Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Indice

1,876 views

Published on

INDEX DELS TEMES DE LA 2a AVALUACIÓ

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Indice

  1. 1. INDEX 1.Ètica 1.Qué es una Teoria Ètica 2.Diferències entre teories ètiques 2.Teories Ètiques 1.Clasificació
  2. 2. TEMA: DRET I ESTAT
  3. 3. INDEX 1. Dret 1.1. Què és el Dret? 1.2. Justícia i Dret: el Dret natural 1.3. Drets humans 2. Estat 2.1 Conceptes fonamentals 2.2. Teories de l'origen de l'Estat 2.3 L'home i l'Estat 2.4 Origen i legitimitat del poder polític. 2.5. El contracte social
  4. 4. LA LLIBERTAT
  5. 5. 1. Formes de llibertat 1.1. La llibertat externa 1.1.1. La llibertat politica 1.2. La llibertat interna 1.3. Dialéctica de les llibertats 2. Demostració de la llibertat 3. El problema del Determinisme 4. Llibertat i liberació 4.1. Alienanció 4.2. Lliberació
  6. 6. LA VERITAT
  7. 7. INDEX 1. La Veritat 2. Reflexió a damunt de la Paraula 3. El llenguatge filosòfic 4. La veritat i el coneixement 5. Vocabulari 6. La negació de la veritat 7. Llenguatge i coneixement filosòfic
  8. 8. CAPÍTOL I: “EL SENTIT DE LA VIDA” 1.-EL BON SENTIT DE LA VIDA 2.-FORMES DE SENTIT 2.1.- Desenvolupament personal 2.2.- El sentit de la vida i la llibertat 2.3.- El sentit i la responsabilitat 2.4.- El sentit i l'autonomia 2.5.- Mort i sentit de la vida 3.- LA VIDA BONA 3.1.-L'altra cara de la felicitat 3.2.- La bona vida i la vida bona 3.3.- Una proposta ètica CAPÍTOL II: “LA FELICITAT” 1.1.- La felicitat com a relació de la vida 1.2.- La felicitat 1.3.- La felicitat com a vivència i expectativa 1.4.- La felicitat i el destí 1.5.- Distints models de felicitat 1.5.1.- El nihilisme 1.5.2.- El carpe diem 1.5.3.- La postura pragmàtica: l'interés 1.5.4.- La postura contemporània: el benestar 1.5.5.- El poder dels diners 1.5.6.- L'afany de poder i la llei del més fort INDEX

×