Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Metro HPA Edisi 8 - Sept 2008

4,448 views

Published on

Metro HPA Edisi 8 - Sept 2008

Published in: Business, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Metro HPA Edisi 8 - Sept 2008

 1. 1. t''' :I ffi ,,:=..quot;ffi :l ri; ll .l quot;#Ht::c!EF !rr--.d l;;;',i,{|'l:lf=,w;t: ,:,,.' '-1 E,,;':, . # - k ^---quot;=*''% -..*-* Ki l a n sKo r dral I It ,r tr cstlty n tr.lct'ltlrllcrprcstij ' *, t -'quot;B rf -1'!t :. .. .-. ,.r,.' ,-.'.,,r,.,....:'i,i:i, JEquot;g .: . , ttt.t quot;{ii;i;;l;,. ' l' r,' ';il]S f I I l). . l ' l n r a s u l a l t u t c l tr lr r p llkln b ckitl ../.lll{, Inn ki rl tl ul rr pr '( 's c s i l l i l l I l )i . rrrrl r ! r' r I r, I 1, 1.',,.,' , I I1 hrl trtl I { : rt lrr ( o l r t d u n S u r s i c l i 1 .lr :u n r nkin i ltu l n r u h lr ltsLr,,rrn ci l n tl i .j l rtr i t,l r l - i l s l l l i l ( i i l t l| r'l |r r ,0 -, l ,rl Ll .rrr1r ,11111 i tnl tI' c tti t in: rt ul ' s t ' j a r a h ' . ,.ir ,( ) ktobc .l c1quot;ran. l ', i rr Ir. rr. .c i rtl trl l l l . l l 1 hnti rti l :l r,,i .r'r 'ri i r!r , tl ,' l ,', t
 2. 2. o2 Dari Meia Pengarah rusan L.' Tn F{j Ismail Ahma* ASSALAMUALAIKUM DAN SELAMAT MENJALANI IBADAH PUASA KEPADA SELURUH WARGA DAN PEJUANG HPA. SYUKUR kepada Allah SWT di atas perkembangan HPA yang cukup menakjubkan hari ini. Namun, di atas setiap kesenangan, pasti ada dugaan seperti kenaikan harga minyak sedikit sebanyak mempengaruhi perbelanjaan seisi keluarga.Dari statistik penjualanMLM di Malaysia jelas menunjukan pasaran mula menjadi dingin. Syarikat MLM yang menjual produk dengan harga tinggi kini mula mencari stategi baru agar tidak terhimpit dalam situasi ini. N a m u n b e g i t u i a n ya tid a k b e r la ku ke p a d a HPA, kenapa? Ada tiga faktor terbesaryang dapat kita rasakan iaitu: l. Kita terus melalntkan penajaan ahli baru menerusiPBC denganpendekatan ahli diarah memilih produk HPA sebagai pilihan utama 2. Bany akny a pro duk y ang ber asaskan kegunaa n har ian' 3. Tawaron harga yang sama di pasaran biasa. HPA dilihat sebagaisatu pilihan halal denganharga Dalam keadaanini, HpA agak lebih selesauntuk merentasi zaman kegawatan ekonomi ini. Malah, kalaulah patut dijangka HpA akan memenangi hati pengguna di negara ini, InsyaAllah. Jadi teruskan perjuangan anda bagi memastikan masa hadapandisediakan untuk jelas dalam penentuan produk di pasaran dan hari ini, semua misi itu telah terlaksana kita. Sejak dari tahun 1997 lagi, HpA telah meletakkan satu misi yang dengan izin Allah SWT. Kita telah menggariskanTIGA jenis produk yang akan kita perjuangkan iaitu: 1. Pengubatan Herba 2. Produk Kosmetik 3. Produk Kegunaan Harian. PIC, sijil herbalis, kursus-kursusjangka pendek Dalam pengubatan herba, klta terus mendidik masyarakat sampai hari ini melalui Kuliah PengubatanJawi, Produk kosmetik seperti bekam, kiropraktik dan lain-lain. Apajuga peniagaan kita, jangan ditinggalkan kelebihan dan keunikan HPA iaitu PengubatanJawi. baru sahajakita mulai dan pelbagai bengkel kecantikan diadakan manakala produk kegunaan harian satu persatu kita keluarkan. Dijangka akan lebih 500 jenis sebutanorang apabila memperkatakanmengenai produk yang akan berada di pasaran,InsyaAllah. HpA kini sedangmewujudkan satu brand yang akan menjadi produk halal. Sayajuga rngrn mengucapkanterima kasih kepada ahli HPA yang bertanyakan soalanmengenai MLM HPA daripada kaca mata Islam. Terdahulu, para ulamak yang mempunyai