SlideShare a Scribd company logo
1 of 7
Download to read offline
PLAN DE LECȚ IE
Clasa: a V-a
Data 31.05.2012
Aria curriculara: Matematică şi ştiinţe ale naturii
Disciplina: Matematică
Profesor: Ciudin Raluca Mariana
Unitatea de învăț are: Unităț i de măsură
Tema: Unităț i de măsură pentru capacitate; transformări
Tipul lectiei: Lecț ie de dobândire de noi cunoș tinț e
Competenţe generale
  1. Identificarea unor date si relaţii matematice şi corelarea
    lor în funcţie de contextul în care au fost definite
  2. Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural,
    contextual cuprinse în enunţuri matematice
  3. Utilizarea algoritmilor şi a conceptelor matematice pentru caracterizarea locală sau globală a unei
    situaţii concrete
  4. Exprimarea caracteristicilor matematice cantitative sau calitative ale unei situaţii concrete şi a
    algoritmilor de prelucrare a acestora
  5. Analiza şi interpretarea caracteristicilor matematice ale unei situaţii-problemă
  6. Modelarea matematică a unor contexte problematice variate, prin integrarea cunoştinţelor din diferite
    domenii
Competenţe specifice
   1 – 4. Identificarea unor unităț i de măsură în diferite contexte.
   6 – 4. Analizarea ș i interpretarea rezultatelor obț inute prin rezolvarea unor probleme practice cu
      referire la figurile geometrice ș i la unităț ile de măsură studiate.
Obiective operationale :
    Cognitive
     OC1 – să recunoască unitatea de măsură;
     OC2 – să recunoască multiplii ș i submultiplii litrului;
     OC3 – să transforme dintr-o unitate de măsură în altă unitate de măsură;
    Afective
     OA1 – sǎ dovedeascǎ interes pentru informaţiile prezentate, prin participarea activǎ;
     OA2 – dezvoltarea spiritului de observaţie şi a concentrării în rezolvare;
     OA3 – să se conformeze cerinţelor profesorului îmbunătăţindu-şi continuu performanţele;
     OA4 – stimularea curiozităţii şi dezvoltarea simţului critic;
     OA5 – să fie încrezători în capacitatea de a aplica algoritmi de calcul matematic
    Psiho-motorii
     OP1 – să păstreze ordinea, disciplina şi liniştea în clasă pentru buna desfăşurare a lecţiei;
     OP2 – să scrie corect, frumos şi îngrijit problemele propuse
Strategii didactice:
     Metode şi procedee
          - conversaţia
          - exerciţiul
          - activitatea independentă
     Mijloace de realizare
          - manual
          - culegere Mate 2000 + 11/12, partea a II-a
     Forme de organizare
          - frontal
          - individual
DESFĂȘ URAREA LECȚ IEI
Nr           Obie                                                              Modalităţi
                                                                      Strategii
 .  Etapele lecţiei  c-            Activitate profesor                  Activitate elev                 de
                                                                      didactice
crt           tive                                                              evaluare
    Moment          Se notează absenţii                      Elevii răspund la prezenţă şi sunt    conversaţia
1   organizatoric                                       atenţi la întrebările profesorului
     1 min
    Verificarea        Verifică prin sondaj realizarea temei             Colaborează la verificarea temei şi   Conversaţia
2     temei          Verifică oral diferite răspunsuri ale elevilor        indică răspunsurile găsite
     3 min
                                               Elevii răspund la întrebarea: „Ce aţi
                 Verifică titlul lecţiei anterioare             avut de pregătit pentru astăzi?” – „Noi
                                               am avut de pregătit pentru astăzi Conversaţia
   Verificarea                                      recapitularea figurilor şi corpurilor
   cunoştinţelor                                     geometrice ”.
3   dobândite
   anterior          Adresează elevilor întrebări recapitulative referitoare    Elevii răspund
     7 min          la unitatea de măsură pentru volum precum ș i care
                 sunt multipli ș i submultipli unităț ii pentru volum.

            OC1    Anunţarea titlului noii lecţii:” Unităţi de măsură      Ascultă şi notează titlul noii lecţii.  Expunerea   Aprecieri
                pentru capacitate ; transformări” şi a obiectivelor                                   verbale
                urmărite în această lecţie.
                   Profesorul anunț ă elevii că pentru volumul unor
                vase se mai foloseș te noț iunea de capacitate a vaselor.

