Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Majanduse ülevaade ja
riigieelarve täitmine,
7 kuud 2013
Rahandusministeerium
20.08.2013
• II kvartalis kasvas Eesti majandus aastases võrdluses 1,3%
– Majandust aitasid kasvatada ekspordile toetuv töötlev tööst...
MAJANDUSÜLEVAADE
60
70
80
90
100
110
120
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
EL27
Eesti
Läti
Leedu
Eesti majandususaldus püsib, ELis kasvab
...
-80
-60
-40
-20
0
20
40
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Tööstus
Teenindus
Tarbijad
Kaubandus
Ehitus
Tarbijakindlus natu...
7.5
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Palgatulu 3kk (ps)
Hõive 3kk
Palk ...
Jaemüügi ja palgatulu kasvud ühtlustunud
SA, MTA
% v.e.a., 3 kuu keskmine
-30
-20
-10
0
10
20
30
2004 2005 2006 2007 2008 ...
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ettevõtted
Majapidamised
Erasektori...
Juulis aeglustus inflatsioon 3,4%ni
SA
% v.e.a. % v.e.p.
-1
0
1
2
3
4
-2
0
2
4
6
8
2009 2010 2011 2012 2013
Kuine THI (par...
Kaupade eksport oli juunis nõrk väiksema
tööpäevade arvu tõttu
SA
-15
0
15
30
45
60
75
90
2010 05 09 2011 05 09 2012 05 09...
RIIGIEELARVE TULUD
Seitsme kuuga laekus tulusid 4,43 mld
(59,2% riigieelarves kavandatust). Kasv
eelmise aastaga võrreldes 3,2%
2 441,7
2 714...
Maksulaekumised kasvasid 6,5% võrra
Eelarve 2013
(tuhat EUR)
7 kuud 2013
(tuhat EUR)
7 kuu
v.e.a.
Eelarve 2013
täitmine
MA...
Mittemaksuliste tulude 7 kuu laekumine kahanes eelkõige tänu
omanikutulude osalise nihkumise tõttu teise poolaastasse 6,8%...
RIIGIEELARVE KULUD
Riigieelarve vahendeid kasutati juuli lõpuks 55%
aastaks plaanitust
• Seitsme esimese kuuga tehti riigieelarvest kulusid k...
Valitsemisalade 7 kuu kulud ja eelarve täitmine
198 295 66 174 121 86 285 171 938 240 1,690 31
50.7%
55.7% 54.7%
47.2% 46....
Tööjõu- ja majandamiskulude eelarvest on täidetud 55%
• Tööjõu- ja majandamiskuludeks kasutati juuli lõpuks kokku 663 mln ...
Summa
(mln EUR)
Muutuse
suund ja %
Põhjus
Riiklikud pensionikulud 581
Pensioniindeksi ja saajate
arvu kasv
Ravikindlustusk...
7 kuud (mln eur) Plaanitust Juuli (mln eur)
Ravikindlustus 482,5 58,4% 76,8
Pensionikulu 821,5 55,7% 119,6
Peretoetused 57...
Peamised sotsiaalkulud (7 kuud) II
7 kuud (mln eur) Plaanitust Juuli (mln eur)
Erijuhtude sotsiaalmaks 45,4 55,5% 6,2
Tööt...
Investeeringuteks on kasutatud 41% eelarvest
 Seitsme kuuga on investeeringutesse suunatud 297,1 mln eurot (41,4 %
eelarv...
Välistoetuste arvel tehtud väljamaksed fondide lõikes
(2013. aasta)
NB! Koostatud välistoetuste finantstabeli põhjal.
• Vä...
Välistoetuste väljamaksed valitsemisalade lõikes
(2013. aasta)
156.6 164.1 233.3 236.6 72.4 68.1
11.7 9.8
61.0
89.8
96.0
8...
Programmperioodi 2007-2013 välistoetuste kasutamine
• Koos põllumajandustoetustega on perioodi 2007-2013 toetustest välja ...
RESERVID, EELARVEPOSITSIOON
Riigikassa likviidsete varade maht ületas 1,5 mld euro piiri
• Juuli lõpus oli riigikassas likviidseid varasid suurusjärgu...
Haigekassa puudujääk kahanes juunis jõudsalt
• Haigekassa esimese poolaasta tekkepõhine puudujääk on 9,7 mln eurot. 2013 a...
Väiksem töötuskindlustusmakse mõjutab
Töötukassa tulemit
• 2013. aasta I poolaasta tekkepõhine ülejääk on 23,3 mln eurot. ...