autoriti dalam bidang saya dengan rendah hati menyatalkanisu ini merupakan is., yang perlu diperbincangkan di peringkat fatw a, terutama mengharamkan yang hal al ' muam a l a h I s l a m . I n i m e n g e la ka n d a r i b e r la ku n ya kesal ahan dal am mengel uarkan npengurusan penubuhanHPA untuk mendapat Di sudut HpA, kita amat berhati-hati denganhukum halal dan haram dalam peniagaankerana itu adalah matlamat diperbincangkan oleh keunt*ngan dunia akhirat. Di peringkat awal kewujudan MLM HpA pada tahun 1997 lagi, kaedah pembahagianhonus dalam HPA telah JawatankuasaSya'ah yang tetah dibentuk. Mereka terdiri daripada ulamak haraki yang mempunyai keluasan ilmu berhubung dengan sistem ekonomi Islam' bukan atas dasar kepentingan atau kedudukan Di sini saya tulis dengan perkataanulamak haraki kerana bagi iaya ulamak-ulamak haraki memutuskan hukum menyebabkan fatwa menjadi jawatan mereka. Kedua, mereka mendapat pendedahanyung l.ru, dengan perkembangan dunia hari ini kerana kesempitan ilmu Dr Salim sempit dan jumud. Apabila HpA ke Indonesia, sekali lagi MLM HPA dibawa ke majlis ulamak dibawah PKS (Jamaahlslam) di bawah pengendalian yang kini menjadi duta lndonesia di Arab Sau<li.MLM HpA diberi status MLMS (Multi Level Marketing Syariah) dan kami berpegang dengan pandangan Rahman baru-baru ini bagi MLM yang sedia ada di ulamak-ulamak haraki ini sehingga sekarang.Adapun kenyataan secaraumum Ustaz Zaharuddin Abdul negara kita dan lebih cenderung memperkatakan mengenai SKIM PIRAMID. Namun, begitu tegurannya yang ikhlas sepafutnya diambil secarapositif bagi JawatankuasaSyariah pada tahun 1997: membersihkan peniagaan MLM yang dipandang negatif oleh sebahagianmasyarakat kita. Petikan kata-kata , , K ita t i d a k b o l e h m e n g h a r a m ka n se su o tu yo n g tid a k. i el as sel agi peni agaan i tu ti dak memberi kan kemudaratan pada o rang l ai n' quot; ummah yang semakin terhimpit. Jangan sampat Teruskan perjuangan bersama HpA untuk merealisasikan impian kita menjadi pengeluar produk halal untuk murtad menjadi-jadi. Kini, kita memiliki 180 produk terjadi situasi ulamak sibuk memperkatakan persoalan halal dan haram daging katak, sedangkangejala bukan yang dihasilkan dari Yahudi terlaknat' halal di pasarandan kita akan pasiikan setiap makanan yang masuk ke mulut ummah dari sumber yang halal dan Terima kasih kepada semua warga HPA di mana sahajaanda berada' MetroHPA edisi 8 SEPTO8
 3. 3. 03 SDRMOHD FAISOLABDUL RAHMAN STRATEGI : Penubuhanlapan cawanganbaru setiapbulan mulai Ogos 2008 hingga J un 2009 , s e l a i n m e n a m b a h p ro duk kegunaan hari an SASARAN : Mencapai sasaranjualan RM20 juta sebulan sebelum Jun 2009 Di sebalik jangkaan'iklim' ekonomi yang tidak menentu, termasuk kenaikan kadar inflasi yang bakal menjejaskanekonomi negara,HPA optimis yang sasaranjualan RM20juta setrulanakan dicapai sebelum Jun 2009. Antara sasarankita ialah memperbanyakkanlagi jumlah cawangan di seluruh negarayang kini berjumlah 70 cawangan kepada 150 cawangan menjelang Jun 2009. Pada masa sama, kitajuga akan memperbanyakkan produk kegunaan harian seperti beras perang organik, rempah, kordial, minuman bikarbonat dan sebagainyayang tefbukti digunakan setiap hari oleh rakyat negara ini. Saya yakin dengan jumlah 150 cawangan sekali gus memudahkan orang ramai mendapal produk HPA, dan denganjumlah produk yang 'wajib' dibeli untuk kegunaan harian, sasaranRM20juta akan dapat direalisasikanpada Jun 2409 atau lebih awal. Sasarankita