Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Metadatová specifikace monografických dokumentů 2013

226 views

Published on

prezentace z konference Národní digitální knihovna: Vývoj a trendy

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Metadatová specifikace monografických dokumentů 2013

  1. 1. Metadatová specifikace monografických dokumentů 2013 Jaroslav Kvasnica
  2. 2. Vznik nové verze • ve spolupráci s Pavlou Švástovou z MZK • důvody vzniku: • chyby v předchozí verzi • nedostatečně vysvětlené prvky • chybějící funkcionalita • vycházíme z testovacího provozu; z připomínek okolí
  3. 3. Opravené chyby - bibliografická metadata • vyřešený problém s vícesvazky • nová vrstva v bibliografických metadatech pro titul • bibliografické metadata blíže k šabloně Kongresové knihovny • snadnější implementace • efektivnější kontrola, zapracování budoucích změn • možnost a povinnost zachovávání neplatných identifikátorů • revize povinných/nepovinných elementů
  4. 4. Opravené chyby - ostatní metadata • definice syntaxe info.xml, md5 • premis: objectCategory • mix: samplingFrequencyUnit • formální a další drobné úpravy a opravy
  5. 5. Novinky I. • Rozložení monografií na podtypy • text • hudebniny • mapy • typy se liší pouze v bibliografických metadatech • stejná technická a administrativní metadata
  6. 6. Novinky II. • Autorsko-právní metadata • copyrightMD • možné pro dokument i pro stránku: dědičnost • jednoduchý i komplexní zápis • nepovinný
  7. 7. Co dál? • finální verze bude zveřejněna k připomínkách (červenec 2013) • po zapracování připomínek vejde v platnost • začnou práce na aktualizaci pro periodika • do budoucna je nutné vyřešit systém aktualizací • přidání nových podtypů • opravy případných chyb
  8. 8. Děkuji za pozornost. Jaroslav Kvasnica jaroslav.kvasnica@nkp.cz

×