Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Majanduse ülevaade ja
riigieelarve täitmine,
11 kuud 2013
Rahandusministeerium
19.12.2013
Lühikokkuvõte
• Kolmandas kvartalis kasvas Eesti majandus aastases võrdluses
0,7% ja eelmise kvartaliga võrreldes 0,6%;
– ...
MAJANDUSÜLEVAADE
Eesti majandususaldus püsib, ELis kasvab
majandususaldusindeks
120
110
100
90
EL27

80

Eesti
Läti

70

Leedu

60
2007

20...
Kindlustunne stabiliseerunud ka ehituses
40

3 kuu keskmine

20
0
-20
Tööstus

-40

Teenindus
Tarbijad

-60

Kaubandus
Ehi...
Hõive kasv jätkub, palga kasv kiirenenud 7,3%ni
% v.e.a. 3kk
30
25
20
15
10

5
0
-5
-10

-15

Palgatulu 3kk (ps)
Hõive 3kk...
Palgatulu kiire kasv ületab jaemüügi kasvu
% v.e.a., 3 kuu keskmine
30

20
10
0
2004

2005

2006

2007

2008 2009

2010

2...
Eraisikute laenujääk jätkab kasvu
Mln € v.e.p. 3k keskmine
250
Liising
200

Tarbimislaenud

Eluasemelaenud
150

100

50

0...
Toit ja kütused pidurdavad hinnatõusu
7 %
6
5
4

3
2
1
0

-1
Ülejäänud
Eluase (sh küte, elekter)

-3
2009

2010

Alkohol j...
Kaupade eksport languses peamiselt re-ekspordi tõttu
3kk, %
90
Kaupade eksport kokku

75
Eksport ilma min kütusteta

60

T...
Tegevusalade panused majanduskasvu (pp)
15
10
5

0
-5
-10

-15
-20
2008

III

2009

III

Neto-tootemaksud
Val. suure osatä...
Jooksevkonto pöördus III kvartalis defitsiiti
nõrga kaupade ekspordi tõttu
% SKPst
20
15
10
5
0

-5
-10
-15
-20
-25
2001 2...
RIIGIEELARVE TULUD
Üheteistkümne kuuga laekus tulusid 6,92
mld (92,7% riigieelarves kavandatust). Kasv
eelmise aastaga võrreldes 2%
7 000
6 5...
Maksulaekumised kasvasid 5,8% võrra
Eelarve 2013
(tuhat EUR)

11 kuud 2013
(tuhat EUR)

11 kuu
v.e.a.

Eelarve 2013
täitmi...
Mittemaksuliste tulude 11 kuu laekumine vähenes eelkõige tänu
välistoetustele 10,2% v.e.a.
mln EUR

350
296,6

300
250

19...
RIIGIEELARVE KULUD
Riigieelarve kuludeks kasutati 11 kuuga 88,6% plaanitust

mln EUR

Riigieelarve 11 kuu kulud 2011-2013
8,000

10%

7,000

...
mln EUR

Tööjõu- ja majandamiskuludeks kasutatud miljard eurot
160
140
120
100
80
60
40
20

83

85

90

100

104

97

104
...
Valitsemisalade tööjõu- ja majandamiskulude kasutamine
250

120%

98.5%
200

100.3%
94.1%
86.7%

86.2%
78.9%

82.9%

100%
...
Sotsiaalkuludeks maksti 10 kuuga 2,59 mld eurot
• 2013. aasta 11 kuuga kulus suuremateks sotsiaalkuludeks 2,59 mld
eurot e...
mln EUR

Peamised sotsiaalkulud (11 kuud) I
Periood: 2009-2013. a jaanuar-november

1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
0
Ra...
mln EUR

Peamised sotsiaalkulud (11 kuud) II
Periood: 2009-2013. a jaanuar-november

180
160
140
120
100
80
60
40
20

0
Er...
Mln EUR

Investeeringute eelarvest on täidetud 83%
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1...
Välistoetuste arvel tehtud väljamaksed fondide lõikes
(2013. aasta)
•

