Perioodi 2007 2013 struktuurivahendite rakendamine - Märts 2014

482 views

Published on

Published in: Economy & Finance
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Perioodi 2007 2013 struktuurivahendite rakendamine - Märts 2014

  1. 1. Perioodi 2007-2013 struktuurivahendite rakendamine 31.03.2014 seisuga 23.04.2014
  2. 2. Perioodi 2007-2013 struktuurivahendite maht (EUR) EuroopaSotsiaalfond (ESF) 391517 329 11% Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF) 1 860 211 106 55% Ühtekuuluvusfond (ÜF) 1 151 731 446 34% Perioodi 2007-13 struktuurivahendite kogumaht on 3 403 459 881 EUR
  3. 3. Perioodi 2007-2013 struktuurivahendite väljamaksed (EUR) 0 50,000,000 100,000,000 150,000,000 200,000,000 250,000,000 300,000,000 350,000,000 Euroopa Sotsiaalfond (ESF) Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF) Ühtekuuluvusfond (ÜF) 2007 2008 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 01.01 - 31.03.2014
  4. 4. Perioodi 2007-2013 struktuurivahendite laekumised Euroopa Komisjonilt (EUR) 0 50,000,000 100,000,000 150,000,000 200,000,000 250,000,000 300,000,000 350,000,000 400,000,000 Euroopa Sotsiaalfond (ESF) Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF) Ühtekuuluvusfond (ÜF) 2007 2008 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 01.01 - 31.03.2014
  5. 5. Perioodi 2007-2013 struktuurivahendite väljamaksed 2014. aastal (EUR) 0 2000000 4000000 6000000 8000000 10000000 12000000 14000000 16000000 18000000 jaanuar veebruar märts aprill mai juuni juuli august september oktoober november detsember EuroopaSotsiaalfond(ESF) EuroopaRegionaalarenguFond(ERF) Ühtekuuluvusfond(ÜF)
  6. 6. Perioodi 2007-2013 struktuurivahendite rakendamine (EUR) 0 200,000,000 400,000,000 600,000,000 800,000,000 1,000,000,000 1,200,000,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 01.01 - 31.03.2014 Võetud kohustused Väljamaksed

×