Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Scrierea unei cereri de finantare a 1.3

1,692 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Scrierea unei cereri de finantare a 1.3

 1. 1. Scrierea unei cereri de finantare de la teorie la practica Actiunea 1.3 Proiecte pentru democraţie participativă FormaTiA 2008
 2. 2. <ul><li>Ce este Proiect pentru democratie? </li></ul><ul><li>Un Proiect pentru democratie este un proiect dezvoltat in parteneriat european, care permite colectarea ideilor, experienelor si metodologiilor din proiectele sau activitile la nivel local, regional, national sau international, în vederea îmbuntirii gradului de participare al tinerilor. </li></ul>
 3. 3. Tipologie <ul><li> </li></ul><ul><li>Retele naţionale pentru democratie = p roiectele dezvoltate de doua sau mai multe grup uri în tara lor de reşedinţă , </li></ul><ul><li>Retele trans naţionale pentru democratie = proiecte realizate în comun de două sau mai multe grupuri din ţări diferite . </li></ul>
 4. 4. Ce implica un Proiect pentru democratie ? <ul><li>• promovarea implicării tinerilor în structurile participante; </li></ul><ul><li>• activităţi de dezvoltarea a tuturor tipurilor de dialog între autorităţile publice şi tineri; </li></ul><ul><li>• mecanisme de susţinere pentru dezvoltarea tuturor tipurilor de dialog pentru a aduce tinerii mai aproape de luarea deciziilor politice; </li></ul><ul><li>• dezvoltarea unui dialog care include tinerii care nu sunt membri ai anumitor organizaţii; </li></ul><ul><li>• identificarea şi depăşirea obstacolelor care împiedică participarea anumitor grupuri de tineri şi dezvoltarea de mecanisme care vor încuraja toţi tinerii să participe la procesele de luare a deciziilor politice. </li></ul>
 5. 5. Etapele unui Proiect pentru democratie <ul><li>formarea unui grup pentru a dezbate capacitatea proiectului de imbunatatire a situatiei existente </li></ul><ul><li>colectarea si studierea informatiilor existente cu privire situatia careia i se adreseaza proiectului </li></ul><ul><li>identificarea unuia sau a mai multor parteneri pentru proiect </li></ul><ul><li>delegarea responsabilitatilor in grupul de lucru </li></ul><ul><li>scrierea cererii de finantare </li></ul><ul><li>pregatirea activitatii </li></ul><ul><li>desfasurarea activitatilor din proiect </li></ul><ul><li>diseminarea si informare </li></ul><ul><li>evaluarea si follow-up </li></ul><ul><li>raportarea </li></ul><ul><li>valorizarea rezultatelor </li></ul>
 6. 6. Ideile Principale <ul><li>Identificarea aplicantului </li></ul><ul><li>Titlul </li></ul><ul><li>Durata </li></ul><ul><li>Sumarul proiectului </li></ul><ul><li>Obiective </li></ul><ul><li>Participanti </li></ul><ul><li>Descrierea proiectului </li></ul><ul><li>Bugetul </li></ul>
 7. 7. Identificarea aplicantului <ul><li>Cine este aplicantul? </li></ul><ul><li>• o organizaţie sau asociaţie fară scop lucrativ cu sediul într-una din ţările participante la program sau </li></ul><ul><li>• o autoritate locală, regională sau naţională implicată în munca de tineret, sau </li></ul><ul><li>• un grup informal de tineri. </li></ul><ul><li>Dovada identitatii: </li></ul><ul><li>Formular standard Partea II (pg 3) </li></ul><ul><li>Pentru ONG-uri o copie a statutului organizaţiei, sau orice document oficial echivalent (de exemplu monitorul oficial, registrul, etc.), în care sunt menţionate obiectivul organizaţiei, denumirea, adresa, reprezentantul legal şi numărul de înregistrare al acesteia acordat de către autorităţile naţionale; </li></ul><ul><li>P entru grupuri informale: o copie a cărţii de identitate sau a paşaportului reprezentantului grupului. </li></ul>
 8. 8. Identificarea aplicantului <ul><li>Puncte suplimentare: </li></ul><ul><li>Experienta organizatiei in derularea de actiuni in sprijinul tinerilor, cu tineri pentru tineri </li></ul><ul><li>Echipa de proiectsi experienta acesteia </li></ul><ul><li>C ofinantare de unde vine aceasta </li></ul><ul><li>Motivatie pentru desfasurarea proiectului respectiv in contexul mediului social vizat de organizatie </li></ul>
 9. 9. Scop -Tema - Obiective - Titlu <ul><li>Ce se urmareste prin proiect? </li></ul><ul><li>Care sunt problemele de moment identificate spre a fi rezolvate ? </li></ul><ul><li>Ce schimbari vor urma dupa realizarea proiectului ? </li></ul><ul><li>Cum se poate ajunge la atingerea scopului proiectului ? </li></ul><ul><li>Caractersitici: </li></ul><ul><li>generalitate – unicitate – localitate – temporaritate </li></ul>