ialah mewujudkan lapan cawanganbaru setiap bulan mulai Ogos 2008 hingga Jun 2009. Ini bermakna 80 cawangan baru akan diwujudkan dalam tempoh l0 bulan akan datang ini. Cawangan ini akan merangkumi kawasan stralegrk. Mengenai produk, pasukan kita sedang berusaha keras untuk memperkenalkan produk terbaru dari semasake semasa dan dalam keadaan ekonomi sekarang, HPA akan lebih cenderung kepada pengenalan produk kegunaan harian berband:ingproduk eksklusifyang mempruryai pasaranterhad. Pengurusan HPAjuga kini dalam perancanganuntuk membina sebuah kilang induk yang cukup besar yang mana beroperasinyakilang ini nanti akan membolehkan kita meningkat pengeluaranproduk utama selain memperkenalkan produk baru. Pada masa sama, Al-Wahida Marketing (AWM) sendiri akan mempunyai dua pejabat, iaitu di Jejawi (Perlis) dan sebuah lagi bakal d:ibuka di Selangor. Kita sedang meninjau beberapalokasi untuk membuka Radix Fried Chicken (RFC) dan pada masa samapejabatkedua AWM di Selangor dengan Bangi, Ampang, Serdang dan Kajang sedangdinilai daripada segi komersial untuk penubuhan berkenaan.Tujuan kita membuka pejabat AWM di Selangor ialah bagi membolehkan strategi khas dirangka untuk mengempur produk HPA di wilayah Tengah dan Selatan. HPA melihat pasaran di Utara kini sudah stabil, termasuk dengan perancanganmengadakan PBC setiap hari (bersamaan20 PBC setiap bhlan) di Utara tidak lama lagi. Namun, peluang untuk mengemtrangkanjualan di wilayah Tengah dan Selatanmasih terbuka luas dan mampu direalisasikanapabila satu tumpuan khusus diberikan AWM kepada kedua-dua wilayah berkenaan. Mungkin ramai yang berta.nya mengenai Konvek 2008. Saya ingin memaklumkan jualan terkini syarikat ialah RM I 2 juta sebulan dan masih tidak mencapai sasaranRM20 juta sebulan. Sehubungan iq jangkaan kita ialah Konvek bakal diadakanpada pertengahan2009 apabila sasaranjualankita tercapai tetapi majlis makan dan penganugerahantertentu akan tetap dijalankan mengikut wilayah dalam tempoh itu. HPA berharap semua leader dan ahli kita akan bersabar untuk sambutan yang lebih gemilang daripada di PICC pada 2007 untLrkkonvek yang akan datang apabila sasaranRM20 juta sebulankita tercapai. Kita yakin apabila sasaranini tercapai, para ahli kita akan mendapat 'durian runfuh'yang lebih besar daripada 2007, Insya-Allah. Begitujuga dengan Konvek di Indonesia turut tidak akan diadakan sehingga sasaran itu tercapai. Bercakap mengenai Indonesia, kita mempunyai pelbagai perancangan yang cukup besar termasuk penghasilan produk di negara penduduk Islam teramai di dunia itu pada masa akan datang. Akhir kata, saya berharap semua ahli HPA supaya terus memberi sokongan untuk membolehkan HPA terus bergerak sebagaiwadah untuk menyediakan produk HALAL dan BERKUAUTI kepada ummah. Teruskanperjuangan mulia anda, Wasallam!! SELAMAT MENGHARUNGI BULAN RAMADHAN AL-MUBARAK. MetroHPA edisi 8 SEPTO8
 4. 4. !sl -€ KtlangBikarbonat RMZ JutaDi SP. Hadapi masalah mendapatkan bekalan Radix Cola dan Sarsi di pasaran kini hanya tinggal 'sejarah', Insya-AllahMni berikutan HPA sudah membuka kilang air bikarbonatnya yang p€r t am a di K a w a s a n P e r i n d u s t r i a n M I E L , S u n g a i P e t a n i , p a d a 6 J u l a i l a l u . Kilang bemilai RM2 juta itu mampu menghasilkan sejuta botol air bikarbonat sebulan sekali gus mampu menjamin ahli di Malaysia yang kini melebihi 450,000 orang tidak 'terputus' bekalanRadix Cola dan Sarsi.Malah, ketika pelancaran kilang berkenaanyang