Taneszk funkciok 2008

900 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
900
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Elek Elemérné dr.
 • Taneszk funkciok 2008

  1. 1. A taneszközök fajtái és funkciói Lehetőségek és funkcionális jellemzők 10-09-30 Elek Elemérné dr. Oktatás- és Kommunikációtechnológiai Tanszék
  2. 2. Tartalom 10-09-30 Elek Elemérné dr. <ul><li>A közvetlen és közvetett tapasztalatszerzés </li></ul><ul><li>A vizuális információhordozók sajátosságai és a vizuális tanulás hatékonyságát befolyásoló tényezők </li></ul><ul><li>A vizuális médiumok fajtái </li></ul><ul><li>Auditív információhordozók </li></ul><ul><li>Audiovizuális információhordozók </li></ul><ul><li>Számítógéppel segített oktatás információhordozói </li></ul><ul><li>Oktatócsomag, pedagógiai programcsomag </li></ul>Oktatás- és Kommunikációtechnológiai Tanszék
  3. 3. A közvetlen és közvetett megismerésről 10-09-30 Elek Elemérné dr. <ul><li>A világ megismerése, a tapasztalatszerzés és tanulás közvetett és közvetlen úton történik. Tanulás közvetlen tapasztalással vagy anélkül? (Csecsemőkor, impulzív aktivitás időszaka, óvodás- és iskoláskor…felnőttkor) </li></ul><ul><li>A két megismerési mód egymáshoz való viszonya - Tény: rohamosan növekszik a csak közvetett úton megszerezhető információk aránya. - Melyik lesz az eredményesebb? </li></ul>Nagyon sok tényező befolyásolja. (Tanulási probléma jellege, a tartalom, a cél, a tanulási környezet…) Oktatás- és Kommunikációtechnológiai Tanszék
  4. 4. Közvetlen megismerés 10-09-30 Elek Elemérné dr. <ul><li>Természetes környezet; kirándulás, kiállítások, múzeumok, erdei iskolák… </li></ul><ul><li>Valóságos tárgyak, jelenségek közvetlen bemutatása - tanulói kísérletek – aktív előidézés - tanári demonstráció - „passzív” figyelés </li></ul><ul><li>Előnyök: egyidejűség; a közvetlen ráhatás és megfigyelés élménye; pozitív és negatív tapasztalatok … </li></ul><ul><li>Korlátok: idő, távolság, méret; lényegtelen, zavaró tényezők vagy nem megfigyelhető részletek </li></ul>Oktatás- és Kommunikációtechnológiai Tanszék
  5. 5. Közvetett megismerés 10-09-30 Elek Elemérné dr. <ul><li>Tárgyak, jelenségek, elvont fogalmak verbális, vizuális megjelenítése információhordozó és közvetítő eszközök segítségével. </li></ul><ul><li>Jellemzője: más tapasztalatainak, gondolatainak átvétele. </li></ul><ul><li>Előnyök: megkönnyíti az információszerzést és a tanulást; dokumentumszerűség, többszöri felhasználhatóság és manipulálhatóság; zavaró, lényegtelen tényezők kiküszöbölése. </li></ul><ul><li>Hátrányok: a személyes tapasztalatot csak részben pótolja; a hibákból történő tanulást nem támogatja. </li></ul>Oktatás- és Kommunikációtechnológiai Tanszék
