Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Wolfsburg United

1,096 views

Published on

Główne założenia międzynarodowego rozwoju VfL w ramach projektu Wolfsburg United

Published in: Sports
 • Be the first to comment

Wolfsburg United

 1. 1. Projekt wolFsburg united
 2. 2. W przeciwieństwie do wielu czołowych europejskich klubów, VfL Wolfsburg nie może budować marki na długiej historii w futbolu, międzynarodowych trofeach czy mistycznej historii pełnej sukcesów. Od samego początku VfL Wolfsburg musiał opracować własne, unikalne podejście do zwiększania świadomości fanów na całym świecie. Ze względu na bliskie związki z Grupą Volkswagen (główny sponsor od 25 lat) VfL chce być klubem lokalnym, ale i globalnym. Projekt Wolfsburg United VfL Wolfsburg
 3. 3. Projekt Wolfsburg United VfL Wolfsburg Tworzenie i publikacja treści na kontach w językach obowiązujących na strategicznych rynkach dla VfL (angielski, hiszpański, portugalski i chiński) TREŚCI W SOCIAL MEDIA DOSTOSOWANE DO RYNKU Analiza światowych rynków, ustalenie parametrów selekcji oraz wybór tych strategicznych dla marki VfL WYBÓR STRATEGICZNYCH RYNKÓW Otwarcie biura VfL w strategicznych krajach w celu rozwoju działalności biznesowej i sportowej (grassroots) PRZEDSTAWICIELSTWO NA RYNKACH Obecność na strategicznych rynkach w celu zawarcia regionalnych i lokalnych umów partnerskich oraz długoterminowego sponsoringu PARTNERSTWO I UNIKALNE SZANSE NA SPONSORING 02 03 04 01 Platforma Wolfsburg United skupia liczną i zróżnicowaną grupę stakeholders z sektora przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych i profesjonalnej piłki nożnej, oferując im wyjątkową okazję do wzmocnienia zaangażowania z kluczowymi odbiorcami i partnerami. W kontekście rosnącej globalizacji futbolu Wolfsburg opracował długoterminową strategię i określił działania priorytetowe, aby ustanowić klub wśród elity europejskich klubów. WOLFSBURG UNITED PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA
 4. 4. Bazując na głównej strategii rozwoju międzynarodowego, klub stworzył program dostosowany do strategicznych celów. Rozpoczęty na początku sezonu 2012/13, projekt Wolfsburg United został opracowany we współpracy z klubowymi partnerami Volkswagen i UNICEF. Opiera się na 4 głównych pilarach Projekt Wolfsburg United VfL Wolfsburg PODSTAWY WOLFSBURG UNITED N ETWOR KIN G SP OŁEC ZN A OD P OWIED ZIA LN OŚĆ BISN ESU EKSP OZY C J A M ED IA LN A GLOBA LN Y ZA SIĘG 4 PILARY WOLFSBURG UNITED Wolfsburg United dostarcza nie tylko silny komponent społeczny, ale zapewnia również naszym międzynarodowym partnerom dostosowaną do globalnej widowni platformę komunikacyjną i marketingową w dni meczowe A N D R E A S K R U S E H E A D O F I N T E R N A T I O N A L S P O N S O R I N G , V F L W O L F S B U R G
 5. 5. Projekt Wolfsburg United VfL Wolfsburg 1M fanów Biuro w PekinieVfL Wolfsburg został pierwszym obok Bayernu Monachium klubem Bundesligi, którzy otworzył swoje biuro w Chinach. Uroczysta inauguracja pekińskiego Audi China Management Center odbyła się w marcu 2017. Aktywność VfL na chińskim rynku trwa już od kilku lat. Od czasu transferu chińskiego pomocnika Zhang Xizhe w grudniu 2014, popularność VfL w Chinach wzrosła (Bundesliga jest transmitowana w publicznej TV – CCTV), osiągając według danych klubu milion fanów w całym kraju. PIERWSZE ŚWIATOWE BIURO
 6. 6. 4 Pilary wolfsburg united