                   Îi întreabă pe elevi dacă ştiu care este unitatea de Răspund din cunoştinţele anterioare că Conversaţia      Apecieri
    Predarea de
                măsură pentru capacitate.                    este “litrul”, după care notează pe          verbale
4   noi cunoştinţe
                                                caiete acest lucru.
     25 min
                   Precizează că pentru a măsura dimensiuni foarte
                mici sau foarte mari este nevoie să folosim submultipli,
                respectiv multiplii litrului.
            OC2      Multipli litrului sunt: kilolitru (kl), hectolitru (hl),
                decalitru (dal).                         Notează pe caiete scara multiplilor şi a Conversaţia  Observarea
                    Submultipli litrului sunt: decilitru (dl), centilitru submultiplilor litrului.                 sistematică
                (cl), mililitru (ml).
1kl
               1hl
înmulţire       1dal
         1l
      1dl
   1cl           împărţire
1ml                     Notează pe caiete modul de Conversaţia  Aprecieri
                     transformare dintr-o unitate mai mare  verbale
                     într-o unitate mai mică.
Îi întreabă pe elevi dacă ştiu instrumente pentru Răspund din experienţa zilnică că Conversaţia        Aprecieri
   măsurarea capacităț ii, după care le arată elevilor aceste acestea sunt: pahare, căni, pentru         verbale
   instrumente.                        cantităț i mici ș i găleț i, butoaie,
                                 pentru cantităț i mari.
OC3  Îi întreabă pe elevi dacă ș tiu care e legătura dintre
   volum ș i capacitate ș i le arată o prezentare Power Point  Noteză pe caiete, participand  la Conversaţia  Aprecieri
   care ilustrează această legătură:              vizionare prezentării.              verbale
                1 dm3 = 1 l
Se vor efectua următoarele transformări:                    Explicaţia  Aprecieri
OC2                         Rezolvă la tablă  și  pe  caiete Exerciţiul  verbale
      124 hl = …….. cl
                           exerciţiile date.
OC3     25547,1 ml = ……… l
      32 l = …….. dal
      1400 dl = …… l
       45,245 dl = ……… ml
   Aplicaț ii:
Se vor rezolva exerciţii din culegere:
               1. Transformaţi în kl: 1250 l; 12,5 dal; 35 hl; 12500
           OC2                                Exerciţiu              Analiza     Aprecieri
                 cl; 125 dl; 1250000 ml.                Activitate independentă       răspunsurilor  verbale
           OC3                                                   elevilor
               2. Transformaţi în hl: 150 l; 37,95 cl; 0,8 dal;

   Asigurarea         450000 ml; 45000 dl.
5  feed-back-ului      3. Transformaţi în dal: 750 l; 15 hl; 750 cl; 7 kl;
    10 min
                 45000 ml; 55 cl.
               7. Transformaţi în ml: 7,64 cl; 3,5 l; 43 dl; 37,9 dal;
                 0,0013 kl; 0,5 dl.
                Dacă timpul permite se vor rezolva şi alte exerciţii
                din culegere.
              Evaluează prin aprecieri orale şi prin notare elevii care au
   Evaluare
6             participat la desfăşurarea lecţiei şi ulterior se notează
    2 min
              testul.
  Tema pentru      Elevii vor primi ca şi temă de casă exerciţiile rămase    Notează tema pentru acasă şi urmăresc Conversaţia
7   acasă        nerezolvate din cele propuse şi exerciţiile 4 şi 5 pagina  idicaţiile
    2 min        97 din culegere.
BIBLIOGRAFIE


1. Culegere Mate 2000 + 11/12, partea a II-a
2. Vârtopeanu I., Vârtopeanu O., - Geometrie plană pentru gimnaziu şi liceu, Editura
  Sibila, Craiova, 1994.
3. Vârtopeanu I., Leonte A., - Geometrie în spaţiu pentru gimnaziu şi liceu, Editura
  Sibila, Craiova, 1994.
4. Manualele şcolare pentru gimnaziu şi licee, Editura Didactică şi Pedagogică,
  Bucureşti, 1997.