  6. 6. Vizuális információhordozók 10-09-30 Elek Elemérné dr. <ul><li>Információink legnagyobb részét a vizuális csatornán szerezzük. Kevesebb és más jellegű a kódolás mint az auditív csatornán. </li></ul><ul><li>Elvont, bonyolult tételek, összefüggések rendszerint grafikusan is megjeleníthetők különböző jelrendszerek segítségével megkönnyítik a tanulást. </li></ul><ul><li>A vizuális médiumok statikus és dinamikus volta. ÁLLÓKÉP vagy MOZGÓKÉP? </li></ul><ul><li>statikus megjelenítés indokoltsága - eltérő tanulási sebesség támogatása </li></ul>A mozgás bemutatásának szükségessége - időben lezajló jelenségek - fázisok vagy az egész folyamat? Animáció Oktatás- és Kommunikációtechnológiai Tanszék
  7. 7. Táblai vázlat, táblai rajz 10-09-30 Elek Elemérné dr. <ul><li>Célja: a megértés segítése, lényegkiemelés - otthoni tanulás segítése (tanulási algoritmusként szolgál) </li></ul><ul><li>Követelmények: - könnyen áttekinthető - rövid, tömör szövegezés - jelrendszere és nyelvezete kapcsolódjon a tanítási folyamathoz </li></ul><ul><li>Legtöbbször a tanítás folyamatában készül. </li></ul><ul><ul><li>ELŐNYÖK és HÁTRÁNYOK - együttes munka - időigényes - mintaként szolgál - esztétikai problémák </li></ul></ul>Oktatás- és Kommunikációtechnológiai Tanszék
  8. 8. Faliképek, térképek 10-09-30 Elek Elemérné dr. <ul><li>Elterjedt, házilag is elkészíthető; szöveges és rajzolt elemek; konvencionális jelhasználat; dekorációs cél Frontális és csoportos munka segítése. </li></ul><ul><li>Fajtái: - egyszerű, szemléltető – egy-egy tanítási témához kapcsoltak, cserélése célszerű - összefoglaló, összehasonlító – pl. nyelvtani táblázat - dekorációs célú – hangulatteremtés - poszterek – egy jól körülhatárolt téma teljes körű tematikus feldolgozása - térképek – nemzetközi jelrendszer, mérethűség </li></ul><ul><li>Mérete: A/0 vagy A/1 ; A/1-re vonatkoztatott betűméretek: A=1,5 – 2 cm; a=0,8-1,2 cm; vonalvastagság: 0,1-0,2 cm) </li></ul>Oktatás- és Kommunikációtechnológiai Tanszék
  9. 9. Tábla és faliképtartó 10-09-30 Elek Elemérné dr. Iskolatábla (Sárospatak) Faliképtartó (Tatabánya) Oktatás- és Kommunikációtechnológiai Tanszék
  10. 10. Makett, modell, metszet 10-09-30 Elek Elemérné dr. <ul><li>Makett Építményeket, szerkezeteket, azok alaki tulajdonságait mutatja be, kicsinyített vagy nagyított formában. Csak a legfontosabb jellemzőket emeli ki, nem mutat meg minden részletet. A legtöbbször statikus (pl. egy város makettje). </li></ul><ul><li>Modell A valóságos tárgy méretarányosan kicsinyített vagy nagyított, rendszerint működő mása. A logikai modellek a természeti, társadalmi jelenségek folyamatok bemutatását, megértését segíthetik. </li></ul><ul><li>Metszet Valóságos tárgyak, alakzatok egy síkkal történő elmetszése a belső struktúra bemutatása céljából. </li></ul>Oktatás- és Kommunikációtechnológiai Tanszék
  11. 11. Applikációs eszközök, ábrák 10-09-30 Elek Elemérné dr. <ul><li>Papírból, fából, fémből, textilből stb... készített különböző alakzatok, melyeket az anyaguknak megfelelő táblára lehet felhelyezni vagy írásvetítővel kivetíteni. </li></ul><ul><li>Alsó fokú oktatásban nagy a jelentőségük </li></ul><ul><li>Előnye: alakzatok síkbeli vagy térbeli elhelyezésének rugalmas változtatása (halmazképzés, idegennyelvi szituációk kialakítása, manipulációs készség fejlesztése) </li></ul>Oktatás- és Kommunikációtechnológiai Tanszék
