Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Přístupné weby knihoven

1,515 views

Published on

Slajdy k mé prezentaci Přístupné weby knihoven, kterou jsem přednesl na Knihovnickém workshopu ve Svitavách v pondělí 14. května 2012.

Cílem prezentace bylo seznámit účastníky s výhodami přístupného webu, testováním přístupnosti v soutěži Biblioweb a asistivními technologiemi pro uživatele se zrakovým handicapem.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Přístupné weby knihoven

 1. 1. Uživatelé s handicapem rádi čtou knížky či získávajíinformace z webu. K tomu, aby se k požadovanýminformacím dostali, je ale třeba, aby tyto informace bylypřístupné.
 2. 2. Dostupnost: uživatel se k informacím musí být schopen dostat,Ovladatelnost: pokud už k nim dostane, musí je být schopen ovládat(příkladem mohou být formulářové prvky),Srozumitelnost: musí rozumět tomu, co se po něm chce,Orientace: musí být schopen se dostat tam, kam potřebuje (napříkladna další stránku),Čas: a toto všechno musí zvládnout v rozumném čase.
 3. 3. Úpravy, vedoucí k lepší přístupnosti, neděláme pro sebe,svého šéfa, či kvůli odškrtnutí políčka splněno u kolonkypřístupnosti, ale primárně pro své uživatele, aby mohli nášweb používat.
 4. 4. Motivací může být například to, že přístupný web zvýší zisk,respektive ušetří peníze či čas, který můžete věnovat jinéčinnosti. Zlepšíme také svůj obraz v očích veřejnosti.
 5. 5. Emoce Přesvědčivost Důvěryhodnost Použitelnost Přístupnost Dostupnost NalezitelnostNa Řezáčově pyramidě webdesignu patří přístupnost k základnímkamenům tvorby webu.
 6. 6. Ani tak velkým firmám, jakými jsou Seznam.cz, Google,Apple či Microsoft, není přístupnost cizí.
 7. 7. Pokud pozitivní motivace selže, může přijít trest ve formě žaloby (u násse naštěstí moc nenosí) či špatné reputace na základě stížnosti nasociálních sítích.
 8. 8. Přístupnost pomáhá lidem s nejrůznějším zdravotním postižením:lidem nevidomým, slabozrakým, tělesně či sluchově postiženým, lidems kognitivními poruchami či poruchami učení.
 9. 9. Tito uživatelé používají k přístupu k informacím nejrůznější technologieči zařízení.
 10. 10. Přístupnost se ale netýká jen lidí se zdravotním postižením. Pomáhái dalším: vědcům, kteří často mají nějaké kognitivní poruchy, seniorům,dětem, geekům…
 11. 11. Velmi důležitou se přístupnost stává s nástupem mobilního webu.
 12. 12. Způsob práce s webem na mobilním telefonu je totiž v řadě případůvelmi podobný práci s webem za pomoci asistivní technologie.
 13. 13. Jak testujeme v soutěži Biblioweb a čím je pro nás charakteristická?
 14. 14. Soutěže se každoročně účastní několik desítek webů, které musímeotestovat.
 15. 15. Na testování máme relativně málo času – přibližně 3 týdny.
 16. 16. Do soutěže se hlásí weby různé úrovně. Dobrý (Městská knihovnaLitvínov) a špatný (Městská knihovna Frýdek-Místek) příklad webu, sekterými se při testování setkáváme.
 17. 17. Letos byl poprvé součástí hodnocení tzv. zkrácený test přístupnosti,jehož účelem bylo „pustit dál“ jen ty weby, které nevykazovaly žádnézásadní problémy s přístupností. Přošlo jich 25 ze 49.
 18. 18. Heuristické Uživatelské testování testováníNaše testování je mixem heuristického (tzn. testování podle vybranýchpravidel přístupnosti) a uživatelského testování.
 19. 19. 109876543210A takto to letos dopadlo.
 20. 20. I malá úprava pomůže, není třeba hned předělávat celý web - častostačí málo a přístupnost webu se výrazně zlepší.
 21. 21. Dobré příklady táhnou ;-)
 22. 22. Dobré příklady táhnou ;-)
 23. 23. Jaké pomůcky pomáhají lidem s těžkým postižením zraku při práci swebem či počítačem obecně?
 24. 24. Stolní počítač může být vybaven softwarovou lupou –programem, který zvětšuje informace zobrazené na monitoru.
 25. 25. Některým uživatelům vyhovuje speciální program, nabízejícízjednodušené a uzpůsobené prostředí, usnadňující ovládání.
 26. 26. Počítač se screen readerem a hlasovou syntézou je nejčastějšímpomocníkem nevidomých uživatelů.
 27. 27. Speciálními programy pro nevidomé a slabozraké uživatele lze vybaviti notebooky.
 28. 28. VÝZNAM POMŮCEK PRO ZAČLENĚNÍ DO SPOLEČNOSTIMobilní telefony patří dnes k neodmyslitelným pomocníkůmnevidomých a slabozrakých lidí.
 29. 29. Hmatové zobrazovače (braillské řádky) zobrazují informace z obrazovkyv Braillově písmu.
 30. 30. Tiskárna bodového písma umožňuje vytisknout informace v Braillovupísmu na papír.
 31. 31. Můžeme pro vás udělat přednášku o přístupnosti na konferenci čiworkshopu.
 32. 32. Přístupnost také školíme – nabízíme veřejná školení i školení na mírupro firmy či organizace.
 33. 33. Testujeme: weby, aplikace, pomůcky.
 34. 34. Další informace o přístupnosti najdete nawww.blindfriendly.cz, www.poslepu.cz, www.youtube.com/poslepu čiwww.twitter.com/radlicek.
 35. 35. Přístupnost pomáhá celé řadě uživatelů – nejen těm se zdravotnímhandicapem.
 36. 36. Často i drobná změna webu (doplnění nadpisů, zlepšení kontrastu čipřidání popisků k formulářovým prvkům) výrazně zlepší jehopřístupnost.
 37. 37. Další informace o přístupnosti najdete nawww.blindfriendly.cz, www.poslepu.cz, www.youtube.com/poslepu čiwww.twitter.com/radlicek.
 38. 38. Photo credits• http://www.flickr.com/photos/30795657@N00/434222764/• http://www.flickr.com/photos/30072283@N00/4782154855/• http://www.flickr.com/photos/_sk/4042566406/sizes/o/in/photostream/• http://www.flickr.com/photos/51035702460@N01/19245594/• http://www.flickr.com/photos/jasonpearce/136206624/sizes/l/in/photostr eam/• http://www.flickr.com/photos/40658682@N05/6056285586/

×