Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

UH

298 views

Published on

Unge Høyre – IKT – Hva – Trondheim - Offentlige

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

UH

 1. 1. Unge Høyre – IKT – Hva – Trondheim - OffentligeSnorre Meland – Acando AS
 2. 2. © Acando ASDette er Acando konsernet2013-04-25 Passion for improvements2Sweden 590Germany 280Norway 100Finland, UK 70● Ca 1100 ansatte i fem land● Årlig omsetning 170 millioner Euro● Børsnotert i Stockholm, NASDAX OMXNordic● Omtrent 23000 aksjonærer● Solid økonomi og finansiering,Egenkapitalandel 70 prosentService Alliance PartnerForretningsområder: Strategi, Rådgivning – 30% Forretningsløsninger – 30% Systemutvikling og integrasjon – 40%
 3. 3. © Acando ASAcando Trondheim● 35 høyt kvalifiserte konsulenter Prosjektledelse og arkitektur Microsoft utvikling og mellomvare Java og Open Source Løsning Applikasjonsforvaltning● Samarbeid med NTNU● Aktiv i lokale fagfora3
 4. 4. © Acando ASAgenda1. IKT – Hva er det og hvorfor er det viktig ?Megatrender som driver utviklingen2. IKT i det offentlige (Helse-)NorgeHvorfor er det så vanskelig ?Kommunikasjon i offentlig og privat sektorKjernejournal3. IKT i TrondheimEr IKT som næring viktig4. Noen sier vi skal leve av teknologi…Hva kan vi (dere politikere) gjøre ?
 5. 5. © Acando ASIKT – Hva er det ?● Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) er et begrep som omfatter teknologi forinnsamling, lagring, behandling, overføring og presentasjon av informasjon. I praksis brukesofte begrepene datateknikk og kommunikasjonsteknologi. IKT er også ofte omtalt somkun informasjonsteknologi (IT), og tidligere var begrepet elektronisk databehandling (EDB)utbredt.
 6. 6. © Acando AS
 7. 7. © Acando ASEr dette noe nytt ?
 8. 8. © Acando AS
 9. 9. © Acando AS
 10. 10. © Acando ASDatamaskin● En datamaskin er en samling av mekaniske og elektroniske komponenter som ved hjelpav dataprogrammer kan utføre arbeidsoppgaver på en effektiv måte. Fra begynnelsen vardatamaskinen i hovedsak et hjelpemiddel for åutføre aritmetiske og matematiske beregninger, men i dag er den en del av vår livsstil ogfinnes i de fleste miljøer, for eksempel som PC-er, i mobiltelefoner, biler og minibanker, og inæringslivet.
 11. 11. © Acando ASHva gjør den egentlig ?● En datamaskin virker ved at den henter fram én og én instruksjon fra et lager, utførerinstruksjonen og lagrer resultatet et sted. Disse instruksjonene er svært enkle, og det krevesofte store mengder instruksjoner for å utføre komplekse operasjoner. Samlingen medinstruksjoner kalles et program. Instruksjonene et menneske skriver når det programmereren datamaskin kalles kildekode
 12. 12. © Acando ASKildekode ?class myfirstjavaprog{public static void main(String args[]){System.out.println("Hello World!");}}
 13. 13. © Acando ASÅpen kildekode● Åpen kildekode (oftest omtalt med lånebegrepet Open Source fra engelsk) betyr atkildekoden til et dataprogram er gjort tilgjengelig (ofte på Internett) for alle. Det finnesmange forskjellige lisenser for åpen kildekode, men den mest brukte er GNU General PublicLicense (GPL). Mange programvareselskaper lager seg sine egne spesialtilpassede åpnelisenser. Organisasjonen Open Source Initiative (OSI) har en godkjenning hvor lisenser somfølger deres definisjon av åpen kildekode får tittelen OSI approved.● Man skiller ofte mellom åpen programvare og fri programvare. Fri programvare, slik den erdefinert av Free Software Foundation, krever i tillegg til at kildekoden er åpen tilgjengelig, atden kan redistribueres kommersielt.
 14. 14. © Acando ASMen det her er jo ikke såveldig spennende…
 15. 15. © Acando AS
 16. 16. © Acando ASInternett● Arpanet● E-post, ftp, finger● www – 1989● Alt på nett (snart)..
 17. 17. © Acando AS
 18. 18. © Acando ASContinuous cloudservicesWhat’s driving the pace of change today?Consumer-drivenexperiences
 19. 19. © Acando ASFour megatrends will dominate the next decadeMobileBig Dataand AnalyticsSocialCloudEmpowered Customers
 20. 20. © Acando ASIKT i det offentlige Norge
 21. 21. © Acando AS"Digitalisering av offentlig sektor er den neste store reformen", sastatsminister Jens Stoltenberg da han lanserte regjeringensDigitaliseringsprogram for ett år siden.
