Scrierea unei cereri de finantare a 1.1

1,533 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Scrierea unei cereri de finantare a 1.1

 1. 1. Scrierea unei cereri de finantare de la teorie la practica Actiunea 1.1 Schimburi de tineret FormaTiA 2008
 2. 2. Ce implica un proiect de schimburi ? <ul><li>existenta unui parteneriat intre doua sau mai multe grupuri de tineri din tari diferite </li></ul><ul><li>o etapa de primire; </li></ul><ul><li>o etapa de trimitere </li></ul><ul><li>participarea unui numar aprox. egal de tineri din fiecare tara </li></ul><ul><li>o durata a activitiilor între 6 si 21 de zile </li></ul><ul><li>transfer de informatii, idei, experienta si bune practici </li></ul><ul><li>incredere, egalitate si cooperare intre parteneri astfel incat din aceasta relatie sa se dezvolte: obiective comune, planuri comune, un program de activitati comun, adaptabilitate, creativitate, curiozitate </li></ul><ul><li>activitati educationale planificate intr-un mod atractiv astfel incat participarea sa fie voluntara, flexibila, deschisa, fara constrangeri </li></ul>
 3. 3. Etapele unui proiect de schimburi: <ul><li>formarea unui grup pentru a discuta ideea proiectului si pentru a conveni modul de realizare </li></ul><ul><li>colectarea si studierea informatiilor existente cu privire la tema proiectului </li></ul><ul><li>identificarea unuia sau a mai multor parteneri pentru proiect </li></ul><ul><li>selectarea partenerilor care vor participa la proiect </li></ul><ul><li>delegarea responsabilitatilor in grup </li></ul><ul><li>scrierea cererii de finantare </li></ul><ul><li>pregatirea schimbului </li></ul><ul><li>desfasurarea activitatilor din proiect </li></ul><ul><li>diseminarea si informare </li></ul><ul><li>evaluarea si follow-up </li></ul><ul><li>raportarea </li></ul><ul><li>valorizarea rezultatelor </li></ul>
 4. 4. Ideile Principale <ul><li>Identificarea aplicantului </li></ul><ul><li>Titlul </li></ul><ul><li>Durata </li></ul><ul><li>Sumarul proiectului </li></ul><ul><li>Obiective </li></ul><ul><li>Parteneri – Participanti </li></ul><ul><li>Descrierea proiectului </li></ul><ul><li>Bugetul </li></ul>
 5. 5. Identificarea aplicantului <ul><li>Cine este aplicantul? </li></ul><ul><li>o organizaţie sau asociaţie fară scop lucrativ cu sediul într-una din tarile participante la program sau de o structură publică locală, regională sau naţională implicată în munca de tineret sau de către grupuri informale de tineri. </li></ul><ul><li>un grup informal de tineri, o persoană (reprezentantul grupului) îşi asumă răspunderea pentru depunerea cereri de finanţare şi semnarea acordului de finanţare. </li></ul><ul><li>Dovada identitatii: </li></ul><ul><li>Formular standard Partea II (pg 3) </li></ul><ul><li>Pentru ONG-uri o copie a statutului organizaţiei, sau orice document oficial echivalent (de exemplu monitorul oficial, registrul, etc.), în care sunt menţionate obiectivul organizaţiei, denumirea, adresa, reprezentantul legal şi numărul de înregistrare al acesteia acordat de către autorităţile naţionale; </li></ul><ul><li>P entru grupuri informale: o copie a cărţii de identitate sau a paşaportului reprezentantului grupului. </li></ul><ul><li>Documente obligatorii suplimentare pentru proiecte înaintate numai la nivel european : </li></ul><ul><li>fişa de identificare a entităţii juridice si fişa de identificare bancă, semnată în mod corespunzător de către persoana autorizată să angajeze legal solicitantul şi certificată de către bancă (cea de a II a) .Această fişă poate fi descărcată de pe site-ul web al Comisiei Europene http://ec.europa.eu/budget/execution/legal_entities_en.htm#en_es_fr http://ec.europa.eu/youth/program/financial_identification_en.html </li></ul>
