Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

"MUST LEARN" Rahim Blak Internet Beta 2015

"Must Learn" - Internet Beta Conference 2015. Odkąd pamiętam, wszystkiego musiałem się nauczyć, od Zera. ‪#‎MustLearn‬ to jedna z tych prezentacji, w które włożyłem całe swoje serce. Przez lata zbieram doświadczenie na styku różnych kompetencji i kultur, aby podać je w pół godzinnym wykładzie. Prezentacja stawia tezę, że najważniejsza w biznesie Internetowym jest chęć nieustającego "uczenia się" nowych rzeczy w szerokim ujęciu. Rahim Blak przekonuje, że w budowaniu Biznesu Internetowego ważniejsza może okazać się wiedza "czegoś o wszystkim" niż "wszystkiego o czymś". Prezentacja przedstawia szeroki zakres umiejętności, jakie musi zdobyć Startupowiec (jak rozmawiać z ZUSem, z prawnikami, w call centre...), a także sposoby na codzienne zdobywanie wiedzy w tak dynamicznie zmieniającym się środowisku i branży jakim jest Internet.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

"MUST LEARN" Rahim Blak Internet Beta 2015

 1. 1. Rahim Blak Posted by [71-35 minutes agoé Rahim Blak internet beta*
 2. 2. Rahim Blak Posted by [? ] -35 minutes agoê Udkgd pamiçtam, wszystkiega musiafem siç nauczyc' Rahim Blak,
 3. 3. Rahim Blak f* Posted by [? ] -35 minutes agoG
 4. 4. Rahim Blak Posted by [? ] -35 minutes agotê
 5. 5. O. g . a . 5 m U . m , . m _ 5 , Q . , y s. d m S 0 D. mr. / 4. "RahiIi: fBia'it= 17,7) U
 6. 6. / : mmm ; lain W Hardtail? ATHNkuun-uitai-r-: xgt-IR* A . Iki . .Aitsitiaitmi : mil/ ti . Wartawan . ilmtauui #mugi dl? ir» m1// Blllifithyt/ tlili/ ;iiçéiiillili/ IICKTFVNZET , i i. . -_*-» - - ; y V>. ;A, V C-Iaiuaugrruiatgnniijzim . ::ngukur-vy TIHIiKD/ .Iigsiilniii-“Jyitittt-iii i`ii'i: `1i'1u' * - QLLMBJIEQJEEJEJJR? ! i'm; :mItuii'1~1:1t: JL: L1r'
 7. 7. _ k; Rahim Blak ' Posted by [71-*35 miniutesfégofñ 1.* IIA Da biznesu w branz'y digitalawej wszedfem bçdqc usaha Atechniczng inie majgc padstaw Ekanamii Rahim Blak
 8. 8. i mugia» . x ' i im h. B. u m. . , .MM R. _ / . . . . ,awai . ..JuHiU
 9. 9. , Rahim Biak walk* Posted by [? ] -35 minutes agoe
 10. 10. Rahim luilayk ~ . . '_ H - ti” Po ted. b [? ]-SS minutesagotê' a Q -Y .
 11. 11. Rahim Biak Posted by [? ] -35 minutes agoté
 12. 12. Rahim Biak Posted by [? ] -35 minutes agoté
 13. 13. 6 Almialnosci OPAMCenter ExecutiveMIBA hljniMBA/ S Szkolenia Vykladowqv Projekty' UE Rahim Blak - Absolwent ASP u' Krakoivie i Mini . IB. -». '7:~ u' Lodzi. Media zawodowo. obecny na u-szystkicli eiituzjasta Social pijnvatnie i ! Il0ili'_'Ch seixvisach spolecznosciouycli. zagorzaly "Instagramer". CEO i zaloiyciel grupy click community - agencji social media oraz platformy aplikacji spolecznosciougvcli click apps (mmxclickappspl). Zaczynal ze swoja agencja interaktnvna art world* zajmujac sie kaidyzn obszarem promocji w sieci. szczegoliiie dla znarek modouych. IILln. Simple. Solar. Orsay. Venezia. Fashionweek. I i ij_Li` Obecziie Rahim Blak iiajiviegcej uivagi Za'OdO'Ej koncentruje na znarketingu spolecznoscioivp-m. z naciskiem na social Commerce i social BIG DATA. . Rozuija produkty : uarketiiigoive i