Riigieelarve täitmine - september 2013

984 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Riigieelarve täitmine - september 2013

 1. 1. Majanduse ülevaade ja riigieelarve täitmine, 9 kuud 2013 Rahandusministeerium 21.11.2013
 2. 2. Lühikokkuvõte • III kvartalis kasvas Eesti majandus nii aastases kui kvartaalses võrdluses 0,4%. – Ehituses on kindlustunde langus peatunud, tarbijatel kerges kasvutrendis, kaubanduses, teeninduses ja tööstuses stabiilne. • Üheksa kuuga laekus riigieelarvesse tulusid 5,73 mld eurot ehk 77% plaanitust. – Tulusid laekus eelmise aastaga võrreldes 6,5% rohkem. – Maksulaekumised kasvasid 6,0% võrra 4,56 mld euroni – Mittemaksuliste tulude laekumine suurenes 9% ehk 1,16 mld euroni • Üheksa kuuga tehti riigieelarvest kulusid kokku 5,68 miljardit eurot ehk 73% plaanitust. – Kulusid tehti eelmise aastaga võrreldes 7,1% rohkem. – Suuremateks sotsiaalkuludeks suunati 2,11 mld eurot, tegevuskuludeks 832 mln eurot ja investeeringuteks 443 mln eurot. • Valitsussektori eelarvepositsioon oli augusti lõpuks 54 mln euroga puudujäägis (0,29% SKPst). – Võrreldes juuli lõpuga oli puudujääk 21 mln euro võrra suurem.
 3. 3. MAJANDUSÜLEVAADE
 4. 4. Eesti majandususaldus püsib, ELis kasvab majandususaldusindeks 120 110 100 90 EL27 80 Eesti Läti 70 Leedu 60 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 COM
 5. 5. Kindlustunne stabiliseerunud ka ehituses 40 3 kuu keskmine 20 0 -20 Tööstus -40 Teenindus Tarbijad -60 Kaubandus Ehitus -80 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 COM
 6. 6. Palga kasv kiireneb, hõive kasv püsib % v.e.a. 3kk 30 25 20 15 10 5 0 -5 -10 -15 Palgatulu 3kk (ps) Hõive 3kk Palk 3kk -20 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 MTA
 7. 7. Palgatulu kasv ületab jaemüügi kasvu % v.e.a., 3 kuu keskmine 30 20 10 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 -10 Jaemüük (nominaalne) -20 EMTA palgatulu -30 SA, MTA
 8. 8. Eraisikute laenujääk jätkab kasvu Mln € v.e.p. 3k keskmine 250 Liising 200 Tarbimislaenud Eluasemelaenud 150 100 50 0 -50 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 EP
 9. 9. Toit ja kütused pidurdavad hinnatõusu 7 % 6 5 4 3 2 1 0 -1 Ülejäänud Eluase (sh küte, elekter) -3 2009 2010 Alkohol ja tubakas Toit -2 Transport (sh kütus) THI 2011 2012 2013
 10. 10. Kaupade eksport ilma kütusteta aastatagusel tasemel % 90 Eksport kokku 75 Eksport ilma min kütusteta 60 Tööstustoodangu ekspordiindeks 45 30 15 0 -15 2010 05 09 2011 05 09 2012 05 09 2013 05
 11. 11. Tegevusalade panused majanduskasvu (pp) 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20 2008 III 2009 III Neto-tootemaksud Val. suure osatähts. teenused Kutse-, teadus- ja tehnikaal.tegevus Finants- ja kindlustustegevus Veondus ja laondus Ehitus Töötlev tööstus 2010 III 2011Q1 III 2012 III 2013 Teised teenused Haldus- ja abitegevused Kinnisvaraalane tegevus Info ja side Hulgi- ja jaekaubandus… Mäetööst., energeetika, veevar., jäätme-..käitlus Põllu-, metsamajandus ja kalapüük
 12. 12. RIIGIEELARVE TULUD
