Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
 Viktig å kunne noen deler: se www.presse.no Del 1: Pressens samfunnsoppdrag. Hvem skal pressen TA ? Hvorfor ? Del 2: ...
 Del 4: Publiseringsregler: tilsvar, samtidig imøtegåelse, rettelse ( hva betyr disse ?) Lov å bruke skjulte metoder ku...
 Forskjell på domstol og PFU Domstol kan dømme en journalist for brudd på lov om privatlivets fred, injurieloven og ras...
 Sammensmeltning    av flere medier i en - nettavis inneholder både tekst, bilde og video – i tillegg til chatt , d...
 Hva  er en redaktør : Øverste ansvarlige i avisen. INGEN bestemmer over han i forhold til innehold – selv ikke eierne...
 Alltidgjøre klart for intervjuobjektet at du er journalist og hvordan og hvor det skal publiseres Bruke 7 hjelpere, h...
 Ikke bare spørsmål og svar med tankestrek, men ta også med omskriving av setninger slik at du også blir en slags for...
 Ikke bruk bilder fra Google eller andre nettsider/avis som ikke er godkjent på forhånd – kan fort koste over 50.000 fo...
 Se side 94 – må kunne disse KVEISA: Konflikt, viktigeht, eksklusivitet, identifikasj on, sensasjon og aktualitet
 Omvendte   pyramide Fisk: Anslag eller frisk åpning, så mer utydpende og forklarende mmidtparti, helt tilllsutt et ...
 Viktig å huske på at en artikkel kan vinkles på mange ulike måter, noen ganger basert på innholdet, andre ganger utifr...
 Husk  at som journalist skal man være objektiv – det vil si at man ikke skal være for eller imot noe av det som inter...
 Se side 109 for ulike typer artikler Må kunne forskjell på kommentar stoff og andre artikler. ( I kommentar stoffet er...
 Kan man stole på kilden – er det noen grunn til at kilden vil lure deg Førstehåndskilde / primærkilde / sekundærkilde...
Kap 8  journalist og vær varsom
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kap 8 journalist og vær varsom