disempumakan Exco PelaburanAsing, SainsInovasi dan UsahawanKedah, IrAmiruddin Hamzah, Pengarah Urusan HPA, Tn Hj Ismail Hj Ahmad, memberi khabar gembira yang HPA berhasrat memperkenalkan beberapa lagi perisa seperti Radix Orange, Strawberry, Soda dan Apple. quot;Justeru, pada Ramadan dan Aidilfiffi akan datang, kita berharap semua rumah umat Islam di negara ini akan menggunakanjenama Radix sebagaiair bikarbonat mereka bukannya lagi jenama asing sepertiCoca Cola dan sebagainya,quot; kata beliau. Beliau turut mengingatkan, sebelumini beberapa jenama minuman Islam sepertiMecca ColadanZamZamCola'terkandas' di tengahjalan dan kini tidak lagi dapat dilihat di pasaran.quot; Bagaimanapun, kita yakin ahli HPA tidak akan membiarkan perkara sama berlaku kepada produk kita.quot;Yang membezakan kita dapat produk yang kini berada di pasaranialah rasanyayang cukup enak dan yang lebih penting ialah ia daripada keluaran syarikat Islam yang halal dan berkualiti,quot; katanya. Padamasa ini, kilang berkenaanmempunyai 10 pekerja diketuai PengurusKilang, Aminuddin Abdullah. Pada upacaraperasmianyang dihadiri lebih 1,000 orang termasukwakil agensi kerajaan dan perbankanitu diserikan dengan bacaanyang sungguh lunak daripadajuara Akademi Al-Quran TV9, Fakhrul Razi Kamaruddin. Selain kilang bikarbonat berkenaan,HPA turut mempunyai dua kilang menghasilkanKopi Radix, masing-masingdi Kuala Perlis, Perlis dan Kota Kinabalu, Sabah. Selain itu, HPA juga mempunyai beberapakilang lain di Kedah seperti ubatan dan keperluan rumah di Napoh, air mineral di Pokok Sena dan kosmetik di Sungai Petani. Selain itu, HPA juga mempunyai rangkaian pemiagaan lain seperti restoran Radix Fried Chicken (RFC), HPA llham Holidays, HPA Collection, HPA Farm dan Jawi Herb Shop.
 5. 5. vJ c'r'p I ?t , /r' ,-) I t- tz ) ,& ,.; PAMERAN Pertanian,Hortikultur dan Agro Anugerah pertama ialah Skim Pensijilan Pelanc on g a n M a l a y s i a ( M A H A 2 0 0 8 ) S i s t e m P e n g u r u s a n K u a l i t i ( M S ISO m eny ak s i k a n d e t i k c u k u p b e r s e j a r a h 9001:2000)dan kedua, Sijil Penghargaan kepada HPA Industries Sdn Bhd (HPA) Program Penyelidikan dan Pembangunan apabila menerima dua anugerah termasuk (R&D) Sirim Bhd. Anugerah diterima anugerahberprestij, Anugerah Piala Perdana daripada Menteri Sains, Teknologi dan Menteri 2008. Dalam majlis di Taman Ekspo Inovasi, Datuk Seri Dr Jamaludin Jarjis ketika Pertanian Malaysia Serdang (Maeps) di itu di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur Serdang,Selangor pada 12 Julai itu, HPA (KLCC). Sementara Hj Ismail berkata, iru. turut menerimaAnugerah PemasarTani Jaya anugerah pada MAHA 2008 adalah 2008. Majlis gilang gemilangitumenyaksikan penghargaankerajaan kepada HPA sebagai Pengarah Urusan, Tn Hj Ismail Hj Ahmad penjana sektor pertanian yang memberikan menerima anugerah daripada Perdana keuntungan kembali kepada rakyat.quot;Berapa Menteri, Datuk Seri Abdullah Hi Ahmad ramai mereka yang mendapat rnanfaat Badawi sendiri. daripada kewujudan HPA kini semakin terasa. Penganugerahan adalah bersempenaHari HPA yang menjadikan peniagaan MLM Peladang. Pentemak dan NelayanKebangsaan sebagaipilihan kini tclah berjaya duduk 2008 anjuran Kementarian Pertanian dan setandingdengansyarikat korporat yang lain Industri Asas Tani.Turut hadir dalam majlis hasil sokongan kuat para ahli ahlinya,quot; ihr ialah Menteri Pertanian dan Industri Asas katanya. Beliau berkata, sebahagianbesar Tani, Datuk Mutapha