Successfully reported this slideshow.

Praktické aspekty přístupnosti

0

Share

Loading in …3
×
1 of 56
1 of 56

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Praktické aspekty přístupnosti

 1. 1. Radek Pavlíček, Roman Kabelka, TyfloCentrum Brno, o. p. s.
 2. 2. <ul><li>Respektování potřeb co nejvíce uživatelů. </li></ul><ul><li>Minimum/žádné překážky pro uživatele. </li></ul><ul><li>Užitek i pro běžné uživatele. </li></ul><ul><li>Lepší údržba, aktualizace a další zpracování. </li></ul><ul><li>Dobrá přístupnost není vidět. </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Vše, co pomáhá uživatelům s handicapem kompenzovat zdravotní omezení a pracovat s webem, potažmo s ICT obecně. </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Speciální software </li></ul><ul><ul><li>hlasová syntéza </li></ul></ul><ul><ul><li>screen reader pro nevidomé </li></ul></ul><ul><ul><li>softwarová lupa pro slabozraké </li></ul></ul><ul><li>Speciální hardware </li></ul><ul><ul><li>braillský řádek, speciální zápisník či jiné zařízení </li></ul></ul>
 5. 5. <ul><li>Velké či jinak přizpůsobené klávesnice ( www.petit-os.cz/klavesnice.htm ) </li></ul><ul><li>Software na hlasové ovládání PC ( www.fugasoft.cz ) </li></ul><ul><li>Tyčinky, trackbally, atp. </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Běžné PC či jiné zařízení. </li></ul><ul><li>Asistivní technologie. </li></ul><ul><ul><li>Softwarová lupa (s hlasovou podporou). </li></ul></ul><ul><ul><li>Screenreader a hlasová syntéza. </li></ul></ul><ul><ul><li>Hmatový displej (braillský řádek). </li></ul></ul>
 7. 7. <ul><li>Analytický způsob práce. </li></ul><ul><li>Speciální nastavení systému a aplikací. </li></ul><ul><li>Ovládání z klávesnice. </li></ul><ul><li>Pouze textové informace. </li></ul><ul><li>Chybějící kontext – lineární způsob vnímání informací. </li></ul>
 8. 8. <ul><li>IDEÁLY přístupného webu. </li></ul><ul><li>WCAG 1.0/2.0, Blind Friendly, Pravidla MV ČR… </li></ul><ul><li>To, že web (plně) nevyhovuje některé metodice, ještě neznamená, že není přístupný, a naopak. </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Datum vydání. </li></ul><ul><li>Čí problémy řeší (méně někdy může být více). </li></ul><ul><li>Soulad s aktuální situací na poli asistivních technologií. </li></ul><ul><li>Konkrétnost požadavků. </li></ul><ul><li>Existence dokumentu s technikami pro řešení konkrétních případů. </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Co se po mně vlastně chce? </li></ul><ul><li>Jak ho mám vytvořit? </li></ul>
 11. 11. Úspěšnost implementace přístupnosti jde ruku v ruce s jednoduchostí a srozumitelností požadavků, které jsou na tvůrce webů kladeny.
 12. 12. Povinností odborníků na přístupnost je zajistit, aby požadavky na přístupnost a jejich implementace byla co nejjednodušší.
 13. 13. Bohužel stále existuje jen velmi málo jednoduchých a srozumitelných návodů, jak přístupný web tvořit.
 14. 14. <ul><li>Metodiky nejsou bez chyb. </li></ul><ul><li>Pozor na přístupnostní klišé. </li></ul><ul><li>Při aplikaci požadavků používejte zdravý selský rozum. </li></ul><ul><li>Testování přístupnosti s ohledem na aktuální situaci na poli přístupnosti je důležité. </li></ul><ul><li>V mnoha případech také neexistuje jediné správné řešení . </li></ul>
 15. 15. <ul><li>Seznámení se se strukturou a obsahem stránky pomocí nadpisů , </li></ul><ul><li>projití stránky tabulátorem po odkazech a dalších prvcích, které mohou získat focus, </li></ul><ul><li>postupné čtení stránky odshora dolů , </li></ul><ul><li>hledání požadované informace pomocí funkce Najít (Ctrl+F). </li></ul>
 16. 16.
 17. 19. <ul><li>Neexistuje jediný správný postup/přístup , nevidomí/slabozrací uživatelé používají/kombinují různé způsoby práce s obsahem. </li></ul>