 6. 6. Identificarea aplicantului <ul><li>Puncte suplimentare: </li></ul><ul><li>Experienta organizatiei in derularea de actiuni in sprijinul tinerilor, cu tineri pentru tineri </li></ul><ul><li>Echipa de proiectsi experienta acesteia </li></ul><ul><li>C ofinantare de unde vine aceasta </li></ul><ul><li>Motivatie pentru desfasurarea proiectului respectiv in contexul mediului social vizat de organizatie </li></ul>
 7. 7. Scop -Tema - Obiective - Titlu <ul><li>Ce se urmareste prin proiect? </li></ul><ul><li>Care sunt problemele de moment identificate spre a fi rezolvate ? </li></ul><ul><li>Ce schimbari vor urma dupa realizarea proiectului ? </li></ul><ul><li>Cum se poate ajunge la atingerea scopului proiectului ? </li></ul><ul><li>Caractersitici: </li></ul><ul><li>generalitate – unicitate – localitate – temporaritate </li></ul>
 8. 8. Scop - Tema - Obiective - Titlu <ul><li>Schimbul de tineri trebuie să aibă un concept tematic, pe care grupurile partenere doresc să-l descopere împreună datorită relevantei sale pentru experienţa lor de zi cu zi. </li></ul><ul><li>Tema aleasă ar trebui transpusă în acţiuni zilnice concrete ale activităţii de schimb. </li></ul><ul><li>Priorităţi tematice permanente </li></ul><ul><li>Includere socială </li></ul><ul><li>Participarea tinerilor </li></ul><ul><li>Diversitate culturală </li></ul><ul><li>Cetăţenie europeană </li></ul><ul><li>Priorităţi anuale 2008 – Anul european al dialogului intercultural </li></ul>
 9. 9. Scop - Tema - Obiective - Titlu <ul><li>Principalele teme ale activităţilor </li></ul><ul><li>Conştiinţă europeană </li></ul><ul><li>Minorităţi </li></ul><ul><li>Includere socială </li></ul><ul><li>Dezvoltare urbană / rurală </li></ul><ul><li>Dialog interreligios </li></ul><ul><li>Politici pentru tineret </li></ul><ul><li>Antidiscriminare </li></ul><ul><li>Media şi comunicaţii / Informarea tinerilor </li></ul><ul><li>Educaţie prin sport şi activităţi în aer liber </li></ul><ul><li>Egalitate între femei şi bărbaţi </li></ul><ul><li>Artă şi cultură </li></ul><ul><li>Sănătate </li></ul><ul><li>Deficienţe </li></ul><ul><li>Mediu </li></ul>
 10. 10. Scop -Tema - Obiective - Titlu <ul><li>Obiectivele sunt activitatile cu caracter ridicat de generalitate care concura la atingerea scopului proiectului </li></ul><ul><li>Caracteristica principala: </li></ul><ul><li>S pecific </li></ul><ul><li>M asurabil </li></ul><ul><li>Posibil de A tins </li></ul><ul><li>R ealist </li></ul><ul><li>In limita de T imp </li></ul>
 11. 11. Obiective generale ale programului TiA <ul><li> acordarea pentru tineri şi organizaţii de tineret a posibilităţii de a lua parte la dezvoltarea societăţii în general şi a Uniunii Europene în special; </li></ul><ul><li> dezvoltarea sentimentului de apartenenţă la Uniunea Europeană al tinerilor; </li></ul><ul><li> încurajarea participării tinerilor la viata democratică a Europei; </li></ul><ul><li> cultivarea mobilităţii tinerilor în Europa; </li></ul><ul><li> dezvoltarea educaţiei interculturale în domeniul tineretului; </li></ul><ul><li> promovarea în rândul tinerilor a valorilor fundamentale ale Uniunii, în special respectul pentru demnitatea umană, egalitate, respect pentru drepturile omului, tolerantă şi nediscriminare, incluzând tinerii cu deficiente; </li></ul><ul><li> încurajarea iniţiativei, spiritului antreprenori al şi a creativităţii; </li></ul><ul><li> facilitarea participării la program a tinerilor cu şanse reduse; </li></ul><ul><li> asigurarea respectării principiului egalităţii între bărbaţi şi femei în ceea ce priveşte participarea la program şi a cultivării egalităţii între bărbaţi şi femei în cadrul acţiunilor; </li></ul><ul><li> oferirea de posibilităţi de învăţare non-formală şi informală cu dimensiune europeană şi deschiderea de noi oportunităţi privind cetăţenia activă. </li></ul>