  12. 12. Nyomtatott ábrák, fényképek, rajzok, albumok 10-09-30 Elek Elemérné dr. <ul><li>Elsősorban a kiscsoportos és az egyéni ismeretszerzést szolgálják. </li></ul><ul><li>Frontális foglalkozáson csak szükségmegoldás. mert episzkóppal lehet kivetíteni - a vetített kép fényszegény - felmutatva csak kis távolságból látható - kézbe adva nehéz a figyelemirányítás - nagyon gyors az elhasználódás </li></ul>Episzkóp: nyomtatott anyagok közvetlen kivetítésére szolgáló állóképvetítő. Oktatás- és Kommunikációtechnológiai Tanszék
  13. 13. Nyomtatott anyagok 10-09-30 Elek Elemérné dr. <ul><li>Az egyik legrégebbi taneszköz-nemzedék. Még ma is az egyéni tanulás legfontosabb eszközeinek tekinthetők pl. a tankönyvek. </li></ul><ul><li>Fajtái: - tankönyvek - munkafüzetek - lexikonok, kézikönyvek, szótárak - feladatlapok, tesztek - tanári segédkönyvek… </li></ul><ul><li>Milyen a jó tankönyv? (Tartalom, logikai-strukturális szerkezet; stílus, nyelvezet; motiválás; problémafelvetés és kérdések, feladatok…) </li></ul>Oktatás- és Kommunikációtechnológiai Tanszék
  14. 14. Írásvetítő transzparensek 10-09-30 Elek Elemérné dr. <ul><li>Alapvetően az értelmi nevelést szolgálják. Átlátszó fóliára készített rajzos, szöveges anyagok. Tanári magyarázat kíséri. Csoportosításuk többféle szempontú </li></ul><ul><li>– Szín- és tónusvisszaadás monokróm-színes; tónusos-vonalas </li></ul><ul><li>Lapok száma - egylapos (önálló, kiegészítéses, takarásos, segéd) - többlapos (felépülés vagy lebontás; sorrendiség: kötetlen, kötött) </li></ul><ul><li>Transzparens-sorozatok: egy téma v. témakör feldolgozását segítő, egymással szoros logikai kapcsolatban lévő, egységes ábrázolásmóddal rendelkező képsorozat. Elemei: önállóak v. egymásra épülők </li></ul>Oktatás- és Kommunikációtechnológiai Tanszék
  15. 15. Írásvetítő transzparensek készítési eljárások 10-09-30 Elek Elemérné dr. <ul><li>Kézi rajz, ragasztás - Az 1:1 méretarányú, A/4 méretű rajz fóliára történő átrajzolásával készül. </li></ul><ul><li>Számítógépes tervezés – célszoftverek, grafikus programok segítségével - pl.: PowerPoint </li></ul><ul><li>Sokszorosítási technológiák: - xerox - számítógép-vezérelt printerek - nyomdatechnikai eljárások: ofszet-és szitanyomás </li></ul>Oktatás- és Kommunikációtechnológiai Tanszék
  16. 16. Diaképek, diasorozatok 10-09-30 Elek Elemérné dr. <ul><li>Fotóeljárással és/vagy számítógépes tervezéssel (slide show) készülnek. </li></ul><ul><li>Diaképek fajtái (fotóeljárással készítettek) - méret szerint 18x24mm, 24x36mm, 60x60mm - felvételtechnikai szempont élőfelvétel, reprodukció - szerkesztésmetodikai szempont tárgydia, realisztikus dia, sematikus diakép </li></ul><ul><li>Diasorozat/számítógépes bemutató Tartalmilag összetartozó, egymással szoros logikai kapcsolatban lévő képek alkotják. Egységes ábrázolásmód, egységes színhasználat jellemzi. </li></ul>Oktatás- és Kommunikációtechnológiai Tanszék
