Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Maksulaekumine 2016. aasta novembris

1,574 views

Published on

2016. aasta novembris laekus 519 miljonit eurot makse, mida on 6,3 protsenti rohkem kui aasta varem samal kuul.

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Maksulaekumine 2016. aasta novembris

 1. 1. Novembris laekus 519 miljonit eurot makse, mida on 6,3 protsenti rohkem kui mullu samal kuul 07.12.2016
 2. 2. 2016. aasta laekumine: eelarves oodatuga on tegelik laekumine novembri lõpu seisuga 0,6% parem 0 100 200 300 400 500 600 700 jaan veebr märts apr mai juuni juuli aug sept okt nov dets Mln eur 2016 eelarve 2016 2015 2014
 3. 3. Sotsiaalmaksu laekumine on 11 kuuga kasvanud 6,5% 4,0%7,4% 7.7% 6.0% 7,0% 6.6% 6.2% 7.3% 5.6% 7.4% 6.0% 0 50 100 150 200 250 300 350 jaan veebr märts apr mai juuni juuli aug sept okt nov dets mln EUR Tööandja sm 2016 Erijuhtude sm 2016 Erisoodustuse sm 2016 FIE sm 2016 REsse 2014 REsse 2015
 4. 4. Sotsiaalmaksu laekumise kasv tuleneb töötasu kasvust, mis 10 kuuga on suurenenud 5,7% v.e.a -30 -20 -10 0 10 20 30 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Keskmine töötasu Töötajate arv % v.e.a, 3kk
 5. 5. Suurematest sektoritest kiireim palgafondi kasv oli haldus- ja abitegevustes 11,7% 11.7 0.2 5.4 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 % v.e.a Haldus- ja abitegevused Ehitus Keskmine
 6. 6. Palgafondi kasv aeglustus 5,4 protsendile TEGEVUSALA KESKMINE TÖÖTASU TÖÖKOHTADE ARV PALGAFOND juuli aug sept juuli aug sept juuli aug sept Töötlev tööstus 2,7% 8,7% 4,6% -1,5% -0,5% -1,5% 1,2% 8,1% 3,1% Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus 6,5% 6,4% 5,2% 0,1% -0,3% -0,4% 6,6% 6,1% 4,8% Jaekaubandus, v.a mootorsõidukid ja mootorrattad 7,1% 9,7% 7,7% 2,2% 1,1% 0,5% 9,5% 10,9% 8,2% Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne 7,3% 7,4% 6,0% 2,1% 2,7% 1,9% 9,6% 10,3% 8,0% Veondus ja laondus 4,1% 4,2% 3,7% -0,7% -0,9% -1,3% 3,3% 3,3% 2,4% Ehitus 2,2% 6,0% 2,2% -2,1% -1,8% -1,9% 0,1% 4,1% 0,2% Haridus 7,3% 10,7% 7,7% 3,8% 0,5% 0,2% 11,4% 11,3% 8,0% Haldus- ja abitegevused 6,0% 7,9% 6,1% 4,9% 4,8% 5,3% 11,2% 13,1% 11,7% Hulgikaubandus, v.a mootorsõidukid ja mootorrattad 5,8% 6,1% 4,7% 2,3% 1,5% 1,3% 8,2% 7,7% 6,0% Majutus ja toitlustus 5,9% 8,1% 7,2% 1,2% 0,2% 0,8% 7,2% 8,3% 8,0% Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus 7,2% 7,0% 6,8% 2,9% 2,5% 2,2% 10,3% 9,7% 9,1% Kunst, meelelahutus ja vaba aeg 6,7% 6,6% 5,7% 1,8% 0,8% 1,3% 8,6% 7,4% 7,0% Info ja side 5,8% 6,3% 2,4% 5,4% 6,1% 4,5% 11,5% 12,7% 6,9% Kinnisvaraalane tegevus 5,8% 4,9% 7,5% -0,3% -0,8% -1,4% 5,5% 4,1% 6,0% Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük 7,1% 5,3% 4,0% -5,3% -4,1% -4,8% 1,4% 1,0% -0,9% Mootorsõidukite ja mootorrataste hulgi- ja jaemüük ning remont 4,7% 12,0% 8,9% 2,4% -0,1% -1,6% 7,2% 11,9% 7,2% Finants- ja kindlustustegevus 2,4% 3,8% 6,5% 3,2% 3,5% 3,0% 5,7% 7,5% 9,7% Mäetööstus -7,6% -0,4% -1,7% -11,3% -8,8% -8,1% -18,1% -9,2% -9,6% Energeetika 5,5% 4,5% 3,4% -0,2% -0,8% -2,0% 5,3% 3,6% 1,3% Veevarustus; kanalisatsioon; jäätme- ja saastekäitlus 4,5% 6,8% 3,6% -1,1% 0,1% 0,2% 3,3% 6,9% 3,7% KOKKU kasv v.e.a 4,9% 7,2% 5,1% 0,8% 0,7% 0,3% 5,8% 7,9% 5,4% Palgafondi kolme kuu keskmine kasv: Üle 10% Üle 3% Üle 15% Kiire kasv Üle keskmise Alla keskmise Üle keskmise Aeglane kasv Negatiivne Alla -5% Negatiivne Langus