Välistoetuseid maksti 11 kuuga välja 679 mln eurot ...
Välistoetuste väljamaksed on suhteliselt suurimad
Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas
(2013. aasta riigieelarve täitmine...
Programmperioodi 2007-2013 välistoetuste kasutamine
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

98%

96%

99%

100%

100%...
RESERVID, EELARVEPOSITSIOON
mln EUR

Riigikassa likviidsete varade maht ulatub 1,5 mld euroni
1,800
1,600
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
0

12
10

...
Haigekassa eelarve taas väikeses puudujäägis
20
15

10

Mln EUR

5
0
-5
-10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

-15
-2...
Väiksem töötuskindlustusmakse mõjutab
Kuised tulemid 2010-2013 Töötukassa tulemit
mln EUR

16

60

14

50

12
10

40

8
6
...
Valitsussektori eelarvepositsioon aastatel 2011 - 2013
mln EUR

% SKPst

200

2%

150
100

1%

50
0

0%

-50
-100

-1%

-1...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Riigieelarve täitmine - november 2013

1,592 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Riigieelarve täitmine - november 2013

 1. 1. Majanduse ülevaade ja riigieelarve täitmine, 11 kuud 2013 Rahandusministeerium 19.12.2013
 2. 2. Lühikokkuvõte • Kolmandas kvartalis kasvas Eesti majandus aastases võrdluses 0,7% ja eelmise kvartaliga võrreldes 0,6%; – Esmakordselt sellel aastal andsid ka investeeringud positiivse panuse nõudluse kasvu, eratarbimise kasvutempo veidi aeglustus. • Üheteistkümne kuuga laekus riigieelarvesse tulusid 6,92 mld eurot ehk 93% plaanitust. – Tulusid laekus eelmise aastaga võrreldes 2,3% rohkem. – Maksulaekumised kasvasid 5,8% võrra 5,6 mld euroni – Mittemaksuliste tulude laekumine vähenes 10% ehk 1,3 mld euroni • Üheteistkümne kuuga tehti riigieelarvest kulusid kokku 6,90 miljardit eurot ehk 89% plaanitust. – Kulusid tehti eelmise aastaga võrreldes 4,3% rohkem. – Suuremateks sotsiaalkuludeks suunati 2,59 mld eurot, tegevuskuludeks 1,03 mld eurot ja investeeringuteks 597 mln eurot. • Valitsussektori eelarvepositsioon oli oktoobri lõpuks 77 mln euroga puudujäägis (0,42% SKPst). – Võrreldes septembri lõpuga oli puudujääk 7 mln euro võrra väiksem.
 3. 3. MAJANDUSÜLEVAADE
 4. 4. Eesti majandususaldus püsib, ELis kasvab majandususaldusindeks 120 110 100 90 EL27 80 Eesti Läti 70 Leedu 60 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 COM
 5. 5. Kindlustunne stabiliseerunud ka ehituses 40 3 kuu keskmine 20 0 -20 Tööstus -40 Teenindus Tarbijad -60 Kaubandus Ehitus -80 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 COM
 6. 6. Hõive kasv jätkub, palga kasv kiirenenud 7,3%ni % v.e.a. 3kk 30 25 20 15 10 5 0 -5 -10 -15 Palgatulu 3kk (ps) Hõive 3kk Palk 3kk -20 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 MTA
 7. 7. Palgatulu kiire kasv ületab jaemüügi kasvu % v.e.a., 3 kuu keskmine 30 20 10 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 -10 Jaemüük (nominaalne) -20 EMTA palgatulu -30 SA, MTA