 7. 7. Projekt Wolfsburg United VfL Wolfsburg PILAR 01 Społeczna odpowiedzialność biznesu jest kluczowym elementem marki Wolfsburg United. Jako klub Bundesligi Wolfsburg jest odpowiedzialny za swoje społeczności zarówno na poziomie lokalnym jak i globalnym. Od sezonu 2015/16 VfL współpracuje z nowym partnerem na arenie międzynarodowej na płaszczyźnie społecznej odpowiedzialności biznesu. Wraz z terre des hommes, federacją promującą prawa dziecka, a także korporacyjnymi partnerami, Wolfsburg United wspiera lokalne projekty dla potrzebujących dzieci w Chinach, Meksyku i Brazylii, oferując bezpłatne programy edukacyjne i sportowe. Celem tych projektów jest pomoc chłopcom i dziewczętom w osiągnięciu ich potencjału, pomimo trudnych warunków życiowych. Wraz z lokalnymi partnerami VfL oferuje również piłkarskie clinics dla dzieci, w tym także program edukacyjny dla trenerów. SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU G L O B A L N Y Z A S I Ę G S P O Ł E C Z N A O D P O W I E D Z I A L N O Ś Ć B I S N E S U E K S P O Z Y C J A M E D I A L N A N E T W O R K I N G 4 PILARY WOLFSBURG UNITED
 8. 8. Projekt Wolfsburg United VfL Wolfsburg PILAR 02 Wolfsburg United oparty jest na innowacyjnym podejściu, które widać w każdym strategicznym projekcie klubu. VfL Wolfsburg był pierwszym klubem Bundesligi, który przy wsparciu partnerów (DFL Sports Enterprises i Sportcast) opracował w pełni własny sygnał telewizyjny skierowany na rynki międzynarodowe. Pozwala to dotrzeć klubowi do ponad 200 międzynarodowych rynków nadawczych w ciągu sezonu i ponad 36 miliardów widzów na całym świecie. Bazując na tym sukcesie, VfL stworzyło drugą platformę dla kamer telewizyjnych na swoim stadionie Volkswagen Arena. Pozwala ona uchwycić nowo zainstalowany 100- metrowy baner reklamowy LED przed główną trybuną. Dzięki temu rozwiązaniu klubowi udało się również stworzyć dodatkowe powierzchnie reklamowe poświęcone globalnym rynkom i partnerom korporacyjnym. Ta innowacyjna koncepcja zapewnia partnerom globalną widoczność oraz możliwość tworzenia i emitowania niestandardowych kampanii skierowanych do odbiorców docelowych na rynku niemieckim i poza nim. GLOBLANA EKSPOZYCJA MEDIALNA G L O B A L N Y Z A S I Ę G S P O Ł E C Z N A O D P O W I E D Z I A L N O Ś Ć B I S N E S U E K S P O Z Y C J A M E D I A L N A N E T W O R K I N G 4 PILARY WOLFSBURG UNITED
 9. 9. Projekt Wolfsburg United VfL Wolfsburg PILAR 03 Osiągnięte przez VfL wyniki w zakresie rozwoju strategicznych partnerstw są dowodem sukcesu projektu Wolfsburg United. Dzięki 25 umowom partnerskim w krajach całego świata, w tym między innymi w: Chinach, Meksyku, Indiach, Japonii i Stanach Zjednoczonych, w sezonie 2016/17 banery reklamowe LED dookoła boiska były w całości wykupione po zaledwie 3 latach od ich zainstalowania. Kolejnym krokiem projektu jest zwiększenie wirtualnej reklamy, aby obecni i przyszli partnerzy mogli jeszcze bardziej dostosować podejście do swoich docelowych odbiorców. Wspólnie z niemiecką Bundesligą VfL Wolfsburg jest zobowiązany do ciągłego rozwoju technologicznego, aby pozycjonować klub jako topowy importer i lider innowacyjności w futbolowej branży. G L O B A L N Y Z A S I Ę G S P O Ł E C Z N A O D P O W I E D Z I A L N O Ś Ć B I S N E S U E K S P O Z Y C J A M E D I A L N A G L O B A L N Y Z A S I Ę G 4 PILARY WOLFSBURG UNITED GLOBALNY ZASIĘG
 10. 10. Projekt Wolfsburg United VfL Wolfsburg PILAR 04 Wolfsburg United oferuje unikalną platformę networkingową dla wszystkich swoich partnerów podczas międzynarodowych wydarzeń piłkarskich, projektach społecznej odpowiedzialności biznesu i specjalnych eventach w Wolfsburgu. N E T W O R K I N G S P O Ł E C Z N A O D P O W I E D Z I A L N O Ś Ć B I S N E S U E K S P O Z Y C J A M E D I A L N A N E T W O R K I N G 4 PILARY WOLFSBURG UNITED NETWORKING

×