Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2010 01 (ivadas ir biologija)

4,574 views

Published on

Bioinformatics

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

2010 01 (ivadas ir biologija)

 1. 1. BioinformatikaBioinformatika
 2. 2. Bioinformatika.Bioinformatika. Kas tai?Kas tai?  Objektas – biologija, gyvieji organizmaiObjektas – biologija, gyvieji organizmai  Metodai – statistika, algoritmai, programinėMetodai – statistika, algoritmai, programinė įranga, kompiuteriaiįranga, kompiuteriai  Bioinformatika – tai statistikos irBioinformatika – tai statistikos ir informatikos taikymas analizuojantinformatikos taikymas analizuojant biologinius duomenisbiologinius duomenis
 3. 3. Bioinformatikos naudojimasBioinformatikos naudojimas  Biologiniams ir medicininiams tyrimamsBiologiniams ir medicininiams tyrimams išleidžiama LABAI daug pinigų:išleidžiama LABAI daug pinigų:  NIH biudžetas – 31 mlrd $, NSF – 7 mlrd $NIH biudžetas – 31 mlrd $, NSF – 7 mlrd $  Pfizer R&D biudžetas ~10 mlrd $Pfizer R&D biudžetas ~10 mlrd $
 4. 4. TaikymasTaikymas  Bioinformatika leidžia sutaupyti daug lėšųBioinformatika leidžia sutaupyti daug lėšų  Suteikia galimybę analizuoti milžiniškusSuteikia galimybę analizuoti milžiniškus kiekius duomenųkiekius duomenų  Atsiranda galimybės iš esmės kitaip atliktiAtsiranda galimybės iš esmės kitaip atlikti tyrimus:tyrimus:  Eksperimento planavimasEksperimento planavimas  Pagalbinis įrankis prie prietaisųPagalbinis įrankis prie prietaisų
 5. 5. Bioinformatikos sritysBioinformatikos sritys  Sekų analizėSekų analizė  Genomų anotacijaGenomų anotacija  Evoliucinė biologijaEvoliucinė biologija  Genų raiškos analizėGenų raiškos analizė  Reguliavimo analizėReguliavimo analizė
 6. 6. Bioinformatikos sritysBioinformatikos sritys  Palyginamoji genomikaPalyginamoji genomika  Baltymų struktūros prognozėBaltymų struktūros prognozė  Biologinių sistemų modeliavimasBiologinių sistemų modeliavimas  Baltymų sąveikų modeliavimasBaltymų sąveikų modeliavimas  Vėžinių ląstelių genetinių pakitimų analizėVėžinių ląstelių genetinių pakitimų analizė
 7. 7. GyvybėGyvybė  Kas yra gyvybė?Kas yra gyvybė?  Kas bendraKas bendra visoms gyvybėsvisoms gyvybės rūšims?rūšims?
 8. 8. Gyvųjų organizmų klasifikacijaGyvųjų organizmų klasifikacija (2004)(2004)  Bakterijos (Bacteria)Bakterijos (Bacteria)  Pirmuonys (Protozoa)Pirmuonys (Protozoa)  Chromistai (Chromista)Chromistai (Chromista)  Grybai (Fungi)Grybai (Fungi)  Augalai (Plantae)Augalai (Plantae)  Gyvūnai (Animalia)Gyvūnai (Animalia)
 9. 9. Gyvųjų organizmų klasifikacijaGyvųjų organizmų klasifikacija (1990)(1990)  BakterijosBakterijos  ArchėjosArchėjos  EukariotaiEukariotai
 10. 10. Gyvųjų organizmų klasifikacijaGyvųjų organizmų klasifikacija (1977)(1977)  Yra 6 pagrindinės karalystės:Yra 6 pagrindinės karalystės:  AugalaiAugalai  GyvūnaiGyvūnai  GrybaiGrybai  ArcheobakterijosArcheobakterijos  PirmuonysPirmuonys  EubakterijosEubakterijos
 11. 11. Klasifikacija dar kitaipKlasifikacija dar kitaip  VienaląsčiaiVienaląsčiai  DaugialąsčiaiDaugialąsčiai  EukariotaiEukariotai  ProkariotaiProkariotai  ArcheobakterijosArcheobakterijos  Augalai???Augalai???