 8. 8. Eraisikute laenujääk jätkab kasvu Mln € v.e.p. 3k keskmine 250 Liising 200 Tarbimislaenud Eluasemelaenud 150 100 50 0 -50 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 EP
 9. 9. Toit ja kütused pidurdavad hinnatõusu 7 % 6 5 4 3 2 1 0 -1 Ülejäänud Eluase (sh küte, elekter) -3 2009 2010 Alkohol ja tubakas Toit -2 Transport (sh kütus) THI 2011 2012 2013
 10. 10. Kaupade eksport languses peamiselt re-ekspordi tõttu 3kk, % 90 Kaupade eksport kokku 75 Eksport ilma min kütusteta 60 Tööstustoodangu ekspordiindeks 45 30 15 0 -15 2010 05 09 2011 05 09 2012 05 09 2013 05 09
 11. 11. Tegevusalade panused majanduskasvu (pp) 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20 2008 III 2009 III Neto-tootemaksud Val. suure osatähts. teenused Kutse-, teadus- ja tehnikaal.tegevus Finants- ja kindlustustegevus Veondus ja laondus Ehitus Töötlev tööstus 2010 III 2011Q1 III 2012 III 2013 Teised teenused Haldus- ja abitegevused Kinnisvaraalane tegevus Info ja side Hulgi- ja jaekaubandus… Mäetööst., energeetika, veevar., jäätme-..käitlus Põllu-, metsamajandus ja kalapüük
 12. 12. Jooksevkonto pöördus III kvartalis defitsiiti nõrga kaupade ekspordi tõttu % SKPst 20 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 2001 2003 2005 2007 2009 Jooksevülekanded Tulu III 2010 Teenused III 2011 III Kaubad 2012 III 2013 Jooksevkonto bilanss III
 13. 13. RIIGIEELARVE TULUD
 14. 14. Üheteistkümne kuuga laekus tulusid 6,92 mld (92,7% riigieelarves kavandatust). Kasv eelmise aastaga võrreldes 2% 7 000 6 500 6 000 5 500 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 100,0% 94,1% 93,6% 1 471,5 92,7% 1 320,9 90,0% 80,0% 1 394,0 931,1 955,3 842,7 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 3 964,1 4 374,1 4 659,5 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 2011 2012 2013 maksulised tulud (mln €) edasiantavad maksud (mln €) mittemaksulised tulud (mln €) eelarve täitmine (%) (parem skaala)
 15. 15. Maksulaekumised kasvasid 5,8% võrra Eelarve 2013 (tuhat EUR) 11 kuud 2013 (tuhat EUR) 11 kuu v.e.a. Eelarve 2013 täitmine MAKSUD KOKKU 6 054 720 5 614 822 5,8% 92,7% KESKVALITSUSE MAKSUD 5 025 240 4 659 501 6,5% 92,7% Füüsilise isiku tulumaks 293 300 270 461 15,0% 92,2% Juriidilise isiku tulumaks 234 000 291 669 26,7% 124,6% 2 069 030 1 892 289 7,1% 91,5% 3 900 4 010 3,4% 102,8% 1 549 360 1 430 017 3,4% 92,3% Aktsiisid kokku 821 150 724 865 2,3% 88,3% Alkoholiaktsiis 209 000 189 826 6,9% 90,8% Tubakaaktsiis 161 800 152 302 4,7% 94,1% Kütuseaktsiis 417 000 352 345 -1,0% 84,5% 350 309 15,1% 88,2% 33 000 30 083 1,4% 91,2% Hasartmängumaks 21 500 19 693 3,8% 91,6% Tollimaks 33 000 26 497 -1,8% 80,3% 1 029 480 955 321 2,6% 92,8% Töötuskindlustusmakse 161 680 153 193 -20,0% 94,8% Kogumispensionimakse 87 600 82 002 13,1% 93,6% 725 200 663 076 8,9% 91,4% 55 000 57 049 -2,3% 103,7% Sotsiaalmaks Raskeveokimaks Käibemaks Pakendiaktsiis Elektriaktsiis EDASIANTAVAD MAKSUD KOV tulumaks Maamaks