 18. 21.
 19. 22.
 20. 24. <ul><li>Výhody </li></ul><ul><ul><li>Progresivní přístup k věci. </li></ul></ul><ul><ul><li>Různá řešení stejného „problému“. </li></ul></ul><ul><ul><li>Flexibilita, adaptabilita a nadčasovost. </li></ul></ul><ul><li>Nevýhody </li></ul><ul><ul><li>Liberální pohled na věc může mít za následek zhoršení přístupnosti. </li></ul></ul><ul><ul><li>Potřeba hledat kompromisy. </li></ul></ul><ul><ul><li>Nutnost „ukazovat cestu“. </li></ul></ul>
 21. 27. Jeden obrázek vydá za tisíc slov.
 22. 28. <ul><li>Každý netextový prvek nesoucí významové sdělení musí mít svou textovou alternativu. </li></ul><ul><li>Jednoduché, že ano? </li></ul><ul><li>Nebo ne? </li></ul>
 23. 30. <ul><li>Co jiného (kromě alt=„“) může být uživateli poskytnuto jako textová alternativa? </li></ul><ul><li>Je možné poskytnout relevantní textovou alternativu jakémukoliv netextovému obsahu? </li></ul>
 24. 31. <ul><li>Článek o otevření nové sportovní haly. </li></ul><ul><li>Stránka se seznamem sportovních hal na Uherskobrodsku. </li></ul>
 25. 32. <ul><li>Jedna z fotografií ve fotogalerii na webu obce. </li></ul><ul><li>Fotografie v referencích developerské firmy, která halu stavěla. </li></ul>
 26. 37. <ul><li>Uživatelé běžně vnímají strukturu prostřednictvím různých vizuálních podnětů. </li></ul><ul><li>Pokud se forma prezentování informací změní, je třeba zachovat a uživateli prezentovat nejen informace, ale i vztahy mezi nimi. </li></ul><ul><li>Jak to udělat? </li></ul>
 27. 38. <ul><li>Nadpisy </li></ul><ul><li>Seznamy </li></ul><ul><li>Odstavce </li></ul><ul><li>Tabulky </li></ul>
 28. 39. <ul><li>Prostý text je často považován za „nejpřístupnější“ text. </li></ul><ul><li>Je tomu ale opravdu tak? </li></ul>
 29. 43. Správně naformátované dokumenty, oddělující obsah od vzhledu, pomáhají nejen uživatelům se zdravotním handicapem, ale každému , kdo je musí dále zpracovávat.
 30. 49. <ul><li>Dostatečný barevný kontrast. </li></ul><ul><li>Ohraničené formulářové prvky. </li></ul><ul><li>Je plně ovladatelný z klávesnice. </li></ul><ul><li>Vazba mezi prvky a popisky ( label, for, id). </li></ul><ul><li>Velký formulář je rozdělen do menších logických celků ( fieldset, legend ). </li></ul>
 31. 50. <ul><li>Informace o povinné položce je součástí relevantního popisku, případně je umístěna na začátku formuláře </li></ul><ul><li>Nápověda k jednotlivým políčkům (tj. uživateli je jasné, co má kam zadat). </li></ul><ul><li>Formulář má ošetřeny chyby na vstupu a uživatele o nich informuje přístupným způsobem. </li></ul>
 32. 52. <ul><li>Při události je novým obsahem nahrazena část stránky bez jejího znovunačtení. </li></ul><ul><li>Screenreader umí změnu identifikovat, neexistuje obecný postup, jak uživatele informovat. </li></ul>
 33. 53. <ul><li>Ovladatelnost z klávesnice. </li></ul><ul><li>Problematické jsou ovládací prvky vytvořené pomocí divů, nezahrnuté do tab orderu. </li></ul>
 34. 54. <ul><li>Jednoznačná identifikace jednotlivých sekcí stránky. </li></ul><ul><li>Dnes řešeno navigačními odkazy na začátku stránky a skrytými nadpisy. </li></ul><ul><ul><li>Nejednoznačnost. </li></ul></ul><ul><ul><li>Chybí ohraničení zdola . </li></ul></ul>
 35. 55. <ul><li>Sledujte on-line zdroje </li></ul><ul><ul><li>www.poslepu.cz </li></ul></ul><ul><ul><li>www.zdrojak.cz/pristupnost </li></ul></ul><ul><ul><li>www.blindfriendly.cz </li></ul></ul><ul><li>Přednášíme na vysokých školách, seminářích, konferencích… </li></ul><ul><li>Pokud chcete tvořit opravdu přístupné weby, je třeba být v obraze ;-) </li></ul>
 36. 56. <ul><li>Radek Pavlíček @radlicek </li></ul><ul><li>Roman Kabelka @cjneti </li></ul>

×