Valitsussektori eelarvepositsioon paranes
kolmandat kuud järjest
• Valitsussektori eelarvepositsioon oli juuni lõpuks 93,8...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Riigieelarve täitmine - juuli 2013

1,712 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Riigieelarve täitmine - juuli 2013

 1. 1. Majanduse ülevaade ja riigieelarve täitmine, 7 kuud 2013 Rahandusministeerium 20.08.2013
 2. 2. • II kvartalis kasvas Eesti majandus aastases võrdluses 1,3% – Majandust aitasid kasvatada ekspordile toetuv töötlev tööstus ja energeetika ning kaubandus. Majanduskasvu piiras aga ehitus. – Palgatulu kasv kiireneb, hõive juunis enam ei kasvanud. • Seitsme kuuga laekus riigieelarvesse tulusid 4,43 mld eurot ehk 59% plaanitust – Tulusid laekus eelmise aastaga võrreldes 3,2% rohkem. – Maksulaekumised kasvasid 6,5% võrra 3,52 mld euroni – Mittemaksuliste tulude laekumine kahanes 7% 911 mln euroni • Seitsme kuuga tehti riigieelarvest kulusid kokku 4,29 miljardit eurot ehk 55% plaanitust – Kulusid tehti eelmise aastaga võrreldes 3,3% rohkem. – Suuremateks sotsiaalkuludeks suunati 1,64 mld eurot, tööjõu- ja majandamiskuludeks 663 mln eurot ja investeeringuteks 297 mln eurot. • Valitsussektori eelarvepositsioon oli juuni lõpuks 94 mln euroga puudujäägis (0,5% SKPst). – Võrreldes mai lõpuga oli puudujääk 52 mln euro võrra väiksem. Lühikokkuvõte
 3. 3. MAJANDUSÜLEVAADE
 4. 4. 60 70 80 90 100 110 120 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 EL27 Eesti Läti Leedu Eesti majandususaldus püsib, ELis kasvab COM majandususaldusindeks
 5. 5. -80 -60 -40 -20 0 20 40 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Tööstus Teenindus Tarbijad Kaubandus Ehitus Tarbijakindlus natukene langenud COM 3 kuu keskmine
 6. 6. 7.5 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Palgatulu 3kk (ps) Hõive 3kk Palk 3kk Palga kasv kiireneb, hõive kasv peatunud MTA % v.e.a. 3kk
 7. 7. Jaemüügi ja palgatulu kasvud ühtlustunud SA, MTA % v.e.a., 3 kuu keskmine -30 -20 -10 0 10 20 30 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Jaemüük (nominaalne) EMTA palgatulu
 8. 8. 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Ettevõtted Majapidamised Erasektori laenukäibed kosuvad EP Mln €, 3 kuu keskmine
 9. 9. Juulis aeglustus inflatsioon 3,4%ni SA % v.e.a. % v.e.p. -1 0 1 2 3 4 -2 0 2 4 6 8 2009 2010 2011 2012 2013 Kuine THI (parem skaala) THI Eurotsooni inflatsioon Baasinflatsioon
 10. 10. Kaupade eksport oli juunis nõrk väiksema tööpäevade arvu tõttu SA -15 0 15 30 45 60 75 90 2010 05 09 2011 05 09 2012 05 09 2013 05 % Eksport kokku Eksport ilma min. kütusteta Eksport ilma sideseadmete ja kütusteta
 11. 11. RIIGIEELARVE TULUD
 12. 12. Seitsme kuuga laekus tulusid 4,43 mld (59,2% riigieelarves kavandatust). Kasv eelmise aastaga võrreldes 3,2% 2 441,7 2 714,8 2 913,6 537,7 596,0 611,4 1 116,9 972,4 911,0 62,1% 59,1% 59,2% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500 5 000 2011 2012 2013 maksulised tulud (mln €) edasiantavad maksud (mln €) mittemaksulisedtulud(mln €) eelarve täitmine (%) (parem skaala)
