Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Proyekto sa ap

6,586 views

Published on

Proyekto sa ap

 1. 1. Araw-araw, ang lahat ay nahaharap sasamu’t saring uri ng pagpapasya. Kung ikaway may P100, paano mo ito gagastusin?Ipambibili mo ba ito ng pagkain? Ipambibilimo ba ito ng mga bagong gamit sapaaralan? Ipambibili mo ba ito ng bagongdamit?Ano ang iyong magiging batayan sapagpili ng mga nais mong bilhin? Dahil sa kakapusan ng salapi, lahat aynararapat na maging matalino sa pagpili ngmga kalakal na bibilhin at serbisyong kukunin.Tatalakayin sa araling ito ang mga konseptong kagustuhan at pangangailangan namaaaring magbigay-daan sa pagbubuo ngmatalinong desisyon.
 2. 2.  Batayang pangangailangan › Pagkain › Damit › Tirahan
 3. 3.  Kagustuhan › paghahangad ng mga bagay na higit pa sa batayang pangangailangan. › Bagay na maaaring wala ang isang tao. › Nagbibigay ng kaginhawahan, kasiyahan, kaunlaran at karangalan › Paghahangad ng tao sa isang bagy sapagkat higit itong mahusay kung ihahambing sa dati niyang ginagamit.
 4. 4. Camera Laptop iPad Cellphones
 5. 5.  Abraham Harold Maslow › Amerikanong psychologist na nagpanukala ng hirarkiya ng pangangailangan ng tao. Habang patuloy na napupunan ng tao ng kanyang batayang pangangailangan, siya ay naghahanap naman ng mas mataas na pangangailangan ayon sa pagkakasunud- sunod sa isang hirarkiya.
 6. 6.  Ang kanyang isinagawang pag-aaral ay ibinatay sa buhay nila:
 7. 7. Actualization EsteemLove/Belonging Safety Physiological
 8. 8.  Bayolohikal na pangangailangan sa pagkain, tubig, hangin, at tulog. Maaaring makaapekto sa pag-iisip at gawi ng isang indibidwal. Kakulangan = karamdaman at panghihina ng katawan.
 9. 9.  Pangangailangan para sa kaligtasan at katiyakan sa buhay. › Hanapbuhay › pinagkukunang-yaman › karahasan › moral at physiological › Pamilya › Kalusugan
 10. 10.  General Emotions › Pakikipagkaibigan at pagkaakroon ng pamilya. Matanggap at mapasama sa iba’t ibang uri ng pangkat at pamilya. Pagmamahal at pagtanggap ng ibang tao Kawalan = kalungkutan at pagkaligalig
 11. 11.  Pagkakamit ng respeto sa sarili at ibang tao. Makilala at magkaroon ng ambag at halaga sa lipunan. Kakulangan = pagbaba o pagkawala ng tiwala sa sarili
 12. 12.  May kamalayan hindi lamang sa sariling potensyal, ngunit higit sa lahat ng kabuuang potensyal ng tao. Magamit ng lubusan ang kakayahan upang makamit ang kahusayan. Katotohanan sa buhay. Mga taong nasa antas na ito: malikhain interesadong malunasan ang mga suliranin, may malapit na ugnayan sa ibang tao at napahahalagahan ang buhay.
 13. 13.  Nagagawa lamang matuon ng tao ang kanyang pansin sa mataas na antas kung napunan na ang nasa ibabang antas. Growth Force – nagtutulak sa mga taong makaakyat sa hirarkiya. Regressive Force – nagtutulak naman sa tao pababa sa hirarkiya.
 14. 14.  David McClelland › Amerikanong Psychologist May mga pangangailangan ang tao na natatamo sa matagal na panahon at hinuhubog ng kanyang karanasan. › Achievement (nagawa) › Power (kapangyarihan) › Affiliation (pagsapi) Ang pagiging epektibo ng tao sa kanyang gawain ay naiipluwensyahan ng tatlong pangangailangan.