Mohamed. Kejayaan orang ramai yang saya temui di program HPA itu mendapatliputan meluas media massa MAHA sekurang-kurangnyatelah menjadikan dan eletronik sekali gus membuktikan usaha Kopi Radix sebagaiminuman utama mereka tanpa jemu sejak 20 tahun lalu HPA termasuk di peringkat menteri-menteri memperjuangkan produk herba dan asastani kerajaan.quot;Olehitu, marilah kita sama-sama kini mendapatpengiktirafan tertinggi kerajaan. menjaga amanahAllah (HPA) agar menjadi Ini adalah anugerah kedua yang diterima ladangyang sentiasamenghasilkan buahpada yang cukup bermakna kepada HPA. Pada ummah, InsyaAllah,quot; kata Hj Ismail.Hj Ismail Majlis Sirim Industri 2006, HPA Industries juga berkata, pengiktirafan tinggi daripada Sdn Bhd (HPA) mencatat sejarah tersendiri kerajaan itu akan dijadikan sumber motivasi dalam b i d a n g k u a l i t i n e g a r a a p a b i l a dalam mengembangkanperniagaan HPA, menerima dua anugerah berprestij dalam terutama meluaskan pasaran eksport. mailis itu. MetroHPA edisi 8 SEPTO8
 6. 6. 06 Luar BiasaRFC Sambutan Ktr.? NI ALOR STAR CAWA}{GAhI SELEPASpelancaran pada2 Jun lalu di SungaiPetani,Radix Fried Chicken (RFC) kini bersedia untuk melebarkan sayapnyadengan pembukaan cawangan kedua dijangkakan di Mergong, Alor Star.Padamasaini, lokasi berkenaansudahdikenal pasti berhampiranBank Islam dan Terminal UrusanHPA, Tn Hj Ismail Hj Ahmad, yangjelas gembiradengan Radix Bas Shahab Perdana.Pengarah perkembangandi RFC Sungai Petani,berkata sambutanluar biasa menyebabkansyarikat terpaksa mengambil langkah segerauntuk menambahpekerja dan dapur. Fried Chicken LazatLagi Berkhasiat quot;Teruskanmemberi sokongananda.Kami (pengurusanHPA) faham kerana ada yang terpaksa menunggu sehingga duajam dan kemudian mendapati ayam sudah habisquot;. Jangan kecewa, kerana kita akan pastikan semuamasalah ini diatasi dalam tempoh terdekat,quot; kata Hj Ismail sambil menambahusahakeras sedangdilakukan untuk memendekkanmasa menunggu untuk membuat pesanan. Beliau berkata, berikutan sambutancukup mengalakkan terhadap RFC, HPA kini sudah mengambil langkah untuk menambahjumiah pentemakanayam organik, makanan temakan dan pusat penetasan anak ayam untuk mencukupkankeperluan. quot;Buat masa ini, RFC akan dibuka mengikut kawasan yang berdekatan dengan tempat penternakan ayam untuk membolehkanpengurusan yang cepatdan bermutu tinggi. quot;Lokasi yang terdekat ialah di Alor Star, Kelantan dan Terengganu,quot;katanya. Sementaraitu, tinjauan MetroHPA mendapati RFC bukan hanya mendapat sambutandi kalangan ahli HPA atau orang Islam saja,tetapi bukan Islamjuga sanggupberbarispanjang untuk menikmati hidangan yanglazat,berkualiti,halal dan berkhasiat Seorang itu. wanita yang hanyamahu dikenali sebagai Mrs Lim, berkatamanusiasepatutnya beralih kepadamakananorganik keranakhasiatnya.quot;Kita melihat masyarakatkini berhadapandenganpelbagai penyakit akibat pemakanan,justeru langkah HPA menawarkan makanan berkhasiat seperti RFC ini cukup dialukan,quot; katanya. Sementaraitu, Hj Ismail ketika pelancaranKilang Bikarbonat HPA di KawasanMIEL Sungai Petani,berkataKoperasiHPA (koHPA) bakal membina sekurang-kurangnya RFC padamasa 10 depan. quot;RFC bakal memberi keuntungan pelaburan cukup besar kepada koHPA. Saya tidak terkejut sekiranya l0 tahun lagi, koHPA akan menjadi sebuah bank,quot; katanya. MetroHPA edisi 8 SEPTO8