 13. 13. Maksulaekumised kasvasid 6,5% võrra Eelarve 2013 (tuhat EUR) 7 kuud 2013 (tuhat EUR) 7 kuu v.e.a. Eelarve 2013 täitmine MAKSUD KOKKU 6 054 720 3 524 944 6,5% 58,2% KESKVALITSUSE MAKSUD 5 025 240 2 913 557 7,3% 58,0% Füüsilise isiku tulumaks 293 300 130 521 22,4% 44,5% Juriidilise isiku tulumaks 234 000 209 345 32,6% 89,5% Sotsiaalmaks 2 069 030 1 209 807 6,7% 58,5% Raskeveokimaks 3 900 2 933 4,7% 75,2% Käibemaks 1 549 360 887 743 5,2% 57,3% Aktsiisid kokku 821 150 443 614 0,8% 54,0% Alkoholiaktsiis 209 000 117 643 4,9% 56,3% Tubakaaktsiis 161 800 91 857 4,7% 56,8% Kütuseaktsiis 417 000 213 489 -2,9% 51,2% Pakendiaktsiis 350 166 3,4% 47,4% Elektriaktsiis 33 000 20 459 1,4% 62,0% Hasartmängumaks 21 500 12 510 3,8% 58,2% Tollimaks 33 000 17 084 -2,2% 51,8% EDASIANTAVAD MAKSUD 1 029 480 611 387 2,6% 59,4% Töötuskindlustusmakse 161 680 100 192 -18,6% 62,0% Kogumispensionimakse 87 600 51 908 13,7% 59,3% KOV tulumaks 725 200 426 907 8,5% 58,9% Maamaks 55 000 32 381 -4,5% 58,9%
 14. 14. Mittemaksuliste tulude 7 kuu laekumine kahanes eelkõige tänu omanikutulude osalise nihkumise tõttu teise poolaastasse 6,8% v.e.a. 50,5 131,0 49,6 133,5 296,6 169,0 79,2 0 50 100 150 200 250 300 350 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 mln EUR Muud Finantstulud Varade müük Tulud varadelt Kaupade ja teenuste müük Toetused 2012 laekumine 2011 laekumine
 15. 15. RIIGIEELARVE KULUD
 16. 16. Riigieelarve vahendeid kasutati juuli lõpuks 55% aastaks plaanitust • Seitsme esimese kuuga tehti riigieelarvest kulusid kokku 4,29 miljardit eurot ehk 3,3% enam kui aasta varem sama ajaga. Eelarvest moodustavad kogukulud 55,2%. Riigieelarve 2013. aasta kulud kuude kaupa 561 673 570 638 670 598 583 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 mlnEUR 2013 2011 2012
 17. 17. Valitsemisalade 7 kuu kulud ja eelarve täitmine 198 295 66 174 121 86 285 171 938 240 1,690 31 50.7% 55.7% 54.7% 47.2% 46.3% 53.3% 48.2% 48.8% 60.3% 55.3% 57.0% 52.7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 PS institut. HTM JUM KAM KEM KUM MKM PÕM RAM SIM SOM VÄM mlnEUR 7 .kuu kulud Eelarve täituvus (%)
 18. 18. Tööjõu- ja majandamiskulude eelarvest on täidetud 55% • Tööjõu- ja majandamiskuludeks kasutati juuli lõpuks kokku 663 mln eurot ehk 55,1% eelarvest (mullu 597 mln eurot ja 2011. aastal 571 mln eurot). • Kasv on osaliselt seotud kiirabiteenuste osutamise kulude arvestamisega majandamiskulude hulka, lisaks on suurenenud ka palgakulud ja kaitsekulud. • Tööjõukuludeks kasutati seitsme kuuga 361 mln eurot ehk 58,1% eelarvest • Majandamiskulusid tehti aga 302 mln eurot ehk 52,0% plaanitust. 83 85 90 100 104 97 104 0 50 100 150 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 MlnEUR 2013 2011 2012
 19. 19. Summa (mln EUR) Muutuse suund ja % Põhjus Riiklikud pensionikulud 581 Pensioniindeksi ja saajate arvu kasv Ravikindlustuskulud 336 Suurenenud sotsiaalmaksu laekumine Kohustuslik kogumispensionifond 70 Suurem riigipoolne panus Puuetega inimeste toetused 24 Saajate arvu kasv Töötutoetus 4 Toetuse päevamäära tõus Vanemahüvitis 65 Saajate arvu langus Peretoetused 41 Saajate arvu langus Erijuhtudel makstav sotsiaalmaks 33 Tööhõive kasv Sotsiaalkulud mullusest 5% suuremad • 2013. aasta seitsme kuuga kulus suuremateks sotsiaalkuludeks 1,64 mld eurot ehk 79,7 mln eurot (5,1%) mullusest enam. Eelarvest 56,3%. 2013 vs 2012 4,5 6,5 18 3,0 44 3,7 0,1 20
