Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sähköiset ylioppilaskirjoitukset

1,105 views

Published on

Miten lukio voi valmistautua sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin?

Published in: Education
 • Be the first to comment

Sähköiset ylioppilaskirjoitukset

 1. 1. Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Miten pitäisi valmistautua? Raisa Valtaoja Tampereen kaupunki
 2. 2. Sähköiset ylioppilaskirjoitukset  Miksi?  YTL - Digabi linjaukset  Sähköisten yo-kirjoitusten toteuttaminen  Aikataulu, koetyypit, arviointi  Teknologinen varustelu käytännössä  Sähköiset kokeet 28.8.2013 Valmistautuminen sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin / Raisa Valtaoja, Tampereen kaupunki 2
 3. 3. Palvelukseen haetaan alaan erikoistunutta ja verkostoitunutta, yhteistyökykyistä henkilöä. Työ on haasteellista, itsenäistä ja mielekästä, mutta työntekijä vastaa itse urakehityksestään ja osaamisestaan. Työ vaatii tiedonhallintataitoja, luovaa ja kriittistä ajattelua, arvostelukykyä, sillä työtehtävät sisältävät paljon huonosti määriteltyjen ongelmien ratkaisua. Työntekijältä odotetaan vastuullisuutta, arvostelu- ja aloitekykyä, halua elämänmittaiseen oppimiseen ja älyllistä uteliaisuutta.” 28.8.2013 Valmistautuminen sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin / Raisa Valtaoja, Tampereen kaupunki 3
 4. 4. Kokeita lukiossa n. 110 000 lukiolaista 100 x x = 28.8.2013 4Valmistautuminen sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin / Raisa Valtaoja, Tampereen kaupunki
 5. 5. Miksi ei? Totta vai tarua?  Perusasioiden oppimisen vähentyminen?  Tekniikkariippuvuus ja häiriöalttius?  Jatko-opinnot ja niihin hakeutuminen?  Mitä muuta? 28.8.2013 5Valmistautuminen sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin / Raisa Valtaoja, Tampereen kaupunki
 6. 6. Sähköiset ylioppilaskirjoitukset tulevat 28.8.2013 Valmistautuminen sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin / Raisa Valtaoja, Tampereen kaupunki 6
 7. 7. YTL:n Digabi-projekti  Ylioppilaskokeiden tekeminen sähköisesti  Opettajien ja sensorien tekemän arvioinnin ketteröittäminen  Haetaan erilaisia aineistoja hyödyntäviä kysymyksiä  Painokustannukset pienenevät, joten lähdemateriaalia enemmän  Mahdollisuus muun median kuin tekstin ja kuvan käyttöön  Kokeen suorittaminen nopeutuu (testien mukaan) n. kolmanneksella  Tehtävätyypit: Tehtävät laaditaan YTL:ssä  Kysymykset eivät välttämättä muutu, vaikka kokeet tehdään koneella  Kokeet toteutetaan yhtäaikaisesti, henkilökohtaista koesalaisuutta käyttäen  Tavoitteena myös mitata tvt-taitoja (kuten OPSssa määritelty)  Määräyksistä tullaan tiedottamaan kouluille sähköpostitse  Papereita ei tulla siirtelemään! 28.8.2013 Valmistautuminen sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin / Raisa Valtaoja, Tampereen kaupunki 7
 8. 8. Sähköistämisen aikataulu  Syksy 2016  Saksa, lyhyt ja pitkä oppimäärä  Maantiede  Filosofia  Kevät 2017  Ranska, lyhyt ja pitkä oppimäärä  Yhteiskuntaoppi  Psykologia  Syksy 2017  Ruotsi, keskipitkä ja pitkä oppimäärä  Suomi, keskipitkä ja pitkä oppimäärä  Uskonto, evankelis-luterilainen ja ortodoksinen  Elämänkatsomustieto  Terveystieto  Historia  Kevät 2018  Englanti, lyhyt ja pitkä oppimäärä  Espanja, lyhyt ja pitkä oppimäärä  Italia, lyhyt oppimäärä  Portugali, lyhyt oppimäärä  Latina, lyhyt ja pidempi oppimäärä  Biologia  Syksy 2018  Äidinkieli: suomi, ruotsi, inarinsaame, koltansaame ja pohjoissaame  Suomi ja ruotsi toisena kielenä  Venäjä, lyhyt ja pitkä oppimäärä  Fysiikka  Kemia  Pohjoissaame, inarinsaame ja koltansaame, lyhyt oppimäärä  Kevät 2019  Matematiikka, lyhyt ja pitkä oppimäärä Kokeentekijät vaativat, että 3 vuotta ennen tiedotetaan kokeen muuttumisesta 28.8.2013 8Valmistautuminen sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin / Raisa Valtaoja, Tampereen kaupunki