 16. 16. Mittemaksuliste tulude 11 kuu laekumine vähenes eelkõige tänu välistoetustele 10,2% v.e.a. mln EUR 350 296,6 300 250 190,8 200 150 50 133,5 131,0 100 169,0 63,5 49,6 50,5 109,9 79,2 45,7 0 1 2 Muud Tulud varadelt 2012 laekumine 3 4 5 6 7 8 Finantstulud Kaupade ja teenuste müük 2011 laekumine 9 10 Varade müük Toetused 11 12
 17. 17. RIIGIEELARVE KULUD
 18. 18. Riigieelarve kuludeks kasutati 11 kuuga 88,6% plaanitust mln EUR Riigieelarve 11 kuu kulud 2011-2013 8,000 10% 7,000 9% 8% 6,000 7% 5.20% 5,000 4.30% 4,000 3% 2,000 0 5% 4% 3,000 1,000 6% 2% 6,285 6,612 6,896 1% 0% 2011 2012 11 kuu kulud kokku 2013 Muutus • Novembri lõpuks suunati riigieelarvest kuludeks 6,90 miljardit eurot ehk 4,3% enam kui aasta varem ning 9,7% enam kui 2011. aastal sama ajaga.
 19. 19. mln EUR Tööjõu- ja majandamiskuludeks kasutatud miljard eurot 160 140 120 100 80 60 40 20 83 85 90 100 104 97 104 84 84 97 106 1 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2013 2011 12 2012 • Tööjõu- ja majandamiskuludeks kasutati novembri lõpuks kokku 1,03 mld eurot ehk 86,4% eelarvest (mullu 964 mln eurot ja 2011. a. 900 mln eurot). • • • Kasv on osaliselt seotud kiirabiteenuste osutamise kulude arvestamisega majandamiskulude hulka, lisaks on suurenenud ka palgakulud. Tööjõukuludeks kasutati kümne kuuga 562 mln eurot ehk 90,5 % eelarvest Majandamiskulusid tehti aga 472 mln eurot ehk 82,2% plaanitust.
 20. 20. Valitsemisalade tööjõu- ja majandamiskulude kasutamine 250 120% 98.5% 200 100.3% 94.1% 86.7% 86.2% 78.9% 82.9% 100% 87.5% 82.6% 88.1% 65.5 86.0% 80.0% 80% 150 Mln EUR 136.0 64.2% 60% 100 42.8 40% 29.1 63.4 26.2 43.9 148.7 22.2 SOM KKM 28.9 SIM (jo+reg) KAM tööjõukulud (mln) 17.3 RM 23.5 PÕM 78.0 MKM 62.8 JUM Riigikantselei 75.2 HTM 2.0 3.3 Põhiseaduslikud 0 20.1 17.5 majandamiskulud (mln) 20% 36.4 17.1 KUM 17.6 6.6 18.0 % planeeritust 20.4 11.7 VM 50 0%
 21. 21. Sotsiaalkuludeks maksti 10 kuuga 2,59 mld eurot • 2013. aasta 11 kuuga kulus suuremateks sotsiaalkuludeks 2,59 mld eurot ehk 135 mln eurot (5,5%) mullusest enam. Eelarvest 89%. 2013 vs 2012 Summa (mln EUR) Muutuse suund ja % Põhjus 4,8 Pensioniindeksi ja saajate arvu kasv 755 6,9 Suurenenud sotsiaalmaksu laekumine Kohustuslik kogumispensionifond 159 15 Suurem riigipoolne panus Puuetega inimeste toetused 53 2,7 Saajate arvu kasv Töötutoetus 8,9 68 Toetuse päevamäära tõus Riiklikud pensionikulud 1309 Eraldis Haigekassale ravikindlustuseks Peretoetused 92 3,2 Vajaduspõhise peretoetuse lisandumine ja suurem toetus mitmelapselistele peredele Vanemahüvitis 144 2,0 Saajate arvu langus Erijuhtudel makstav sotsiaalmaks töötute eest 71 18 Tööhõive kasv
 22. 22. mln EUR Peamised sotsiaalkulud (11 kuud) I Periood: 2009-2013. a jaanuar-november 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0 Ravikindlustus Pensionikulu 2009 2010 Peretoetused 2011 Vanemahüvitis 2012 2013 Puuetega inimeste toetused 11 kuud (mln eur) Ravikindlustus Pensionikulu Peretoetused Vanemahüvitis Puuetega inimeste igakuulised toetused Plaanitust November (mln eur) 755 1 309,3 92,1 143,5 91,3% 88,3% 88,8% 84,1% 69 117,4 8,3 13,5 52,8 80,3% 4,9