 20. 20. 7 kuud (mln eur) Plaanitust Juuli (mln eur) Ravikindlustus 482,5 58,4% 76,8 Pensionikulu 821,5 55,7% 119,6 Peretoetused 57 56,4% 8,3 Vanemahüvitis 90,6 53,1% 12,9 Puuetega inimeste igakuulised toetused 33,5 51% 4,8 0 200 400 600 800 1,000 Ravikindlustus Pensionikulu Peretoetused VanemahüvitisPuuetega inimeste toetused mlnEUR Periood: 2009-2013. a jaanuar-juuli 2009 2010 2011 2012 2013 Peamised sotsiaalkulud (7 kuud) I
 21. 21. Peamised sotsiaalkulud (7 kuud) II 7 kuud (mln eur) Plaanitust Juuli (mln eur) Erijuhtude sotsiaalmaks 45,4 55,5% 6,2 Töötutoetus 5,5 61,5% 0,93 II sammas 101,4 57% 16,6 0 20 40 60 80 100 120 Erijuhtudel makstav sotsiaalmaks Töötutoetus II sammas mlnEUR Periood: 2009-2013. a jaanuar-juuli 2009 2010 2011 2012 2013
 22. 22. Investeeringuteks on kasutatud 41% eelarvest  Seitsme kuuga on investeeringutesse suunatud 297,1 mln eurot (41,4 % eelarvest). Sealhulgas on põhivara investeeringuid tehtud 96 mln euro eest ning investeeringutoetusteks suunatud 201,1 mln eurot.  Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on investeeringute maht 64,1 mln eurot ehk 17,7% vähenenud. Langus tuleb peamiselt saastekvoodi müügituludest tehtud väiksemate investeeringute arvelt.  Eelmisel aastal oli juuli lõpuks kasutatud 43,4% aastaks planeeritud investeeringutest. Suuremad väljamaksed toimuvad tavapäraselt teisel poolaastal. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2013 21.9 52.6 40.5 39.0 39.6 42.9 60.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2012 33.6 47.1 58.7 47.5 45.8 52.2 76.3 87.8 84.6 87.1 83.7 127.2 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 2013 2012
 23. 23. Välistoetuste arvel tehtud väljamaksed fondide lõikes (2013. aasta) NB! Koostatud välistoetuste finantstabeli põhjal. • Välistoetuseid maksti juuli lõpuks välja 395 mln eurot ehk 42% plaanitust. Seda on 21 mln eurot vähem kui mullu. Absoluutse vähenemise põhjus on 2013. aasta väiksem eelarve (0,95 mld eurot vs. 2012. a 1 mld eurot) 668.9 124.7 108.4 28.7 14.5 7.4 283.9 92.7 3.1 10.2 1.1 4.0 42.4 74.3 2.9 35.7 7.3 53.2 0 10 20 30 40 50 60 70 80 0 100 200 300 400 500 600 700 800 Struktuuri- toetused Maaelu/ kalandus Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond Muu välistoetus Norra ja EMP Šveitsi riigieelarve (mln; vasak skaala) kasutamine kokku (mln; vasak skaala) kasutamine kokku (%; parem skaala)
 24. 24. Välistoetuste väljamaksed valitsemisalade lõikes (2013. aasta) 156.6 164.1 233.3 236.6 72.4 68.1 11.7 9.8 61.0 89.8 96.0 85.2 30.6 22.4 4.5 5.4 39.0 54.7 41.2 36.0 42.2 32.9 38.7 54.8 0 10 20 30 40 50 60 0 50 100 150 200 250 HTM KKM PÕM MKM SiM (regionaal) SOM SiM (julgeolek) ülejäänud kokku* riigieelarve (mln; vasak skaala) kasutamine kokku (mln; vasak skaala) kasutamine kokku (%; parem skaala) * Riigikantselei, Riigikohus, KAM, RM, KUM, JUM, VÄM NB! Koostatud välistoetuste finantstabeli põhjal.