 12. 12. Obiective - Dimensiune europeană <ul><li>Dimensiunea europeană a proiectului poate fi reflectată prin următoarele caracteristici: </li></ul><ul><li> proiectul cultivă sentimentul cetăţeniei europene al tinerilor şi îi ajută să înţeleagă rolul lor ca parte a prezentului şi viitorului Europei; </li></ul><ul><li> proiectul reflectă o problemă comună a societăţii europene, cum ar fi rasismul, xenofobia şi antisemitismul, abuzul de droguri; </li></ul><ul><li> tema proiectului este de interes european, cum ar fi extinderea UE, instituţiile europene, proiecte europene; </li></ul><ul><li> activităţile proiectului promovează valori europene, cum ar fi şanse egale, drepturile omului şi democraţia, respectul pentru alte culturi; </li></ul><ul><li> proiectul oferă tinerilor o experienţă de învăţare interculturală, şi anume cooperarea tinerilor din diferite medii culturale </li></ul>
 13. 13. NU sunt eligibile pentru finanţare în cadrul “ Schimburilor de tineri ” în special următoarele activităţi: <ul><li> întâlniri statutare ale organizaţiilor; </li></ul><ul><li> călătorii de vacantă; </li></ul><ul><li> cursuri de limbi străine; </li></ul><ul><li> schimburi de clase din şcoli; </li></ul><ul><li> călătorii de studii academice; </li></ul><ul><li> turneu de spectacole; </li></ul><ul><li> activităţi de schimb care pot fi clasate drept turism; </li></ul><ul><li> activităii de schimb care au ca scop obţinerea de profit financiar; </li></ul><ul><li> tabere de muncă; </li></ul><ul><li> competiţii sportive; </li></ul><ul><li> festivaluri. </li></ul>
 14. 14. Titlul Proiectului <ul><li>reflecta scopul proiectului </li></ul><ul><li>respecta regula celor 4 C : </li></ul><ul><li>c lar, </li></ul><ul><li>c oncis, </li></ul><ul><li>c omplet, </li></ul><ul><li>c orect </li></ul>
 15. 15. Durata <ul><li>Durata maximă a proiectului: 15 luni. </li></ul><ul><li>Durata activităţii de schimb : </li></ul><ul><li>între 6 şi 21 de zile (inclusiv zilele de călătorie). </li></ul><ul><li>Durata activităţii vizitei pregatitoare : </li></ul><ul><li>max 2 zile ( exclusiv zilele de călătorie). </li></ul>
 16. 16. Sumarul – rezumatul proiectului <ul><li>Sintetizeaza ideile principale care au stat la baza intocmirii proiectului. </li></ul><ul><li>Urmareste firul rosu:Scopuri-Obiective-Activitati-Rezultate </li></ul><ul><li>Motiveaza de ce este nevoie ca proiectul sa existe </li></ul><ul><li>Indica care sunt rezultatele asteptate </li></ul><ul><li>Arata are este grupul tinta si cum va fi implicat in proiect </li></ul><ul><li>Precizeaza care este metodologia prin care se vor indeplini obiectivele </li></ul>
