Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

3ª clase

3,575 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

3ª clase

  1. 1. Introducció a la Filosofia Tema 1 1/8
  2. 2. Índex <ul><li>Origen de la Filosofia </li></ul><ul><li>Del mite al logos </li></ul><ul><li>La Filosofia grega </li></ul><ul><li>L’actitud filosòfica </li></ul><ul><li>El métode filosòfic </li></ul><ul><ul><li>Regles del mètode </li></ul></ul><ul><ul><li>Mètodes filosòfics més importants </li></ul></ul><ul><li>Les preguntes sobre el mètode </li></ul>2/8
  3. 3. 3/8
  4. 4. 1. Origen de la Filosofia <ul><li>Quan parlem de filosofia parlem de filosofia occidental </li></ul><ul><li>La filosofia naix amb la necessitat que té l'home de fer-se preguntes </li></ul><ul><li>Pitàgores va ser el primer en utilitzar el terme filosofia i es va dir a si mateix “filòsof” (segle V a.C) </li></ul>4/8
  5. 6. 1. Origen de la Filosofia <ul><li>Dos característiques: </li></ul><ul><li>Limitació davant de la naturalesa -> Physis </li></ul><ul><li>en permanent canvi. </li></ul><ul><li>Els grecs </li></ul>RAZON LOGOS - La “Sophia” és un saber propi dels déus 5/8
  6. 7. 2. Del mite al logos <ul><li>Els mites van ser la primera resposta </li></ul><ul><li>del món grec als grans interrogants </li></ul><ul><li>Els mites = narracions poètiques </li></ul><ul><li>Objectiu = Respondre als problemes de l'existència </li></ul>6/8
  7. 8. 3. La filosofia grega <ul><li>Possessió de la veritat sobre la naturalesa. </li></ul><ul><ul><li>El temps com a mesura i orde </li></ul></ul><ul><ul><li>Els primers filòsofs = Físics </li></ul></ul><ul><li>Visió del ser. </li></ul><ul><ul><li>Per què les coses són? Processos pels quals les coses són o deixen de ser </li></ul></ul><ul><ul><li>Ontologia (onto = ser logos = razón) </li></ul></ul><ul><li>Ciència racional de les coses. </li></ul><ul><ul><li>Desenvolupament del raciocini </li></ul></ul><ul><li>Retòrica o cultural </li></ul><ul><li>Donar a conéixer les coses als altres </li></ul><ul><ul><li>No hi ha coneixement si: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>No hi ha un saber dir </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>No hi ha un saber comunicar (Sofistas) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>No hi ha un saber argumentar </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>No hi ha un saber ensenyar </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Apareix la filosofia com a tècnica&quot; </li></ul></ul>7/8
  8. 9. Mite de la Caverna Plató

×