Dsp p moral tahun 2 tambahbaik feb 2013

907 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
907
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
276
Actions
Shares
0
Downloads
25
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Dsp p moral tahun 2 tambahbaik feb 2013

 1. 1. DSP Pendidikan Moral Tahun 2Januari 2013 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN MORAL TAHUN 2 1
 2. 2. DSP Pendidikan Moral Tahun 2Januari 2013 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAANPendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensiindividu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonisdari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepadaTuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmupengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapaikesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmurankeluarga, masyarakat dan negara. 2
 3. 3. DSP Pendidikan Moral Tahun 2Januari 2013PENDAHULUANDokumen Standard Prestasi bagi mata pelajaran Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR)dibina sebagai panduan untuk guru menambahbaik Pentaksiran Sekolah sejajar denganpelaksanaan Pentaksiran Rujukan Standard.Pentaksiran Rujukan Standard merupakan proses mendapatkan maklumat tentang sejauh manamurid tahu dan boleh buat atau telah menguasai apa yang dipelajari mengikut tahap-tahappencapaian seperti yang dihasratkan oleh kurikulum mata pelajaran ini.Adalah diharapkan dokumen ini dapat memberi maklumat yang lengkap dan tepat kepada gurutentang hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang menekankan tentang pembinaan modalinsan yang berteraskan kepada pembangunan jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. 3
 4. 4. DSP Pendidikan Moral Tahun 2Januari 2013TAFSIRANo Band ialah satu label yang digunakan untuk menunjukkan tanda aras tertentu yang disusun secara hierarki digunakan bagi tujuan pelaporan individu.o Standard ialah satu pernyataan tentang sesuatu domain merujuk kepada tanda aras tertentu dan bersifat generik bagi memberi gambaran holistik tentang individu.o Standard Prestasi ialah pernyataan tentang tahap perkembangan pembelajaran murid yang diukur berdasarkan standard dan menunjukkan di mana kedudukan murid dalam perkembangan atau kemajuan pembelajarannya. Perkembangan dalam standard itu terbahagi kepada dua iaitu perkembangan secara mendatar (konstruk) dan perkembangan menegak (band). Pertumbuhan murid dijelaskan dengan satu atau lebih qualifier menggunakan perkataan atau rangkai kata yang betul menggambarkan standard dalam bentuk hasil pembelajaran.o Deskriptor ialah pernyataan yang menerangkan apa yang murid tahu dan boleh buat berdasarkan standard di mana kualiti boleh ditaksir dan dicapai.o Evidens Murid : Pernyataan yang menerangkan tentang bagaimana murid melaksanakan apa yang dia tahu dan boleh buat berdasarkan deskriptor. Instrumen : Bahan atau apa-apa bentuk bukti yang dapat ditunjukkan oleh murid yang melaksanakan sesuatu tugasan dalam bentuk produk atau proses seperti foto, grafik, artifak, laporan dan lain-lain.o Instrumen ialah alat yang digunakan untuk menguji penguasaan atau pencapaian murid bagi sesuatu domain seperti ujian bertulis, ujian secara lisan, demonstrasi, ujian amali. 4
 5. 5. DSP Pendidikan Moral Tahun 2Januari 2013 KERANGKA STANDARD PRESTASI BAND STANDARD 1 Tahu 2 Tahu dan Faham 3 Tahu, Faham dan Boleh Buat 4 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab 5 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Terpuji 6 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Mithali 5