 17. 17. Parteneri – Participanti <ul><li>Fiecare “ Schimb de tineri ” are un grup partener gazdă şi unul (schimb bilateral) sau mai multe (schimb trilateral sau multilateral) grupuri partenere de trimitere. Orice schimb trebuie să implice cel puţin două ţări diferite ale programului, dintre care cel puţin una să fie stat membru al UE. </li></ul><ul><li>Fiecare grup partener are un reprezentant. Reprezentanţii grupurilor gazdă şi ale celor de trimitere vor fi împreună răspunzători pentru realizarea şi monitorizarea corectă a proiectului şi pentru asigurarea implicării active a tuturor participanţilor. </li></ul><ul><li>Tipuri de proiecte </li></ul><ul><li>- Proiectele bilaterale - 2 parteneri din 2 tari ; </li></ul><ul><li>P roiectele trilaterale - 3 parteneri din min 2 tari . </li></ul><ul><li>P roiectele multilaterale min 4 part eneri din care unul este aplicantul (poate fi sau nu gazda) </li></ul><ul><li>Declaratia de parteneriat Partea III, pg 4 </li></ul><ul><li>Partea IV, pg 5, depuse in original </li></ul>
 18. 18. Parteneri – Participanti <ul><li>Participanti </li></ul><ul><li>Varsta p ot participa la un Schimb de tineri, tinerii cu vârsta între 13 şi 25 de ani şi care sunt rezidenţi într-o tară participantă la program. Un număr mic de participanţi dintr-un grup pot avea mai mult de 25 de ani, dar participanţii nu trebuie să aibă mai mult de 30 de ani la termenul limită al depunerii cereri de finanţare. </li></ul><ul><li>Marime Orice Schimb de tineri trebuie să aibă un minim de 16 şi un maxim de 60 de participanţi , însoţitorii de grup nefiind incluşi. </li></ul><ul><li>Grupurile partenere trebuie echilibrate în ceea ce priveşte numărul de participanţi. </li></ul><ul><li>- Proiectele bilaterale trebuie să aibă cel puţin 8 participanţi per grup partener; </li></ul><ul><li>P roiectele trilaterale , cel puţin 6 participanţi per grup partener. </li></ul><ul><li>La p roiectele multilaterale u n grup partener trebuie să fie alcătuit din min 4 participanţi </li></ul>
 19. 19. Parteneri – Participanti <ul><li>Însoţitorii de grup </li></ul><ul><li>Fiecare grup partener trebuie să aibă unul sau mai mulţi lideri de tineri care însoţesc tinerii participanţi la schimb conform dimensiunii şi caracteristicilor grupului pentru a asigura învăţarea eficientă şi siguranţa tinerilor. Un lider de grup poate acţiona ca reprezentant. </li></ul><ul><li>Fiecare “ Schimb de tineri ” trebuie să asigure supravegherea adecvată a tinerilor pentru a asigura protecţia, siguranţa şi învăţarea eficientă a acestora. </li></ul><ul><li>Tinerii cu şanse reduse reprezintă un grup ţintă fundamental al acestei acţiuni. Aşadar, “ Schimburile de tineri ” care implică sau de care beneficiază tineri cu şanse reduse vor avea prioritate în procesul de selecţie </li></ul>
 20. 20. Descrierea proiectului <ul><li>Subpuncte: </li></ul><ul><li>Scop </li></ul><ul><li>Obiective de învăţare </li></ul><ul><li>Program şi metode de lucru </li></ul><ul><li>- Activitatile </li></ul><ul><li>- Metode de implementare </li></ul><ul><li>- Masurarea rezultatelor Evaluarea & Impact ul </li></ul><ul><li>Dimensiunea europeană </li></ul><ul><li>Includerea tinerilor cu posibilităţi reduse </li></ul><ul><li>Protecţie şi siguranţă </li></ul><ul><li>Pregătirea/Vizita de pregătire </li></ul><ul><li>Vizibilitatea actiunilor si sursei de finantare </li></ul><ul><li>A ctivităţi de valorizare/continuare </li></ul>
 21. 21. Obiective de învăţare <ul><li>Urmareste ca prin intermediul metodelor de invatare non-formale sa dezvolte in participanti …. </li></ul>
 22. 22. Program şi metode de lucru P rogram ul va fi clar şi structurat pe activităţi zilnice care corespund temei şi obiectivului proiectului. Programul zilnic şi metodele de lucru trebuie să implice activ toţi participanţii şi să declanşeze un proces de învăţare . Programul zilnic este recomandat sa respecte capacitatile de invatare ale grupului tinta sa dea posibilitatatea obtinerii de feedback si sa contina si o dimensiune nonformala de comunicare si formare a grupului Ex: ateliere de lucru, mese rotunde, activiti practice in aer liber, excursii culturale, vizite tematice, prezentri, simulari prin teatru, muzica si dans