More Related Content

Similar to Pl capacitate

Tipuri de lectie.docx
Tipuri de lectie.docxTipuri de lectie.docx
Tipuri de lectie.docxGeaninaGeany2
 
Pedagogie 2 curs 8_testul docimologic
Pedagogie 2 curs 8_testul docimologicPedagogie 2 curs 8_testul docimologic
Pedagogie 2 curs 8_testul docimologicMihaela Godea
 
Recursivitatea prin exemple manualul profesorului
Recursivitatea prin exemple  manualul profesoruluiRecursivitatea prin exemple  manualul profesorului
Recursivitatea prin exemple manualul profesoruluinatashcka
 
Managementul schimbarii in educatie 2021.doc
Managementul schimbarii in educatie 2021.docManagementul schimbarii in educatie 2021.doc
Managementul schimbarii in educatie 2021.docNadejdaScutelnic
 
Curs 6 metodica_predarii_informaticii_metode__tehnici__procedee_didactice_1 (2)
Curs 6 metodica_predarii_informaticii_metode__tehnici__procedee_didactice_1 (2)Curs 6 metodica_predarii_informaticii_metode__tehnici__procedee_didactice_1 (2)
Curs 6 metodica_predarii_informaticii_metode__tehnici__procedee_didactice_1 (2)Leliana Bolcu
 
Metode si instrumente de evaluare
Metode si instrumente de evaluareMetode si instrumente de evaluare
Metode si instrumente de evaluareSzolosi Gheorghe
 
Metoda cubul aplicatii in lectiile de matematica bun
Metoda cubul aplicatii in lectiile de matematica bunMetoda cubul aplicatii in lectiile de matematica bun
Metoda cubul aplicatii in lectiile de matematica bundoinaceuca
 
a VIII-a piramida regulata-arii si volume.doc
a VIII-a piramida regulata-arii si volume.doca VIII-a piramida regulata-arii si volume.doc
a VIII-a piramida regulata-arii si volume.docAlexandraBejan8
 
Proiectarea de lungă durată și proiectarea de scurtă durată
Proiectarea de lungă durată și proiectarea de scurtă duratăProiectarea de lungă durată și proiectarea de scurtă durată
Proiectarea de lungă durată și proiectarea de scurtă duratăStella Grama
 
Petre Botnariuc CERED 18.07.2019
Petre Botnariuc CERED 18.07.2019Petre Botnariuc CERED 18.07.2019
Petre Botnariuc CERED 18.07.2019Botnariuc Petre
 
„MODALITĂŢI DE ACTIVIZARE A ELEVILOR PRIN METODE ACTIV-PARTICIPATIVE ÎN PRED...
„MODALITĂŢI DE ACTIVIZARE A ELEVILOR PRIN METODE ACTIV-PARTICIPATIVE ÎN PRED...„MODALITĂŢI DE ACTIVIZARE A ELEVILOR PRIN METODE ACTIV-PARTICIPATIVE ÎN PRED...
„MODALITĂŢI DE ACTIVIZARE A ELEVILOR PRIN METODE ACTIV-PARTICIPATIVE ÎN PRED...Livia Dobrescu
 
Lucrare metodico-ştiinţifică pentru obţinerea gradului didactic I
Lucrare metodico-ştiinţifică pentru obţinerea gradului didactic ILucrare metodico-ştiinţifică pentru obţinerea gradului didactic I
Lucrare metodico-ştiinţifică pentru obţinerea gradului didactic INaghi Elisabeta Edit
 
Proiect lectie deschisa
Proiect lectie deschisaProiect lectie deschisa
Proiect lectie deschisaTundeLaudat
 

Similar to Pl capacitate (20)

Strategii didactice 1
Strategii didactice 1Strategii didactice 1
Strategii didactice 1
 
Tipuri de lectie.docx
Tipuri de lectie.docxTipuri de lectie.docx
Tipuri de lectie.docx
 
Pedagogie 2 curs 8_testul docimologic
Pedagogie 2 curs 8_testul docimologicPedagogie 2 curs 8_testul docimologic
Pedagogie 2 curs 8_testul docimologic
 