 7. 7. Füüsilise isiku tulumaksu 11 kuu laekumine kasvas 6,4 protsenti -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 jaan veebr märts apr mai juuni juuli aug sept okt nov dets mln EUR REsse tagastuseta Tagastus Juurdemakse Laekumine 2015 Laekumine 2014 Laekumine 2016
 8. 8. Juriidilise isiku tulumaksu laekus 11 kuuga 11,5% vähem v.e.a, seda mõjutab eelmise aasta finantssektori erakorraline tulumaks 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 jaan veebr märts apr mai juuni juuli aug sept okt nov dets mln EUR Erasektori div tm Riigi div tm Erisoodustuse tm Muu Laekumine 2015 Laekumine 2014
 9. 9. Käibemaksu laekus novembris eelarves oodatud mahus 8,0% 14,8% -10,9% 0,2% 3,2% 3,8% -1,6% 7,6% 6,2% 12,4% 6,7% -120 -15 90 195 300 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Mln EUR Ühendusesiseselt Impordilt Tagastused 2016 2015 2014
 10. 10. Käibemaksu tasumise kasvu veavad elektrienergia ja mootorsõidukite müük 9,4% 22,8% 2016 5,3% -18,2% 17,2% -4,2% 2015 -80.0% -60.0% -40.0% -20.0% 0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0% Jaan Veebr Märts Apr Mai Juuni Juuli Aug Sept Okt Nov Dets Jaan Veeb Märts Apr Mai Juuni Juuli Aug Sept Okt Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine Kinnisvaraalane tegevus Mootorsõidukite ja mootorrataste hulgi- ja jaemüük ning remont Telekommunikatsioon Ehitus (Hoonete ehitus, rajatiste ehitus ja eriehitustööd) Jaemüük (Hulgi- ja jaekaubandus) *Protsendina on ära toodud 10 kuu KM tasumise kasv tegevusalades v.e.a
 11. 11. Kütuseaktsiisi laekumine on käesoleval aastal kokku kasvanud 14,3 protsenti võrreldes mullusega 35,6% 11,8% 0 20 40 60 80 100 jaan veebr märts apr mai juuni juuli aug sept okt nov dets Mln EUR Bensiin Diislikütus Erimärgistatud kütus Maagaas Muu 2014 2015126,9% -44,0% -20,2% -4,1% 2,2% 3,1% 16,2% 16,4%12,6%
 12. 12. Bensiini deklareeritud kogused on 10 kuuga kasvanud 2,0 protsenti võrreldes mullu sama ajaga 0 10 20 30 40 50 jaan veebr märts apr mai juuni juuli aug sept okt nov dets Mln l 2016 2015 2014 57,4% -15,8% -10,4% -7,9% 1,9% -1,1% -2,3% 7,2% -6,5% 0,5%
 13. 13. Diislikütuse deklareerimine on 10 kuuga kasvanud 4,6 protsenti võrreldes mullu sama ajaga 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 jaan veebr märts apr mai juuni juuli aug sept okt nov dets Mln l 2016 2015 2014 217,7% -69,7% -44,6% -18,9% -17,0%-12,6% -0,2% 0,7% 1,9% -6,1%
 14. 14. Alkoholiaktsiisi 11 kuu laekumine kasvas 9,4 protsenti võrreldes mullu sama ajaga -34,3% -5,3% 0 10 20 30 40 50 60 jaan veebr märts apr mai juuni juuli aug sept okt nov dets Mln EUR Kääritatud jook Muu alkohol Vahetoode Vein Õlu 2015 2014 524,4% -17,6% -1,9% -10,2% -2,8% -10,1% -10,7% 6,7% -12,7%