 23. 23. Program şi metode de lucru Puncte cheie in program: Formarea grupului Sesiuni de invatare Sesiuni de practica Sesiuni de feedback Timp liber organizat Dimensiune europeana Sesiune de evaluare
 24. 24. Program şi metode de lucru Metodele de lucru interculturale ar trebui să permită participanţilor să studieze diferite subiecte de la puncte de plecare egale, indiferent de cunoştinţele lingvistice sau alte abilităţi ale acestora. Schimbul de tineri tind e spre promovarea sensibilizării fată de alte culturi. Schimbul de tineri trebuie să contribuie la procesul de educare a tinerilor şi să sporească sensibilizarea lor în ceea ce priveşte contextul european/ internaţional în care trăiesc folosind mijloce apropiate de necesitile de invatatre ale tinerilor si mai ales principiile învăţării non-formale.
 25. 25. Dimensiunea europeană a activitatilor <ul><li>Dimensiunea europeană a activitatilor urmareste : </li></ul><ul><li> proiectul cultivă sentimentul cetăţeniei europene al tinerilor şi îi ajută să înţeleagă rolul lor ca parte a prezentului şi viitorului Europei; </li></ul><ul><li> proiectul reflectă o problemă comună a societăţii europene, cum ar fi rasismul, xenofobia şi antisemitismul, abuzul de droguri; </li></ul><ul><li> tema proiectului este de interes european, cum ar fi extinderea UE, instituţiile europene, proiecte europene; </li></ul><ul><li> activităţile proiectului promovează valori europene, cum ar fi şanse egale, drepturile omului şi democraţia, respectul pentru alte culturi; </li></ul><ul><li> proiectul oferă tinerilor o experienţă de învăţare interculturală, şi anume cooperarea tinerilor din diferite medii culturale </li></ul>
 26. 26. Includerea tinerilor cu posibilităţi reduse <ul><li>Tinerii cu şanse reduse reprezintă un grup ţintă fundamental al acestei acţiuni . Se incurajaza “ Schimburile de tineri ” care implică sau de care beneficiază tineri cu şanse reduse . </li></ul><ul><li>Sunt eligibile la finantare si celelalte costuri excepţionale reale si temeinic justificate legate de tinerii cu şanse reduse şi/sau cu nevoi speciale. </li></ul><ul><li>D e exemplu: </li></ul><ul><li>îngrijire medicală, </li></ul><ul><li>asistentă medicală, </li></ul><ul><li>sprijin/instruire lingvistic suplimentară, </li></ul><ul><li>pregătiri suplimentare, </li></ul><ul><li>loc de desfăşurare sau echipament special, </li></ul><ul><li>persoană însoţitoare, </li></ul><ul><li>cheltuieli personale suplimentare în cazul unui dezavantaj economic, </li></ul><ul><li>traducere/interpretare </li></ul>
 27. 27. Protecţie şi siguranţă <ul><li>Fiecare “ Schimb de tineri ” trebuie să asigure supravegherea adecvată a tinerilor pentru a asigura protecţia, siguranţa şi învăţarea eficientă a acestora. </li></ul><ul><li>L ideri de tineri care însoţesc tinerii participanţi la schimb conform sunt raspunzatori de asigura rea învăţar ii eficient e şi siguranţa tinerilor. </li></ul>
