Riigieelarve täitmine - juuni 2013

729 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
729
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
425
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • 3kk
 • Riigieelarve täitmine - juuni 2013

  1. 1. Majanduse ülevaade ja riigieelarve täitmine, 6 kuud 2013 Rahandusministeerium 08.08.2013
  2. 2. MAJANDUSÜLEVAADE
  3. 3. 60 70 80 90 100 110 120 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 EL27 Eesti Läti Leedu Kas ujume vastuvoolu? COM majandususaldusindeks
  4. 4. -80 -60 -40 -20 0 20 40 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Tööstus Teenindus Tarbijad Kaubandus Ehitus Tarbijakindlus langemas? COM
  5. 5. 7.5 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Palgatulu 3kk (ps) Hõive 3kk Palk 3kk Palga kasv kiirenes, hõive kasv peatunud MTA % v.e.a. 3kk
  6. 6. Töötuse määrad SA, TK 10.2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 SA töötuse määr TK reg. töötuse määr % tööjõust
  7. 7. Tarbimise panused SKP kasvu -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013Q1 Netoeksport Varude.muutus Investeeringud Val.sektor Eratarbimine SA pp
  8. 8. Importi kasvatavad tarbekaubad -20 0 20 40 60 80 100 2011 05 09 2012 05 09 2013 05 % vea 3kk Kapitalikaubad Vahetarbekaubad Tarbekaubad SA
  9. 9. Toit ja eluase kergitavad hindu -3.0 -2.0 -1.0 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 % Ülejäänud Transport (sh kütus) Eluase (sh küte, elekter) Alkohol ja tubakas Toit THI SA, RM
  10. 10. -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 0 20 40 60 80 100 120 140 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 % Sesoonselt ja tööpäevade arvuga korr.mahuindeks, v.e.p. TREND 2005=100 (p.sk.) Tööpäevade arvuga korr. mahuindeks, v.e.a. Töötleva tööstuse toodang kasvab SA
  11. 11. Jaemüük ja palgatulu käsikäes … SA, MTA %, v.e.a. 3kk -30 -20 -10 0 10 20 30 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Jaemüük (nominaalne) MTA palgatulu
  12. 12. 0 100 200 300 400 500 600 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 II tuh m2 ridaelamutes kahepereelamutes ühepereelamutes korterelamutes Eramuehitus domineerib SA
  13. 13. Ehitushind buumi tasemel SA 120 130 140 150 160 170 180 190 200 40 60 80 100 120 140 160 180 200 1997=1002010=100 Ehitusmahuindeks 4kvk Ehitushinnaindeks (ps)
  14. 14. Eraisikute laenujääk kasvab (ajutiselt) mln € v.e.p. 3k keskmine EP -50 0 50 100 150 200 250 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Liising Tarbimislaenud Eluasemelaenud
  15. 15. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Tööstus Ehitus Teenindus Vähene nõudlus äritegevuse pidurina KI 4kvk
  16. 16. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Ebapiisav nõudlus Tööjõu puudus Materjali/seadmete puudus Finantsprobleemid Tööstus – mis piirab äritegevust? KI 4kvk
  17. 17. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Ebapiisav nõudlus Tööjõu puudus Materjali/seadmete puudus Finantsprobleemid Ehitus – mis piirab äritegevust? KI 4kvk
  18. 18. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Ebapiisav nõudlus Tööjõu puudus Materjali/seadmete puudus Finantsprobleemid Teenindus – mis piirab äritegevust? KI 4kvk
  19. 19. RIIGIEELARVE TULUD
  20. 20. Kuue kuuga laekus tulusid 3,78 mld (50,5% riigieelarves kavandatust). Kasv eelmise aastaga võrreldes 4,1% 2 028,9 2 252,9 2 426,1 452,7 502,1 516,7 1 028,5 871,2 831,8 53,3% 50,3% 50,5% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0% 50,0% 55,0% 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500 2011 2012 2013 maksulised tulud (mln €) edasiantavad maksud (mln €) mittemaksulisedtulud(mln €) ettemaksukonto (mln €) eelarve täitmine (%) (parem skaala)