 12. 12. Organizmų sandaraOrganizmų sandara  Sudėtingi,Sudėtingi, išsivystęišsivystę organizmaiorganizmai  AudiniaiAudiniai  LąstelėsLąstelės
 13. 13. Ląstelės sandaraLąstelės sandara Priklauso nuoPriklauso nuo ląstelės tipo:ląstelės tipo:  AugaloAugalo  EukariotinėEukariotinė  ProkariotinėProkariotinė
 14. 14. Prokariotų ląstelėsProkariotų ląstelės
 15. 15. Eukariotų ląstelėsEukariotų ląstelės
 16. 16. PalyginimasPalyginimas http://www.youtube.com/watch?http://www.youtube.com/watch? v=nP9lZG94DO0&p=22D71F6FF83BD30v=nP9lZG94DO0&p=22D71F6FF83BD30 C&playnext=1&index=1C&playnext=1&index=1
 17. 17. PagrindinPagrindinės gyvų organizmųės gyvų organizmų molekulėsmolekulės  VanduoVanduo  Baltymai (proteinai)Baltymai (proteinai)  Oligosacharidai ir polisacharidaiOligosacharidai ir polisacharidai  Lipidai (riebalai)Lipidai (riebalai)  NukleorūgštysNukleorūgštys  Ir daug visokių kitokių junginiųIr daug visokių kitokių junginių
 18. 18. VanduoVanduo  Vanduo yraVanduo yra APLINK mus irAPLINK mus ir VIDUJEVIDUJE  BūtinasBūtinas gyvybeigyvybei  Atlieka daugAtlieka daug svarbiųsvarbių funkcijųfunkcijų
 19. 19. Baltymai (Proteinai)Baltymai (Proteinai)  Atsakingi už daugelįAtsakingi už daugelį organizmo funkcijųorganizmo funkcijų  Sudaryti iš tūkstančiųSudaryti iš tūkstančių atomųatomų  Labai svarbi trimatėLabai svarbi trimatė struktūrastruktūra
 20. 20. Baltymų funkcijosBaltymų funkcijos  Katalizinė funkcijaKatalizinė funkcija  Medžiagų pernašosMedžiagų pernašos funkcijafunkcija  SSttruktruktūūrinė-atraminė funkcijarinė-atraminė funkcija  Apsauginė funkcijaApsauginė funkcija  Reguliacinė (augimo ir audiniųReguliacinė (augimo ir audinių diferenciacijos) funkcijadiferenciacijos) funkcija  SSusitraukimo funkcijausitraukimo funkcija  MMaistaistinė-energetinėinė-energetinė funkcijafunkcija
 21. 21. Katalizinė funkcijaKatalizinė funkcija  Dauguma reakcijųDauguma reakcijų vyksta labai lėtaivyksta labai lėtai  Kai kurie baltymaiKai kurie baltymai pagreitina reakcijaspagreitina reakcijas  Funciją turintysFunciją turintys baltymai vadinamibaltymai vadinami fermentais arbafermentais arba enzimaisenzimais  Jų aktyvumas galiJų aktyvumas gali būti reguliuojamasbūti reguliuojamas http://www.youtube.com/watch?v=CZD5xsOKres&feature=related
 22. 22. Medžiagų pernašosMedžiagų pernašos funkcijafunkcija  PernešaPerneša gyvybiškaigyvybiškai svarbius junginiussvarbius junginius į ląstelę irį ląstelę ir pašalina veiklospašalina veiklos rezultatusrezultatus  ReguliuojaReguliuoja medžiagųmedžiagų patekimąpatekimą
 23. 23. http://www.youtube.com/watch?v=NewpaNwevFhttp://www.youtube.com/watch?v=NewpaNwevF http://www.youtube.com/watch?v=_bmp2_T0c7khttp://www.youtube.com/watch?v=_bmp2_T0c7k Aktyvus ir pasyvus transportasAktyvus ir pasyvus transportas http://www.youtube.com/watch?v=kfy92hdaAH0http://www.youtube.com/watch?v=kfy92hdaAH0 Na K pompaNa K pompa http://www.youtube.com/watch?v=awz6lIss3hQ&http://www.youtube.com/watch?v=awz6lIss3hQ&