 6. 6. DSP Pendidikan Moral Tahun 2Januari 2013TAFSIRAN BAND BAND PERNYATAAN BAND TAFSIRAN Murid tahu perkara asas, atau boleh melakukan kemahiran asas atau memberi 1 TAHU respons terhadap perkara yang asas. Murid menunjukkan kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi atau 2 TAHU DAN FAHAM menterjemah serta menjelaskan apa yang telah dipelajari. Murid menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran 3 TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT pada suatu situasi. TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab, iaitu mengikut 4 DENGAN BERADAB prosedur atau secara sistematik. TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT Murid melaksanakan sesuatu kemahiran pada situasi baru, dengan mengikut 5 DENGAN BERADAB TERPUJI prosedur atau secara sistematik, serta tekal dan bersikap positif. Murid mampu menzahirkan idea yang kreatif dan inovatif, mempunyai keupayaan membuat keputusan untuk mengadaptasi permintaan serta TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT 6 cabaran dalam kehidupan seharian serta boleh berbicara untuk mendapatkan DENGAN BERADAB MITHALI dan menyampaikan maklumat menggunakan ayat yang sesuai secara bertatasusila dan menjadi contoh secara tekal. 6
 7. 7. DSP Pendidikan Moral Tahun 2Januari 2013MATLAMAT KURIKULUM PENDIDIKAN MORALMatlamat Kurikulum Standard Sekolah Rendah bagi mata pelajaran Pendidikan Moral adalah membentuk insan berakhlak mulia,berintegriti dan boleh menyumbang ke arah keharmonian dan kestabilan negara serta masyarakat global.OBJEKTIF KURIKULUM PENDIDIKAN MORALKurikulum Standard Sekolah Rendah bagi mata pelajaran Pendidikan Moral membolehkan murid untuk mencapai objektif berikut: 1. Memahami dan menghayati nilai-nilai universal. 2. Menghayati dan mengamalkan budi pekerti mulia. 3. Melaksanakan tanggungjawab moral dan sosial bagi mengekalkan kesejahteraan diri dengan keluarga, sekolah, jiran, masyarakat dan negara. 4. Mengembangkan dan mengaplikasikan penaakulan moral, perasaan moral dan perlakuan moral dalam membuat pertimbangan dan keputusan. 7
 8. 8. DSP Pendidikan Moral Tahun 2Januari 2013 BAND PERNYATAAN STANDARD 1 Mengetahui nilai-nilai universal. 2 Mengetahui dan memahami nilai-nilai universal. 3 Mengaplikasi pengetahuan dan pemahaman tentang nilai-nilai universal dan perlakuan berbudi pekerti mulia. 4 Menghayati dan mempraktik nilai-nilai universal dan perlakuan berbudi pekerti mulia bagi mengekalkan kesejahteraan diri. 5 Menghayati, mengamal dan mengembangkan nilai-nilai universal dan perlakuan berbudi pekerti mulia dalam kehidupan seharian / situasi lain. 6 Menghayati, mengamal dan mengembangkan nilai-nilai universal dan perlakuan berbudi pekerti mulia dalam kehidupan seharian/situasi lain serta dicontohi. 8
 9. 9. DSP Pendidikan Moral Tahun 2Januari 2013 BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS 1 B1 B1D1 B1D1E1 Mengetahui nilai-nilai universal. Mengetahui nilai: Boleh menyatakan cara : Tahu  membantu keluarga kembangan (N2) 1. kepercayaan kepada tuhan  menghormati ahli keluarga (N6) 2. baik hati  menyayangi ahli keluarga (N7) 3. bertangggungjawab  mempertahankan maruah keluarga (N9) 4. berterima kasih  bersikap sederhana dalam keluarga (N13) 5. hemah tinggi 6. hormat B1D1E2 7. kasih sayang Boleh menyatakan contoh : 8. keadilan  tanggungjawab dalam keluarga (N3) 9. keberanian  keadilan dalam keluarga (N8) 10. kejujuran 11. kerajinan B1D1E3 12. kerjasama Boleh menyatakan perlakuan : 13. kesederhanaan  jujur dalam keluarga (N10) 14. toleransi  perlakuan bertoleransi sesama ahli keluarga (N14) - tema ”Saya dan Keluarga” B1D1E4 Boleh menyenaraikan :  cara memberi penghargaan (N4)  perlakuan rajin dalam keluarga (N11)  tugas yang boleh dilakukan bersama-sama keluarga (N12) B1D1E5 Boleh menyatakan :  amalan beribadat dalam keluarga (N1)  tutur kata yang berbudi pekerti mulia sesama ahli keluarga (N5)  tingkahlaku yang berbudi pekerti mulia sesama ahli keluarga (N5) 9