Recursivitatea prin exemple manualul profesorului
Recursivitatea prin exemple  manualul profesoruluiRecursivitatea prin exemple  manualul profesorului
Recursivitatea prin exemple manualul profesorului
 
Managementul schimbarii in educatie 2021.doc
Managementul schimbarii in educatie 2021.docManagementul schimbarii in educatie 2021.doc
Managementul schimbarii in educatie 2021.doc
 
Conversatia
ConversatiaConversatia
Conversatia
 
Curs 6 metodica_predarii_informaticii_metode__tehnici__procedee_didactice_1 (2)
Curs 6 metodica_predarii_informaticii_metode__tehnici__procedee_didactice_1 (2)Curs 6 metodica_predarii_informaticii_metode__tehnici__procedee_didactice_1 (2)
Curs 6 metodica_predarii_informaticii_metode__tehnici__procedee_didactice_1 (2)
 
Metode si instrumente de evaluare
Metode si instrumente de evaluareMetode si instrumente de evaluare
Metode si instrumente de evaluare
 
Lectia
LectiaLectia
Lectia
 
Strategii didactice
Strategii didacticeStrategii didactice
Strategii didactice
 
Metoda cubul aplicatii in lectiile de matematica bun
Metoda cubul aplicatii in lectiile de matematica bunMetoda cubul aplicatii in lectiile de matematica bun
Metoda cubul aplicatii in lectiile de matematica bun
 
a VIII-a piramida regulata-arii si volume.doc
a VIII-a piramida regulata-arii si volume.doca VIII-a piramida regulata-arii si volume.doc
a VIII-a piramida regulata-arii si volume.doc
 
Proiectarea de lungă durată și proiectarea de scurtă durată
Proiectarea de lungă durată și proiectarea de scurtă duratăProiectarea de lungă durată și proiectarea de scurtă durată
Proiectarea de lungă durată și proiectarea de scurtă durată
 
5160517.pdf
5160517.pdf5160517.pdf
5160517.pdf
 
Petre Botnariuc CERED 18.07.2019
Petre Botnariuc CERED 18.07.2019Petre Botnariuc CERED 18.07.2019
Petre Botnariuc CERED 18.07.2019
 
„MODALITĂŢI DE ACTIVIZARE A ELEVILOR PRIN METODE ACTIV-PARTICIPATIVE ÎN PRED...
„MODALITĂŢI DE ACTIVIZARE A ELEVILOR PRIN METODE ACTIV-PARTICIPATIVE ÎN PRED...„MODALITĂŢI DE ACTIVIZARE A ELEVILOR PRIN METODE ACTIV-PARTICIPATIVE ÎN PRED...
„MODALITĂŢI DE ACTIVIZARE A ELEVILOR PRIN METODE ACTIV-PARTICIPATIVE ÎN PRED...
 
Proiect didactic
Proiect didactic Proiect didactic
Proiect didactic
 
Lucrare metodico-ştiinţifică pentru obţinerea gradului didactic I
Lucrare metodico-ştiinţifică pentru obţinerea gradului didactic ILucrare metodico-ştiinţifică pentru obţinerea gradului didactic I
Lucrare metodico-ştiinţifică pentru obţinerea gradului didactic I
 
A3 - FISA 3
A3 - FISA 3A3 - FISA 3
A3 - FISA 3
 
Proiect lectie deschisa
Proiect lectie deschisaProiect lectie deschisa
Proiect lectie deschisa
 

More from Raluca Mariana Ciudin

Orizonturi culturale revista nr 3 scoala gimnaziala petru poni cucuteni
Orizonturi culturale revista nr 3 scoala gimnaziala petru poni cucuteniOrizonturi culturale revista nr 3 scoala gimnaziala petru poni cucuteni
Orizonturi culturale revista nr 3 scoala gimnaziala petru poni cucuteniRaluca Mariana Ciudin
 
Orizonturi culturale revista nr 2 scoala gimnaziala petru poni cucuteni
Orizonturi culturale revista nr 2 scoala gimnaziala petru poni cucuteniOrizonturi culturale revista nr 2 scoala gimnaziala petru poni cucuteni
Orizonturi culturale revista nr 2 scoala gimnaziala petru poni cucuteniRaluca Mariana Ciudin
 