 9. 9. YO-koejärjestelyistä  Tilat:  Aloitetaan pienillä aineilla, jolloin voidaan järjestää kokeet esim. luokkatiloissa, joten tilavarustelun suhteen päästään helpommalla  Laitteisto  Käytetään kokelaiden omia laitteita  Koneelta käynnistetään koeympäristö, jossa on estetty esim. ulkoiset verkkoyhteydet  Esim. PC-läppäri (ei isoja näyttöjä), tabletit eivät käy, koska niihin ei voi saada samanlaista koeympäristöä  Omalle koneelle hankittuja välineitä ei voi käyttää  Tietoturvallisuus  Ensin yleisimmät laitteet (ensin pc:t, sitten ios, android etc.)  Haasteena, miten varmistaa, että kokelaan tuotos on todella hänen tekemänsä ja säilyy muuttumattomana 28.8.2013 Valmistautuminen sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin / Raisa Valtaoja, Tampereen kaupunki 9
 10. 10. Sähköisten yo-kirjoitusten arviointi  Arviointi ja korjaaminen  Haasteena, miten tehdä näppärämmäksi, miten tehdä korjausmerkinnät helposti  Virtuaalinen kalvo, kosketusnäyttö?  Arvioinnin ja korjaamisen kehittäminen  Yhteydenpito alustan kautta, YTL ja opettajat voivat keskustella arviointikriteereistä  Nyt opettajat korjaavat ja odottavat YTL:stä oikeita vastauksia  Jos korjausprosessissa tulee esiin systemaattisia virheitä, sensorit voisivat viestiä paikallisten korjaajien kanssa välittömästi  Onko paikallisten arvioijien työ turhaa, koska sensorit arvioi kuitenkin?  Ei: Opettajat tekevät n. 80% työstä, nopeuttaa sensorin työtä.  Oppilaan oikeusturva: vastauksen lukee 2 hlöä ja pisteiden muuttuessa yli 2p. 3hlöä  Tietotekniikka korjaamisessa:  Automaattinen arviointi (myös essee-vastaukset)? Kokeilujen kautta päästä n. 90% vastaavuuteen ihmisarviointiin  Korjaaja satunnaistettaisiin: oma opettaja vain lukisi?  Kouluttautuminen uuteen arviointitapaan  Digabi järjestää koulutuksia ja tarjoaa koulutusmateriaalin 28.8.2013 Valmistautuminen sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin / Raisa Valtaoja, Tampereen kaupunki 10
 11. 11. Skenaarioita erilaisista YO-kirjoituskokeista
 12. 12. 28.8.2013 Valmistautuminen sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin / Raisa Valtaoja, Tampereen kaupunki 12 Automaattinen tietojenkäsittely (ATK)  Samanlainen suoritusympäristö  Täysin yksilösuoritus ja suljettu ympäristö  Tehtävät ja materiaali sähköisenä  Tehtävät essee-tehtäviä  Työ tehdään tekstinkäsittelyohjelmalla  Mahdollisesti käytettävissä oikoluku, voi ehkä lisätä esim. kuvia  Automaattisesti tarkistettavia tehtäviä  Monivalinnat, tarkat kirjoitusmuodot jne.  Käyttö esim. kielten kokeissa, laskutehtävissä, kielenhuoltotehtävissä  Tallennus sähköisesti  Tehtävätyypit eivät muutu  Uutta tekstinkäsittely ja sähköiset materiaalit ja tuotokset
 13. 13. 28.8.2013 Valmistautuminen sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin / Raisa Valtaoja, Tampereen kaupunki 13 Soveltavat tehtävät ja vapaa-valintainen materiaali  Samanlainen suoritusympäristö  Yksilösuoritus ja suljettu ympäristö  Mahdollisuus tuoda omat materiaalit  Erikoisohjelmistojen käyttö  Monimediaisia vastauksia  Työ tallennetaan sähköisenä muistitikulle tai palvelimelle  Tehtävätyypit laajempia ja soveltavampia  Soveltavien tehtävien rinnalle myös perusteita mittaavia kokeita  Huomio tietolähteiden arviointiin ja plagioinnin estämiseen
 14. 14. 28.8.2013 Valmistautuminen sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin / Raisa Valtaoja, Tampereen kaupunki 14 Avoin internet ja keskitetty materiaalipalvelin  Samanlainen tai erilainen suoritusympäristö  Avoin internet, omat materiaalit  Vapaavalintaiset ohjelmistot  Yksilökeskeisyys vähenee  Tehtävät ja palautukset sähköisesti  Tuotos voi olla monimediainen  Tehtävät yhä soveltavampia ja suurempi tarve perusteita mittaaville kokeille  Lähteisiin viittaamisen ja lähdekritiikin merkitys  Plagioinnin estämiseksi tarvitaan tehokkaat keinot  Automaattiset ohjelmistot