 7. 7. :,{.a :1:! 1:::l 3ai t;.' .i. : l;,1:L Btsnes eng- P inepoquot;n HPA EL-ZAHRAA Inn kini dalam prosesakhir pengubahsuaian dan dijangka dirasmikan pada Oktoberdepan.Padamasaini, HPA mengambillangkah'menyembunyikan' bcntuk hadapan hotel pefiamasyarikatitu denganmenutupnyamenggunakan kain pemidanggergasitefiera HPA: El Zahraa Inn. Pengarah Urusan. Tn Hj Ismail Hj Ahmad. berkatakain pemidangitu hanya akan dibuka pada hari perasmianhotcl berkcnaanyang terletak di Lagcnda Heights Sungai Petani.Jaraknyahanya beberapamctcr dari Radix Fried Chicken.quot; Kita berharap seluruhwarga HPA sabarmenunggudetik pelancaran nanti,quot; katanya.Sementara bisnes itu, HomestayHPA di Bandar LagunaMerbok. kira-kira 5 minit pemanduan darr cawerganHPA Sungai Petani.PcngurusHomestay.Khir Johari berkata.sebanyakl0 hornestaykini sudah siapdan boleh didiami ahli HPA.quot; Ia mernpunyaisernua peralatan asasdan yang pentingialah terletakbcrhampiransemuapremisHPA seperri kilang Muslimah dan Cola Radix. Cawangan HPA. HPA Ilham Holidays, HPA Collection. RF(l dan E,lZahraa Inn. quot;Lcbih penting ialah mereka yang mendapatkan rawatan di .lawi flerb Shop boleh menginap di sini.quot; Sclain itu, homestayini juga boleh didiami ahli yang datanguntuk menghadirikursus HPA dan sebagainya,quot;katanyasambil menambah homestay' juga juga terletakbcrhampiran dengan suraudi BandarLagunaMerbok. Lain-lainkemudahan dalam bandarLagunaMerbok yang di memudahkanorang ramai ialah farrnasi,pasarmoden,pasarmini, kedai runcit, butik, dobi, restoran, pasarmalam dan gerai penjaja.Jenisbilik yang ditawarkanialah Master RM90 dan Biasa (RM60). Bagi seluruh rumah pula ialah RM200 bagi dua hari satu malam.Untuk k e terangan lan jut, sila hubungi 01- 14 I 97 I lJ / 0l3- 16 7 7 9 7 9 1 0 1 3 - 1 2 2 2 7 1 6 . MetroHPA edisi 8 SEPTOS
 8. 8. 08 Rangkaia,n Abdul Rahm&n AL-Auf NAMA Mohd Zahir Bin Ghazali cukup di Kelantan,dan masing-masing peratus 40 sinonim dengan HPA. Antara 'orang lama' Melaka dan Negeri Sembilan.quot; di Terengganu, dengan nombor keahlian 045875.MY01, Ini adalah secara anggaran,quot; katanya. beliau yang terkenaldenganpanggilan 'Ustaz Scmentara tinjauandi PusatStokisDaerah itu, Zahir' adalah pemimpin Kelab Pemimpin dikendalikanUstazZahir di LagendaHeights, Utara (KPU) yang cukup aktif untuk Sungai Petani (kira-kira 50 meter dari RFC) membentuk rangkaian. Malah, rangkaian di rnendapatiia boleh dianggap 'sama level' bawah Ustaz Zahir yang dikenali sebagai dengancawanganHPA bertaraflima bintang.quot; Abdul RahmanAl-Auf yang diwujudkan sejak Saya membuat pelaburan besar untuk tahun 2000 kini sudah menjangkau lebih pengubahsuaiandalaman pusat ini kerana 100,000 ahli. Usaha untuk mengerakkan berharapuntuk memberi perkhidmatan kepada rangkaian itu secaralebih aktif dimulakan rangkaian saya dari sini.quot; Mereka boleh pada 28 Jun lalu denganpembukaanPusat mengadakan lawatan atauperjumpaandi sini. Stokis dan Latihan mereka sendiri. Ustaz Kita juga merancang pelbagai program Zahir ketika ditemui MetroHPA berkata, latihan,quot;katanya. rangkaian itu diwujudkan lapan tahun lalu tetapibeliau tidak dapatmemfokuskankepada Sementara PengarahUrusan,Tn Hj Ismail itu, rangkaian berkenaan.quot;Ini kerana pada masa Hj Ahmad, berkata usaha Ustaz Zahir ittt itu, kita membanturangkaian semua 'leader' adalah contoh terbaik kepada ahli HPA.quot; di dalam Program Bijak Cemerlang(PBC). Setiap leader yang berjaya akan memikirkan Bagaimanapun,denganperkembanganHPA bagaimanauntuk menyatukan fikiran dan hari ini yang cukup luar biasa, kita akan gerak kerja teamnyabagi mencapaisasaran.quot; mengaktifkansemulabagi