Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ACTELE NECESARE OBTINERII AUTORIZATIEI DE FUNCTIONARE PENTRU
DESFASURAREA ACTIVITATII DE ALIMENTATIE PUBLICA
CONFORM HCLM ...
Taxa pentru eliberarea autorizatiei de functionare este diferentiata in functie de
programul de functionare,tipul de unita...
ACTE NECESARE PENTRU VIZARE PE ANUL 2009 A AVIZULUI PENTRU
PROGRAMUL DE FUNCTIONARE ELIBERAT CONFORM H.C.L.M. 370/2004 CU
...
sau Autorizaţia emisă n baza D.L. 54 / 1990, respectiv in baza Legii nr.507/2002 ( c + o);
8. Actul de detinere legala a s...
9. Aviz de la Inspectoratul de Protecţia Mediului n cazul n care se utilizează staţii
de amplificare, pentru depăşiri ale ...
Opisul se completează de către petent odată cu depunerea actelor.
Avizele necesare autorizării se vor obţine după aprobare...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Actele Necesare Obtinerii Autorizatiei De Functionare Pentru Desfasurarea Activitatii De Alimentatie Publica

10,047 views

Published on

Documents and authorizations for opening a restaurant or other public alimentation business

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Actele Necesare Obtinerii Autorizatiei De Functionare Pentru Desfasurarea Activitatii De Alimentatie Publica