 28. 28. Pregătirea/Vizita de pregătire <ul><li>Faza de pregătire a schimbului este foarte importantă pentru succesul activităţii de schimb. În timpul acestei faze, grupurile partenere ar trebui să cadă de acord în ceea ce priveşte tema Schimbului de tineri, programul activităţilor, aspectele practice şi metodele de lucru. </li></ul><ul><li>Se recomandă ca grupul(rile) oaspete să efectueze o vizită de pregătire la grupul partener gazdă. Această vizită ar trebui să aibă loc îndată ce cererea a fost aprobată şi ar trebui să dureze două zile (cu excepţia zilelor de călătorie). La vizita de pregătire ar trebui să participe un maxim de doi participanţi pe grup oaspete cu condiţia ca al doilea participant să fie un participant tânăr. </li></ul>
 29. 29. Vizibilitatea <ul><li>Schimburile de tineri ar trebui să evidenţieze susţinerea comunitară (inclusiv utilizarea promotională a siglelor europene) şi să ofere o valoare adăugată clară pentru program şi rezultatele acestuia. </li></ul><ul><li>De asemenea, organizaţiile şi participanţii implicaţi în proiecte ar trebui să fie sensibilizaţi cu privire la participarea lor la programul Ti A </li></ul>
 30. 30. A ctivităţi de valorizare/continuare <ul><li>Realizările şi rezultatele schimburilor ar trebui diseminate şi utilizate pentru a îmbunătăţi valoarea acestora, a le consolida impactul şi a asigura că un număr maxim de tineri şi organizaţii beneficiază de pe urma lor. </li></ul><ul><li>Grupurile partenere ar trebui să transmită experienţa câştigată altor grupuri, dar şi comunităţilor locale, reprezentanţilor locali, naţionali sau europeni, mass-mediei şi altor coeficienţi de multiplicare. Sunt de asemenea încurajaţi să creeze site-uri internet incercand să depăşească măsurile de vizibilitate standard, valorizând rezultatele proiectului mai departe şi promovând bunele practici. </li></ul><ul><li>Activitatea de valorizare/continuare planificată trebuie să aibă la bază experienţa proiectului şi să tindă să sublinieze, să disemineze şi să promoveze rezultatele proiectului şi să intensifice impactul acestuia </li></ul>
 31. 31. Bugetul <ul><li>Limite maxime de cheltuieli eligibile actiuni Bi-Trilaterale </li></ul><ul><li>1. Organizare, pregatire si valorizare </li></ul><ul><li>Diverse activitati 330 € </li></ul><ul><li>Costuri suplimentare pt valorizare 100% max numai daca sunt bine </li></ul><ul><li>justificate </li></ul><ul><li>2.Vizita de pregatire </li></ul><ul><li>Transport: 100% din cheltuiala efectiva </li></ul><ul><li>Viza 100% </li></ul><ul><li>Cazare masa activitati 35 € /zi/pers max 2 zile </li></ul><ul><li>3. Desfasurare activitati </li></ul><ul><li>Transport: 70% din cheltuiala efectiva </li></ul><ul><li>Viza 100% </li></ul><ul><li>Cazare masa activitati 14 € /zi/pers </li></ul><ul><li>Diverse activitati 66 0 € </li></ul><ul><li>Costuri suplimentare pt incluziune sociala 100% max 10% din total proiect </li></ul><ul><li> numai daca sunt bine justificate </li></ul>
 32. 32. Bugetul <ul><li>Limite maxime de cheltuieli eligibile actiuni Multilaterale </li></ul><ul><li>1. Organizare, pregatire si valorizare </li></ul><ul><li>Diverse activitati 330 € /organizatie partenera </li></ul><ul><li>Costuri suplimentare pt valorizare 100% max numai daca sunt bine </li></ul><ul><li>justificate </li></ul><ul><li>2.Vizita de pregatire </li></ul><ul><li>Transport: 100% din cheltuiala efectiva </li></ul><ul><li>Viza 100% </li></ul><ul><li>Cazare masa activitati 35 € /zi/pers max 2 zile </li></ul><ul><li>3. Desfasurare activitati </li></ul><ul><li>Transport: 70% din cheltuiala efectiva </li></ul><ul><li>Viza 100% </li></ul><ul><li>Cazare masa activitati 14 € /zi/pers </li></ul><ul><li>Diverse activitati 1400 € </li></ul><ul><li>Costuri suplimentare pt incluziune sociala 100% max 10% din total proiect </li></ul><ul><li> numai daca sunt bine justificate </li></ul>