  17. 17. Auditív információhordozók 10-09-30 Elek Elemérné dr. <ul><li>Meghatározó szerepet töltenek be az információszerzésben. Hogyan hallgathatunk pl. rádióműsort vagy egy idegennyelvi anyagot? </li></ul><ul><li>A hanginformációk feldolgozása eltér a képekétől: - megjelenésében domináns az időtényező - megjelenési formájától függően a II. jelzőrendszerre, az érzelmekre és a tudatalattira is hatással van. </li></ul><ul><li>Különbség van az élő hang és a „konzerv” műsorok között. - Az élő hangot metakommunikációs elemek is kísérhetik, így nagyobb hatású lehet. </li></ul>Oktatás- és Kommunikációtechnológiai Tanszék
  18. 18. Auditív információhordozók 10-09-30 Elek Elemérné dr. <ul><li>Fő fajtái: - Beszéd: élő vagy rögzített (alkalmazkodás; változtatási lehetőségek: hangerő, hangszín…). - Zene: aláfestő jellegű – hangulatteremtés ; domináns elem – zeneművek, irodalmi alkotások bemutatása - Zaj: atmoszféra vagy tanítandó, megfigyelendő domináns elem pl. gépek zaja </li></ul>Megjegyzés: a tanári (élő) beszéd a leggyakrabban használt médium, így fontos tisztázni a vele szemben támasztott követelményeket is, mind tartalmi, mind formai szempontból. Oktatás- és Kommunikációtechnológiai Tanszék
  19. 19. Auditív információhordozók 10-09-30 Elek Elemérné dr. <ul><li>Információhordozók fajtái és alkalmazási lehetőségeik: - hanglemez, CD-lemez zenei felvételek, szépirodalmi alkotások, nyelvi anyagok, zenei aláfestés… - rádióműsorok (rögzítés szükséges) - magnófelvételek (más auditív információk helyettesítése; központi anyagok adaptálása; képanyag hangosítása; nyelvoktató anyagok: szövegfelvétel, dialógus, fonetikai, hallás utáni megértést és beszédkészséget fejlesztő, nyelvtani gyakorlatok …). - számítógéppel megjeleníthető, letölthető anyagok (hangos honlapok, webrádió, mp3…) </li></ul>Oktatás- és Kommunikációtechnológiai Tanszék
  20. 20. Audiovizuális információhordozók 10-09-30 Elek Elemérné dr. <ul><li>Szoros tartalmi kapcsolatban lévő kép- és hanganyag; szinkronizáció a két csatorna között </li></ul><ul><li>A két érzékelési csatornára hatás egyidejűsége: ha egymást megerősítik, hatékonyabbá válik a tanulás. </li></ul><ul><li>Fajtái: - hangosított diasorozatok - diaporáma műsorok - filmek, videofelvételek, - televízióműsorok </li></ul>Oktatás- és Kommunikációtechnológiai Tanszék
  21. 21. Hangosított diasorozatok, diaporáma anyagok 10-09-30 Elek Elemérné dr. <ul><li>Hangosított diasorozat fajtái - oktatási célú, egyrészes: egy-egy rövidebb téma kifejtése - többrészes, többfunkciós: egy témakör több témáját magába foglaló; - ismeretterjesztő: - tanulásirányító: programozott anyag ( Lejátszásához automata diavetítő és magnó szükséges) </li></ul><ul><li>Diaporáma Átmenet az álló- és mozgóképi megjelenítés között; inkább művészi céllal készül. (Lejátszáshoz szinkronrendszerrel működő két diavetítő és magnó szükséges; vö. Oktatástechnológia jegyzet 96-97 o.) </li></ul>Oktatás- és Kommunikációtechnológiai Tanszék
  22. 22. Filmek, videofelvételek 10-09-30 Elek Elemérné dr. <ul><li>Valósághű bemutatás; sokoldalú szemléltetés - mozgás, animáció, hang; technikai trükkök lehetőségei. </li></ul><ul><li>Oktatófilmek és fajtáik: többféle csoportosítás </li></ul><ul><li>- jelenségfeltáró - komplex - ismeretterjesztő - tv-műsorokból, videofelvételekből szerkesztett egyedi anyagok - ……….. </li></ul><ul><li>Fontos a helyes módszertani felhasználás! </li></ul>Oktatás- és Kommunikációtechnológiai Tanszék
