Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Riigieelarve täitmine 2013 - mai

1,174 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Riigieelarve täitmine 2013 - mai

 1. 1. Majanduse ülevaade jariigieelarve täitmine,5 kuud 2013Rahandusministeerium19.06.2013
 2. 2. • I kvartalis kasvas Eesti majandus 1,1% aastases võrdluses ningkahanes 1% eelmise kvartaliga võrreldes;– Majandust aitasid kasvatada tööstus ja kaubandus, piirasid veondus jalaondus ning ehitus.• Viie kuuga laekus riigieelarvesse tulusid 3,08 mld eurot ehk41% plaanitust.– Tulusid laekus eelmise aastaga võrreldes 2,4% rohkem.– Maksulaekumised kasvasid 8,7% võrra 2,43 mld euroni– Mittemaksuliste tulude laekumine kahanes 14% 663 mln euroni• Viie kuuga tehti riigieelarvest kulusid kokku 3,11 miljarditeurot ehk 40% plaanitust.– Kulusid tehti eelmise aastaga võrreldes 5,7% rohkem.– Suuremateks sotsiaalkuludeks suunati 1,15 mld eurot, tegevuskuludeks 462mln eurot ja investeeringuteks 194 mln eurot.• Valitsussektori eelarvepositsioon oli aprilli lõpuks 159 mlneuroga puudujäägis (0,88% SKPst).– Võrreldes märtsi lõpuga oli puudujääk 17 mln euro võrra väiksem.Lühikokkuvõte
 3. 3. MAJANDUSÜLEVAADE
 4. 4. 607080901001101202007 2008 2009 2010 2011 2012 2013EL27EestiMajandususaldus mais paranesCOMmajandususaldusindeks
 5. 5. -80-60-40-20020402007 2008 2009 2010 2011 2012 2013TööstusTeenindusTarbijadKaubandusEhitusEestis tõstis majandususaldust tööstus ja ehitusCOM
 6. 6. -25-15-551525352004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013HõivePalkPalgatuluPalga kasv püsib, hõive kasv taandumasMTA% v.e.a., 3 kuu keskmine
 7. 7. Jaemüügi ja palgatulu kasvud ühtlustunudSA, MTA% v.e.a., 3 kuu keskmine-30-20-1001020302004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013Jaemüük (nominaalne)EMTA palgatulu
 8. 8. Tegevusalade panused majanduskasvuESApp
 9. 9. Tarbimise panused nõudluse kasvu-25-20-15-10-5051015202001 2003 2005 2007 2009 2011 2012Q2 2012Q4NetoeksportVarude.muutusInvesteeringudVal.sektorEratarbimineESApp
 10. 10. Palgatulu ja kasumite kasv ja suhe% v.e.a.SA50556065707580-60-40-2002040602003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013PalgatuluKasumidHüvitised töötajatele osakaal LVs (ps)% lisandväärtusest
 11. 11. 0501001502002503003504004502004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013EttevõttedMajapidamisedEttevõtete laenukäibed kosuvad jõudsaltEPMln €, 3 kuu keskmine
 12. 12. Mai inflatsiooni kergitas toitSA%-101234-2024682009 2010 2011 2012 2013Kuine THI (parem skaala)Eesti THIEurotsooni inflatsioonBaasinflatsioon%
 13. 13. Kaupade ekspordi kasv kütusteta tugevSA-1501530456075902010 05 09 2011 05 09 2012 05 09 2013%Eksport kokkuEksport ilma min. kütustetaEksport ilma sideseadmete ja kütusteta
 14. 14. RIIGIEELARVE TULUD
 15. 15. Viie kuuga laekus tulusid 3,08 mld (41,1%riigieelarves kavandatust). Kasv eelmiseaastaga võrreldes 2,4%2 009,02 232,32 425,7913,7769,5662,844,2%41,4% 41,1%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%05001 0001 5002 0002 5003 0003 5002011 2012 2013maksulisedtulud (mln €) mittemaksulised tulud (mln €)eelarve täitmine (%) parem skaala