  21. 21. Maksulaekumised kasvasid 6,8% võrra Eelarve 2013 (tuhat EUR) 6 kuud 2013 (tuhat EUR) 6 kuu v.e.a. Eelarve 2013 täitmine MAKSUD KOKKU 6 054 720 2 950 489 6,8% 48,7% KESKVALITSUSE MAKSUD 5 025 240 2 426 090 7,7% 48,3% Füüsilise isiku tulumaks 293 300 89 108 29,6% 30,4% Juriidilise isiku tulumaks 234 000 173 248 36,6% 74,0% Sotsiaalmaks 2 069 030 1 015 574 6,9% 49,1% Raskeveokimaks 3 900 1 984 5,0% 50,9% Käibemaks 1 549 360 748 062 5,6% 48,3% Aktsiisid kokku 821 150 372 695 0,5% 45,4% Alkoholiaktsiis 209 000 96 672 4,8% 46,3% Tubakaaktsiis 161 800 76 212 3,5% 47,1% Kütuseaktsiis 417 000 181 413 -3,0% 43,5% Pakendiaktsiis 350 128 -15,5% 36,5% Elektriaktsiis 33 000 18 270 1,8% 55,4% Hasartmängumaks 21 500 10 825 4,7% 50,3% Tollimaks 33 000 14 594 -4,2% 44,2% EDASIANTAVAD MAKSUD 1 029 480 516 735 2,9% 50,2% Töötuskindlustusmakse 161 680 84 775 -17,9% 52,4% Kogumispensionimakse 87 600 43 407 14,7% 49,6% KOV tulumaks 725 200 356 390 8,7% 49,1% Maamaks 55 000 32 162 -4,2% 58,5%
  22. 22. Esimese poolaasta maksuliste tulude eelarve täitmine sama kui aasta tagasi Võrreldes eelmise aasta kuue esimese kuuga laekus maksulisi tulusid 173,2 mln eurot enam. • Eelarves planeerituga võrreldes on kõige enam laekunud juriidilise isiku tulumaksu, seda eelkõige oodatust suuremate erasektori dividendide tõttu; • Füüsilise isiku esimese poolaasta madal täitumine tuleneb tulumaksutagastustest ja on ootuspärane; • Kavandatust vähem on laekunud kütuseaktsiisi, mida osaliselt seletab Eesti Vedelkütusevaru Agentuuri kütuse koguste tarbimisse lubamine, samas on nii bensiini kui diislikütuse tarbimine languses (Tallinna tasuta ühistranspordi mõju, petuskeemid). Riigieelarves planeeritu täitmine (%) 48.3 49.4 49.4 48.9 27.1 57.2 48.0 43.648.3 49.1 48.3 43.5 30.4 74.0 46.3 47.1 0 10 20 30 40 50 60 70 80 KOKKU Sotsiaalmaks Käibemaks Kütuseaktsiis Füüs.isiku tm Jur.isiku tm Alkoholiaktsiis Tubakaaktsiis 2012 2013
  23. 23. Mittemaksuliste tulude 6 kuu laekumine kahanes eelkõige tänu omanikutulude osalise nihkumise tõttu teise poolaastasse 3,6% v.e.a. 50,5 131,0 49,6 133,5 296,6 169,0 0 50 100 150 200 250 300 350 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 mln EUR Muud Finantstulud Varade müük Tulud varadelt Kaupade ja teenuste müük Toetused 2012 laekumine 2011 laekumine
  24. 24. Esimese poolaasta mittemaksuliste tulude eelarve täitmine parem kui aasta tagasi Võrreldes eelmise aasta kuue esimese kuuga laekus mittemaksulisi tulusid 39,4 mln eurot vähem: • Toetusi 17 mln eurot vähem (kodumaiseid 43 mln vähem, EL toetusi 26,1 mln enam); • Omanikutulusid (finantstulud) laekus 65,9 mln eurot vähem, mis tuleneb nende osalisest nihkumisest teise poolaastasse; • Muid tulusid laekus 12,9 mln eurot rohkem (sh ülemäärase laovaru trahvi tagastus); • CO2 kvoodimüügitulusid (kaupade ja teenuste müük) laekus 22,7 mln eurot rohkem. Riigieelarves planeeritu täitmine (%) 55.6 57.5 53.2 51.9 67.1 59.7 70.3 58.2 59.3 62.2 64.6 68.8 38.0 34.0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 KOKKU Kaupade ja teenuste müük Toetused Mat. ja immat. varade müük Tulu varadelt Muud tulud Finantstulud 2012 2013
  25. 25. RIIGIEELARVE KULUD
  26. 26. Riigieelarve vahendeid kasutati 6 kuuga 48% plaanitust • Esimese poolaastaga tehti riigieelarvest kulusid 3,71 miljardit eurot ehk 5,1% enam kui aasta varem ning 6,9% enam kui 2011. aastal sama ajaga. Riigieelarve 2013. aasta kulud kuude kaupa 561 673 570 638 670 598 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 mlnEUR 2013 2011 2012