membolehkania Mereka akan cuba untuk memberikan menarik lebih ramai orang ke dalam rangkaian maklumat, motivasi kepada kumpulan agar Abdul Rahman Al-Auf ini,quot; katanya yang berlaku peningkatankesedarandari dalam menerimapengiktirafansebagaiDistributor diri.quot; Leader kena memainkan peranan ofThe Year (DOTY) 2007. membimbing ahli baru supayamerekajuga berjayamenikmati sepertikita hari ini. AMIN! Lebih 1,000 ahli rangkaianAbdul Rahman Al-Auf hadir dalarn majlis pelancaranitu. rJstazZahirberkata, 90 peratusdaripadaahli HPA di Pulau Pinang adalah di bawah rangkaianitu, 80 peratusdi Kedah, 60 peratus MetroHPA edisi 8 SEPTO8
 9. 9. ,'. o9 KILANGAIS HPA di SP ' t*$ SELEPA S k i l a n g p r o d u k k e c a n t i k a nM u s l i m a h d a n k c m u d i a n a o , quot; * *t* * * f,'''.t Perindustrian MIEL. SungaiLalang.Sungai Petani.HPA akan mcrrrhuka kilang leAigad-i kawasanyang sama,iaitu kilang ais krim. Kilang yang terletak di belakangkilang Cola'Rdix itu adalah satu-satunyakilang ais krirn yang dikeluarkan oleh Bumiputera di utara Malaysia. a, Kilang ini dijangka siap dan beroperasi sebelum Ramadan membabitkan kos mesin dan pengubahsuaianmenjangkau hampir RM1 juta. Pengarah Urusan, Tn Hj lsmail Hj Ahmad, - quot;8 berkata kilang berkenaan membuktikan HPA komited untuk menyediakan produk halal dan berkualiti kepada ummah. quot;Sebelum ini, kita sering mendengargelatin dan bahan tertcntu scpcrti lernak babi digunakan dalam produk ais krim.quot; Kini umat Islam boleh memakan ais krim tanpa was-was lagi apabila HPA mula mengeluarkan produk ini,quot; katanyaketika pelancaran kilang Cola Radix. Malah, Tn Hj lsmail berkata, HPA bercadangmengeluarkan ais krir.n sama sepefii syarikat ais krim gergasinegarasepertiNestle dan Wall's. Apabila kilang berkenaansiap, beliau bcrkata ia akan mempunyai kapasiti pengeluaransebulan 56,000 unit, Insya-Allah!! if .r I HPA l ! 1 !i Itl f 'i l 'quot; I I quot;*'quot; r l , l jlquot;llX 'r quot;l l l quot;l l i l TOHARAH Dobi - Inilah narnakedai dobi yang bakal dibuka HPA di BandarAman Jayaterletak bersebclahan cawanganHPA di Sungai Petani. l8r lk F F # Pengatah Urusan,Tn Hj Ismail Hj Ahmad, berkata HPA akanpastikankaedahpembersihan benar- ini 1. benarmengikut syariat(masalah keranasering air) mclihat hal ini tidak diberi perhatian.Yang menarik, ahli HPA juga diberikannilai mata (NM) bagi setiappcncucianyang ditawarkanmengikut kadar yang scsuai,lnsya-Allah!! Usahaini juga adalahbagi merealisasikan matlamatkita bersama untuk menjadikan Sungai Petani sebagaiquot;HPA Cityquot; di suatumasananti. Insya-Allah!!Toharah D o b i d i j a n g k a b e r o p c r a s i d a l a m te m p o h terdckatini. MetroHPA edisi 8 SEPTO8
 10. 10. KtLang HPA Air Beralkali
 11. 11. '&,& u &rE. 7 S{ Selarasdengan permintaaan yang amat menggalakkan daripada RFC (Radix Fried Chiken), Kilang 3 lagi keluaran produk sos sedangberkembangbagi tujuan menampung permintaan pasaran bukan sahajauntuk RFC, malah pasaranpengguna umunrnya. Kilang GMP yang terletak di Pusat MIEL Jejawi Fasa 2, Jejawi, Arau, Perlis ini kini menampung pengeluaran produk 3 jenis sos perasacili, tomato dan thai. Apa yang menariknyamengenaiproduk sos ini, ianya SOSHPA mampu menyaingi produk ternamayang ada di pasaranmasa kini. Jika anda mencubanya anda dapatmerasaikeasliantomato dan cili lebih segarberbandingproduk lain di pasaran. Menurut En Md. Rashid Hasan,PengurusBesar HPA Farm dan juga merangkapPengurus Di Jejawl