1,384 views

Published on

Gjennomgang av kap 8 i media og informasjonskunnskap + endel mer om vær varsom

Published in: Education
 • Be the first to comment

Kap 8 journalist og vær varsom

 1. 1.  Viktig å kunne noen deler: se www.presse.no Del 1: Pressens samfunnsoppdrag. Hvem skal pressen TA ? Hvorfor ? Del 2: Noen viktige regler: - selvmord - personer i sjokk - personer som ikke selv forstår hva de gjør - anonyme kilder og kildevern - flerkilder – alltid minst 2 ulike kilder - journalistens integritet – ikke kjøpt og betalt
 2. 2.  Del 4: Publiseringsregler: tilsvar, samtidig imøtegåelse, rettelse ( hva betyr disse ?) Lov å bruke skjulte metoder kun når det ikke finnes andre muligheter for å få info, og når det er viktig for samfunnet å få vite dette
 3. 3.  Forskjell på domstol og PFU Domstol kan dømme en journalist for brudd på lov om privatlivets fred, injurieloven og rasisme Pressens faglige utvalg (PFU) har 7 medlemmer ( 3 journalister og 3 vanlige + en journalistformann) – og dømmer ved å se hva avisen har gjort i forhold til Vær Varsom plakaten, tekstreklameplakaten og redaktørplakaten. Dom fra PFU betyr at avisen eller TV må vise/lese opp teksten fra PFU som begrunner hvorfor avisen er dømt.
 4. 4.  Sammensmeltning av flere medier i en - nettavis inneholder både tekst, bilde og video – i tillegg til chatt , diskusjoner, linker, grafiske programerte elementer som man både kan klikke på og snu og vende på ( og 3D ?), radiolyd ? Store utfordringer for journalist da de ulike jobbene som 4 personer før gjorde nå smeltes sammen til en person
 5. 5.  Hva er en redaktør : Øverste ansvarlige i avisen. INGEN bestemmer over han i forhold til innehold – selv ikke eierne av avisen – dette står i Redaktørplakaten Redaksjonen er de journalistene som jobber isammen i avisen, eller i større aviser vil de ulike avdelingene ha egne redaksjoner Morgenmøte og deadline !! Desken bestemmer
 6. 6.  Alltidgjøre klart for intervjuobjektet at du er journalist og hvordan og hvor det skal publiseres Bruke 7 hjelpere, hvem , hva , hvor , hvordan, når, hvilken Lytte og notere – ikke finne på stoff, men finne frem det mest spennende i stoffet og spørre mer om dette ( tenk på overskrift og ingress) Hvis konflikt: Still spørsmål på vegne av motparten ( til begge parter) Tenk på hvilken målgruppe du skriver til
 7. 7.  Ikke bare spørsmål og svar med tankestrek, men ta også med omskriving av setninger slik at du også blir en slags forteller som sier litt av det som personen sier i intervjuet Fange opp stemningen og detaljer der hvor du sitter eller rundt det han sier slik at du kan gi noen bakgrunnsbeskrivelser i teksten Finne en spennende overskrift og det aller viktigste samlet i en kort ingress på 2-3 linjer
 8. 8.  Ikke bruk bilder fra Google eller andre nettsider/avis som ikke er godkjent på forhånd – kan fort koste over 50.000 for Et bilde ! Hvis du intervjuer noen fra en forening/lag/bedrift eller en gruppe med en webside så spør om å få bruke bilder fra den Bruk gjerne egne bilder, men husk at det kun er den som blir intervjuet som har sagt ja – andre som kan identifiseres klart må også si ja før du bruker bilder Ikke bruk bilder fra facebook av folk uten godkjennelse
 9. 9.  Se side 94 – må kunne disse KVEISA: Konflikt, viktigeht, eksklusivitet, identifikasj on, sensasjon og aktualitet
 10. 10.  Omvendte pyramide Fisk: Anslag eller frisk åpning, så mer utydpende og forklarende mmidtparti, helt tilllsutt et snertent sluttpoeng Dramaturgisk ( som i film) Nederste delen kan klippes av på desken Se s 101 for hva som er hvor: Overskrift , punktingress, byline, inngangsord, brødteks t, mellomtittel, ingress, faktaboks, bilde, bil detekst
 11. 11.  Viktig å huske på at en artikkel kan vinkles på mange ulike måter, noen ganger basert på innholdet, andre ganger utifra hvem som er journalist ( hva han er interssert i), andre ganger utifra publiserings sted ( VG og Dagbladet vinkler ofte annerledes enn Aftenposten – og det blir ulikt om det er i papir eller på nettet), noen ganger vinkles det slik at det skal være «synd på noen» og at «andre» er «slemme» Du som journalist må bestemme vinklingen på en sak og det vil gi svært ulike artikler Viktig uansett å få frem begge parter i saken
 12. 12.  Husk at som journalist skal man være objektiv – det vil si at man ikke skal være for eller imot noe av det som intervjuobjektet sier eller mener, men forsøke å se saken utenfra Journalisten har objektivitet som et ideal, men vet at man alltid er litt subjektiv ( altså man ser det fra sin egen synsvinkel) I en reportasje kan det være tillatt å være litt subjektiv, men ikke veldig tydelig.
 13. 13.  Se side 109 for ulike typer artikler Må kunne forskjell på kommentar stoff og andre artikler. ( I kommentar stoffet er alltid journalisten eller andre kommentatorer subjektive og sier sin mening)
 14. 14.  Kan man stole på kilden – er det noen grunn til at kilden vil lure deg Førstehåndskilde / primærkilde / sekundærkilde Offentlighetslov: Sikrer innsyn i offentlige dokumenter slik at pressen kan avsløre ulovligheter eller andre spesielle ting som myndighetene driver med , ( Postjournal) Noen kilder:Offentlige etater, politi,brannvesen, legevakt, politiske organer, pressekonferanser, pressemeldinger og pr materilae fra organiasjonser og enkeltpersoner i tilegg til journalistens nettverk

×