 22. 22. © Acando AS
 23. 23. © Acando AS
 24. 24. © Acando ASHvorfor er det sånn ?Ikke missforstå – veldig mye er faktisk bra!Men....vi har mange gamle systemer..Som er laget for en annen tid…Og vi prøver å bruke dem på en moderne måte....som de ikke er laget for
 25. 25. © Acando ASPAS LABPACS/RISEPJFigur 2 Pasientforløp og organisasjonssiloer (KildeNOU3:2005, Fra stykkevis til helt)
 26. 26. © Acando ASReguleringsplan vs. hustegningReguleringsplan+ tilhørende prosjektering(vann, kloakk, …)= enterprise arkitekturHustegninger+ tilhørendeprosjektering(vann, kloakk, …)= systemarkitektur
 27. 27. © Acando ASDET FINNES INGEN ENKEL forklaring påhvorfor man nå kan putte e foran alt iEstland. Men det viste seg at politikerne harprioritert IT uten å tenke veldig bevisst over det,helt fra midten av 90-tallet.- «Det var ingen bevisst avgjørelse, men vi fantut etterpå at vi fra 1994 til 2004 brukte rundt 1prosent av nasjonalbudsjettet på IKT hvert år»http://www.dagbladet.no/magasinet/2006/10/09/479207.html
 28. 28. © Acando ASHelse – hvorfor har vi ikke EN journal ?● 450 kommuner, 19 fylker, 4 helseregioner, x antall kvakksalvere av ymse karakter Alle har sitt pasientsystem, med sin journal● Kjernejournal et steg på veien● Fokus mot pasienten● Ikke problemfritt Helseregisterloven Personvernloven
 29. 29. © Acando ASIKT som en muliggjører - Velferdsteknologi● Erna Solberg har sagt følgende: ”Aktivitet,medbestemmelse, livskvalitet. Valgfrihet.Omsorgsteknologi”● Omsorgsteknologi, Velferdsteknologi – Hva er det ? Samlebegrep● Det finnes ikke – men potensialet er stort Men da må vi satse på det Nå Inovasjon● For potensialer er enormt31
 30. 30. © Acando ASOK – Hva så !● IT – miniter (Difi en god start)● Standardisering● Tvang!● Personvern● Ta gevninst● Forenkle
 31. 31. © Acando ASHvordan skal det offentlige Norge lykkes ?
 32. 32. © Acando ASIKT i Trondheim
 33. 33. © Acando ASHvem har denne ?
 34. 34. © Acando AS
 35. 35. © Acando AS
 36. 36. © Acando AS
 37. 37. © Acando ASFakta om IKT-næringen i Midt-Norge● 3. største næringen i regionen● Sysselsetter i 10.000● Høyt antall nyetableringer● Nærhet NTNU og Sintef● Statoil● Er verdensledende innen enkelt områder !!● Men har dere hørt politikere i Trondheim nevne IKT noensinne ?
 38. 38. © Acando ASNoen sier vi skal leve av teknologi…Hva kan vi - og dere (politikere) gjøre ?
 39. 39. © Acando AS
 40. 40. © Acando AS”Problemet vårt i Norge er at vi har det så jekla godt. Alle har det så bra at det skal myetil for å bryte ut for å starte nye bedrifter. Derfor er det viktig at du (henvendt til Giske,red. anm.) andre for frem viktigheten av innovasjon”cXense- og Fast-gründer John Markus Lervik.
 41. 41. © Acando ASNorge må ha flere teknologer. Hvis man tar med behovet forikt-personell, mangler vi i dag 16 000 ingeniører og tall fraOECD viser at vi ligger 35 prosent under gjennomsnittet når detgjelder andel av befolkningen som har realfagsutdanning."Utviklingen de siste tiårene har vært at industrien har blittstadig mer ingeniørtung. Dette har aksellerert de siste årene. Idag har over halvparten av de sysselsatte i medlemsmassen tilNorsk Industri høyere utdanning. Brorparten av dem eringeniører eller sivilingeniører. På 1990-tallet ville tallene setthelt annerledes ut. Denne generelle utviklingen i industrien, ogsærlig veksten i offshore leverandørindustri, har ført til størreetterspørsel etter ingeniører og sivilingeniører. Flere av NorskIndustris medlemsbedrifter sier de kunne ansatt flere hundresivilingeniører på dagen, om de hadde vært tilgjengelige."
 42. 42. © Acando AS- Vi vet fra undersøkelser at mange blir interessert i realfagallerede som barn, gjerne i 11-12 års-alderen. Derfor er detviktig at langt færre velger bort realfag allerede når de går igrunnskole eller på videregående. Jeg tror det aller viktigstetiltaket som kan stimulere til at flere velger realfag, er godelærere. Derfor må lærerutdanningen styrkes.
 43. 43. © Acando AS
 44. 44. © Acando ASOg til slutt
 45. 45. © Acando AS
 46. 46. © Acando ASSpørsmål ?
 47. 47. © Acando ASTakk for meg!

×