 13. 13. Üheksa kuuga laekus tulusid 5,73 mld (76,7% riigieelarves kavandatust). Kasv eelmise aastaga võrreldes 6,5% 6 000 5 500 77,8% 1 165,3 5 000 4 500 70,0% 60,0% 750,7 770,8 50,0% 678,5 3 000 40,0% 2 500 30,0% 2 000 1 500 80,0% 1 066,8 1 244,5 4 000 3 500 74,3% 76,7% 3 193,6 3 551,8 3 789,8 20,0% 1 000 10,0% 500 0 0,0% 2011 2012 2013 maksulised tulud (mln €) edasiantavad maksud (mln €) mittemaksulised tulud (mln €) eelarve täitmine (%) (parem skaala)
 14. 14. Maksulaekumised kasvasid 6% võrra Eelarve 2013 (tuhat EUR) 9 kuud 2013 (tuhat EUR) 9 kuu v.e.a. Eelarve 2013 täitmine MAKSUD KOKKU 6 054 720 4 560 615 6,0% 75,3% KESKVALITSUSE MAKSUD 5 025 240 3 789 824 6,7% 75,4% Füüsilise isiku tulumaks 293 300 194 987 19,1% 66,5% Juriidilise isiku tulumaks 234 000 249 792 30,4% 106,7% 2 069 030 1 548 363 7,0% 74,8% 3 900 3 006 4,0% 77,1% 1 549 360 1 165 331 3,1% 75,2% Aktsiisid kokku 821 150 590 422 2,1% 71,9% Alkoholiaktsiis 209 000 155 272 6,3% 74,3% Tubakaaktsiis 161 800 124 604 4,7% 77,0% Kütuseaktsiis 417 000 285 314 -1,1% 68,4% 350 254 41,4% 72,5% 33 000 24 978 1,7% 75,7% Hasartmängumaks 21 500 16 078 3,8% 74,8% Tollimaks 33 000 21 846 -2,0% 66,2% 1 029 480 770 792 2,7% 74,9% Töötuskindlustusmakse 161 680 126 780 -19,4% 78,4% Kogumispensionimakse 87 600 66 766 13,3% 76,2% 725 200 544 720 8,9% 75,1% 55 000 32 525 -4,9% 59,1% Sotsiaalmaks Raskeveokimaks Käibemaks Pakendiaktsiis Elektriaktsiis EDASIANTAVAD MAKSUD KOV tulumaks Maamaks
 15. 15. Mittemaksuliste tulude 9 kuu laekumine kasvas eelkõige tänu välistoetustele 9,2% v.e.a. mln EUR 350 296,6 300 250 190,8 200 150 50 133,5 131,0 100 169,0 79,2 63,5 49,6 50,5 0 1 2 Muud Tulud varadelt 2012 laekumine 3 4 5 6 7 8 Finantstulud Kaupade ja teenuste müük 2011 laekumine 9 10 11 Varade müük Toetused 12
 16. 16. RIIGIEELARVE KULUD
 17. 17. Riigieelarve kulusid tehti 9 kuuga 73% plaanitust mln EUR Riigieelarve 2013. aasta kulud kuude kaupa 1,000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 561 673 570 638 670 612 677 644 652 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2011 2012 2013 10 11 12 • Septembri lõpuks tehti riigieelarvest kulusid 5,70 miljardit eurot ehk 7,1% enam kui aasta varem ning 11,2% enam kui 2011. aastal sama ajaga.
 18. 18. Riigieelarve täitmine aastatel 2011-2013 Riigieelarve täitmise dünaamika aastatel 2011-2013 kuude kaupa 99.5% 95.7% 100% 90% 80% 73.2% 64.8% 70% 55.2% 60% 47.7% 50% 40.0% 40% 31.4% 30% 23.2% 15.9% 20% 7.2% 10% 0% 1 2 3 4 5 2011 täitmine 6 2012 täitmine 7 8 2013 täitmine 9 10 11 12
 19. 19. mln EUR Tööjõu- ja majandamiskulude eelarvest on täidetud 70% 160 140 120 100 80 60 40 20 0 83 85 90 100 104 97 104 84 84 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2013 2011 10 11 12 2012 • Tööjõu- ja majandamiskuludeks kasutati kolme kvartaliga kokku 832 mln eurot ehk 69,5% eelarvest (mullu 765 mln eurot ehk 68,7% eelarvest). • • • • Kasv on osaliselt seotud kiirabiteenuste osutamise kulude (21 mln eurot) arvestamisega majandamiskulude hulka, suuremad on ka palgakulud ja kaitsekulud. Ilma kiirabiteenuste kuludeta on tööjõu- ja majandamiskulud suurenenud 6%(v.e.a.) Tööjõukuludeks kasutati üheksa kuuga 456 mln eurot ehk 73,6% eelarvest Majandamiskulusid tehti aga 376 mln eurot ehk 65,1% plaanitust.