  23. 23. Filmek, videofelvételek 10-09-30 Elek Elemérné dr. <ul><li>Módszertani ajánlás </li></ul><ul><li>A tanulókat mindig fel kell készíteni a film befogadására. - Szükséges előismeretek, megfigyelési szempontok </li></ul><ul><li>A film/videó megtekintése után a szempontok alapján mindig meg kell beszélni a látottakat. </li></ul><ul><li>Nem szabad elmulasztani a legfontosabb információk vázlatba rögzítését. </li></ul><ul><li>Ha hosszabb a film, megfontolandó a legfontosabb részletek kiemelése. </li></ul><ul><li>Mindezek nélkül a vetítés csekély hatékonyságú („mozizás”). </li></ul>Oktatás- és Kommunikációtechnológiai Tanszék
  24. 24. Számítógéppel segített oktatás információhordozói 10-09-30 Elek Elemérné dr. <ul><li>Számítógépes oktatási anyagok fajtái - oktatóprogramok - vizsgáztató- és tesztprogramok - készségfejlesztő programok(drill and practice) - szimulációs programok - hangos, képes lexikonok, enciklopédiák - tematikus játékok - egyéb anyagok (elektronikus tankönyvek, </li></ul><ul><li>Tárolás és kapcsolattartás szerinti csoportosítás: - CD-ROM alapú (off-line – nyitottá tehető) - hálózati kommunikáción alapuló (online: e- learning) </li></ul>Oktatás- és Kommunikációtechnológiai Tanszék
  25. 25. Számítógéppel segített oktatás információhordozói 10-09-30 Elek Elemérné dr. <ul><li>A számítógépes oktatóprogramok sajátosságai: - pontosan megfogalmazott cél- és feladatrendszer - precíz tartalmi-logikai strukturáltság - jól áttekinthető navigáció - szervesen beépülő formatív értékelés az azonnali (szinkron) megerősítés érdekében - interaktivitás - többcsatornás információközlés, hipermediális szerkezetű megjelenítéssel - segítségnyújtás (help funkció) - egyéni ütemű, önálló tanulás segítése - domináns - </li></ul>Eszköze a multimédia Oktatás- és Kommunikációtechnológiai Tanszék
  26. 26. Multimédia fogalma Számítógépes szoftver által vezérelt független információk együttese, melyek legalább egy időfüggő és egy időfüggetlen médiumból állnak. (Ralf Steinmetz, 1995) Realisztikus kép Oktatás- és Kommunikációtechnológiai Tanszék Időfüggő médiumok Időfüggetlen médiumok Mozgókép Animációk Hang 2D 3D Abcdef 123456 #&v@? Grafika (sematikus kép) Írott szöveg 2D 3D
  27. 27. Multimédia fogalma ( pedagógiai szempontból ) <ul><li>A multimédia számítógép-vezérelt információrendszer, amely biztosítja az adott témakör tartalmát közvetítő álló- és mozgóképek, szöveges és hanginformációk egyidejű, illetve egymást követő megjelenítését, és előre meghatározott programnak megfelelő lineáris és nem lineáris úton történő interaktív feldolgozását. </li></ul><ul><ul><li>Az értelmezés sajátosságai: - egy adott témakört érintő, rendszerré szervezett információk, amelyek csak informatikai szempontból függetlennek. - többcsatornás, egyidejű közlés - a nonlineáris adatelérés hangsúlyozása - interaktivitás </li></ul></ul>Oktatás- és Kommunikációtechnológiai Tanszék