 24. 24. Struktūrinė funkcijaStruktūrinė funkcija  Viruso išorinisViruso išorinis baltymasbaltymas  Sujungia ląstelesSujungia ląsteles  Suteikia ląsteleiSuteikia ląstelei reikalingą formąreikalingą formą
 25. 25. Apsauginė funkcijaApsauginė funkcija  NaudojamiNaudojami organizmoorganizmo imuninėjeimuninėje sistemoje.sistemoje.  Antikūnai,Antikūnai, imunoglobulinaiimunoglobulinai
 26. 26. ReguliacinėReguliacinė funkcijafunkcija  LąstelėjeLąstelėje vykstančiųvykstančių procesųprocesų reguliavimasreguliavimas – kai kurie– kai kurie baltymaibaltymai veikia kaipveikia kaip hormonaihormonai
 27. 27. G-proteinG-protein http://www.youtube.com/watch?v=V_0EcUr_txk&http://www.youtube.com/watch?v=V_0EcUr_txk& Neuronu signalaiNeuronu signalai http://www.youtube.com/watch?http://www.youtube.com/watch? v=m79HiApDJ2I&p=1C7F4873B05641D2v=m79HiApDJ2I&p=1C7F4873B05641D2 &playnext=1&index=25&playnext=1&index=25
 28. 28. Susitraukimo funcijaSusitraukimo funcija  LeidžiaLeidžia paverstipaversti cheminęcheminę energiją įenergiją į mechaninęmechaninę http://www.youtube.com/watch?v=WRxsOMenNQM&feature=PlayList&p=41757C4685http://www.youtube.com/watch?v=WRxsOMenNQM&feature=PlayList&p=41757C4685
 29. 29. Maistinė-energetinė funkcijaMaistinė-energetinė funkcija  Baltymai gali būti naudojami atsargųBaltymai gali būti naudojami atsargų “sandėliavimui”“sandėliavimui”  Esant stresinei situacijai (badui) ląstelėsEsant stresinei situacijai (badui) ląstelės gali naudoti amino rūgštis vietoje kitųgali naudoti amino rūgštis vietoje kitų energetiškai naudingesnių junginiųenergetiškai naudingesnių junginių
 30. 30. BaltymaiBaltymai  Globuliniai baltymaiGlobuliniai baltymai  Fibriliniai baltymaiFibriliniai baltymai  Fiziologiškai aktingiFiziologiškai aktingi baltymaibaltymai
 31. 31. Baltymų sudėtisBaltymų sudėtis  Sudaryti išSudaryti iš αα--amino rūgščiųamino rūgščių  20 pagrindinių amino20 pagrindinių amino rūgščiųrūgščių  Trimatė struktūra:Trimatė struktūra:  http://www.youtube.com/watch?v=ha-DNTOooXk&feature=relhttp://www.youtube.com/watch?v=ha-DNTOooXk&feature=rel 
 32. 32. Pirminė baltymo struktūra - sekaPirminė baltymo struktūra - seka  Baltymo seka linijinėBaltymo seka linijinė  Gali būti susiūta kaiGali būti susiūta kai kuriose vietosekuriose vietose
 33. 33. http://www.youtube.com/watch?http://www.youtube.com/watch? v=lijQ3a8yUYQ&p=E4D2E392E2F34A4Bv=lijQ3a8yUYQ&p=E4D2E392E2F34A4B &playnext=1&index=14&playnext=1&index=14
 34. 34. Antrinė baltymo struktūraAntrinė baltymo struktūra  Amino rūgštys galiAmino rūgštys gali laisvai suktis apielaisvai suktis apie HN-CR ryšį ir RC-HN-CR ryšį ir RC- CO ryšįCO ryšį  RamachandranRamachandran’o’o brėžinys parodobrėžinys parodo statistinį kampųstatistinį kampų pasiskirstymąpasiskirstymą