  27. 27. Tööjõu- ja majandamiskulude eelarvest on täidetud 47% • Tööjõu- ja majandamiskuludeks kasutati poole aastaga kokku 560 mln eurot ehk 46,5% eelarvest (mullu 505 mln eurot ehk 45,5% eelarvest). • Kasv on osaliselt seotud kiirabiteenuste osutamise kulude (14 mln eurot) arvestamisega majandamiskulude hulka, suuremad on ka palgakulud ja kaitsekulud. • Ilma kiirabiteenuste kuludeta on tööjõu- ja majandamiskulud suurenenud 8%(v.e.a.) • Tööjõukuludeks kasutati viie kuuga 306 mln eurot ehk 49,3% eelarvest • Majandamiskulusid tehti aga 253 mln eurot ehk 43,6% plaanitust. 83 85 90 100 104 97 0 0 0 0 0 0 0 20 40 60 80 100 120 140 160 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 mlnEUR 2013 2011 2012 Tööjõu- ja majandamiskulud kuude kaupa
  28. 28. Valitsemisalade tööjõu- ja majandamiskulude kasutamine 10.8 1.7 44.2 34.2 41.3 12.7 9.5 15.3 13.8 24.7 80.4 11.5 6.3 3.6 1.1 25.4 15.7 68.5 8.7 9.1 34.1 8.4 11.1 33.3 20.5 13.3 46.5% 42.8% 58.2% 47.1% 42.5% 33.5% 53.6% 44.2% 48.3% 50.7% 46.8% 43.8% 52.8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 Põhi- seaduslikud Riigi- kantselei HTM JUM KAM KKM KUM MKM PÕM RM SIM (jo+reg) SOM VÄM Tööjõukulud (mln) Majandamiskulud (mln) % planeeritust
  29. 29. Summa (mln EUR) Muutuse suund ja % Põhjus Riiklikud pensionikulud 700 Pensioniindeksi ja saajate arvu kasv Ravikindlustuskulud 406 Suurenenud sotsiaalmaksu laekumine Kohustuslik kogumispensionifond 85 Suurem riigipoolne panus Puuetega inimeste toetused 29 Saajate arvu kasv Töötutoetus 4,6 Toetuse päevamäära tõus Vanemahüvitis 78 Saajate arvu langus Peretoetused 49 Saajate arvu langus Erijuhtudel makstav sotsiaalmaks töötute eest 39 Tööhõive kasv Sotsiaalkuludeks maksti 6 kuuga 1,39 mld eurot • 2013. aasta kuue kuuga kulus suuremateks sotsiaalkuludeks 1,39 mld eurot ehk 67,1 mln eurot (5,1%) mullusest enam. Eelarvest 47,8%. 2013 vs 2012 4,4 6,7 20 3,0 40 4,2 1,2 19
  30. 30. Peamised sotsiaalkulud (6 kuud) I 6 kuud (mln eur) Plaanitust Juuni (mln eur) Ravikindlustus 405,7 49,1% 69,8 Pensionikulu 700,0 47,5% 119,1 Peretoetused 48,7 48,1% 8,1 Vanemahüvitis 77,6 45,5% 12,8 Puuetega inimeste igakuulised toetused 28,7 43,6% 4,8 0 100 200 300 400 500 600 700 800 Ravikindlustus Pensionikulu Peretoetused VanemahüvitisPuuetega inimeste toetused MlnEUR Periood: 2009-2013. a jaanuar-juuni 2009 2010 2011 2012 2013
  31. 31. Peamised sotsiaalkulud (6 kuud) II 6 kuud (mln eur) Plaanitust Juuni (mln eur) Erijuhtude sotsiaalmaks 39,3 48,0% 6,7 Töötutoetus 4,6 51,1% 0,91 II sammas 84,8 47,7% 14,5 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Erijuhtudel makstav sotsiaalmaks Töötutoetus II sammas MlnEUR Periood: 2009-2013. a jaanuar-juuni 2009 2010 2011 2012 2013
  32. 32. 6 kuuga on kasutatud kolmandik aastaks plaanitud investeeringutest  Esimese poolaastaga on investeeringutesse suunatud 236,4 mln eurot (32,9 % eelarvest). Sealhulgas on põhivara-investeeringuid tehtud 66 mln euro eest ning investeeringutoetusteks suunatud 170,4 mln eurot.  Madalam täitmine aasta esimeses pooles on plaanipärane. Eelneva viie aasta (2008-2012) 6 kuu keskmine täitmine oli 34,1% plaanitust. Suuremad väljamaksed toimuvad tavapäraselt teisel poolaastal.  Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on investeeringute maht 48,5 mln eurot ehk 17% vähenenud. Langus tuleb peamiselt saastekvoodi müügituludest tehtud investeeringute arvelt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2013 21.9 52.6 40.5 39.0 39.6 42.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2012 33.6 47.1 58.7 47.5 45.8 52.2 76.3 87.8 84.6 87.1 83.7 127.2 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 2013 2012 MlnEUR
