15 dsp p moral tahun 3 5 feb 2013

1,412 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,412
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
316
Actions
Shares
0
Downloads
29
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

15 dsp p moral tahun 3 5 feb 2013

 1. 1. DSP Pendidikan Moral Tahun 3Februari 2013 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN MORAL TAHUN 3 1
 2. 2. DSP Pendidikan Moral Tahun 3Februari 2013 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAANPendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensiindividu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonisdari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepadaTuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmupengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapaikesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmurankeluarga, masyarakat dan negara. 2
 3. 3. DSP Pendidikan Moral Tahun 3Februari 2013PENDAHULUANDokumen Standard Prestasi bagi mata pelajaran Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR)dibina sebagai panduan untuk guru menambahbaik Pentaksiran Sekolah sejajar denganpelaksanaan Pentaksiran Rujukan Standard.Pentaksiran Rujukan Standard merupakan proses mendapatkan maklumat tentang sejauh manamurid tahu dan boleh buat atau telah menguasai apa yang dipelajari mengikut tahap-tahappencapaian seperti yang dihasratkan oleh kurikulum mata pelajaran ini.Adalah diharapkan dokumen ini dapat memberi maklumat yang lengkap dan tepat kepada gurutentang hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang menekankan tentang pembinaan modalinsan yang berteraskan kepada pembangunan jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. 3
 4. 4. DSP Pendidikan Moral Tahun 3Februari 2013TAFSIRANo Band ialah satu label yang digunakan untuk menunjukkan tanda aras tertentu yang disusun secara hierarki digunakan bagi tujuan pelaporan individu.o Standard ialah satu pernyataan tentang sesuatu domain merujuk kepada tanda aras tertentu dan bersifat generik bagi memberi gambaran holistik tentang individu.o Standard Prestasi ialah pernyataan tentang tahap perkembangan pembelajaran murid yang diukur berdasarkan standard dan menunjukkan di mana kedudukan murid dalam perkembangan atau kemajuan pembelajarannya. Perkembangan dalam standard itu terbahagi kepada dua iaitu perkembangan secara mendatar (konstruk) dan perkembangan menegak (band). Pertumbuhan murid dijelaskan dengan satu atau lebih qualifier menggunakan perkataan atau rangkai kata yang betul menggambarkan standard dalam bentuk hasil pembelajaran.o Deskriptor ialah pernyataan yang menerangkan apa yang murid tahu dan boleh buat berdasarkan standard di mana kualiti boleh ditaksir dan dicapai.o Evidens Murid : Pernyataan yang menerangkan tentang bagaimana murid melaksanakan apa yang dia tahu dan boleh buat berdasarkan deskriptor. Instrumen : Bahan atau apa-apa bentuk bukti yang dapat ditunjukkan oleh murid yang melaksanakan sesuatu tugasan dalam bentuk produk atau proses seperti foto, grafik, artifak, laporan dan lain-lain.o Instrumen ialah alat yang digunakan untuk menguji penguasaan atau pencapaian murid bagi sesuatu domain seperti ujian bertulis, ujian secara lisan, demonstrasi, ujian amali. 4
 5. 5. DSP Pendidikan Moral Tahun 3Februari 2013 KERANGKA STANDARD PRESTASI BAND STANDARD 1 Tahu 2 Tahu dan Faham 3 Tahu, Faham dan Boleh Buat 4 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab 5 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Terpuji 6 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Mithali 5