startupy u* modelu SAAS i cloudllarketing. Organizuje cotygodnioive warsztaty click apps. na ktore zaprasza czoloivych przedstaivicieli polskiego e-znarketingu i social media. Regularnie prowadzi szkolenia i varsztaty z emarketingu. social media. facebook marketingu. e- commerce. biznesu u' sieci. i tworzenia startupéu' Internetoixgvch. Jest czlonkiem rady przedsiebiorcou' ASP u' Krakoivie. prowadzi zajecia z social media dla ecommerce na YSE i personal brandingu na ASP, Zajecia NBA u' PAM Center dotycza wprowadzania, promowania i sprzedawania marki; produktu u' sieci. Executive MBA ZOBACZ WIECEJ
 14. 14. Rahim Biak Posted by [? ] -35 minutes agoê
 15. 15. Rahim Biak Posted by [? ] -35 minutes agotB kodeks spélek handlowych a . .__- l- -~~~ _ __, ,____. .. kodeks pracy
 16. 16. Rahim Biak Posted by [? ] -35 minutes agoté
 17. 17. Rahim Biak Posted by [? ] -35 minutes agoê
 18. 18. Rahim Biak Posted by [? ] -35 minutes agoté Sa tak samo waini jak Twoi Pracownicy i Klienci
 19. 19. 4 Rahim Biak Posted by [? ] -35 minutes agoG
 20. 20. JVWIA* 'F. *l tfalllilféd : '1i-n: iu~. 'u. 'ii u, v 'Jlnit'. ;.
 21. 21. .Tq _ Rahim Biak Posted by [? ] -35 minutes agoté
 22. 22. .`. RahinLBJak ef» . r . ,' . . Fr. " ~ a . - '""*>~*': '.-'g': ":3.5.`. ~'(i Posted byñmf3imñlgtesl g ' 4%& " . ~ 'A ~V
 23. 23. /i t 'N 1 a i Wiki* . r Msiiç*llliiiiii. iii L ; ii/ Li , f? 'illlili. liQiiiclitlilifa »if »lil “rr ` "`~ » i p" &lili "liaêlji f u ; '11 f: S iii-wih WM <. ` lt; I Ita: : x xwn . u n i 4 , i* x i s x
 24. 24. , Rahim &lai-Z; 7 Posted by [71-35 minutes agoG
 25. 25. I 'J **Ei 'Il l' i iY-IIIIIL 'Irah 1 _o ~n` cv &HCl-Hiang I i. " , cw i; iii mi. Elikililigf/ iia/ iij
 26. 26. ~. glikiinm ; ikut i > miana» i: t --I Lu. - a* F H" ' "E77" ` ` . .ff i"` ñ""" i
 27. 27. Rahim Biak é; U? ? Posted by [? ]-35 minutes agoté CALM AND
 28. 28. G1 ` Rahim Bi ak a. ; posts d b Y [7] ` '35 m. , mutasi _$03 i. il .
 29. 29. Rahim B_| ak~. _ a . ;a rif* Posted by im #35 mA utes aga, , 1 *"'-
 30. 30. Rahim Biak ti” Posted by [? ] -35 minutesagl' a)
 31. 31. a Rahim Blak &I Posted by [71-35 minutes agoê Wiedzieé? Coé Wszystko o wszystkim o czymé
 32. 32. Rahim Biak ti? ? Posted by [? ] -35 minutes agoê
 33. 33. Rahim Biak Posted by [? ] -35 minutes agoté
 34. 34. Rahim Blak W v Dolwolone na Dsi : zasu " To jeden z najwazniejszych postéw w moim zyciu: ) bc odkryiem kim chce byé w zyciu zawodowym: ) Chce byé CEO z piawdziwego zdarzenia i powoiania. przezywam, tio nie bylo lo dia mnie takie oczywiste! Ludzie zawodowo dzieia sie na tych, ktorzy wiedza "Wszystko o czyrns" lub "cos o ivszystkim" v ia zdecydowanie naleze do tych drugich, itylko rola izw, "Dyrektora Generalnego" (FCEO) Iegilymuje moja ciekaw . . Zobacz viiecei Rahim Biak Q0znacz Zdjçcie 9 Dada] iokalizacie . I Edylui . r, v Piomomaszei . Fatmir Haidaii, Nitoid Jaqieilo i m4 *Fine osoby lubiq to 't iidosteprvenie . C Zoba 2 W908i komentaizy HS) y& Robert Urhaniak- i i , , i i. ; ouuazcie mnie kiedy te wszystkie bullshit icbs beda oteiowaiy prawdziwy produki czy usiuge Luhie to* " i Jacek Zak Fotomirazak Hanim Biak ty sobie dopiero teraz zdaies z tega sprawe , ale Iwoi wspélpracownicy dawno o tym wiedzq. Nie iuniç& 15,1 Micha? Grzywacz ! Lubiç ini Michai Kominiak Rahim ja iestem CEO a na ~ spotkaniu Ciebie w MBA w Lodzi Iyiko podniosiem moye kompetencie w dzialaniu. .. Powodzenia iako seo