 25. 25. Programmperioodi 2007-2013 välistoetuste kasutamine • Koos põllumajandustoetustega on perioodi 2007-2013 toetustest välja makstud 2,9 mld eurot ehk 69,0% kogu mahust (4,2 mld). • sh struktuuritoetuste 3,4 mld eurost on välja makstud 2,30 mld eurot ehk 67,7% • sh põllumajandustoetusi 0,60 mld eurot 0,81 mld eurost ehk 74,6%. 95% 97% 90% 100% 100% 68% 77% 51% 3% 52%(59%) (65%) (47%) (1%) (38%) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Struktuurivahendid MAK (EAFRD) Kalandusfond (EFF) Norra ja EMP Šveitsi-Eesti koostöö Fondi maht Heakskiidetud projektid Väljamaksed Väljamaksed 2012 lõpp
 26. 26. RESERVID, EELARVEPOSITSIOON
 27. 27. Riigikassa likviidsete varade maht ületas 1,5 mld euro piiri • Juuli lõpus oli riigikassas likviidseid varasid suurusjärgus 1,51 mld eurot. Sellest kassareservis oli 1,15 miljardit eurot ja stabiliseerimisreservis 0,36 miljardit eurot. • Juulis kasvas likviidsete varade maht 64 mln eurot. See tähendab, et Riigikassa hallata oli juuli lõpus 55 mln eurot ehk 3,8 % rohkem likviidseid varasid kui 2012. aasta lõpus. * Alates 2012 on riigikassa varade hulka arvestatud nii Töötukassa kui ka Haigekassa vahendid 301.8 320.2 333.0 347.0 358.7 904.0 683.3 636.1 1,106.2 1,149.6 22.6 -16.8 -3.4 49.9 3.8 -30.0 -20.0 -10.0 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 2009 lõpp 2010 lõpp 2011 lõpp 2012 lõpp* 2013 Juuli mlnEUR Stabiliseerimisreserv Likviidsusreserv (kassareserv) muutus (%)
 28. 28. Haigekassa puudujääk kahanes juunis jõudsalt • Haigekassa esimese poolaasta tekkepõhine puudujääk on 9,7 mln eurot. 2013 aasta eelarves on aasta lõpuks planeeritud puudujääk 9,2 mln. Analoogselt eelnevate aastatega on eelarvepositsioon juunis oluliselt paranenud. Võrreldes mai kuuga on defitsiit vähenenud 17 mln euro võrra. • Kuue kuuga on tulusid laekunud 416,1 mln eurot ehk 50% aasta eelarvest. Kulusid on tehtud 424,2 mln eurot ehk samuti 50% aasta eelarvest. • Tulude maht on võrreldes 2012. aastaga suurenenud 24,6 mln eurot ehk 6,3% ning kulud on kasvanud 28,5 mln eurot ehk 7,2%. -30 -20 -10 0 10 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2013 2012 2011 2010 2013 kumulatiivne tekkepõhine eelarvepositsioon
 29. 29. Väiksem töötuskindlustusmakse mõjutab Töötukassa tulemit • 2013. aasta I poolaasta tekkepõhine ülejääk on 23,3 mln eurot. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on 2013. a tulem 39,4 mln eurot (63%) väiksem. • Käesoleva aasta kuue kuu tulu on 94,4 mln eurot ehk 50,2% eelarvest. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on tulu 36,1 mln eurot (27,7%) väiksem. See on seotud 2013. aasta töötuskindlustusmakse määrade langetamisega 3%-le. (2012. aasta töötuskindlustusmakse määrad 4,2%) • Poolaasta kulu küündis aga 71,1 mln euroni ehk 61,3%ni eelarvest. Seda on eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 3,3 mln eurot ehk 4,9% rohkem. Kuised tulemid 2010-2013 0 5 10 15 20 25 30 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2013 2012 2011 2010 2013 kumulatiivne tekkepõhine eelarvepositsioon (parem skaala)
 30. 30. Valitsussektori eelarvepositsioon paranes kolmandat kuud järjest • Valitsussektori eelarvepositsioon oli juuni lõpuks 93,8 mln euroga puudujäägis (0,52% SKPst). Võrreldes mai lõpuga on puudujääk 52 mln euro võrra väiksem. • Aasta varem oli valitsussektor samal ajal puudujäägis 29 mln euroga ehk 0,17% SKPst. Valitsussektor kokku Riik Muu keskvalitsus Sotsiaalkindlustusfondid KOV -93.8 -112.9 -50.9 18.6 51.4 -0.52% -0.62% -0.28% 0.10% 0.28% -0.70% -0.60% -0.50% -0.40% -0.30% -0.20% -0.10% 0.00% 0.10% 0.20% 0.30% 0.40% -140 -120 -100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 Prognoos aasta kokku (mln) - vasak skaala 6 kuud kokku (mln) - vasak skaala % SKPst (6 kuud) - parem skaala

×