 6. 6. DSP Pendidikan Moral Tahun 3Februari 2013TAFSIRAN BANDBAND PERNYATAAN BAND TAFSIRAN Murid tahu perkara asas, atau boleh melakukan kemahiran asas atau memberi 1 TAHU respons terhadap perkara yang asas. Murid menunjukkan kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi atau 2 TAHU DAN FAHAM menterjemah serta menjelaskan apa yang telah dipelajari. Murid menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran 3 TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT pada suatu situasi. TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab, iaitu mengikut 4 DENGAN BERADAB prosedur atau secara sistematik. TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT Murid melaksanakan sesuatu kemahiran pada situasi baru, dengan mengikut 5 DENGAN BERADAB TERPUJI prosedur atau secara sistematik, serta tekal dan bersikap positif. Murid mampu menzahirkan idea yang kreatif dan inovatif, mempunyai keupayaan membuat keputusan untuk mengadaptasi permintaan serta TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT 6 cabaran dalam kehidupan seharian serta boleh berbicara untuk mendapatkan DENGAN BERADAB MITHALI dan menyampaikan maklumat menggunakan ayat yang sesuai secara bertatasusila dan menjadi contoh secara tekal. 6
 7. 7. DSP Pendidikan Moral Tahun 3Februari 2013MATLAMAT KURIKULUM PENDIDIKAN MORALMatlamat Kurikulum Standard Sekolah Rendah bagi mata pelajaran Pendidikan Moral adalah membentuk insan berakhlak mulia,berintegriti dan boleh menyumbang ke arah keharmonian dan kestabilan negara serta masyarakat global.OBJEKTIF KURIKULUM PENDIDIKAN MORALKurikulum Standard Sekolah Rendah bagi mata pelajaran Pendidikan Moral membolehkan murid untuk mencapai objektif berikut: 1. Memahami dan menghayati nilai-nilai universal. 2. Menghayati dan mengamalkan budi pekerti mulia. 3. Melaksanakan tanggungjawab moral dan sosial bagi mengekalkan kesejahteraan diri dengan keluarga, sekolah, jiran, masyarakat dan negara. 4. Mengembangkan dan mengaplikasikan penaakulan moral, perasaan moral dan perlakuan moral dalam membuat pertimbangan dan keputusan. 7
 8. 8. DSP Pendidikan Moral Tahun 3Februari 2013 BAND PERNYATAAN STANDARD 1 Mengetahui nilai-nilai universal. 2 Mengetahui dan memahami nilai-nilai universal. 3 Mengaplikasi pengetahuan dan pemahaman tentang nilai-nilai universal dan perlakuan berbudi pekerti mulia. 4 Menghayati dan mempraktik nilai-nilai universal dan perlakuan berbudi pekerti mulia bagi mengekalkan kesejahteraan diri. 5 Menghayati, mengamal dan mengembangkan nilai-nilai universal dan perlakuan berbudi pekerti mulia dalam kehidupan seharian / situasi lain. 6 Menghayati, mengamal dan mengembangkan nilai-nilai universal dan perlakuan berbudi pekerti mulia dalam kehidupan seharian/situasi lain serta dicontohi. 8
 9. 9. DSP Pendidikan Moral Tahun 3Februari 2013 BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIP EVIDENS 1 B1 B1D1 Mengetahui nilai-nilai universal. Mengetahui nilai: B1D1E1 Tahu Boleh menyatakan pelbagai perayaan di 1. kepercayaan kepada tuhan Malaysia. (N1) 2. baik hati 3. bertangggungjawab 4. berterima kasih 5. hemah tinggi B1D1E2 6. hormat Boleh menyatakan cara : 7. kasih sayang 8. keadilan  membantu warga sekolah (N2) 9. keberanian 10. kejujuran  pergaulan yang bersopan dalam kalangan 11. kerajinan warga sekolah (N5) 12. kerjasama 13. kesederhanaan  menghormati warga sekolah / pelawat (N6) 14. toleransi  menyayangi sekolah (N7) - tema ”Saya dan Sekolah”  bersikap adil di sekolah (N8)  mempertahankan nama baik sekolah (N9)  bersikap rajin di sekolah (N11) B1D1E3 Boleh menyatakan contoh :  tanggungjawab di sekolah (N3) 9
 10. 10. DSP Pendidikan Moral Tahun 3Februari 2013  sumbangan warga sekolah (N4)  perlakuan jujur di sekolah (N10)  aktiviti yang dilakukan bersama-sama di sekolah (N12)  perlakuan sederhana di sekolah (N13)  sikap toleransi sesama warga sekolah (N14) B1D1E4 Boleh menyenaraikan kebaikan bersikap sederhana di sekolah (N13) 10