 20. 20. Valitsemisalade tööjõu- ja majandamiskulude kasutamine 200 90% 80.8% 81.5% 180 160 70.2% 69.0% 70.8% 73.7% 71.0% 66.1% 65.3% 62.7% 140 72.9% 50.5 70% 64.9% 60% 52.2% 120 80% 105.7 50% 100 40% 80 35.2 30% 23.4 60 50.7 40 20 0 14.4 5.3 16.1 1.6 2.6 PõhiRiigiseaduslikud kantselei 20% 14.8 29.9 12.6 14.1 61.6 51.0 62.7 19.0 14.2 23.1 21.0 35.3 122.0 17.6 17.9 9.6 HTM JUM KAM KKM KUM MKM PÕM RM SIM (jo+reg) SOM VM tööjõukulud (mln) majandamiskulud (mln) % planeeritust 10% 0%
 21. 21. Sotsiaalkuludeks maksti 9 kuuga 2,11 mld eurot • 2013. aasta üheksa kuuga kulus suuremateks sotsiaalkuludeks 2,11 mld eurot ehk 108,9 mln eurot (5,4%) mullusest enam. Eelarvest 72,4%. 2013 vs 2012 Summa (mln EUR) Muutuse suund ja % Põhjus 4,7 Pensioniindeksi ja saajate arvu kasv 618 6,8 Suurenenud sotsiaalmaksu laekumine Kohustuslik kogumispensionifond 130 16 Suurem riigipoolne panus Puuetega inimeste toetused 43 3,0 Saajate arvu kasv Töötutoetus 6,9 47 Toetuse päevamäära tõus Peretoetused 75 3,6 Vajaduspõhine peretoetus Vanemahüvitis 117 2,8 Saajate arvu langus Erijuhtudel makstav sotsiaalmaks töötute eest 58 19 Riiklikud pensionikulud 1066 Eraldis Haigekassale ravikindlustuseks Tööhõive kasv
 22. 22. mln EUR Peamised sotsiaalkulud (9 kuud) I Periood: 2009-2013. a jaanuar-september 1,200 1,000 800 600 400 200 0 Ravikindlustus Pensionikulu 2009 Peretoetused 2010 2011 Vanemahüvitis 2012 2013 Puuetega inimeste toetused 9 kuud (mln eur) Ravikindlustus Pensionikulu Peretoetused Vanemahüvitis Puuetega inimeste igakuulised toetused Plaanitust September (mln eur) 617,7 1 066,3 74,6 116,8 74,7% 71,9% 72% 68,4% 64,5 120,6 7,4 13,1 43,2 65,7% 4,8
 23. 23. mln EUR Peamised sotsiaalkulud (9 kuud) II Periood: 2009-2013. a jaanuar-september 140 120 100 80 60 40 20 0 Erijuhtudel makstav sotsiaalmaks 2009 Töötutoetus 2010 9 kuud (mln eur) II sammas 2011 2012 2013 Plaanitust September (mln eur) Erijuhtude sotsiaalmaks 57,7 70,6% 6,0 Töötutoetus 6,9 76,9% 0,72 130,3 73,3% 14,1 II sammas
 24. 24. Kolmandas kvartalis investeeringute tegemine hoogustus 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2013 21.9 52.6 40.5 39.0 39.6 42.9 60.7 67.1 78.9 0.0 0.0 0.0 2012 33.6 47.1 58.7 47.5 45.8 52.2 76.3 87.8 84.6 87.1 83.7 127.2 2013 2012  9 kuuga on investeeringutesse suunatud 443 mln eurot ehk 61,7% eelarvest (põhivarainvesteeringuid 162 mln eurot ja investeeringutoetusi 281 mln eurot).  Investeeringute maht on kolmandas kvartalis ootuspäraselt kasvanud, juuli – september on väljamakseid tehtud 206,7 mln eurot, mis moodustab 46,6% aasta täitmisest.  Investeeringute kasutamise tempo on eelnevate aastatega sarnane, 2008-2012 üheksa kuu keskmine täitmine oli 62,2% plaanitust.  Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on investeeringute maht 90,5 mln eurot ehk 17% vähenenud. Langus tuleb väiksemast eelarvest, mis omakorda on seotud väiksemate kasutada olevate saastekvoodi müügituludega.