 23. 23. mln EUR Peamised sotsiaalkulud (11 kuud) II Periood: 2009-2013. a jaanuar-november 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Erijuhtudel makstav sotsiaalmaks 2009 2010 Töötutoetus 2011 2012 II sammas 2013 11 kuud (mln eur) Plaanitust November (mln eur) Erijuhtude sotsiaalmaks 70,5 86,2% 6,3 Töötutoetus 8,9 100% 1,4 159,4 89,6% 14,5 II sammas
 24. 24. Mln EUR Investeeringute eelarvest on täidetud 83% 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2013 21.9 52.6 40.5 39.0 39.6 42.9 60.7 67.1 78.9 75.3 78.3 0.0 2012 33.6 47.1 58.7 47.5 45.8 52.2 2013 76.3 2012 87.8 84.6 87.1 83.7 127.2  Novembri lõpu seisuga on investeeringutesse suunatud 596,8 mln eurot ehk 83,1 % eelarvest, sealhulgas on põhivara investeeringud 233,3 mln eurot ja investeeringutoetusi 363,5 mln eurot. Sarnaselt eelnevatele aastatele jääb vähemalt 15% väljamaksetest aasta lõppu. Perioodil 2008-2012 oli novembri lõpuks kasutatud keskmiselt 83,5% eelarvest. Investeeringute maht on võrreldes 2012 aastaga 107 mln eurot ehk 15,3% vähenenud. Langus tuleb peamiselt saastekvoodi müügituludest tehtud investeeringute arvelt.
 25. 25. Välistoetuste arvel tehtud väljamaksed fondide lõikes (2013. aasta) • Välistoetuseid maksti 11 kuuga välja 679 mln eurot ehk 71% plaanitust. Seda on 19 mln eurot vähem kui mullu. Väiksemad väljamaksed on plaanipärased (2013. aasta eelarve 0,95 mld eurot vs. 2012. a 1 mld eurot). Mln EUR 800 700 600 500 120 668.9 103.3 100 77.8 520.6 73.6 80 57.8 400 60 300 40 200 124.7 128.9 100 16.1 108.4 5.0 5.4 0 Struktuuritoetused Maaelu/ kalandus riigieelarve (mln; vasak skaala) 28.7 16.6 Euroopa Muu Põllumajanduse välistoetus Tagatisfond kasutamine kokku (mln; vasak skaala) 14.5 20 2.3 Norra ja EMP 7.4 5.5 0 Šveitsi kasutamine kokku (%; parem skaala) NB! Koostatud välistoetuste finantstabeli põhjal. • Suuremad väljamaksed on prognoositud aasta lõppu (nt. ühtne pindalatoetus)
 26. 26. Välistoetuste väljamaksed on suhteliselt suurimad Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas (2013. aasta riigieelarve täitmine) 250 120 96.4 100 200 183.3 77.5 Mln EUR 158.3 150 63.8 74.2 134.6 57.7 53.2 99.9 100 80 72.7 60 48.2 40 53.7 50 0 36.2 156.6 HTM 164.1 233.3 KKM riigieelarve (mln; vasak skaala) PÕM 236.6 MKM 72.4 68.1 SiM (regionaal) kasutamine kokku (mln; vasak skaala) * Riigikantselei, Riigikohus, KAM, RM, KUM, JUM, VÄM NB! Koostatud välistoetuste finantstabeli põhjal. 20 11.7 SOM 5.7 SiM (julgeolek) 9.8 7.1 0 ülejäänud kokku* kasutamine kokku (%; parem skaala)
