Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Fitxa Ies Costa I Llobera

683 views

Published on

fitxa descriptiva del projecte The Ideal Place to Live_ per a estudiants de 2n eso IES Costa i Llobera

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Fitxa Ies Costa I Llobera

  1. 1. PROGRAMA AUXILIARS DE CONVERSA FITXA D’ACTIVITAT Títol The Ideal Place to Live Nivell Curs Idioma 2n ESO 2009-2010 Anglès educatiu Centre IES Costa i Llobera Codi 08046578 ST centre Consorci d’Educació de Barcelona Nom Nom tutor/a Gus E Turner US Rafael Benlliure Serra auxiliar  Desenvolupar una actitud receptiva i oberta davant de lʼaprenentatge de llengües estrangeres De convivència,  Fomentar lʼinterès per conèixer altres llengües i cultures, en sensibilització i interculturalitat concret la llengua anglesa i la cultura americana  Ampliar el coneixement de la història, les costums i lʼestil de vida a les ciutats pròpies i les americanes OBJECTIUS  Comprensió dʼinstruccions de treball i dʼactuació a lʼaula  Ús del lèxic i estructures pròpies de la llengua estrangera en les produccions orals i escrites pel que fa a: De comunicació  descripcions dels elements característics que formen i aprenentatge lingüístic part dʼuna ciutat o una illa  costums i estil de vida  història dʼun lloc  descripció dʼun itinerari turístic que mostri aquestos llocs
  2. 2. Objectius didàctics:  Identificar els elements que formen una ciutat, illa  Dissenyar el lloc ideal on viure: ciutat o illa  Explicar lʼestil de vida dʼaquest lloc i la seva història  Dissenyar un tríptic que mostri els llocs més interesants a visitar de la ciutat o illa  Traçar un itinerari turístic que mostri aquestos llocs Seqüència:  Introducció i ambientació del projecte amb la presentació de la ciutat natal de lʼauxiliar de conversa: Chicago Seqüència (La presentació seguirà l’ordre dels steps que desprès METODOLOGIA didàctica hauran de treballar els alumnes) (pas a pas)  Lectura de la tasca a realitzar i el procés que es seguirà:  Step 1: Triar el lloc ideal per a viure. Fer un llistat de les seves característiques (llocs, edificis, serveis, transport...). Fer un esboç del mapa del lloc  Step 2: Parlar i escriure sobre la història i lʼestil de vida del lloc escollit. Començar a dibuixar el mapa sobre cartolina  Step 3: Traçar un itinerari turístic dintre del mapa  Step 4: Dissenyar un tríptic que mostri els aspectes més rellevants de la ciutat o illa  Step 5: Preparació de la presentació oral  Presentació oral del lloc ideal per a viure Després de cada Step els alumnes han d’emplenar una fitxa Observacions on reflectiran com i què han treballat i com planificaran la feina per al següent Step Comunicativa lingüística i X Individual ORGANITZACIÓ ALUMNAT audiovisual Artística i X Parelles COMPETÈNCIES cultura Tractament de la informació i X Petits grups X competència digital Aprendre a X Equip X aprendre Autonomia i iniciativa Tota la X X personal classe Social i X Altres ciutadania Dossier amb els steps a realitzar, diccionaris anglès-català, cartolines, RECURSOS colors, PCs, connexió Internet, Google Earth, Computer worksheets, software de disseny (GIMP) COM Presentació powerpoint de la ciutat de Chicago Dossier amb l’explicació del projecte Març ANNEXOS DATA Fitxa: Daily Review 2010 PETÈNCIES

×