  33. 33. Saastekvoodi (AAU)Mmüügituludest on kasutatud 67% • Saastekvoodi müügilepinguid on sõlmitud kogu perioodi peale kokku 371 miljonit eurot, lisaks mitterahaline vahetustehing elektriautode soetamiseks. • Tulusid on kokku laekunud 368 miljonit eurot. Lisaks sellele on tulusid laekunud ka 2013-2020 kauplemisperioodi eest 11,4 miljonit eurot. • Kohustusi on võetud 336 mln euro eest ja kulutusi tehtud 245 mln eurot. 371.1 368.1 335.6 245.0 360.1 345.4 276.9 216.9 0 50 100 150 200 250 300 350 400 Kvoodimüügi lepinguid Tulusid Rahastamisotsuseid Kulutusi Kvoodimüük 2013 II kv 2012 IV kv
  34. 34. Välistoetuste arvel tehtud väljamaksed fondide lõikes (2013. aasta) NB! Koostatud välistoetuste finantstabeli põhjal. • Välistoetuseid maksti juuni lõpuks välja 337 mln eurot ehk 35% plaanitust. Seda on 13 mln eurot vähem kui mullu. Absoluutse vähenemise põhjus on 2013. aasta väiksem eelarve (0,95 mld eurot vs. 2012. a 1 mld eurot). 668.9 124.7 108.4 28.7 14.5 7.4 236.9 84.6 2.2 9.7 0.7 2.6 35.4 67.8 2.0 33.7 4.5 34.9 0 10 20 30 40 50 60 70 80 0 100 200 300 400 500 600 700 800 Struktuuri- toetused Maaelu/ kalandus Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond Muu välistoetus Norra ja EMP Šveitsi riigieelarve (mln; vasak skaala) kasutamine kokku (mln; vasak skaala) kasutamine kokku (%; parem skaala) MlnEUR • Valdavalt on projektide elluviimine ajagraafikus. Suuremad väljamaksed on prognoositud aasta lõppu.
  35. 35. Programmperioodi 2007-2013 välistoetuste kasutamine • Koos põllumajandustoetustega on perioodi 2007-2013 toetustest välja makstud 2,85 mld eurot ehk 67,7% kogu mahust (4,2 mld). • sh struktuuritoetuste 3,4 mld eurost on välja makstud 2,26 mld eurot ehk 66,3% • sh põllumajandustoetusi 0,60 mld eurot 0,81 mld eurost ehk 73,6%. 94% 97% 83% 100% 100% 66% 76% 50% 2% 47% 59% 65% 47% 1% 38% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Struktuurivahendid MAK (EAFRD) Kalandusfond (EFF) Norra ja EMP Šveitsi-Eesti koostöö Fondi maht Heakskiidetud projektid Väljamaksed 2012. a. lõpp
  36. 36. RESERVID, EELARVEPOSITSIOON
  37. 37. Riigikassa likviidsete varade maht taas kasvas • Juuni lõpus oli riigikassas likviidseid varasid esialgsetel andmetel 1,44 mld eurot. Sellest kassareservis oli 1,08 miljardit eurot ja stabiliseerimisreservis 0,36 miljardit eurot. • Juuniga kasvas likviidsete varade maht 82 mln eurot. Võrreldes 2012. aasta lõpuga on likviidsete varade maht siiski veel 0,6% ehk 9 mln eurot väiksem. * Alates 2012 on riigikassa varade hulka arvestatud ka Töötukassa vahendid 301.8 320.2 333.0 347.0 357.9 904.0 683.3 636.1 1,106.2 1,086.7 22.6 -16.8 -3.4 49.9 -0.6 -30.0 -20.0 -10.0 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 2009 lõpp 2010 lõpp 2011 lõpp 2012 lõpp* 2013 Juuni mlnEUR Stabiliseerimisreserv Likviidsusreserv (kassareserv) muutus (%)
  38. 38. Valitsussektori eelarvepositsioon on paranemas • Valitsussektori eelarvepositsioon oli mai lõpuks 146 mln euroga puudujäägis (0,80% SKPst). Võrreldes aprilli lõpuga oli puudujääk 13 mln euro võrra väiksem ja võrreldes märtsi lõpuga 30 mln euro võrra väiksem. • Aasta varem oli valitsussektor samal ajal puudujäägis 86 mln euroga ehk 0,51% SKPst. Valitsussektor kokku Riik Muu keskvalitsus Sotsiaalkindlustusfondid KOV -145.8 -167.3 -31.3 -2.6 55.4 -0.80% -0.92% -0.17% -0.01% 0.31% -1.00% -0.80% -0.60% -0.40% -0.20% 0.00% 0.20% 0.40% -200 -150 -100 -50 0 50 100 Prognoos aasta kokku (mln) - vasak skaala 5 kuud kokku (mln) - vasak skaala % SKPst (5 kuud) - parem skaala

  ×