  28. 28. A multimédia elemei AUDITÍV ELEMEK VIZUÁLIS ELEMEK Számítógép Hangeffektusok Zaj Bemeneti eszközök Mozgókép film, animáció Állóképek grafika, élőfotó Írásjelek Szimbólumok Kimeneti eszközök Zene Beszéd
  29. 29. Hagyományos szöveg és hipertext <ul><li>A folyamatos olvasásra szánt szöveg lineáris, egyrétegű, merev szekvencia jellemzi. A linearitás a szöveg logikai felépítését tükrözi, tehát a megértés szolgálatában áll. </li></ul><ul><li>Ha egy-egy kifejezéshez megjegyzést kívánunk fűzni, technikai megoldásként legtöbbször lábjegyzetet, szószedet, a fejezet vagy a könyv végén olvasható megjegyzéseket alkalmazzuk. </li></ul>Oktatás- és Kommunikációtechnológiai Tanszék Hogyan olvasunk egy könyvet ? És egy plakátot? Szövegelem Szövegelem Szövegelem
  30. 30. Hipertext struktúra • A szöveges információk nemlineáris láncolása jellemzi. Nemcsak egy olvasási sorrend van, hanem az olvasó dönthet az olvasási útvonalról. Természetesen a programozó szándéka • A kapcsolatot az információ egységek között hiperhivatkozásoknak , vagy más szóval linkeknek nevezzük. Ha rákattint a linkek-re megnézheti egy hipertext struktúra elvi felépítését. Oktatás- és Kommunikációtechnológiai Tanszék
  31. 31. Hipertext struktúra • Erre az oldalra egy hiperhivatkozás vezette el, amikor az előző képen rákattintott egy linkre. Ha már ide jött el, figyelje meg a hipertext struktúra elvi felépítését. Oktatás- és Kommunikációtechnológiai Tanszék Szöveg Szövegelem Szövegelem Szöveg Szöveg Szövegelem
  32. 32. Hipermédia A hipemédiában egy tárgykör tartalmához többfajta médiumot rendelnek és közöttük elektronikus kapcsolatokat hoznak létre. Az egyes médiumok megjelenítése külön vagy együtt történhet a programnak megfelelően. A címzett információegység lehet: CD-ROM, másik számítógép, valamilyen weboldal. Oktatás- és Kommunikációtechnológiai Tanszék Szöveg Beszéd Videoszekvencia Szöveg Grafika Zene Szöveg Animáció Beszéd
  33. 33. Oktatócsomag, pedagógiai programcsomag 10-09-30 Elek Elemérné dr. Egy témakör, tantárgy vagy tantárgycsoport tanulásához szükséges médiumok (nyomtatott, av, egyéb) egységes rendszere. Frontális, csoportos vagy egyéni tanulást segítő taneszköz-rendszer. Pedagógiai programcsomag sajátossága: Pedagógiai cél, kritérium Ped-i program Tartalmi információk Tanulási információk Tanítási információk Eredmény Oktatás- és Kommunikációtechnológiai Tanszék
  34. 34. VÉGE 10-09-30 Elek Elemérné dr. Felhasznált irodalom Elek-Forgó-Hauser-Kis-Tóth-T. Parázsó: Oktatástechnológia jegyzet Falus Iván (szerk): Didaktika Forgó-Hauser-Kis-Tóth: Médiainformatika Komenczi Bertalan: Orbis sensualium pictus Molnár Péter: A taneszközök fejlesztésének oktatási tapasztalatai In Agria Média”98. 128-131. Rudolf Arnheim: A vizuális médiumok értékei és hiányosságai In: Oktatástechnológia (szerk: Falus Iván) Tankönyvkiadó, Bp. 1980. 61-94. Orosz Sándor (szerk): Oktatástechnológia II. Tompa Klára: Taneszköz. Pedagógiai Lexikon online: human.kando.hu Oktatás- és Kommunikációtechnológiai Tanszék

  ×