Orizonturi culturale, revista nr 1, sc. gimnaziala petru poni cucuteni
Orizonturi culturale, revista nr 1, sc. gimnaziala petru poni cucuteniOrizonturi culturale, revista nr 1, sc. gimnaziala petru poni cucuteni
Orizonturi culturale, revista nr 1, sc. gimnaziala petru poni cucuteniRaluca Mariana Ciudin
 
Leonardo da Vinci, "Stilisti de moda - creatori de frumos si armonie in lumea...
Leonardo da Vinci, "Stilisti de moda - creatori de frumos si armonie in lumea...Leonardo da Vinci, "Stilisti de moda - creatori de frumos si armonie in lumea...
Leonardo da Vinci, "Stilisti de moda - creatori de frumos si armonie in lumea...Raluca Mariana Ciudin
 
Scoala de Arte si Meserii Scheia, revista nr. 4
Scoala de Arte si Meserii Scheia, revista nr. 4Scoala de Arte si Meserii Scheia, revista nr. 4
Scoala de Arte si Meserii Scheia, revista nr. 4Raluca Mariana Ciudin
 
Scoala de arte si meserii scheia, revista nr. 3
Scoala de arte si meserii scheia, revista nr. 3Scoala de arte si meserii scheia, revista nr. 3
Scoala de arte si meserii scheia, revista nr. 3Raluca Mariana Ciudin
 
Scoala de Arte si Meserii Scheia, revista 1
Scoala de Arte si Meserii Scheia, revista 1Scoala de Arte si Meserii Scheia, revista 1
Scoala de Arte si Meserii Scheia, revista 1Raluca Mariana Ciudin
 

More from Raluca Mariana Ciudin (13)

Orizonturi culturale revista nr 3 scoala gimnaziala petru poni cucuteni
Orizonturi culturale revista nr 3 scoala gimnaziala petru poni cucuteniOrizonturi culturale revista nr 3 scoala gimnaziala petru poni cucuteni
Orizonturi culturale revista nr 3 scoala gimnaziala petru poni cucuteni
 
Orizonturi culturale revista nr 2 scoala gimnaziala petru poni cucuteni
Orizonturi culturale revista nr 2 scoala gimnaziala petru poni cucuteniOrizonturi culturale revista nr 2 scoala gimnaziala petru poni cucuteni
Orizonturi culturale revista nr 2 scoala gimnaziala petru poni cucuteni
 
Orizonturi culturale, revista nr 1, sc. gimnaziala petru poni cucuteni
Orizonturi culturale, revista nr 1, sc. gimnaziala petru poni cucuteniOrizonturi culturale, revista nr 1, sc. gimnaziala petru poni cucuteni
Orizonturi culturale, revista nr 1, sc. gimnaziala petru poni cucuteni
 
Leonardo da Vinci, "Stilisti de moda - creatori de frumos si armonie in lumea...
Leonardo da Vinci, "Stilisti de moda - creatori de frumos si armonie in lumea...Leonardo da Vinci, "Stilisti de moda - creatori de frumos si armonie in lumea...
Leonardo da Vinci, "Stilisti de moda - creatori de frumos si armonie in lumea...
 
Grupul Scolar Scheia, revista nr. 7
Grupul Scolar Scheia, revista nr. 7Grupul Scolar Scheia, revista nr. 7
Grupul Scolar Scheia, revista nr. 7
 
Grupul Scolar Scheia, revista nr 6
Grupul Scolar Scheia, revista nr 6Grupul Scolar Scheia, revista nr 6
Grupul Scolar Scheia, revista nr 6
 
Grupul Scolar Scheia, revista nr. 5
Grupul Scolar Scheia, revista nr. 5Grupul Scolar Scheia, revista nr. 5
Grupul Scolar Scheia, revista nr. 5
 
Scoala de Arte si Meserii Scheia, revista nr. 4
Scoala de Arte si Meserii Scheia, revista nr. 4Scoala de Arte si Meserii Scheia, revista nr. 4
Scoala de Arte si Meserii Scheia, revista nr. 4
 
