Da li Soc.Media signali utiču na SEO - DIDS 2014

446 views

Published on

Kratka prezentacija o uticaju signala sa društvenih mreža na search engine optimizaciju.

Predavanje u sklopu panela "Društvenizcijacija" - DIDS - Dan Interent Domena Srbije - 2014

Published in: Marketing
  • Be the first to comment

Da li Soc.Media signali utiču na SEO - DIDS 2014

  1. 1. KORELACIJA ne implicira UZROČNOST Radomir Basta @Gashomor #DIDS2014
  2. 2. Prosto pitanje: • Da li signali sa drušvenih mreža utiču na rangiranje? Matt Cutts – head of search spam tima #DIDS2014
  3. 3. Prosto pitanje: • Da li signali sa drušvenih mreža utiču na rangiranje? Ostatak SEO industrije #DIDS2014
  4. 4. Kome verovati? • Obema stranama. • Korelacija ne implicira uzročnost! • Google ne koristi šerove sa društvenih mreža kao ranking faktore, ali koristi one koji se dobijaju posledično usled signala sa društvenih mreža. #DIDS2014
  5. 5. Benefiti signala sa društvenih mreža • Reach • Referal posete • Brand awareness • Brže indeksiranje sadržaja • Interakcije na postovima • Organski linkovi #DIDS2014
  6. 6. Šta nas čeka u bliskoj budućnosti • Signali sa društvenih mreža postaju ranking faktor • Author rank postaje ranking faktor
  7. 7. P&O #DIDS2014
  8. 8. Hvala Radomir Basta info@fourdots.co http://fourdots.co @gashomor +RadomirBasta

×