 27. 27. Programmperioodi 2007-2013 välistoetuste kasutamine 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 98% 96% 99% 100% 100% 82% 75% 65% 57% 58% 59% 47% 38% 6% 1% Struktuurivahendid Fondi maht MAK (EAFRD) Heakskiidetud projektid Kalandusfond (EFF) Väljamaksed Norra ja EMP Šveitsi-Eesti koostöö Väljamaksed 2012.a. lõpus • Koos põllumajandustoetustega on perioodi 2007-2013 toetustest välja makstud 3,18 mld eurot ehk 75,4% kogu mahust (4,2 mld). • sh struktuuritoetuste 3,4 mld eurost on välja makstud 2,54 mld eurot ehk 74,5% • sh põllumajandustoetusi 0,64 mld eurot 0,81 mld eurost ehk 79,1%. • Struktuuritoetuste 2013. aasta sihttasemed on kõikide rakenduskavade ja fondide lõikes saavutatud
 28. 28. RESERVID, EELARVEPOSITSIOON
 29. 29. mln EUR Riigikassa likviidsete varade maht ulatub 1,5 mld euroni 1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0 12 10 105 162 8 849 800 5.4 217 145 347 361 6 4 2 0 2012 lõpp 2013 November Stabiliseerimisreserv Asutuste omatulu, toetused, tagatised HK, TK, SA ja Euroopa Komisjon Ülejäänud likviidsusreserv (kassareserv) kogureservi muutus (%) * Alates 2012 on riigikassa varade hulka arvestatud ka Haigekassa ja Töötukassa vahendid • • Novembri lõpus oli riigikassas likviidseid varasid suurusjärgus 1,53 mld eurot. Sellest kassareservis oli 1,17 miljardit eurot ja stabiliseerimisreservis 0,36 miljardit eurot. Võrreldes 2012. aasta lõpuga on likviidsete varade maht kasvanud 78 mln eurot ehk 5%.
 30. 30. Haigekassa eelarve taas väikeses puudujäägis 20 15 10 Mln EUR 5 0 -5 -10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -15 -20 -25 -30 2013 2012 2011 2010 2013 kumulatiivne tekkepõhine eelarvepositsioon  Haigekassa 10 kuu kumulatiivne tekkepõhine puudujääk on 4,7 mln eurot.  Üheksa kuuga on tulusid laekunud 685,6 mln eurot ehk 82,4% aasta eelarvest. Kulusid on tehtud 691,5 mln eurot ehk 82,2% aasta eelarvest. Tulude maht on võrreldes 2012. aastaga suurenenud 43 mln eurot ehk 6,7% ning kulud on kasvanud 50 mln eurot ehk 7,7%.
 31. 31. Väiksem töötuskindlustusmakse mõjutab Kuised tulemid 2010-2013 Töötukassa tulemit mln EUR 16 60 14 50 12 10 40 8 6 30 4 20 2 0 10 -2 -4 1 2013 2 2012 3 2011 4 2010 5 6 7 8 9 10 11 12 0 2013 kumulatiivne tekkepõhine eelarvepositsioon (parem skaala) • 2013. aasta kümne kuu tekkepõhine ülejääk on 46 mln eurot ehk 64% prognoositust. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on 2013. a tulem 57 mln eurot (55%) väiksem. • Kümne kuu tulu on 159 mln eurot ehk 82% eelarvest. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on tulu 54 mln eurot (26%) väiksem. See on seotud 2013. aasta töötuskindlustusmakse määrade langetamisega 3%le. (2012. aasta määrad 4,2%) • 2013. a 10 kuu kulu on 108 mln eurot ehk 93% eelarvest. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on kulu 3 mln eurot (2,9%) suurem
 32. 32. Valitsussektori eelarvepositsioon aastatel 2011 - 2013 mln EUR % SKPst 200 2% 150 100 1% 50 0 0% -50 -100 -1% -150 -200 -2% jaan veebr märts apr mai juuni juuli aug sept okt nov dets 2013* KOV Sotsiaalkindlustusfondid Keskvalitsus Valitsussektori eelarvepositsioon 2011 Valitsussektori eelarvepositsioon 2012 Valitsussektori eelarvepositsioon 2013

×