Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

160217 presentatie subsidies

316 views

Published on

Presentatie subsidies en donoren voor verenigingen. Stichting Dorpsleven Gouderak

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

160217 presentatie subsidies

 1. 1. Subsidies & donaties
 2. 2. Opening
 3. 3. Agenda • Tips voor geldwerving • Subsidies • Gemeente • Lokale donaties • Rabobank • Verhalen uit de praktijk • Vragen
 4. 4. Tips voor Geldwerving • Projectvorming • Hoe aan de slag • Oriëntatie • Stappenplan • Werving
 5. 5. Projectvorming 1 • Een project is een activiteit met een aanleiding • Duidelijke doelstelling • Tijdelijk karakter, het heeft een begin- en een einddatum • Verschillende fasen met een tijdpad. • Bepaalde doelgroep.
 6. 6. Projectvorming 2 • Beschrijving van de wijze waarop gewerkt gaat worden • Wie initieert, wie doet opzet en wie voert uit, en aan wie verantwoording. • Met wie wordt samengewerkt en wanneer • Begroting en dekkingsplan.
 7. 7. Hoe aan de slag?
 8. 8. Oriëntatie • Interne voorbereiding visie en missie, en wie doet wat en wanneer • Haalbaarheidsonderzoek (geld, pr, middelen en tijd) • Campagne voeren voor het project / breed draagvlak ( het is geen one man show!) • Derden die medewerking aan project willen geven
 9. 9. Stappenplan / Tijdpad • Verdeel onder de projectgroep de voorbereidende en uitvoerende taken • Interne voorbereiding, • Wie doet wat en wanneer • Stel eventueel een draaiboek op • Stel een tijdpad op: zeker niet te strak • Zie fondsenwerving en sponsoring niet als "een klusje erbij"
 10. 10. Werving • Werven bij fondsen • Donateurs werven • Sponsors werven
 11. 11. Een verzoek om een financiële bijdragen dient te bestaan uit: • Aanbiedingsbrief • Projectbeschrijving, -begroting en dekkingsplan • Aanvullende documentatie (folder, foto's, ...) Werving -> (Geld) werven bij fondsen
 12. 12. Werving -> werven bij fondsen -> Fondsen Aanbiedingsbrief Minimale onderwerpen zijn: • Waarom naar dit fonds / subsidiegever • Verwijzen naar bijlagen: projectbeschrijving, -begroting en dekkingsplan • Gegevens aanvrager en contactpersoon voor inhoud en/of financiën
 13. 13. Werving -> werven bij fondsen -> Projectbeschrijving/begroting In de begroting wordt opgenomen: • uren / kosten personele inzet • kosten huur materialen, voorbereiding, pr • kosten uitvoering door derden (op basis van offerte) • onvoorzien!
 14. 14. Werving -> werven bij fondsen -> Dekkingsplan • eigen inbreng uren / kosten personele inzet • eigen financiële inbreng • opsomming van fondsen welke zijn aangeschreven • overige inkomsten (giften, advertenties, sponsoren)
 15. 15. Werving -> Donateurs werven • Wie en waarom geven (inventariseer doelgroep) • Mensen geven aan mensen (herkenbare en/of betrokken doelen / projecten) • Hoe te benaderen —> vraag persoonlijk! Of bellen, of via direct mail • Eenmalige of periodieke gift
 16. 16. Werving -> Sponsors werven 1 Sponsoren en adverteerders kunnen ook in een project participeren. • inventariseer mogelijke sponsors (maatschappelijk betrokken?) • verdiepen in materie en analyseer EIGEN uitgangspositie & strategie bepalen • wordt er een (tegen)prestatie gevraagd
 17. 17. Werving -> Sponsors werven 2 Sponsoren en adverteerders kunnen ook in een project participeren. • geen geld! Wel materiaal/middelen of know how • traject: —> sponsors benaderen (bellen of brief) —> onderhandelen —> afspraken vastleggen (contract) —> samenwerken!
 18. 18. Documentatie 1 • Praktijkboek "Sponsoring en Fondsenwerving" voor non-profit organisaties” • Instituut voor Sponsoring en Fondsenwerving, www.isf.nl • Geld speel (g)een rol
 19. 19. Documentatie 2 • Het goede doel • Goede doelen gids • Fondsenboek en Fondsenalmanak • Websites diverse fondsen
 20. 20. Enkele organisaties • Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF), www.cbf.nl • Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN), www.verenigingvanfondsen.nl • Vereniging van Fondsenwervende Instellingen (VF1), www.goededoelen.nl
 21. 21. Gemeente subsidie 1 Wethouder Lavinja Sleeuwenhoek: Het subsidie- en accommodatiebeleid ondergaat het komende jaar geen veranderingen. “De subsidiepot blijft in 2016 hetzelfde. In 2016 harmoniseren wij de subsidies voor de verstrekkingen in 2017. Voordat we dingen gaan doen, gaan we eerst in gesprek met onder meer de verenigingen. We stellen veel prijs op hun inbreng.” (begrotingskrant 2016)
 22. 22. Gemeente subsidie 2 • Aanvragen voor 1 mei van het voorgaande jaar • Incidentele subsidies • Passend in het jaarthema • Lager bedrag • Minder eisen • Jaarlijkse subsidies • Raad beslist (waarschijnlijk) • Prestatie-afspraak
 23. 23. Gemeente subsidie 3 • Niet voor exploitatie, maar voor projecten • Denk in gemeentelijke termen: leefbaarheid, ouderen, jongeren, zorg, sport, cultuur. • (nu) Te vinden op http://www.krimpenerwaard.nl/inwoners/over zicht-producten-en- diensten_3122/product/subsidies- aanvragen_919.html • Anders: zoekwoord “subsidies”
 24. 24. Lokale donaties Rabobank • Stimuleringsfonds • Donatiefonds • Sponsoring Menu links onder “Coöperatief dividend en sponsoring”: https://www.rabobank.nl/particulieren/lo kalebanken/krimpenerwaard/cooperatief_ dividend_en_sponsoring/
 25. 25. Lokale donaties -> Rabobank -> Stimuleringsfonds 1 • €85.000 per jaar voor 5 kernen, 1 Krimpenerwaard breed en 1 jongeren specifiek • Ouderkerk: €9900 per jaar • Beoordeling door ledencommissie met advies voor ledenraad. • 4 maal per jaar beoordeling: januari, mei, september, november
 26. 26. Lokale donaties -> Rabobank -> Stimuleringsfonds 2 • Hele jaar door formulier invullen, KvK van stichting Dorpsleven, advies van Rabobank of eventueel Ingmar • Altijd nodig: begroting, fin. jaarverslag, plan, offertes • Max 1500euro per aanvraag, 1 aanvraag per 2 jaar • Geen commercie, geen exploitatie
 27. 27. Lokale donaties -> Rabobank -> Donatiefonds • Voor 15 maart formulier invullen, KvK van stichting Dorpsleven, beoordeling door Rabobank! • Altijd nodig: begroting, fin. jaarverslag, plan, offertes • Geen commercie, geen exploitatie • “Krimpenerwaard in Beweging”
 28. 28. Lokale donaties -> Rabobank -> Sponsoring • Strengste eisen • Meerjarig • Ook in natura • Beoordeling door de Rabobank
 29. 29. Verhalen uit de praktijk • Caecilia • Ouderensoos • Voetbal
 30. 30. Vragen

×