 35. 35. Antrinė baltymo struktūraAntrinė baltymo struktūra  Stabiliausios antrinės baltymo struktūros:Stabiliausios antrinės baltymo struktūros:  αα spiralėsspiralės • phi = -60phi = -60oo iki -120iki -120oo ir psi = -60ir psi = -60oo  ββ lakštailakštai • phi = -120phi = -120oo ir psi = 135ir psi = 135oo • Gali būti paraleliniai ir antiparaleliniaiGali būti paraleliniai ir antiparaleliniai
 36. 36. αα spiralėsspiralės
 37. 37. ββ lakštailakštai
 38. 38. Tretinė ir ketvirtinė baltymoTretinė ir ketvirtinė baltymo struktūrosstruktūros  Tretinė baltymo struktūraTretinė baltymo struktūra priklauso nuo antrinėspriklauso nuo antrinės struktūros elementųstruktūros elementų tarpusavio išsidėstymotarpusavio išsidėstymo  Labai įtakoja įvairiosLabai įtakoja įvairios nekovalentinės sąveikosnekovalentinės sąveikos  ““Sulimpant” keliemsSulimpant” keliems fragmentams susidarofragmentams susidaro ketvirtinė struktūraketvirtinė struktūra
 39. 39. Baltymo struktūrosBaltymo struktūros
 40. 40. NukleorūgštysNukleorūgštys  Atsakingos užAtsakingos už genetinėsgenetinės informacijosinformacijos laikymąlaikymą  DalyvaujaDalyvauja baltymų sintezėjebaltymų sintezėje
 41. 41. Nukleino rūgščių sudėtisNukleino rūgščių sudėtis  Sudarytos iš nukleozidų sujungtųSudarytos iš nukleozidų sujungtų per fosfato grupę.per fosfato grupę.  Nukleozidai sudaryti iš sacharido irNukleozidai sudaryti iš sacharido ir heterociklinės bazėsheterociklinės bazės  Sacharidai yra dviejų tipų:Sacharidai yra dviejų tipų:  Dezoksiribonukleorūgštys, DNRDezoksiribonukleorūgštys, DNR • Deoksirobozė,Deoksirobozė,  Ribonukleorūgštys, RNRRibonukleorūgštys, RNR • ribozėribozė
 42. 42. NukleozidaiNukleozidai Jie sudaryti išJie sudaryti iš ribozės arbaribozės arba deoksiribozėsdeoksiribozės irir heterociklinėsheterociklinės bazėsbazės
 43. 43. Nukleorūgščių struktūraNukleorūgščių struktūra  Nukleozidai yraNukleozidai yra komplementarūs:komplementarūs:  A ir TA ir T  G ir CG ir C  Seka yra linijinėSeka yra linijinė
 44. 44. Nukleorūgščių funkcijosNukleorūgščių funkcijos Atsakingos už genetinės informacijos perdavimąAtsakingos už genetinės informacijos perdavimą ir įgyvendinimąir įgyvendinimą  DNRDNR  Skirta perduoti informacijaiSkirta perduoti informacijai  RNRRNR  iRNR (informacinėRNR) skirta “tarpininkauti”iRNR (informacinėRNR) skirta “tarpininkauti” gaminant baltymusgaminant baltymus  rRNR (ribosominėRNR) tarnauja kaip baltymųrRNR (ribosominėRNR) tarnauja kaip baltymų gamykla-konvejerisgamykla-konvejeris  tRNR (transportinėRNR) atneša reikalingas aminotRNR (transportinėRNR) atneša reikalingas amino rūgštis prie rRNRrūgštis prie rRNR  Ribozimai - katalizinę funkciją turinti RNRRibozimai - katalizinę funkciją turinti RNR
 45. 45. DNRDNR  Koduoja genetinęKoduoja genetinę (paveldimąją) informaciją(paveldimąją) informaciją  Seka linijinėSeka linijinė  Struktūra spiralinėStruktūra spiralinė  Nukleotidai visada eina porojeNukleotidai visada eina poroje  Ilgis nurodomas bazių porųIlgis nurodomas bazių porų skaičiumi (base pairs, bp)skaičiumi (base pairs, bp)