 10. 10. DSP Pendidikan Moral Tahun 2Januari 2013 BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS 2 B2 B2D1 B2D1E1 Mengetahui dan memahami nilai- Mengetahui dan memahami nilai: Boleh menerangkan/menjelaskan kepentingan: Tahu dan nilai universal.  menghormati amalan beribadat dalam Faham 1. kepercayaan kepada tuhan keluarga (N1) 2. baik hati  membantu keluarga kembangan (N2) 3. bertangggungjawab  melaksanakan tanggungjawab dalam 4. berterima kasih keluarga (N3) 5. hemah tinggi  memberi penghargaan dalam keluarga 6. hormat (N4) 7. kasih sayang  tutur kata dan tingkah laku yang berbudi 8. keadilan pekerti mulia sesama ahli keluarga (N5) 9. keberanian  saling menghormati sesama ahli keluarga 10. kejujuran (N6) 11. kerajinan  menyayangi ahli keluarga (N7) 12. kerjasama  bersikap adil dalam keluarga (N8) 13. kesederhanaan  mempertahankan maruah keluarga (N9) 14. toleransi  bersikap jujur dalam keluarga (N10)  bersikap rajin dalam keluarga (N11) - tema”Saya dan Keluarga”  bersikap sederhana dalam keluarga (N13) B2D1E2 Boleh menceritakan :  cara memberi penghargaan dalam keluarga (N4)  kebaikan bekerjasama dengan ahli keluarga (N12)  kebaikan bersikap toleransi sesama ahli keluarga (N14) 10
 11. 11. DSP Pendidikan Moral Tahun 2Januari 2013 B2D1E3 Boleh mengenal pasti:  tutur kata yang berbudi pekerti mulia sesama ahli keluarga (N5)  tingkah laku yang berbudi pekerti mulia sesama ahli keluarga (N5) B2D1E4 Boleh menerangkan cara :  menghormati amalan beribadat dalam keluarga (N1)  bertanggungjawab dalam keluarga (N3) 11
 12. 12. DSP Pendidikan Moral Tahun 2Januari 2013 BAND PERNYATAAN DESKRIPTOR EVIDENS STANDARD 3 B3 B3D1 B3D1E1 Mengaplikasi pengetahuan Mengaplikasi pengetahuan dan Boleh menunjukkan : Tahu, Faham dan dan pemahaman tentang pemahaman tentang nilai :  sikap membantu dalam keluarga Boleh Buat nilai-nilai universal dan kembanga (N2) perlakuan berbudi pekerti 1. kepercayaan kepada tuhan  sikap bertanggungjawab dalam keluarga mulia. 2. baik hati (N3) 3. bertangggungjawab  perlakuan memberi penghargaan dalam 4. berterima kasih keluarga (N4) 5. hemah tinggi  cara berbudi pekerti mulia sesama ahli 6. hormat keluarga (N5) 7. kasih sayang  perlakuan saling menghormati ahli 8. keadilan keluarga (N6) 9. keberanian  sikap kasih sayang sesama ahli keluarga 10. kejujuran (N7) 11. kerajinan  bersikap adil sesama ahli keluarga (N8) 12. kerjasama  sikap mempertahankan maruah keluarga 13. kesederhanaan (N9) 14. toleransi  sikap jujur dalam keluarga (N10)  sikap rajin dalam keluarga (N11) - tema”Saya dan Keluarga”  sikap sederhana dalam keluarga (N13)  perlakuan bertoleransi sesama ahli keluarga (N14) B3D1E2 Boleh melaksanakan amalan beribadat bersama keluarga (N1) B3D1E3 Boleh menjalankan tugas bersama-sama ahli keluarga (N12) 12
 13. 13. DSP Pendidikan Moral Tahun 2Januari 2013 BAND PERNYATAAN DESKRIPTOR EVIDENS STANDARD 4 B4 B4D1 B4D1E1 Tahu, Faham dan Menghayati dan Menghayati dan mempraktik nilai: Boleh melaksanakan amalan beribadatBoleh Buat dengan mempraktik nilai-nilai bersama keluarga tanpa arahan (N1) Beradab universal dan perlakuan 1. kepercayaan kepada tuhan berbudi pekerti mulia di 2. baik hati sekolah bagi mengekalkan 3. bertangggungjawab B4D1E2 kesejahteraan diri 4. berterima kasih Boleh menunjukkan perlakuan memberi 5. hemah tinggi penghargaan dalam keluarga dengan rela 6. hormat hati (N4) 7. kasih sayang 8. keadilan 9. keberanian B4D1E3 10. kerajinan Boleh menunjukkan perlakuan kasih sayang 11. kerjasama sesama ahli keluarga tanpa arahan (N7) 12. toleransi - tema”Saya dan Keluarga” B4D1E4 Boleh menunjukkan sikap berani dalam mempertahankan maruah keluarga dengan beradab (N9) B4D1E5 Boleh bertoleransi dan menghargai perlakuan bertoleransi sesama ahli keluarga tanpa arahan (N12) 13
