringer? Du trenger ikke levere selvangivelsen hvis du har kontrollert opplysningene og de er korrekte, og du ikke har tilleggsopplysninger. Vil du likevel levere, kan du gjøre dette elektronisk eller på papir. Har du endringer, eller skal du føye til opplysninger? Logg deg inn på skatteetaten.no . Til innlogging må du benytte MinID. MinID gir deg sikker tilgang til en rekke offentlige tjenester, bl.a. levering av selvangivelsen. Du trenger fødselsnummeret ditt og PIN-koder. Du kan også levere selvangivelsen på papir. Send selvangivelsen i posten til Skatteetaten Postboks 4305 8608 Mo i Rana Frist for levering Senest 30. april. P 02 Skattepenger til gode? 0959186 Har du penger til gode, blir de overført direkte til konto **** ** 02064. Hele kontonummeret finner du i leveringstjenesten for selvangivelsen på nettet. Endring av kontonummer - frist 15. mai 20110308 Ønsker du pengene på annet kontonummer eller utbetalingskort, gjør du slik: • skatteetaten.no: Gå inn på leveringstjenesten for selvangivelsen. Du får liste over kontonumre 4/ 4 du kan velge blant. Dine kontonumre har skatteetaten fått fra banken. • Kontakt skatteoppkreveren: Telefon 77 79 10 00 0187933 Har ikke skatteetaten fått opplysning om bankkonto får du eventuelt tilgodebeløp tilsendt på utbetalingskort. SKYT Behøver du PIN-koder? Har du ikke PIN-koder, kan du bestille på skatteetaten.no/pin eller via SMS. For SMS bestilling skriv PINKODE<mellomrom>fødselsnummer (11 siffer) og send til 02111 . Brevet med PIN-koder sendes til adressen du BM er oppført med i folkeregisteret. Det tar noen dager før du får det i posten. Vil du slippe å tenke på PIN-koder? Er du opprettet som MinID-bruker på MinSide.no kan du benytte selvvalgt passord og registrere mobilnummeret for å få kode tilsendt på SMS..

×