 46. 46. RNRRNR • iRNR perneša informacijąiRNR perneša informaciją nuo DNR iki ribosomųnuo DNR iki ribosomų • tRNR perneša amino rūgštistRNR perneša amino rūgštis iki ribosomųiki ribosomų • Ant ribosomų vykstaAnt ribosomų vyksta baltymų sintezėbaltymų sintezė  Struktūrinė įvairovė didelė,Struktūrinė įvairovė didelė, tik tRNR paprastai turitik tRNR paprastai turi pakankamai fiksuotąpakankamai fiksuotą struktūrąstruktūrą
 47. 47. Genetinės informacijosGenetinės informacijos saugojimas ir kodavimassaugojimas ir kodavimas  Paprastai eukariotinėsePaprastai eukariotinėse ląstelėse genetinėląstelėse genetinė informacija laikomainformacija laikoma branduolyje, chromosomosebranduolyje, chromosomose  DNR yra stipriaiDNR yra stipriai susipakavusisusipakavusi www.micro.utexas.edu/.../genetics/genetics.html
 48. 48. DNR pakavimasDNR pakavimas
 49. 49. NukleosomaNukleosoma
 50. 50. ChromosomaChromosoma
 51. 51. GenaiGenai  GGenas yra paveldėjimo priemonė,enas yra paveldėjimo priemonė, paveldimosios informacijos nešėjas.paveldimosios informacijos nešėjas. Reprodukcijos metu ši informacijaReprodukcijos metu ši informacija perduodama kitoms kartomsperduodama kitoms kartoms  Genai turi savo vietą(lokusą)Genai turi savo vietą(lokusą) chromosomosechromosomose  Genai gali būti vadinami tiek pagalGenai gali būti vadinami tiek pagal koduojamą baltymą, tiek pagal tam tikrąkoduojamą baltymą, tiek pagal tam tikrą požymį, susijusį su geno veiklapožymį, susijusį su geno veikla
 52. 52. GenaiGenai  Žmogus turi apie 20000-30000 genųŽmogus turi apie 20000-30000 genų  Genai sudaro tik 1,5Genai sudaro tik 1,5%% viso genomoviso genomo  Prokariotinėse ląstelėse genai sudaro apieProkariotinėse ląstelėse genai sudaro apie 9090%% genomogenomo  Minimalus genomas turi apie 300-500Minimalus genomas turi apie 300-500 genųgenų
 53. 53. Geno sandara prokariotuoseGeno sandara prokariotuose •Genai yra tankiai supakuoti •Paprastai genai grupuojami į operonus – vienas paskui kitą einančius genus, kurie koduoja kokiai nors funkcijai reikalingus baltymus
 54. 54. Eukariotinis genomasEukariotinis genomas
 55. 55. PalyginimasPalyginimas  Eukariotuose genai sudaryti iš egzonų ir intronų.Eukariotuose genai sudaryti iš egzonų ir intronų.  Egzonai koduoja dalį baltymo sekos, o intronai būnaEgzonai koduoja dalį baltymo sekos, o intronai būna išmetamiišmetami
 56. 56. O kaip susiję nukleorūgštys irO kaip susiję nukleorūgštys ir baltymaibaltymai DNR RNR Baltymai Transkripcija Transliacija
 57. 57. Kodavimas iš DNR į RNRKodavimas iš DNR į RNR  Kodavimas iš DNR į RNR vadinamasKodavimas iš DNR į RNR vadinamas TRANSKRIPCIJATRANSKRIPCIJA  Eukariotuose šis procesas yra sudėtingesnisEukariotuose šis procesas yra sudėtingesnis nei prokariotuosenei prokariotuose