 35. 35. Rahim Blak Posted by [? ] -35 minutes agoG #tworzenie #ogarnianie #poczucieMisji i
 36. 36. Rahim Blak Posted by [? ] -35 minutes agoê Go na to Twéj
 37. 37. $0 Rahim Blkak ww; . .EL I 1%! ! iUPUilW i. r& I TTI 'btw f; r& ' IF i 7 , '13 &Utd . l . pr J. , , J. ; ; Amama i! ? t . ,,. .a HDL. .! } rHnnKniiuu 'p' ummat IM1," z 7/ ` I-Iipster I-Iustler Hacker
 38. 38. :riinui ; mi W) Ploldlmll 517'Hktliulnlllltaksaglslgu ; , , ,: L:| l`u'i'ir_i'i7.. :; :; ! Ifi'IiI1II. sIi: i; . ini I - _- g. , v; _ Ifrr: :i: 'rr: niii ; HinsiiYii-z ; ni- y. ., . ,__. -i , imun Jika; ;dmimi _i itiizaiisiisififrr: ;;i _flli1f_l_lfrl`ii' eiiisijiitlTlsislTis`isifziciizi . igii[l: !kl`ci;2:; }ifli t! iYiYfliH/ UITEHLL JJ `/ ;U5{iI, i'Tll? {1,l; }23ia"' g? , '
 39. 39. ?w Rahim Blak r/ a Posted by [71-35 minutes agoê Kaz'dy element Twajej firmy, ktéry wchadzi w interakcjç z klientem skfada sie na Twéj produkt.
 40. 40. i Rahim Blak &I Posted by [71-35 minutes agoê Wiedzieé? Coé Wszystko o wszystkim o czymé
 41. 41. .= Y 4 ~ i minutes gigot& A r I , i ih . i xi
 42. 42. i CLICK PERFORMANCE icuéiiiiit u, ,i m* dostzainteresowaniamarkéx itynarzedziomtakimjnlé i s hklimtovaPozyskivmni ñ *NENezlAwsréduytkovmikawsociq ' ' ' * *tivartoéciowychleadawxsooial dia “wienarti j# , ~ V . Erinaréireéiranraii r x - ` 5 . medilTosklonihnisdopodi i . . ' , ` , ` ~<Itm5isintuiçyjnei " demiiusiaieivismpraçxznr, .~ ' , , ~ 'r , ,, ; ' r , t . z , 1 in, :: mtamim-sumatra: : . l, i Li
 43. 43. rooLs x. rovs FOR sociAL MEDIA @Qiigimii c @HQLKLT mwrsuv ; REAL MA"F_ACf0R ORIFLAME ggiidgaiaank Ianownlonyui minum '“ J
 44. 44. I Tperibmmnce: _ I l I ` “ ' . . , . I y t i 7-. ;iii mulIM" nm. .. I t J' i: VVISITHD? Bgm am. AGENCJA -s i/ iiicéi iiiiim *j* PERFORMANCE 'isian. * féfi* i ciiilihhiiils e MARKETINGU i MUWIMY JEZYKIEM EF EKTUW 7-1 j!
 45. 45. / ZBUDUJEMY nui BIEBIE NIEZAWUDNY SKLEP INTERNETOWY MUWIMY JEZYKIEM E-KUNSUMENTUW . n ~ i; i' v Q `F-'Sêi13ñ&2~ Magna; ê 3
 46. 46. k m m e n MOWIMY JEZYKIEM INTERNETU
 47. 47. ?JCliQiL-iel/ riikêii
 48. 48. Tour Pricing Docs Contact gkjiiftt-Ieijifzll Sign in First CRM for e-commerce
 49. 49. / i 52%* pulalah]917'ai`k~ulnlllll= krsnrclQi TA? " tk1liuvivhli liburan
 50. 50. k h B . m h a R _ a? . . .
 51. 51. gi; Rahim Biak a?
 52. 52. gi; Rahim Biak a? ; network > community . .x COiiiiTiGI CC' r' ; UCUdBiTiy . , 'pEiiOiiiiGiKe DREAM TEAM ACADEMY
 53. 53. gi; Rahim Biak a? art world” K/ / fOiFiiieKlê : apeiiOiiiiCiiie i A. .VCOVYTIUWIiy pun-p- 31:. 'pny . ñ ~' . ° `, . L ji! : Erikani? i i ~ - ~ _a i ~ , i a `. ;
 54. 54. Rahim Blak Posted by [71-35 minutes agoê
 55. 55. Rahim Biak U? ? Posted by [? ] -35 minutes agotê
 56. 56. gi; Rahim Biak s? Lunzu; SPRZEDAZ BIURA PRODUK-I- KDDEKS US PDDATKI ADMINISTRACJA DREKTUR CENERALNY Dziekuiç za uwagç Y i Illlzlluzli brati: * f

×