 25. 25. Saastekvoodi (AAU) müügituludest on kokku kasutatud 70% 400 350 370 360.1 300 363 Kvoodimüük (AAU) 333 345.4 257 250 276.9 200 216.9 150 100 50 0 Kvoodimüügi lepinguid Tulusid 2013 III kv Rahastamisotsuseid Kulutusi 2012 IV kv • Saastekvoodi müügilepinguid on sõlmitud kogu perioodi peale kokku 370 miljonit eurot, lisaks mitterahaline vahetustehing elektriautode soetamiseks. • Kohustusi on võetud 333 mln euro eest ja kulutusi tehtud 257 mln eurot. • Perioodi 2013-2020 tulusid on laekunud 15 mln eurot (EUA). Seega kahe perioodi peale kokku on saastekvoodi müügitulusid laekunud 378 miljonit eurot.
 26. 26. Välistoetuste arvel tehtud väljamaksed fondide lõikes (2013. aasta) • Välistoetuseid maksti septembri lõpuks välja 525 mln eurot ehk 55% plaanitust. Seda on 13 mln eurot vähem kui mullu. Väiksemad väljamaksed on plaanipärased (2013. aasta eelarve 0,95 mld eurot vs. 2012. a 1 mld eurot). Mln EUR 800 700 600 90 85.7 668.9 80 64.9 58.5 60 52.7 500 400 70 50 391.4 40 300 30 200 124.7 106.8 100 4.7 5.1 0 Struktuuritoetused Maaelu/ kalandus riigieelarve (mln; vasak skaala) 28.7 15.1 Euroopa Muu Põllumajanduse välistoetus Tagatisfond kasutamine kokku (mln; vasak skaala) 14.5 1.8 Norra ja EMP 7.4 4.8 10 0 Šveitsi kasutamine kokku (%; parem skaala) NB! Koostatud välistoetuste finantstabeli põhjal. • 20 12.7 108.4 Suuremad väljamaksed on prognoositud aasta lõppu.
 27. 27. Välistoetuste väljamaksed valitsemisalade lõikes (2013. aasta) Suuremad väljamaksjad Makstud 2013 9 k. (mln eur) Plaanitust (%) Makstud 2012 9 k. (mln eur) Plaanitust (%) Haridus ja Teadusministeerium Keskkonnaministeerium Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Põllumajandusministeerium Rahandusministeerium Siseministeerium (regionaal) Siseministeerium (julgeolek) Sotsiaalministeerium Muud Kokku 74,6 125,2 132,9 47,6 76,3 56,2 88,9 97,1 127,5 58,4 61,0 46,9 112,3 3,68 42,0 5,56 26,4 2,3 525,6 48,1 56,7 58,1 47,4 38,7 71,8 55,1 115,8 3,8 44,0 20,5 36,9 3,8 538,3 49,0 49,2 42,4 65,7 70,4 81,1 53,7
 28. 28. Programmperioodi 2007-2013 välistoetuste kasutamine 100% 97% 96% 97% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 100% 79% 71% 65% 55% 53% 59% 47% 40% 38% 30% 20% 10% 5% 0% 1% Struktuurivahendid Fondi maht MAK (EAFRD) Kalandusfond (EFF) Heakskiidetud projektid Norra ja EMP Väljamaksed Šveitsi-Eesti koostöö 2012 lõpp • Koos põllumajandustoetustega on perioodi 2007-2013 toetustest välja makstud 3,03 mld eurot ehk 71,9% kogu mahust (4,2 mld). • sh struktuuritoetuste 3,4 mld eurost on välja makstud 2,41 mld eurot ehk 70,8% • sh põllumajandustoetusi 0,62 mld eurot 0,81 mld eurost ehk 76,4%. • Struktuuritoetuste 2013. aasta sihttasemed on kõikide rakenduskavade ja fondide lõikes saavutatud
 29. 29. RESERVID, EELARVEPOSITSIOON
 30. 30. Riigikassa likviidsete varade maht ulatus 1,6 mld euroni 1,800 60.0 1,600 50.0 49.9 1,400 mln EUR 1,200 40.0 30.0 22.6 1,000 20.0 800 10.0 200 0 904.0 683.3 -16.8 636.1 301.8 320.2 2009 lõpp 400 11.7 -3.4 600 2010 lõpp Stabiliseerimisreserv 1,106.2 1,263.4 333.0 347.0 359.5 2011 lõpp 2012 lõpp* 0.0 2013 September Likviidsusreserv (kassareserv) -10.0 -20.0 -30.0 muutus (%) * Alates 2012 on riigikassa varade hulka arvestatud ka Töötukassa vahendid • • Septembri lõpus oli riigikassas likviidseid varasid suurusjärgus 1,62 mld eurot. Sellest kassareservis oli 1,26 miljardit eurot ja stabiliseerimisreservis 0,36 miljardit eurot. Kolmanda kvartaliga kasvas likviidsete varade maht 178 mln eurot. Võrreldes 2012. aasta lõpuga on likviidsete varade maht kasvanud 170 mln eurot ehk 11,7%.