 10. 10. Scop - Tema - Obiective - Titlu <ul><li>Proiectul pentru democraţie participativă trebuie să aibă un concept tematic, concentrându-se în mod clar asupra priorităţilor generale ale programului Tineret în Acţiune , </li></ul><ul><li>participarea activă a tinerilor, </li></ul><ul><li>diversitatea culturală, </li></ul><ul><li>cetăţenia europeană </li></ul><ul><li>incluziunea socială </li></ul><ul><li>viitorul Europei </li></ul><ul><li>priorităţile politice identificate în cadrul cooperării europene în domeniul tineretului. </li></ul>
 11. 11. Scop -Tema - Obiective - Titlu <ul><li>Obiectivele sunt activitatile cu caracter ridicat de generalitate care concura la atingerea scopului proiectului </li></ul><ul><li>Caracteristica principala: </li></ul><ul><li>S pecific </li></ul><ul><li>M asurabil </li></ul><ul><li>Posibil de A tins </li></ul><ul><li>R ealist </li></ul><ul><li>In limita de T imp </li></ul><ul><li>Obiectivele sunt in concordanta cu obiectivele programului Tineret in actiune </li></ul><ul><li>Au o dimensiune europeana clar identificata </li></ul>
 12. 12. Titlul Proiectului <ul><li>reflecta scopul proiectului </li></ul><ul><li>respecta regula celor 4 C : </li></ul><ul><li>c lar, </li></ul><ul><li>c oncis, </li></ul><ul><li>c omplet, </li></ul><ul><li>c orect </li></ul>
 13. 13. Durata <ul><li>Durata proiectului: 6 - 1 8 luni. </li></ul>
 14. 14. Participanti <ul><li>Participanti </li></ul><ul><li>Tinerii trebuie să aibă vârsta între 13 şi 30 de ani şi să fie rezidenţi într-o tară participantă la program. </li></ul><ul><li>Marime </li></ul><ul><li>Orice Proiect pentru democraţie participativă trebuie să aibă un minim de 16 participanţi. </li></ul>
 15. 15. Sumarul – rezumatul proiectului <ul><li>Sintetizeaza ideile principale care au stat la baza intocmirii proiectului. </li></ul><ul><li>Urmareste firul rosu: Scopuri-Obiective-Activitati-Rezultate </li></ul><ul><li>Motiveaza de ce este nevoie ca proiectul sa existe </li></ul><ul><li>Indica care sunt rezultatele asteptate </li></ul><ul><li>Arata are este grupul tinta si cum va fi implicat in proiect </li></ul><ul><li>Precizeaza care este metodologia prin care se vor indeplini obiectivele </li></ul>
 16. 16. Descrierea proiectului <ul><li>Subpuncte: </li></ul><ul><li>Scop </li></ul><ul><li>Obiective </li></ul><ul><li>Program şi metode de lucru participative </li></ul><ul><li>- Activitatile </li></ul><ul><li>- Metode de implementare </li></ul><ul><li>- Masurarea rezultatelor Evaluarea & Impact ul </li></ul><ul><li>Dimensiunea europeană </li></ul><ul><li>Includerea tinerilor cu posibilităţi reduse </li></ul><ul><li>Protecţie şi siguranţă </li></ul><ul><li>Vizibilitatea actiunilor si sursei de finantare </li></ul><ul><li>A ctivităţi de valorizare/continuare </li></ul>
 17. 17. M etode de lucru participative <ul><li>În cadrul programului , tinerii trebuie: - implicaţi activ în conceperea, luarea deciziilor, punerea în aplicare şi evaluare , - să contribuie la sensibilizarea interculturală , - să obtin ă e xperienţă de învăţare non-formală , să sporească sensibilizarea acestora în ceea ce priveşte contextul european în care trăiesc , să-i ajute să înţeleagă funcţionarea structurilor reprezentative naţionale şi europene. </li></ul><ul><li>să-i ajute să înţeleagă funcţionarea structurilor reprezentative naţionale şi europene. </li></ul>
 18. 18. Includerea tinerilor cu posibilităţi reduse <ul><li>Tinerii cu şanse reduse reprezintă un grup ţintă al tuturor acţiuni lor TiA. </li></ul><ul><li>Sunt eligibile la finantare si celelalte costuri excepţionale reale si temeinic justificate legate de tinerii cu şanse reduse şi/sau cu nevoi speciale. </li></ul><ul><li>D e exemplu: </li></ul><ul><li>îngrijire medicală, </li></ul><ul><li>asistentă medicală, </li></ul><ul><li>sprijin/instruire lingvistic suplimentară, </li></ul><ul><li>pregătiri suplimentare, </li></ul><ul><li>loc de desfăşurare sau echipament special, </li></ul><ul><li>persoană însoţitoare, </li></ul><ul><li>cheltuieli personale suplimentare în cazul unui dezavantaj economic, </li></ul><ul><li>traducere/interpretare </li></ul>