 15. 15. Kange alkoholi deklareeritud koguseid mõjutab lähikuudel varumine aktsiisimäära tõusu eel 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 jaan veebr märts apr mai juuni juuli aug sept okt nov dets HL % 2016 2015 2014 -35,2%-31,9%-34,3% -22,6% -31,8% -36% -19,7% -33,5% -16,3%
 16. 16. Õlle 10 kuu deklareeritud kogused vähenesid eelmise aastaga võrreldes 3,2 protsenti 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 jaan veebr märts apr mai juuni juuli aug sept okt nov dets HL % 2016 2015 2014 27,7% -5,4% -1,4% -9,8% 12,7% -4,4% -12,9% -6,9% -7,2% -11,6%
 17. 17. Veini kogused on tänavu kasvanud kokku 8,5 protsenti võrreldes mullu sama ajaga 0 5 10 15 20 25 30 jaan veebr märts apr mai juuni juuli aug sept okt nov dets HL 2016 2015 2014 123,4% -12,2% -5,1% 0,2% 21,4% -0,1% 2,8% -1,1% 4,5% 3,4%
 18. 18. Tubakaaktsiisi laekumine kasvas 11 kuuga 3,8 protsenti võrreldes mullu sama ajaga -2,8% 3,1% 0 10 20 30 40 jaan veebr märts apr mai juuni juuli aug sept okt nov dets Mln EUR 2016 2015 2014 12,8% 6,9 -3,7% 67,4% -41,4% 12,4% -2,1%-12,4% 13,9%
 19. 19. Sigarette deklareeriti 10 kuuga 0,3 protsenti vähem kui aasta varem 4,4% 0 2 4 6 8 10 12 14 jaan veebr märts apr mai juuni juuli aug sept okt nov dets Mln pakki 2016 2015 2014 10,9% 1,0% -4,7% 67,7% -46,3% -19,8% 4,6% 2,5% -10,7%
 20. 20. Kokkuvõte • Kiire palgakasv on toetanud head tööjõumaksude laekumist • Käibemaksu alalaekumise põhjusteks on: - Valitsussektori investeeringute vähenemine (KOVid ning uue perioodi aeglasem käivitumine) - Ettevõtete investeeringute kasv, mis vähendab KM tasumist - Eesti Maksu-ja Tolliameti otsusega kiiremad KM tagastused - Oodatust suuremate aktsiisivarude mõju • Aktsiiside laekumine on tugevalt mõjutatud aktsiisimäärade tõusust • Aktsiisidest suurima küsimärgiga on kange alkohol, eeskätt piirikaubanduse osas
 21. 21. 2016. aasta laekumine Laekumised EELARVE 2016 (tuh EUR) november 2016 (tuh EUR) 11 kuud 2016 (tuh EUR) november v.e.a 11 kuud v.e.a EELARVE 2016 täitmine 11 kuu laekumine võrreldes EELARVE 2016 (mln EUR) Keskvalitsuse maksud 6 259 425 518 973 5 732 874 6,3% 5,1% 91,6% 36 Tulumaks 718 425 52 453 663 881 5,1% -3,8% 92,4% 37 Füüsilise isiku tulumaks 329 000 37 376 313 044 11,5% 6,4% 95,2% 21 Juriidilise isiku tulumaks 389 425 15 077 350 837 -8,0% -11,5% 90,1% 17 Sotsiaalmaks 2 505 000 210 596 2 329 669 6,0% 6,5% 93,0% 41 Raskeveokimaks 4 600 65 5 156 -5,5% 1,9% 112,1% 1 Käibemaks 2 012 700 171 218 1 797 645 6,7% 4,7% 89,3% -51 Aktsiisid kokku 958 600 79 654 881 367 6,6% 10,2% 91,9% 8 Alkoholiaktsiis 248 000 17 900 220 890 -2,8% 9,4% 89,1% -5 Tubakaaktsiis 186 000 14 650 175 746 -2,1% 3,8% 94,5% 5 Kütuseaktsiis 489 500 44 052 452 856 16,4% 14,3% 92,5% 7 Pakendiaktsiis 800 5 141 -99,1% -88,4% 17,7% -1 Elektriaktsiis 34 300 3 046 31 734 2,3% 1,8% 92,5% 1 Muu aktsiis 0 0 0 - - - 0 Hasartmängumaks 25 300 2 185 24 001 4,0% 14,6% 94,9% 1 Tollimaks 34 800 2 802 31 156 11,0% 0,2% 89,5% -1 EMK muutus 0 2 050 -6 450 568,0% -83,4% - - Maksud EMK muutuse ja edasiantavate maksudega 7 499 425 618 285 6 886 464 6,1% 5,9% 91,8% 50 KOV FITM 878 000 72 219 831 226 2,2% 6,5% 94,7% 27
 22. 22. Aitäh! Rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakond

×