 11. 11. DSP Pendidikan Moral Tahun 3Februari 2013 BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS 2 B2 B2D1 Mengetahui dan memahami nilai- Mengetahui dan memahami nilai: B2D1E1 Tahu dan nilai universal. Boleh menerangkan/menyenaraikan cara: Faham 1. kepercayaan kepada tuhan 2. baik hati  menghormati perayaan yang disambut oleh 3. bertangggungjawab warga sekolah (N1) 4. berterima kasih 5. hemah tinggi  melaksanakan tanggungjawab di sekolah 6. hormat (N3) 7. kasih sayang 8. keadilan  menghargai sumbangan warga sekolah (N4) 9. keberanian 10. kejujuran 11. kerajinan 12. kerjasama B2D1E2 13. kesederhanaan Boleh menerangkan /menjelaskan kepentingan: 14. toleransi  menghormati warga sekolah / pelawat (N6) - tema ”Saya dan Sekolah”  menyayangi sekolah (N7)  bersikap adil di sekolah (N8)  mempertahankan nama baik sekolah (N9)  bersikap rajin di sekolah (N11)  menghormati kepelbagaian perayaan yang disambut oleh warga sekolah (N1)  pentingan membantu warga sekolah (N2) 11
 12. 12. DSP Pendidikan Moral Tahun 3Februari 2013  pergaulan yang bersopan dalam kalangan warga sekolah (N5)  bersikap jujur di sekolah (N10) B2D1E3 Boleh menerangkan/menjelaskankan kebaikan:  bekerjasama di sekolah (N12)  bersikap toleransi sesama warga sekolah (N14) B2D1E4 Boleh menceritakan pelbagai perayaan yang disambut oleh warga sekolah (N1) B2D1E5 Boleh menerangkan /menjelaskan bersikap sederhana di sekolah (N13) 12
 13. 13. DSP Pendidikan Moral Tahun 3Februari 2013 BAND PERNYATAAN DESKRIPTOR EVIDENS STANDARD 3 B3 B3D1 Mengaplikasi pengetahuan Mengaplikasi pengetahuan dan B3D1E1Tahu, Faham dan dan pemahaman tentang pemahaman tentang nilai : Boleh menunjukkan: Boleh Buat nilai-nilai universal dan perlakuan berbudi pekerti 1. kepercayaan kepada tuhan  sikap menghormati pelbagai perayaan mulia. 2. baik hati yang disambut oleh warga sekolah 3. bertangggungjawab mengikut arahan (N1) 4. berterima kasih 5. hemah tinggi  sikap membantu warga sekolah (N2) 6. hormat 7. kasih sayang  sikap bertanggungjawab di sekolah (N3) 8. keadilan 9. keberanian  sikap berterima kasih terhadap 10. kejujuran sumbangan warga sekolah (N4) 11. kerajinan 12. kerjasama  pergaulan yang bersopan dalam 13. kesederhanaan kalangan warga sekolah mengikut 14. toleransi arahan (N5) - tema ”Saya dan Sekolah”  perlakuan saling menghormati dalam kalangan warga sekolah /pelawat (N6)  sikap sayang terhadap sekolah (N7)  sikap adil di sekolah mengikut arahan (N8)  sikap berani mempertahankan nama baik sekolah (N9) 13
 14. 14. DSP Pendidikan Moral Tahun 3Februari 2013  sikap jujur di sekolah (N10)  sikap rajin di sekolah (N11)  bersikap sederhana di sekolah (N13)  sikap toleransi sesama warga sekolah (N14) B3D1E2 Boleh melaksanakan aktiviti bekerjasama di sekolah untuk kebaikan bersama apabila disuruh (N12) 14
 15. 15. DSP Pendidikan Moral Tahun 3Februari 2013 BAND PERNYATAAN DESKRIPTOR EVIDENS STANDARD 4 B4 B4D1 Tahu, Faham dan Menghayati dan Menghayati dan mempraktik nilai: B4D1E1Boleh Buat dengan mempraktik nilai-nilai Boleh menghormati pelbagai perayaan yang Beradab universal dan perlakuan 1. kepercayaan kepada tuhan disambut oleh warga sekolah tanpa arahan berbudi pekerti mulia di 2. baik hati (N1) sekolah bagi mengekalkan 3. bertangggungjawab kesejahteraan diri 4. berterima kasih B4D1E2 5. hemah tinggi Boleh bergaul dengan bersopan dalam 6. hormat kalangan warga sekolah tanpa arahan (N5) 7. kasih sayang 8. keadilan B4D1E3 9. keberanian 10. kerajinan Boleh bersikap adil di sekolah tanpa arahan 11. kerjasama (N8) 12. toleransi B4D1E4 - tema ”Saya dan Sekolah” Boleh membantu warga sekolah dengan rela hati (N2) B4D1E5 Boleh melaksanakan tanggungjawab di sekolah dengan rela hati (3) B4D1E6 Boleh berterima kasih terhadap sumbangan warga sekolah dengan tertib (N4) 15