 15. 15. 28.8.2013 Valmistautuminen sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin / Raisa Valtaoja, Tampereen kaupunki 15 Omat koneet ja avoin verkko  Käytössä omat materiaalit, tietokoneet ja internet  Voisi toteuttaa aika- ja paikkariippumattomana etäsuorituksena  Haasteena  Laitteiden tasoerot, toimivuus, materiaalien yhteensopivuudet  Tasapuolinen koetilanne?  Mitkä ohjelmaversiot, palautuksien tallennusmuodot  Tekniset ongelmat, varakoneet  Tunnistautuminen
 16. 16. Miten valmistautua?
 17. 17. Valmistautuminen tulevaan  Opiskelija  Opiskelijoilla tulisi olla tietokone ja verkko käytettävissä koko opintojensa ajan  YO-kokeen päätelaitteen vaatimukset: perus pc-tietokone  Pystyttävä myös kirjoittamaan pitkiäkin tekstejä  Laite kulkee joka päivä opiskelijan mukana ja sitä käytetään aktiivisesti oppitunneilla ja kotona  Tietotekniikan perustaidot varmistettava  Esim. Tieken @ tai A-ajokortti ATK-kurssin lopuksi 28.8.2013 17Valmistautuminen sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin / Raisa Valtaoja, Tampereen kaupunki
 18. 18. Koulun tekninen valmistautuminen  Opettaja  Tietotekninen laitteisto  Tietotekniset valmiudet ohjata opiskelijoita  Uusien koetyyppien käyttöönotto  Koulu  Toimintakulttuurin ja opetussuunnitelmien kehittäminen  Opettajien ja opiskelijoiden tvt-valmiuksien varmistaminen  Laitteistot, verkot (langaton ja langallinen) sekä kirjoitustilat  Salin varustelu (sähköt ja verkko). Tällä hetkellä langallisen verkon varaan 28.8.2013 18Valmistautuminen sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin / Raisa Valtaoja, Tampereen kaupunki
 19. 19. Esim. siirrettävä kytkentäkeskus  Jos YO-kirjoitukset järjestetään  Liikuntasalissa, auditoriossa ja isossa luokkatilassa  Koetilaisuudessa n x25 kokelasta laitteineen  Tilaan tarvitaan riittävä sähkövirta ja verkkoliitäntä  Toteutus väliaikaisien kytkentäkeskuksien avulla  Kytkentäkeskuksella mahdollista liittää n. 25 läppäriä  jos enemmän kokelaita, tarvitaan useampi yksikkö  Sisältäisi:  Sähköhäiriöiden eston (UPS)  Virran jakelurasiat tietokoneille  Verkkokytkin (kiinteitä verkkoyhteyksiä varten)  Wlan-tukiasemia (langatonta verkkoyhteyttä varten) 28.8.2013 19Valmistautuminen sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin / Raisa Valtaoja, Tampereen kaupunki
 20. 20. Sähköiset kokeet
 21. 21. Sähköiset kokeet ja arviointi  Sähköisten kokeiden tulisi olla kaikissa oppiaineissa arkipäivää  Kokeiden rinnalle voi tuoda muitakin arvioinnin perusteita, esim. ryhmätyöt ja -tentit  Sähköisien kokeiden järjestämiseen tulee saada rutiinia  Sähköisien kokeiden arviointia tulee kehittää, kouluttautua ja harjoitella 28.8.2013 21Valmistautuminen sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin / Raisa Valtaoja, Tampereen kaupunki
 22. 22. Mitä sähköiset kokeet voivat olla?  Tekstinkäsittelyä tietokoneilla  Automaattisesti tarkistuvia tehtäviä  Laajempia lähdemateriaaleja ja soveltavampia tehtäviä  Kuunteluita ja suullisia tenttejä äänitettyinä tai videoituina  Monimediaisia tuotoksia  Tekstiä, kuvia, verkko-/wikisivustoja, ppt-esityksiä, mind mapeja, videoita, äänityksiä  Ryhmätenttejä tai muita yhteistyöprojekteja  Vastauksen tallentaminen sähköisessä muodossa esim. muistitikulle, palvelimelle tms.  Paikkaan tai/ja aikaan sitomattomia etäsuorituksia verkko-oppimisympäristöissä 28.8.2013 22Valmistautuminen sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin / Raisa Valtaoja, Tampereen kaupunki
 23. 23. Käytettävissä kokeissa Omat materiaalit •Perinteisessä muodossa •Sähköisenä esim. tikulla, ePortfolioissa, sähköisissä oppimisympäristöissä Yhteisesti jaetut materiaalit •Muistitikulla •YTL:n tai koulun palvelimella Koko internet •Kaikki materiaalit •Sosiaalinen media, ystävät, asiantuntijat jne. •”Kilauta kaverille” ? 28.8.2013 23Valmistautuminen sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin / Raisa Valtaoja, Tampereen kaupunki
 24. 24. 28.8.2013 Valmistautuminen sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin / Raisa Valtaoja, Tampereen kaupunki 24
 25. 25. Kiitos! Raisa Valtaoja Suunnittelija eVarikko - Opetusteknologiapalvelut Tampereen kaupunki raisa.valtaoja@tampere.fi tvt.tampereenseutu.fi

×