 58. 58. TranskripcijaTranskripcija  Iš pradžių pagaminama komplementariIš pradžių pagaminama komplementari RNR sekaRNR seka  Tada ji “brandinama”Tada ji “brandinama”  IškarpomaIškarpoma
 59. 59. Iškarpymas (angl. Splicing)Iškarpymas (angl. Splicing)  IškarpymoIškarpymo metumetu pašalinamipašalinami intronai, ointronai, o paliekami tikpaliekami tik egzonaiegzonai  AtsirandaAtsiranda galimybė išgalimybė iš vieno genovieno geno gamintigaminti skirtingas iRNRskirtingas iRNR
 60. 60. Genetinės informacijos kodavimasGenetinės informacijos kodavimas 20 skirtingų amino rūgščių20 skirtingų amino rūgščių 4 skirtingi nukleotidai4 skirtingi nukleotidai
 61. 61. Genetinės informacijos kodavimasGenetinės informacijos kodavimas Viena amino rūgštis koduojama trimisViena amino rūgštis koduojama trimis nukleotidaisnukleotidais
 62. 62. Kodonų lentelėKodonų lentelė
 63. 63. Skaitymo rėmeliaiSkaitymo rėmeliai 5'                                                   3' 5'                                                   3'     atgcccaagctgaatagcgtagaggggttttcatcatttgaggacgatgtataa    atgcccaagctgaatagcgtagaggggttttcatcatttgaggacgatgtataa    11  atgatg ccc aag ctg aat agc gta gag ggg ttt tca tca ttt gag gac gat gta  ccc aag ctg aat agc gta gag ggg ttt tca tca ttt gag gac gat gta taataa       M   P   K   L   N   S   V   E   G   F   S   S   F   E   D   D   V   *      M   P   K   L   N   S   V   E   G   F   S   S   F   E   D   D   V   *     22  tgc cca agc   tgc cca agc tgatga ata gcg  ata gcg tagtag agg ggt ttt cat cat ttg agg acg atg tat  agg ggt ttt cat cat ttg agg acg atg tat       C   P   S   *   I   A   *   R   G   F   H   H   L   R   T   M   Y       C   P   S   *   I   A   *   R   G   F   H   H   L   R   T   M   Y     33   gcc caa gct gaa    gcc caa gct gaa tagtag cgt aga ggg gtt ttc atc att  cgt aga ggg gtt ttc atc att tgatga gga cga tgt ata  gga cga tgt ata        A   Q   A   E   *   R   R   G   V   F   I   I   *   G   R   C   I        A   Q   A   E   *   R   R   G   V   F   I   I   *   G   R   C   I  
 64. 64. Skaitymo rėmeliaiSkaitymo rėmeliai Yra 6 skaitymo rėmeliai:Yra 6 skaitymo rėmeliai: 3 viršutinėje gradinėje3 viršutinėje gradinėje 3 apatinėje grandinėje3 apatinėje grandinėje
 65. 65. TransliacijaTransliacija Tai procesas, kurio metu iš RNR pagaminamas baltymas:Tai procesas, kurio metu iš RNR pagaminamas baltymas:  Iš pradžių iRNR prisikabina prie ribosomosIš pradžių iRNR prisikabina prie ribosomos  Tada ribosoma juda ant iRNRTada ribosoma juda ant iRNR  tRNR atneša amino rūgštistRNR atneša amino rūgštis  Sutikus “Stop” kodoną transliacija sustoja, baltymas paleidžiamasSutikus “Stop” kodoną transliacija sustoja, baltymas paleidžiamas  Paleistas baltymas apdrojamas, tinkamai sulankstomasPaleistas baltymas apdrojamas, tinkamai sulankstomas  http://www.johnkyrk.com/DNAtranslation.htmlhttp://www.johnkyrk.com/DNAtranslation.html

×