 16. 16. DSP Pendidikan Moral Tahun 3Februari 2013 B4D1E7 Boleh menceritakan perasaan :  setelah membantu warga sekolah (N2)  setelah melaksanakan tanggungjawab di sekolah (N3)  apabila menghormati warga sekolah / pelawat (N6)  apabila menyayangi sekolah (N7)  apabila bersikap adil di sekolah (N8)  apabila mempertahankan nama baik sekolah (N9)  apabila bersikap rajin di sekolah (N10)  apabila bekerjasama di sekolah (N11)  apabila bersikap toleransi sesama warga sekolah (N12) 16
 17. 17. DSP Pendidikan Moral Tahun 3Februari 2013 BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS 5 B5 B5D1 B5D1E1 Menghayati, mengamal dan Menghayati, mengamal dan Boleh mengamalkan:Tahu, Faham mengembangkan nilai-nilai mengembangkan nilai: dan Boleh universal dan perlakuan berbudi  sikap menghormati pelbagai perayaan yangBuat dengan pekerti mulia dalam kehidupan 1. kepercayaan kepada tuhan disambut oleh warga sekolah dan memupuk Beradab seharian / situasi lain 2. baik hati nilai dalam kalangan rakan (N1) Terpuji 3. bertangggungjawab 4. berterima kasih  sikap saling membantu dalam kalangan warga 5. hemah tinggi sekolah dan memupuk nilai dalam kalangan 6. hormat 7. kasih sayang rakan (N2) 8. keberanian 9. kerajinan  sikap bertanggungjawab di sekolah dan 10. kerjasama memupuk nilai dalam kalangan rakan (N3) - tema ”Saya dan Sekolah”  sikap berterima kasih terhadap sumbangan warga sekolah dan memupuk nilai dalam kalangan rakan (N4)  pergaulan yang bersopan dalam kalangan warga sekolah dan memupuk nilai dalam kalangan rakan (N5)  perlakuan saling menghormati dalam kalangan warga sekolah/ pelawat dan memupuk nilai dalam kalangan rakan (N6)  sikap sayang terhadap sekolah dan memupuk nilai dalam kalangan rakan (N7) 17
 18. 18. DSP Pendidikan Moral Tahun 3Februari 2013  dan memupuk sikap berani mempertahankan nama baik sekolah (N8)  sikap rajin di sekolah dan memupuk nilai dalam kalangan rakan (N9) B5D1E2 Boleh melaksanakan aktiviti bekerjasama di sekolah dalam pelbagai situasi untuk kebaikan bersama dengan rela hati dan memupuk nilai dalam kalangan rakan (N10) 18
 19. 19. DSP Pendidikan Moral Tahun 3Februari 2013 BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS 6 B6 B6D1 Menghayati, mengamal dan Menghayati, mengamal dan B6D1E1Tahu, Faham mengembangkan nilai-nilai mengembangkan nilai-nilai dalam Boleh mengamal serta diteladani sikap : dan Boleh universal dan perlakuan berbudi situasi lain dengan sempurna sertaBuat dengan pekerti mulia dalam kehidupan dicontohi.  menghormati pelbagai perayaan yang Beradab seharian/situasi lain serta disambut oleh warga sekolah dan memupuk Mithali dicontohi Nilai : nilai dalam kalangan rakan (N1) 1. kepercayaan kepada  saling membantu dalam kalangan warga tuhan sekolah dan memupuk nilai dalam kalangan 2. baik hati rakan (N2) 3. bertangggungjawab 4. berterima kasih  bertanggungjawab di sekolah dan memupuk 5. hemah tinggi nilai dalam kalangan rakan (N3) 6. hormat 7. kasih sayang  berterima kasih terhadap sumbangan warga 8. kerajinan 9. kerjasama sekolah dan memupuk nilai dalam kalangan rakan (N4) - tema ”Saya dan Sekolah”  sayang terhadap sekolah dan memupuk nilai dalam kalangan rakan (N7)  rajin di sekolah dan memupuk nilai dalam kalangan rakan (N8) 19
 20. 20. DSP Pendidikan Moral Tahun 3Februari 2013 B6D1E2 Boleh mengamalkan:  pergaulan yang bersopan dalam kalangan warga sekolah dan memupuk nilai dalam kalangan rakan serta diteladani (N5)  perlakuan saling menghormati dalam kalangan warga sekolah/ pelawat dan memupuk nilai dalam kalangan rakan serta diteladani (N6) B6D1E3 Boleh melaksanakan aktiviti bekerjasama di sekolah dalam pelbagai situasi untuk kebaikan bersama dengan ikhlas dan memupuk nilai dalam kalangan rakan serta diteladani (N9) 20

×