 16. 16. Maksulaekumised kasvasid 8,7% võrraEelarve 2013(tuhat EUR)5 kuud 2013(tuhat EUR)5 kuuv.e.a.Eelarve 2013täitmineMAKSUD KOKKU 6 054 720 2 425 672 8,7% 40,1%KESKVALITSUSE MAKSUD 5 025 240 1 991 588 9,9% 39,6%Füüsilise isiku tulumaks 293 300 54 941 40,5% 18,7%Juriidilise isiku tulumaks 234 000 140 630 67,2% 60,1%Sotsiaalmaks 2 069 030 840 086 6,5% 40,6%Raskeveokimaks 3 900 1 974 6,0% 50,6%Käibemaks 1 549 360 628 868 9,5% 40,6%Aktsiisid kokku 821 150 303 464 0,6% 37,0%Alkoholiaktsiis 209 000 77 045 5,3% 36,9%Tubakaaktsiis 161 800 60 557 2,2% 37,4%Kütuseaktsiis 417 000 149 898 -2,4% 35,9%Pakendiaktsiis 350 110 -19,1% 31,5%Elektriaktsiis 33 000 15 853 2,2% 48,0%Hasartmängumaks 21 500 9 079 4,9% 42,2%Tollimaks 33 000 12 544 -4,3% 38,0%EDASIANTAVAD MAKSUD 1 029 480 434 084 3,2% 42,2%Töötuskindlustusmakse 161 680 71 201 -16,7% 44,0%Kogumispensionimakse 87 600 35 863 15,3% 40,9%KOV tulumaks 725 200 295 254 8,4% 40,7%Maamaks 55 000 31 766 0,6% 57,8%
 17. 17. Mittemaksuliste tulude 5 kuu laekumine kahanes väiksematetoetuste tõttu 14% v.e.a.5213149,6133,5296,60501001502002503003501 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12mln EURMuud Finantstulud Varade müükTulud varadelt Kaupade ja teenuste müük Toetused2012 laekumine 2011 laekumine
 18. 18. RIIGIEELARVE KULUD
 19. 19. Riigieelarve kulusid tehti viie kuuga 40% plaanitust• Viie esimese kuuga tehti riigieelarvest kulusid kokku 3,11miljardit eurot ehk 5,7% enam kui aasta varem samaajaga. Eelarvest moodustavad kogukulud 40,0%.Riigieelarve 2013. aasta kulud kuude kaupa561 673 570 638 67001002003004005006007008009001,0001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12mlnEUR2013 2011 2012
 20. 20. Valitsemisalade 5 kuu kulud ja eelarve täitmine191 213 46 119 86 64 197 142 698 162 1,172 2249.0%40.1%38.3%32.4% 33.2%39.4%33.3%40.6%44.9%37.5%39.5%37.6%0%10%20%30%40%50%60%02004006008001,0001,2001,400PSinstitut.HTM JUM KAM KEM KUM MKM PÕM RAM SIM SOM VÄMmlnEUR5 .kuu kulud Eelarve täituvus (%)
 21. 21. Tööjõu- ja majandamiskulude eelarvest on täidetud 39%• Tööjõu- ja majandamiskuludeks kasutati mai lõpuks kokku 462 mln eurotehk 39,4% eelarvest (mullu 406 mln eurot ja 2011. aastal 394 mln eurot).• Kasv on osaliselt seotud kiirabiteenuste osutamise kulude arvestamisegamajandamiskulude hulka, lisaks on suurenenud ka palgakulud ja kaitsekulud.• Tööjõukuludeks kasutati viie kuuga 249 mln eurot ehk 40,7% eelarvest• Majandamiskulusid tehti aga 214 mln eurot ehk 38,0% plaanitust.83 85 90 100 1040204060801001201401601 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12mlnEURTööjõu- ja majandamiskulud kuude kaupa2013 2011 2012
 22. 22. Summa(mln EUR)Muutusesuund ja %PõhjusRiiklikud pensionikulud 581Pensioniindeksi ja saajatearvu kasvRavikindlustuskulud 336Suurenenud sotsiaalmaksulaekumineKohustuslik kogumispensionifond 70 Suurem riigipoolne panusPuuetega inimeste toetused 24 Saajate arvu kasvTöötutoetus 4 Toetuse päevamäära tõusVanemahüvitis 65 Saajate arvu langusPeretoetused 41 Saajate arvu langusErijuhtudel makstav sotsiaalmaks 33 Tööhõive kasvSotsiaalkulud mullusest 5% suuremad• 2013. aasta viie kuuga kulus suuremateks sotsiaalkuludeks 1,15 mldeurot ehk 55,9 mln eurot (5,1%) mullusest enam. Eelarvest 39,6%.2013 vs 20124,36,7223,2334,61,022