 19. 19. Protecţie şi siguranţă <ul><li>Fiecare proiect trebuie să asigure supravegherea adecvată a tinerilor pentru a asigura protecţia, siguranţa acestora. </li></ul><ul><li>L ideri de tineri care însoţesc tinerii participanţi conform sunt raspunzatori de asigura rea învăţar ii eficient e şi siguranţa tinerilor. </li></ul>
 20. 20. Vizibilitatea <ul><li>Proiectele vor trebui să evidenţieze susţinerea comunitară (inclusiv utilizarea promotională a siglelor europene) şi să ofere o valoare adăugată clară pentru program şi rezultatele acestuia. </li></ul><ul><li>De asemenea, organizaţiile şi participanţii implicaţi în proiecte ar trebui să fie sensibilizaţi cu privire la participarea lor la programul Ti A </li></ul>
 21. 21. A ctivităţi de valorizare/continuare <ul><li>Realizările şi rezultatele proiecte lor ar trebui diseminate şi utilizate pentru a îmbunătăţi valoarea acestora, a le consolida impactul şi a asigura că un număr maxim de tineri şi organizaţii beneficiază de pe urma lor. </li></ul><ul><li>Grupurile partenere ar trebui să transmită experienţa câştigată altor grupuri, dar şi comunităţilor locale, reprezentanţilor locali, naţionali sau europeni, mass-mediei şi altor coeficienţi de multiplicare. Sunt de asemenea încurajaţi să creeze site-uri internet incercand să depăşească măsurile de vizibilitate standard, valorizând rezultatele proiectului mai departe şi promovând bunele practici. </li></ul><ul><li>Activitatea de valorizare/continuare planificată trebuie să aibă la bază experienţa proiectului şi să tindă să sublinieze, să disemineze şi să promoveze rezultatele proiectului şi să intensifice impactul acestuia </li></ul>
 22. 22. Bugetul <ul><li>Limite maxime de cheltuieli eligibile </li></ul><ul><li>costuri de transport, cazare şi de întreţinere legate de realizarea activităţii; </li></ul><ul><li>costuri legate de organizarea de conferinţe; </li></ul><ul><li>costuri pentru publicaţii şi activităţi de diseminare; </li></ul><ul><li>alte costuri directe legate de punerea în aplicare a proiectului; </li></ul><ul><li>Desfasurare activitati: </li></ul><ul><li>Diverse activitati 60% din cheltuiala efectiva </li></ul><ul><li>C osturi indirecte 7% din costurile directe </li></ul><ul><li>Continuare valorizare 10% </li></ul><ul><li>TOTAL max 25.000 € </li></ul>
 23. 23. Important I <ul><li>Pentru a fi eligibil un proiect in cadrul trebuie: </li></ul><ul><li>- sa respecte termenul limita din Ghidul Programului </li></ul><ul><li>sa fie transmis pe formularul adecvat </li></ul><ul><li>sa contina toate anexele specificate (inclusiv CD) </li></ul><ul><li>- sa inceapa la datele specificate in Ghidul Programului </li></ul>
 24. 24. <ul><li>Pentru a intruni conditiile administrative o candidatura trebuie sa cuprinda: </li></ul><ul><li>acordurile de parteneriat in original semnate si stampilate </li></ul><ul><li>formularele, inclusiv declaratia de onoare, trebuie sa fie semnate cu cerneala sau pix de culoare albastra si stampilate in original de catre reprezentantul legal al organizatiei </li></ul><ul><li>documente care sa ateste baza legala de functionare (copie a hotararii judecatoresti de infiintare, definitiva si irevocabila, care sa ateste personalitatea juridica a organizatiei; copie a celui mai recent statut al organizatiei) </li></ul><ul><li>baza legala de functionare (pentru solicitantii care sunt institutii publice implicate nemijlocit in lucrul cu tinerii) </li></ul><ul><li>Curriculum Vitae al coordonatorului de proiect si persoanei de contact (in cazul in care aceasta este diferita) in format european </li></ul>Important II
 25. 25. Retineti! <ul><li>Analiza proiectului si a cererii de finantare are in vedere: </li></ul><ul><li>calitatea programului si a metodelor de lucru propuse; </li></ul><ul><li>relevanta obiectivelor de invatare propuse; </li></ul><ul><li>dimensiunea Europeana a proiectului; </li></ul><ul><li>impactul asteptat de la proiect; </li></ul><ul><li>masurile prevazute pentru vizibilitatea proiectului; </li></ul><ul><li>masuri prevazute pentru valorizarea si continuarea proiectului; </li></ul><ul><li>relevanta fata de prioritatile generale si cele anuale. </li></ul>
 26. 26. <ul><li>FormaTiA </li></ul><ul><li>2008 </li></ul><ul><li>V ă mul ţumim! </li></ul>

×