 14. 14. DSP Pendidikan Moral Tahun 2Januari 2013 B4D1E6 Boleh menceritakan perasaan :  setelah membantu keluarga kembangan (N2)  setelah melaksanakan tanggungjawab dalam keluarga (N3)  apabila berbudi pekerti mulia sesama ahli keluarga (N5)  apabila saling menghormati sesama ahli keluarga (N6)  setelah bersikap adil sesama ahli keluarga (N8)  setelah bersikap rajin dalam keluarga (N10)  setelah melaksanakan tugas bersama- sama keluarga (N11) 14
 15. 15. DSP Pendidikan Moral Tahun 2Januari 2013 BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS 5 B5 B5D1 B5D1E1 Menghayati, mengamal dan Menghayati, mengamal dan Boleh mengamalkan : Tahu, Faham mengembangkan nilai-nilai mengembangkan nilai:  amalan beribadat dalam keluarga serta dan Boleh universal dan perlakuan berbudi memupuk nilai tersebut (N1) Buat dengan pekerti mulia dalam kehidupan 1. kepercayaan kepada tuhan  sikap membantu dalam keluarga kembangan Beradab seharian / situasi lain 2. baik hati serta memupuk nilai tersebut (N2) Terpuji 3. bertangggungjawab  sikap bertanggungjawab dalam keluarga serta 4. berterima kasih memupuk nilai tersebut (N3) 5. hemah tinggi  perlakuan memberi penghargaan dalam 6. hormat keluarga serta memupuk nilai tersebut (N4) 7. kasih sayang  berbudi pekerti mulia sesama ahli keluarga 8. keberanian serta memupuk nilai tersebut (N5) 9. kerajinan  perlakuan saling menghormati sesama ahli 10. kerjasama keluarga serta memupuk nilai tersebut (N6)  sikap kasih sayang terhadap ahli keluarga serta - tema”Saya dan Keluarga” memupuk nilai tersebut (N7)  sikap berani dalam mempertahankan maruah keluarga serta memupuk nilai tersebut (N8)  sikap rajin dalam keluarga serta memupuk nilai tersebut (N9) B5D1E2 Boleh melaksanakan aktiviti bekerjasama sesama keluarga dalam pelbagai situasi dan memupuk nilai tersebut (N10) 15
 16. 16. DSP Pendidikan Moral Tahun 2Januari 2013 BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS 6 B6 B6D1 B6D1E1 Menghayati, mengamal dan Menghayati, mengamal dan Boleh mengamal serta diteladani sikap: Tahu, Faham mengembangkan nilai-nilai mengembangkan nilai-nilai dalam  saling membantu dalam keluarga dan Boleh universal dan perlakuan berbudi situasi lain dengan sempurna serta kembangan dan memupuk nilai tersebut Buat dengan pekerti mulia dalam kehidupan dicontohi. (N2) Beradab seharian/situasi lain serta  bertanggungjawab dalam keluarga dan Mithali dicontohi Nilai : memupuk nilai tersebut (N3)  memberi penghargaan kepada ahli keluarga 1. kepercayaan kepada tuhan dan memupuk nilai tersebut (N4) 2. baik hati  sayang terhadap ahli keluarga dan 3. bertangggungjawab memupuk nilai tersebut (N7) 4. berterima kasih 5. hemah tinggi 6. hormat B6D1E2 7. kasih sayang Boleh mengamalkan : 8. kerajinan  amalan beribadat bersama keluarga dan 9. kerjasama memupuk nilai serta diteladani (N1)  tutur kata dan tingkah laku berbudi pekerti - tema ”Saya dan Keluarga” mulia sesama ahli keluarga dan memupuk nilai serta diteladani (N5)  perlakuan saling menghormati sesama ahli keluarga dan memupuk nilai serta diteladani (N6) B6D1E3 Boleh melaksanakan :  tugas dengan rajin dalam keluarga dan memupuk nilai serta diteladani (N8)  aktiviti bekerjasama sesama keluarga dalam pelbagai situasi dan memupuk nilai dalam kalangan rakan serta diteladani (N9) 16

×