 23. 23. Peamised sotsiaalkulud (5 kuud) I5 kuud (mln eur) Plaanitust Mai (mln eur)Ravikindlustus 335,9 40,6% 69,6Pensionikulu 580,9 39,4% 119Peretoetused 40,5 40,1% 8,2Vanemahüvitis 64,8 38% 12,9Puuetega inimesteigakuulised toetused23,9 36,3% 4,80100,000,000200,000,000300,000,000400,000,000500,000,000600,000,000700,000,000Ravikindlustus Pensionikulu Peretoetused Vanemahüvitis Puuetega inimestetoetusedPeriood: 2009-2013. a jaanuar-mai2009 2010 2011 2012 2013
 24. 24. Peamised sotsiaalkulud (5 kuud) II5 kuud (mln eur) Plaanitust Mai (mln eur)Erijuhtude sotsiaalmaks 32,5 39,8% 6,6Töötutoetus 3,6 40,9% 0,72II sammas 70,2 39,5% 14,6010,000,00020,000,00030,000,00040,000,00050,000,00060,000,00070,000,00080,000,000Erijuhtudel makstav sotsiaalmaks Töötutoetus II sammasPeriood: 2009-2013. a jaanuar-mai2009 2010 2011 2012 2013
 25. 25. Mai lõpuks on investeeringuteks suunatud 29%aastaks plaanitustMai lõpu seisuga on investeeringutesse suunatud 193,5 mln eurot (29 %eelarvest). Madal täitmine aasta esimeses pooles on ootuspärane, sest suuremadväljamaksed toimuvad aasta teises pooles.Peamise osa kuludest moodustavad investeeringutoetused – 141,5 mln eurot.Riigiasutuste põhivara investeeringuid on tehtud 52 mln euro eest.Võrreldes 2012 aasta sama perioodiga on investeeringute üldmaht 39,2 mlneurot (16,8%) väiksem.2013. aasta lõpuks prognoositav investeeringute üldmaht langeb 11% peamiseltsaastekvoodi müügituludest tehtud investeeringute arvel.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 122013 21.9 52.6 40.5 39.0 39.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02012 33.6 47.1 58.7 47.5 45.8 52.2 76.3 87.8 84.6 87.1 83.7 127.20204060801001201401601802002013 2012
 26. 26. Välistoetuste arvel tehtud väljamaksed fondide lõikes(2013. aasta)NB! Koostatud välistoetuste finantstabeli põhjal.• Välistoetuseid maksti mai lõpuks välja 284 mln eurot ehk 30% plaanitust.Seda on 15 mln eurot vähem kui mullu. Absoluutse vähenemise põhjus on2013. aasta väiksem eelarve (0,95 mld eurot vs. 2012. a 1 mld eurot)668.9124.7 108.428.7 14.5 7.4195.678.72.1 4.5 0.6 2.629.263.12.015.84.134.90102030405060700100200300400500600700800Struktuuri-toetusedMaaelu/kalandusEuroopaPõllumajanduseTagatisfondMuuvälistoetusNorra jaEMPŠveitsiriigieelarve (mln; vasak skaala) kasutamine kokku (mln; vasak skaala) kasutamine kokku (%; parem skaala)
 27. 27. Välistoetuste väljamaksed valitsemisalade lõikes(2013. aasta)NB! Koostatud välistoetuste finantstabeli põhjal.156.6 164.1 233.3 236.6 72.4 68.111.7 9.846.856.781.058.919.8 16.40.9 3.629.934.6 34.724.927.324.18.136.60510152025303540050100150200250HTM KKM PÕM MKM SiM(regionaal)SOM SiM(julgeolek)ülejäänudkokku*riigieelarve (mln; vasak skaala) kasutamine kokku (mln; vasak skaala) kasutamine kokku (%; parem skaala)
 28. 28. Programmperioodi 2007-2013 välistoetuste kasutamine93% 97%80%100% 100%65%76%50%2%47%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%Struktuurivahendid MAK (EAFRD) Kalandusfond (EFF) Norra ja EMP Šveitsi-Eesti koostööFondi maht Heakskiidetud projektid Väljamaksed Väljamaksed 2012 lõpp47%38%• Koos põllumajandustoetustega on perioodi 2007-2013 toetustest välja makstud 2,81mld eurot ehk 66,6% kogu mahust (4,2 mld).• sh struktuuritoetuste 3,4 mld eurost on välja makstud 2,22 mld eurot ehk 65,1%• sh põllumajandustoetusi 0,59 mld eurot 0,81 mld eurost ehk 72,9%.59%65%