 31. 31. Haigekassa eelarvepositsioon jõudis augusti lõpuks tasakaalu lähedale 20 10 0 -10 -20 -30 1 2 3 2013 4 2012 5 2011 6 2010 7 8 9 10 11 12 2013 kumulatiivne tekkepõhine eelarvepositsioon  Haigekassa 8 kuu kumulatiivne tekkepõhine puudujääk on 0,1 mln eurot. Võrreldes juuliga on defitsiit vähenenud 5,8 mln euro võrra. Haigekassa andmetel jõuab kolmanda kvartali lõpuks eelarve ülejääki.  Kaheksa kuuga on tulusid laekunud 550,6 mln eurot ehk 66,2% aasta eelarvest. Kulusid on tehtud 550,2 mln eurot ehk 65,4% aasta eelarvest. Tulude maht on võrreldes 2012. aastaga suurenenud 34,5 mln eurot ehk 6,7% ning kulud on kasvanud 38,2 mln eurot ehk 7,5%.
 32. 32. mln EUR Väiksem töötuskindlustusmakse mõjutab Kuised tulemid 2010-2013 Töötukassa tulemit 16 14 12 10 8 6 4 2 0 -2 -4 30 25 20 15 10 5 1 20132 3 2012 4 2011 5 2010 6 7 8 9 10 11 2013 kumulatiivne tekkepõhine eelarvepositsioon (parem skaala) 12 0 • 2013. aasta kaheksa kuu tekkepõhine ülejääk on 34 mln eurot ehk 47% eelarvest. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on 2013. a tulem 49 mln eurot (59%) väiksem. • Kaheksa kuu tulu on 124 mln eurot ehk 66% eelarvest. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on tulu 45 mln eurot (26,5%) väiksem. See on seotud 2013. aasta töötuskindlustusmakse määrade langetamisega 3%-le. (2012. aasta määrad 4,2%) • 2013. a 8 kuu kulu on 90,5 mln eurot ehk 78,1% eelarvest. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on kulu 4,5 mln eurot (5,2%) suurem
 33. 33. Valitsussektori eelarvepositsioon aastatel 2011 - 2013 mln EUR % SKPst 200 2% 150 100 1% 50 0 0% -50 -100 -1% -150 -200 -2% jaan veebr märts apr mai juuni juuli aug sept okt nov dets 2013* KOV Sotsiaalkindlustusfondid Keskvalitsus Valitsussektori eelarvepositsioon 2011 Valitsussektori eelarvepositsioon 2012 Valitsussektori eelarvepositsioon 2013
 34. 34. Valitsussektori eelarve puudujääk augusti lõpus 0,3% SKPst 60 0.30% 0.23% 40 0.20% 0.10% mln EUR 20 0 41.7 -53.8 -47.1 -0.03% -4.8 -43.6 -20 -40 -60 -0.26% -0.29% Valitsussektor kokku • -0.10% -0.20% -0.24% -0.30% Riik Prognoos aasta kokku (mln) - vasak skaala • 0.00% Muu keskvalitsus Sotsiaalkindlustusfondid 8 kuud kokku (mln) - vasak skaala KOV -0.40% % SKPst (8 kuud) - parem skaala Valitsussektori eelarvepositsioon oli augusti lõpuks 54 mln euroga puudujäägis (0,29% SKPst). Võrreldes selle aasta suurima puudjäägiga märtsi lõpus, on positsioon 122 mln eurot paranenud. Võrreldes juuli lõpuga on puudujääk aga 21 mln eurot suurenenud. Aasta varem oli valitsussektor samal ajal 12 mln euroga ülejäägis (0,07% SKPst).

×