Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentacion Da Tectonica De Placas

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Presentacion Da Tectonica De Placas

  1. 1. TECTÓNICA DE PLACAS. *Concepto e Limites. *Movemento das placas. *Tipo de bordos. *Motor de placas. *Formación e evolución de placas.
  2. 3. Mov.Convergente Mov.Divergente Mov.Transformante
  3. 5. Evolución da Tectónica de Placas <ul><li>Motor de placas </li></ul><ul><li>O Ciclo de Wilson </li></ul>
  4. 6. Motor de Placas <ul><li>Lento pero continua desprazamento das placas. </li></ul><ul><li>Teoría tectónica de placas </li></ul><ul><ul><li>O aire quente ascende por encima do aire frío e as correntes de auga quente flotan por encima das de auga fría </li></ul></ul>
  5. 8. Ciclo Wilson <ul><li>Fragmentación dun continente debido á acción dun punto quente. </li></ul><ul><li>Aparición dun rift que convetirase nun océano. </li></ul><ul><li>Suturación fusionando as placas, e formación dun gran continente </li></ul>

×