  1. 1. ACTELE NECESARE OBTINERII AUTORIZATIEI DE FUNCTIONARE PENTRU DESFASURAREA ACTIVITATII DE ALIMENTATIE PUBLICA CONFORM HCLM nr.228/2008 cu modificarile si completarile ulterioare 1) Cerere pentru eliberarea autorizatiei de functionare formular tip. 2) Declaratia pe propria raspundere a solicitantului privind tipul unitatii, suprafata si programul de functionare formular tip. 3) Acordurile vecinilor limitrofi, persoane fizice (cu care se invecineaza pe plan orizontal si vertical) referitor la programul de functionare si activitatea desfasurata formular tip sub semnatura privata. n situatia in care agentul economic nu va putea depune la dosar acordul vecinilor limitrofi, acesta va completa o declaratie pe propria raspundere care va cuprinde motivele pentru care nu a obtinut aceste acorduri. 4) Certificatul de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului. 5) Anexa sau certificatul constatator pentru punctul de lucru conform Legii nr.26/1990 privind registrul comertului cu modificarile si completarile ulterioare respectiv a Legii nr.359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice. 6) Act constitutiv al societatii (statut, contract de societate) sau actul emis pentru desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale. 7) Actul de detinere legala a spatiului - activ si teren (contract de inchiriere, locatie, contract de proprietate, autorizatia de construire), plan de situatie. Agentii economici ce nu au definitivat statutul juridic al terenului, vor completa o declaratie pe propria raspundere formular tip sub semnatura privata - din care sa rezulte ca nesolutionarea in termen a regimului juridic al terenului ocupat de activul autorizat atrage dupa sine anularea autorizatiei de functionare. Agentii economici care nu detin in proprietate activul si terenul sunt rugati sa depuna la dosar modul de detinere legala a acestora de catre proprietar. 8) Certificat de clasificare (pentru structurile de primire turistice cu functiuni de alimentatie publica si unitati de alimentatie publica) sau nota de constatare intocmita de reprezentantii Ministerului Turismului conform H.G. nr 1328/27.12.2001 republicata si Ordinul nr.636/2008 (biroul functioneaza in cadrul Prefecturii Constanta). n situatia in care agentii eonomici nu detin certificat de clasificare sau nota de constatare ESTE SUFICIENTA declaratia pe propria raspundere a solicitantului prevazuta la punctul nr. 2, urmand ca dupa obtinerea notei de constatare sa se coreleze tipul de unitate mentionat in nota de constatare cu cel autorizat de primarie. NOTA: Actele vor fi depuse intr-un dosar de incopciat.
  2. 2. Taxa pentru eliberarea autorizatiei de functionare este diferentiata in functie de programul de functionare,tipul de unitate, suprafata si zona (Municipiul Constanta sau Statiunea Mamaia si Sat Vacanta) si se regaseste in HCLM nr.228/2008 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2009 Anexa 4. Pentru informatii suplimentare, puteti accesa site-ul www.primaria-constanta.ro sau va puteti adresa biroului nr. 4 din cadrul Centrului de Informare pentru cetateni Ecaterina Varga. ACTELE NECESARE OBTINERII AVIZULUI PENTRU PROGRAMUL DE FUNCtIONARE PENTRU UNITATI CE NU SE REGASESC IN CODURILE CAEN 5530,5540(conform nomenclatorului CAEN aprobat prin ORDIN NR.601/2002), respectiv 5610, 5630 (conform ORDIN NR.337/2007 privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala-CAEN) IN BAZA H.C.L.M. nr. 370/2004 cu modificarile si completarile ulterioare 1. Cerere pentru aprobarea programului de functionare formular tip; 2. Cerere orar functionare; 3. Acordurile vecinilor limitrofi (cu care se invecineaza pe plan orizontal si vertical) referitor la programul de functionare formular tip sub semnatura privata; aceste acorduri vor fi solicitate numai pentru unitatile care produc poluare fonica si care solicita program de functionare peste ora 23:00 . In situatia in care agentul economic nu va putea depune la dosar acordul vecinilor limitrofi, acesta va completa o declaratie pe propria raspundere care va cuprinde motivele pentru care nu a obtinut aceste acorduri cat si mentiunea acestuia ca i s-a adus la cunostinta ca in cazul unor reclamatii intemeiate Primaria Municipiului Constanta poate modifica programul de functionare aprobat initial. 4. Certificatul de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului. 5. Anexa sau certificatul constatator pentru punctul de lucru conform Legii nr.26/1990 privind registrul comertului cu modificarile si completarile ulterioare respectiv a Legii nr.359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice. 6. Act constitutiv al societatii (statut, contract de societate) sau actul emis pentru desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale; Actele vor fi depuse intr-un dosar de incopciat Taxa program de functionare 80 LEI.
  3. 3. ACTE NECESARE PENTRU VIZARE PE ANUL 2009 A AVIZULUI PENTRU PROGRAMUL DE FUNCTIONARE ELIBERAT CONFORM H.C.L.M. 370/2004 CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE 1.Cerere pentru vizarea avizului pentru programul de functionare formular tip. 2. Aviz program de functionare eliberat conform H.C.L.M. nr. 370/2004 original. 3.Dovada achitarii taxei pentru viza copie si original (taxa aviz program functionare - 80 lei ). 4.Declaratie pe propria raspundere a agentului economic din care sa rezulte ca nu au survenit modificari cu privire la denumirea societatii, adresa sediului si a punctului de lucru formular tip. COMERŢ DE MIC DETALIU 1. Cerere către Primar ( o ) (care va conţine şi codul numeric personal al solicitantului); 2. Opis completat de petent cu semnătura; 3. Certificat de nmatriculare sau nregistrare la Oficiul Registrului Comerţului ( c ); 4. Cod fiscal ( c ) dacă nu şi-a preschimbat actele conform Ordonanţei 76 / 2001; 5. Actele constitutive ale societatii ( c ) ( statut, contract de societate ) sau Autorizaţia emisă n baza D.L. 54 / 1990, respectiv in baza Legii nr.507/2002 ( c + o ); 6. Schiţa privind amplasamentul ( o ); 7. Aviz sanitar pentru comercializarea de produse alimentare ( o ); 8. Certificat de nregistrare n Registrul Naţional al Fonogramelor ( inclusiv anexa cu punctele de lucru ) de la Oficiul Romn pentru Drepturile de Autor pentru comercializare de casete audio si CD uri. Opisul se completează de către petent odată cu depunerea actelor. Avizele necesare autorizării se vor obţine după aprobarea schiţei de amplasament. Termen de soluţionare a dosarului 15 zile de la data nregistrării cererii. COMERŢ DE INTMPINARE 1. Cerere către Primar ( o ) (care va conţine şi codul numeric personal al solicitantului) ; 2. Opis completat de petent cu semnătura; 3. Plan de situaţie privind amplasamentul ( o ); 4. Certificatul de oportunitate pentru spatiul in fata caruia se solicita desfasurarea comertului de intampinare (c) - In cazul nedetinerii Certificatului de oportunitate se vor prezenta: 5. Certificat de nmatriculare sau nregistrare la Oficiul Registrului Comerţului şi anexele aferente( c ); 6. Cod fiscal ( c ) dacă nu şi-a preschimbat actele conform Ordonanţei 76 / 2001; 7. Actele constitutive ale societatii ( c ) ( statut, contract de societate )