 15. 15.  Ang nagawa ay higit na mahalaga kaysa gantimpalang materyal/salapi. Ang makamit ang layunin ay nagbibigay ng personal na kasiyahang higit sa makatanggap ng papuri at pagkilala. Ang gantimpalang salapi ay itinuturing na panukat ng natamong tagumpay. Hindi pagunahing motibo ang seguridad at katayuan.
 16. 16.  Mahalaga ang feedback upang masubaybayan ang pag-unlad na kanilang nakamit. Kadalasan ay humihingi ng pagbabago at paraan kung paano higit na mapauunlad angmga nagawa. Higit na binibigyang-halaga ang trabaho at responsibilidad na nakatutugon sa kanyang pangangailangan.
 17. 17.  Personal na Kapangyarihan › Nais na mag-utos sa iba at kadalasan, ito ay hindi maganda. Kapangyarihang Institusyonal › Nakatuon sa pagsisikap ng kasapi upang maging maayos ang layunin ng samahan. › Pinunong may higit na pangangailangan ng Kapangyarihang Institusyonal ay higit na epektibo kung ihahambing sa pinunong naghahangad ng Personal na Kapangyarihan.
 18. 18.  Mga taong may pangangailangan sa pagsapi › nagnanais ng maayos na pakikisalamuha sa ibang tao › Kailangang makadama na sila ay tanggap ng ibang tao. › Sumasang-ayon sa pamantayan ng mga kasapi sa pangkat. › Natutuwa sa trabaho na may interaksyon sa tao.
 19. 19.  Bumababa ang gastusin ng pamilyang Pilipino sa pagkain habang patuloy na tumataas ang kanilang gastusin sa ibang bagay. NSO - Patutuloy na nagbabago ang spending pattern ng mga Pilipino. FIES – 59% ng kabuuang gastusin noong 2006 ay ukol sa pagkain. › Mas mababa ng isang percentage point kung ihahambing sa 60% noong 2003.
 20. 20. › Sa bawat ₱100 na ginagastos ng bawat Pamilyang Pilipino na kabilang sa 30% ng pangkat na kabilang sa 30% pangkat na may pinakamababang kita noong 2006, ₱59 ay napupunta sa pagkain kumpara sa ₱60 noong 2003.› Bumaba rin ang paggasta sa iba pang mga bagay tulad ng tabako, pananamit at sapin sa paa, at pakukumpuni ng tahanan.
 21. 21. Gastusin (sa bilyong piso) Rehiyon 2003 2.12006 Kabuuan Porsyento Kabuuan4.4 PorsyentoPilipinas 2,038 100.0 2,561 100.0NCR 500 24.5 609 23.8CAR 35 1.7 46 1.8Ilocos 90 4.4 117 4.6Lambak ng Cagayan 58 2.9 73 2.9Gitnang Luzon 249 12.2 325 12.7CALABARZON 345 16.9 419 16.4MIMAROPA 42 2.1 51 2.0Bicol 89 4.4 112 4.4
 22. 22. Gastusin (sa bilyong piso) Rehiyon 2003 2006 Kabuuan Porsyento Kabuuan PorsyentoKanlurang Visayas 124 6.1 159 6.2Gitnang Visayas 124 6.1 160 6.2Silangang Visayas 63 3.1 85 3.3Tangway ng 44 2.2 62 2.4ZamboangaHilagang Mindanao 67 3.3 92 3.6Davao 81 4.0 97 3.8SOCCSKSARGEN 60 3.0 72 2.8Caraga 33 1.6 44 1.7ARMM 34 1.7 40 1.6
 23. 23. Maaring masalamin ng distribusyon ngpopulasyon ang mga pangangailanganng pamilyang Pilipino. Tagapook-rural › mas payak ang pangangailangan Tagapook-urban › Mas sopistikado ang pangangailangan Income Bracket › Laki ng kita › Dapat tignan sa pag-uugnay ng laki ng kita sa pagbabago ng pangangailangan ng isang pamilya

×