 29. 29. RESERVID, EELARVEPOSITSIOON
 30. 30. Riigikassa likviidsete varade maht mais kasvas• Mai lõpus oli riigikassas likviidseid varasid suurusjärgus 1,36 mld eurot.Sellest kassareservis oli 1,00 miljardit eurot ja stabiliseerimisreservis 0,36miljardit eurot.• Maiga kasvas likviidsete varade maht peamiselt tänu hoogsamalt laekunud toetustele180 mln eurot. Võrreldes 2012. aasta lõpuga on likviidsete varade maht siiski veelväiksem 91 mln eurot ehk 6,3%.* Alates 2012 on riigikassa varade hulka arvestatud ka Töötukassa vahendid301.8 320.2 333.0 347.0 357.6904.0 683.3636.11,106.21,004.322.6-16.8-3.449.9-6.3-30.0-20.0-10.00.010.020.030.040.050.060.002004006008001,0001,2001,4001,6002009lõpp2010lõpp2011lõpp2012lõpp*2013MaimlnEURStabiliseerimisreserv Likviidsusreserv (kassareserv) muutus (%)
 31. 31. Haigekassa 4 kuu puudujääk on 22 mln eurot• Haigekassa nelja kuu tekkepõhine puudujääk on 22,3 mln eurot. 2013 aastaeelarves on aasta lõpuks planeeritud puudujääk 9,2 mln. Suurem defitsiit aastaesimeses pooles on tavapärane.• Nelja kuuga on tulusid laekunud 266,7 mln eurot ehk 32% aasta eelarvest.Kulusid on tehtud 287,5 mln eurot ehk 34,2% aasta eelarvest.• Eelarve täitmise tempo on eelmise aastaga samal tasemel. 2012. aasta samalperioodil oli tulusid laekunud 32,3% ja kulusid tehtud 34,2% eelarvest. Tuludemaht on võrreldes 2012. aasta sama perioodiga suurenenud 14,7 mln eurot ehk5,8% ning kulud on kasvanud 18,2 mln eurot ehk 6,7%.-30-20-10010201 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 122013 2012 2011 2010 2013 kumulatiivne tekkepõhine eelarvepositsioon
 32. 32. Väiksem töötuskindlustusmakse mõjutabTöötukassa tulemit• 2013. aasta nelja kuu tekkepõhine ülejääk on 12,9 mln eurot. Võrreldeseelmise aasta sama perioodiga on 2013. a tulem 28,8 mln eurot (69%)väiksem.• Käesoleva aasta nelja kuu tulu on 61,9 mln eurot ehk 32,9% eelarvest.Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on tulu 25,5 mln eurot (29,2%)väiksem, mis on seotud 2013. aasta töötuskindlustusmakse määradelangetamisega 3%-le. (2012. aasta töötuskindlustusmakse määrad 4,2%)Kuised tulemid 2010-20130510152025-5051015201 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 122013 2012 2011 2010 2013 kumulatiivne tekkepõhine eelarvepositsioon (parem skaala)
 33. 33. Valitsussektori eelarvepositsioon aprillis paranes• Valitsussektori eelarvepositsioon oli aprilli lõpuks 159 mln euroga puudujäägis(0,88% SKPst). Võrreldes märtsi lõpuga on puudujääk 17 mln euro võrra väiksem.• Aasta varem oli valitsussektor samal ajal puudujäägis 179 mln euroga ehk 1,05% SKPst.Valitsussektor kokku Riik Muu keskvalitsus Sotsiaalkindlustusfondid KOV-158.6 -173.5 -19.8 -1.936.6-0.88%-0.96%-0.11% -0.01%0.20%-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%0.20%0.40%-200-150-100-50050100Prognoos aasta kokku (mln) - vasak skaala 4 kuud kokku (mln) - vasak skaala % SKPst (4 kuud) - parem skaala

×