Scoala de arte si meserii scheia, revista nr. 3
Scoala de arte si meserii scheia, revista nr. 3Scoala de arte si meserii scheia, revista nr. 3
Scoala de arte si meserii scheia, revista nr. 3
 
SAM Scheia, Ani de scoala nr. 2
SAM Scheia, Ani de scoala nr. 2SAM Scheia, Ani de scoala nr. 2
SAM Scheia, Ani de scoala nr. 2
 
Scoala de Arte si Meserii Scheia, revista 1
Scoala de Arte si Meserii Scheia, revista 1Scoala de Arte si Meserii Scheia, revista 1
Scoala de Arte si Meserii Scheia, revista 1
 
Pl suprafata
Pl suprafataPl suprafata
Pl suprafata
 
Pl perimetre
Pl perimetrePl perimetre
Pl perimetre
 

Pl capacitate

 • 1. PLAN DE LECȚ IE Clasa: a V-a Data 31.05.2012 Aria curriculara: Matematică şi ştiinţe ale naturii Disciplina: Matematică Profesor: Ciudin Raluca Mariana Unitatea de învăț are: Unităț i de măsură Tema: Unităț i de măsură pentru capacitate; transformări Tipul lectiei: Lecț ie de dobândire de noi cunoș tinț e Competenţe generale 1. Identificarea unor date si relaţii matematice şi corelarea lor în funcţie de contextul în care au fost definite 2. Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural, contextual cuprinse în enunţuri matematice 3. Utilizarea algoritmilor şi a conceptelor matematice pentru caracterizarea locală sau globală a unei situaţii concrete 4. Exprimarea caracteristicilor matematice cantitative sau calitative ale unei situaţii concrete şi a algoritmilor de prelucrare a acestora 5. Analiza şi interpretarea caracteristicilor matematice ale unei situaţii-problemă 6. Modelarea matematică a unor contexte problematice variate, prin integrarea cunoştinţelor din diferite domenii Competenţe specifice 1 – 4. Identificarea unor unităț i de măsură în diferite contexte. 6 – 4. Analizarea ș i interpretarea rezultatelor obț inute prin rezolvarea unor probleme practice cu referire la figurile geometrice ș i la unităț ile de măsură studiate. Obiective operationale : Cognitive OC1 – să recunoască unitatea de măsură; OC2 – să recunoască multiplii ș i submultiplii litrului; OC3 – să transforme dintr-o unitate de măsură în altă unitate de măsură; Afective OA1 – sǎ dovedeascǎ interes pentru informaţiile prezentate, prin participarea activǎ; OA2 – dezvoltarea spiritului de observaţie şi a concentrării în rezolvare; OA3 – să se conformeze cerinţelor profesorului îmbunătăţindu-şi continuu performanţele; OA4 – stimularea curiozităţii şi dezvoltarea simţului critic; OA5 – să fie încrezători în capacitatea de a aplica algoritmi de calcul matematic Psiho-motorii OP1 – să păstreze ordinea, disciplina şi liniştea în clasă pentru buna desfăşurare a lecţiei; OP2 – să scrie corect, frumos şi îngrijit problemele propuse Strategii didactice:  Metode şi procedee - conversaţia - exerciţiul - activitatea independentă  Mijloace de realizare - manual - culegere Mate 2000 + 11/12, partea a II-a  Forme de organizare - frontal - individual
 • 2. DESFĂȘ URAREA LECȚ IEI Nr Obie Modalităţi Strategii . Etapele lecţiei c- Activitate profesor Activitate elev de didactice crt tive evaluare Moment Se notează absenţii Elevii răspund la prezenţă şi sunt conversaţia 1 organizatoric atenţi la întrebările profesorului 1 min Verificarea Verifică prin sondaj realizarea temei Colaborează la verificarea temei şi Conversaţia 2 temei Verifică oral diferite răspunsuri ale elevilor indică răspunsurile găsite 3 min Elevii răspund la întrebarea: „Ce aţi Verifică titlul lecţiei anterioare avut de pregătit pentru astăzi?” – „Noi am avut de pregătit pentru astăzi Conversaţia Verificarea recapitularea figurilor şi corpurilor cunoştinţelor geometrice ”. 