 33. 33. Nu uitati! <ul><li>Pentru a fi eligibil un proiect de schimb trebuie sa: </li></ul><ul><li>sa implice minim 2 organizatii partenere din diferite tari ale Programului (cel putin una este Stat Membru al UE) – Actiunea 1.1 (*) </li></ul><ul><li>sa implice participanti, rezidenti ai tarilor Programului, cu varsta intre 13-25 de ani (un numar redus de participanti pot avea varsta cuprinsa intre 25 - 30 de ani) </li></ul><ul><li>sa aiba o dimensiune a grupului intre 16 si 60 participanti </li></ul><ul><li>sa fie echilibrat numeric (numar de participanti/ grup partener din proiect) </li></ul><ul><li>sa aiba min. 8 participanti/grup (bilaterale), 6 participanti/grup (trilaterale), 4 participanti/grup (multilaterale) </li></ul><ul><li>sa aiba cel putin un lider de tineret per grup partener </li></ul><ul><li>sa aiba o durata totala de maxim 15 luni </li></ul><ul><li>sa includa activitati cu o durata intre 6-21 zile (inclusiv calatoria) </li></ul><ul><li>sa aiba un concept tematic relevant pentru parteneri </li></ul><ul><li>sa aiba o dimensiune Europeana clara </li></ul><ul><li>sa prevada masuri de protectie a tinerilor </li></ul>
 34. 34. Important I <ul><li>Pentru a fi eligibil un proiect in cadrul trebuie: </li></ul><ul><li>- sa respecte termenul limita din Ghidul Programului </li></ul><ul><li>- sa fie transmis pe formularul adecvat </li></ul><ul><li>- sa inceapa la datele specificate in Ghidul Programului </li></ul>
 35. 35. <ul><li>Pentru solicitanti de fonduri mai mari de 25.000 € dosarul trebuie sa cuprinda si urmatoarele documente: </li></ul><ul><li>copia celei mai recente situatii financiare anuale ale solicitantului; </li></ul><ul><li>(bilantul) sau copia celei mai recente balante de verificare pentru organizatiile infiintate recent – 1 exemplar certificatul de atestare fiscala. </li></ul>Important II
 36. 36. <ul><li>Pentru a intruni conditiile administrative o candidatura trebuie sa cuprinda: </li></ul><ul><li>acordurile de parteneriat in original semnate si stampilate </li></ul><ul><li>formularele, inclusiv declaratia de onoare, trebuie sa fie semnate cu cerneala </li></ul><ul><li>sau pix de culoare albastra si stampilate in original de catre reprezentantul legal al organizatiei </li></ul><ul><li>documente care sa ateste baza legala de functionare (copie a hotararii judecatoresti de infiintare, definitiva si irevocabila, care sa ateste personalitatea juridica a organizatiei; copie a celui mai recent statut al organizatiei) </li></ul><ul><li>baza legala de functionare (pentru solicitantii care sunt institutii publice implicate nemijlocit in lucrul cu tinerii) </li></ul><ul><li>Curriculum Vitae al coordonatorului de proiect si persoanei de contact (in cazul in care aceasta este diferita) in format european </li></ul>Important III
 37. 37. Retineti! <ul><li>Analiza proiectului si a cererii de finantare are in vedere: </li></ul><ul><li>calitatea programului si a metodelor de lucru propuse; </li></ul><ul><li>relevanta obiectivelor de invatare propuse; </li></ul><ul><li>dimensiunea Europeana a proiectului; </li></ul><ul><li>impactul asteptat de la proiect; </li></ul><ul><li>masurile prevazute pentru vizibilitatea proiectului; </li></ul><ul><li>masuri prevazute pentru valorizarea si continuarea proiectului; </li></ul><ul><li>relevanta fata de prioritatile generale si cele anuale. </li></ul>
 38. 38. <ul><li>FormaTiA </li></ul><ul><li>2008 </li></ul><ul><li>Mult Succes ! </li></ul>

×