  4. 4. sau Autorizaţia emisă n baza D.L. 54 / 1990, respectiv in baza Legii nr.507/2002 ( c + o); 8. Actul de detinere legala a spatiului (contract de inchiriere, locatie, contract de proprietate, autorizatia de construire, etc), plan de situatie. Agentii economici ce nu au definitivat statutul juridic al terenului vor completa o declaratie pe propria raspundere formular tip sub semnatura privata din care sa rezulte ca nesolutionarea in termen a regimului juridic al terenului ocupat de activul autorizat atrage dupa sine anularea certificatului de oportunitate. Agentii economici care nu detin in proprietate activul si terenul sunt rugati sa depuna la dosar modul de detinere legala a acestora de catre proprietar. Opisul se completează de către petent odată cu depunerea actelor. Termen de soluţionare 15 zile de la data nregistrării cererii. AGREMENT 1. Cerere către Primar ( o ); 2. Opis completat de petent cu semnătura; 3. Cod fiscal ( c ) dacă nu şi-a preschimbat actele conform Ordonanţei 76 / 2001; 4. Certificat de nmatriculare sau nregistrare la Oficiul Registrului Comerţului şi anexele aferente ( c ); 5. Actele constitutive ale societăţii ( statut, contract de societate ) ( c ) sau Autorizaţia emisă n baza D.L. 54 / 1990 ( c + o ); 6. Schita privind amplasamentul (o) 7. Aviz sau autorizaţie sanitară ( c ); 8. Aviz sau contract RENEL ( c ) Electrica SA Str. General Manu, Nr.77, Tel.616750 / 16; 9. Autorizaţie pentru protecţia muncii ( c ). Opisul se completează de către petent odată cu depunerea actelor. Avizele necesare autorizării se vor obţine după aprobarea schiţei de amplasament. Termen de soluţionare a dosarului 15 zile de la data nregistrării cererii. CAMPANII PROMOŢIONALE 1. Cerere către Primar ( o ); 2. Opis completat de petent cu semnătura; 3. Cod fiscal ( c ) dacă nu şi-a preschimbat actele conform Ordonanţei 76 / 2001; 4. Certificat de nmatriculare sau nregistrare la Oficiul Registrului Comerţului şi anexele aferente ( c ); 5. Actele constitutive ale societăţii ( statut, contract de societate ) ( c ) sau Autorizaţia emisă n baza DL 54 / 1990 ( c + o ); 6. Schiţa privind amplasamentul ( o ); 7. Contract pentru marca de produs sau serviciu promovat ( c ); 8. Aviz sanitar ( c ) acolo unde este cazul;
  5. 5. 9. Aviz de la Inspectoratul de Protecţia Mediului n cazul n care se utilizează staţii de amplificare, pentru depăşiri ale nivelului fonic admis. Opisul se completează de către petent odată cu depunerea actelor. Avizele necesare autorizării se vor obţine după aprobarea schiţei de amplasament. Termen de soluţionare a dosarului 15 zile de la data nregistrării cererii. MANIFESTĂRI CULTURAL ARTISTICE ŞI SPORTIVE SERBĂRI CMPENEŞTI, SPECTACOLE, etc. 1. Cerere către domnul Primar ( o ); 2. Opis completat de petent cu semnătura; 3. Cod fiscal ( c ) dacă nu şi-a preschimbat actele conform Ordonanţei 76 / 2001 ; 4. Certificat de nmatriculare sau nregistrare la Oficiul Registrului Comerţului şi anexele aferente ( c ); 5. Actele constitutive ale societatii ( statut, contract de societate ) sau Autorizaţie emisă n baza DL 54 / 1990 ( c + o ); 6. Schiţa privind amplasamentul ( o ); 7. Aviz sanitar ( c ) ( doar pentru serbări cmpeneşti şi spectacole ); 8. Aviz de la Inspectoratul de Protecţia Mediului n cazul n care se utilizează staţii de amplificare, depăşindu-se nivelul fonic admis. Opisul se completează de către petent odată cu depunerea actelor. Avizele necesare autorizării se vor obţine după aprobarea schiţei de amplasament. Termen de soluţionare a dosarului 15 zile de la data nregistrării cererii. CIRCURI 1. Cerere către Primar ( o ); 2. Opis completat de petent cu semnătura; 3. Cod fiscal ( c ) dacă nu şi-a preschimbat actele conform Ordonanţei 76 / 2001 ; 4. Certificat de nmatriculare sau nregistrare la Oficiul Registrului Comerţului şi anexele aferente ( c ); 5. Actele constitutive ale societatii ( statut, contract de societate ) ( c ); 6. Schiţa privind amplasamentul ( o ); 7. Aviz sau autorizaţie sanitară ( c ); 8. Aviz sau autorizaţie sanitar veterinară ( c ) unde este cazul; 9. Aviz PSI ( c ) Brigada de Pompieri Dobrogea Str. Mircea cel Bătrn Nr. 110, Telefon 617381; 10. Aviz ( acord ) RENEL ( c ) Electrica SA Str. General Manu, Nr.77, Tel. 616750 / 16; 11. Aviz ( acord ) RAJA ( c ); 12. Acord obţinut de la Inspectoratul pentru Protecţia Mediului ( c ); 13. Declaraţie pe proprie răspundere că angajaţii sunt avizaţi din punct de vedere al protecţiei muncii.
  6. 6. Opisul se completează de către petent odată cu depunerea actelor. Avizele necesare autorizării se vor obţine după aprobarea schiţei de amplasament. Termen de soluţionare a dosarului 15 zile de la data nregistrării cererii. ACTE NECESARE PENTRU VIZARE PE ANUL 2009 A AUTORIZATIEI DE FUNCTIONARE PENTRU DESFASURAREA ACTIVITATII DE ALIMENTATIE PUBLICA 1.Cerere pentru vizarea autorizatiei de functionare pentru desfasurarea activitatii de alimentatie publica formular tip. 2. Autorizatia de functionare pentru desfasurarea activitatii de alimentatie publica original. 3.Dovada achitarii taxei pentru viza copie si original. 4.Declaratie pe propria raspundere a agentului economic din care sa rezulte ca nu au survenit modificari cu privire la datele de identificare ale firmei (denumire, forma de organizare, adresa sediu) sau modificari referitoare la tipul de unitate, suprafata si programul de functionare formular tip.

×