3 dobândite anterior Adresează elevilor întrebări recapitulative referitoare Elevii răspund 7 min la unitatea de măsură pentru volum precum ș i care sunt multipli ș i submultipli unităț ii pentru volum. OC1 Anunţarea titlului noii lecţii:” Unităţi de măsură Ascultă şi notează titlul noii lecţii. Expunerea Aprecieri pentru capacitate ; transformări” şi a obiectivelor verbale urmărite în această lecţie. Profesorul anunț ă elevii că pentru volumul unor vase se mai foloseș te noț iunea de capacitate a vaselor. Îi întreabă pe elevi dacă ştiu care este unitatea de Răspund din cunoştinţele anterioare că Conversaţia Apecieri Predarea de măsură pentru capacitate. este “litrul”, după care notează pe verbale 4 noi cunoştinţe caiete acest lucru. 25 min Precizează că pentru a măsura dimensiuni foarte mici sau foarte mari este nevoie să folosim submultipli, respectiv multiplii litrului. OC2 Multipli litrului sunt: kilolitru (kl), hectolitru (hl), decalitru (dal). Notează pe caiete scara multiplilor şi a Conversaţia Observarea Submultipli litrului sunt: decilitru (dl), centilitru submultiplilor litrului. sistematică (cl), mililitru (ml).
 • 3. 1kl 1hl înmulţire 1dal 1l 1dl 1cl împărţire 1ml Notează pe caiete modul de Conversaţia Aprecieri transformare dintr-o unitate mai mare verbale într-o unitate mai mică.
 • 4. Îi întreabă pe elevi dacă ştiu instrumente pentru Răspund din experienţa zilnică că Conversaţia Aprecieri măsurarea capacităț ii, după care le arată elevilor aceste acestea sunt: pahare, căni, pentru verbale instrumente. cantităț i mici ș i găleț i, butoaie, pentru cantităț i mari. OC3 Îi întreabă pe elevi dacă ș tiu care e legătura dintre volum ș i capacitate ș i le arată o prezentare Power Point Noteză pe caiete, participand la Conversaţia Aprecieri care ilustrează această legătură: vizionare prezentării. verbale 1 dm3 = 1 l
 • 5. Se vor efectua următoarele transformări: Explicaţia Aprecieri OC2 Rezolvă la tablă și pe caiete Exerciţiul verbale 124 hl = …….. cl exerciţiile date. OC3 25547,1 ml = ……… l 32 l = …….. dal 1400 dl = …… l 45,245 dl = ……… ml Aplicaț ii:
 • 6. Se vor rezolva exerciţii din culegere: 1. Transformaţi în kl: 1250 l; 12,5 dal; 35 hl; 12500 OC2 Exerciţiu Analiza Aprecieri cl; 125 dl; 1250000 ml. Activitate independentă răspunsurilor verbale OC3 elevilor 2. Transformaţi în hl: 150 l; 37,95 cl; 0,8 dal; Asigurarea 450000 ml; 45000 dl. 5 feed-back-ului 3. Transformaţi în dal: 750 l; 15 hl; 750 cl; 7 kl; 10 min 45000 ml; 55 cl. 7. Transformaţi în ml: 7,64 cl; 3,5 l; 43 dl; 37,9 dal; 0,0013 kl; 0,5 dl. Dacă timpul permite se vor rezolva şi alte exerciţii din culegere. Evaluează prin aprecieri orale şi prin notare elevii care au Evaluare 6 participat la desfăşurarea lecţiei şi ulterior se notează 2 min testul. Tema pentru Elevii vor primi ca şi temă de casă exerciţiile rămase Notează tema pentru acasă şi urmăresc Conversaţia 7 acasă nerezolvate din cele propuse şi exerciţiile 4 şi 5 pagina idicaţiile 2 min 97 din culegere.
 • 7. BIBLIOGRAFIE 1. Culegere Mate 2000 + 11/12, partea a II-a 2. Vârtopeanu I., Vârtopeanu O., - Geometrie plană pentru gimnaziu şi liceu, Editura Sibila, Craiova, 1994. 3. Vârtopeanu I., Leonte A., - Geometrie în spaţiu pentru gimnaziu şi liceu, Editura Sibila, Craiova, 1994. 4. Manualele şcolare pentru gimnaziu şi licee, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1997.