Kilang SOS HPA berkata,kilang sos ini kini menampungpengeluaran dalam tempoh satu bulan bagi pemintaan pasaransemasa. hingga 60 ribu botol quot;Kilu bermula dengan hanya I ribu botol semasa kilang ini mulct dibuka pada bulan Mei 200E r:ang lalu dan kini kita bersedia untuk menuiu kearah 100 ribu botol sebttlan dan kita vakin denganpeningkatan yang luar biasa ini.quot; Bersaiz 4Okaki x 80 kaki, kilang sos ini mempunyai warga kerja seramai 10 orang yang berpengalamandalam selok belok kualiti pemakanansertapengeluaran. Selain itu peralatan untuk membuat sos ini adalahberkualiti tinggi dirnanakita menggunakanperalatan 'stainless steel' atau tahankarat. Inyaallah, kini masyarakat mula buka mata serta yakin dengan tahap mutu dan kualiti hasil pengeluaranpelbagai produk keluaran HPA. iiii,lt'rit-' { t*f *-w :& &:a ,., rF * S 1
 12. 12. '? - i[ ,{ quot;HPA berasa perlunyaadn pusat kecantikan dan rawatanuntuk MusLimah ini supaya golongan wanita selesapergi ke premis berkenaan tanpa berasa segan ataumalLt.quot; IIPA akar rnenubuhkan rangkaianpc, ..rgar1r terbaru untuk rnenjaga kepentingan Muslimah apabilarl cmbukapusittkccantikan (l I firrtAnkhususr-rntuk golonganrvanita.Mengikut perancilni pusatbcrkenaan an. )'ang p '.rnlr ,rkAu tcrletak Lagencla di Hcights.SungaiPetani iaitr-r bcrstoelal-rirn dcnganPusat[)crab, I ' lS { | 't)P). Sclaindaripada penjagaan aspekkccantikan dcnganpt nggunaan prodrlkkosntclik, r penrhcrsihan kccantrkanHPA sepcrli CentellaWhite, juga pusatbcri..cnaan akanntenauark rell;.rn bekatn. kiropraktikdan rcflcksologi khusus ttntukwarrita. Pcngaralr Lirusan. H.1 Tn tsmail I1.1 ,rr.rtl. A trcrkata pusatkecantikandan rarvatan akan itu diperlr.raslan karvasan negenll, rrrerrrrkut ke rlan keperluan. quot;IJPAberasa pcrlunva adapusat k c c ant ik a;d a n r a n a t a nu n t u k M L r s l r .l l l l l I I t supaya onganwanitasclcsa go pergrk, ]r c nI ber k c naur t a n p a b c r a s us e g a na t a l l r .rl tt. katanya. j Ismail I, ntclahirkan kcyakirrii ' IlLl! l yangpuslr bcrkenaan irkanmcndapat rl r ul i tn srl yzingrnel galakkanberikLltau pada n r ..l l l l I * terdapat anvak pusatkccantikan I clr . i r r r ul r negara. quot;Ba g a itn r r r r apun.ti dak ada pusat kct rl rki l l r cla n p a d a n ti :l sasama ra$'atan V al tLl r rl uLt u n tu k g ( ) ttngan u,ani ta scperti bcr' t..l nt. r cllckso k,g i dan ki roprakti k. quot; L a e ip u n ( r r pusat i ni , ki ta akan tr.re-ngr kan .rr.i p r o d u k I' r r n e cl i sahkan bcbas cl ari pad, '.rhan kir n ia sci.r in di perakui hal al cl an bc .,r.rl rrr ke lu a r a n I IPA sendi ri .quot; kutanr,a. (iantbur hiasan BEKAM MetroHPA edisi 8 SEPT(IS
 13. 13. 13 YAYASANJASTI Yayasan milik penuh HPA Industries kini dalam proses perancangan dan warga HPA sendiri semestinya berasa kagum dengan perkembangan terbaru ini yang umum ketahui HPA kini sedang menuju kemuncak kejayaan pemiagaan. HPA kini merupakan sebuah industri milik penuh umat Islam yang mampu berdiri sama gagah deagan syarikat korporat lain yang temama di Malaysia. Prosespelaksanaanpelan untuk penubuhan yayasan ini hanya menunggu 'lampu hijau' daripada pengarah urusan Tuan hj. Ismail hj. Ahmad yang serius dalam misi untuk menubuhkan sebuah yayasan. Menurut setiausaha syarikat Pn. Norazlina Bt. Mohd Yusof di Jejawi, Perlis, Yayasan yang akan ditubuhkan nanti akan menuruti ciri-ciri dan objektifutama penubuhan sesebuahyayasan dan bakal memberi manfaat, bantuan serta kebajikan untuk semua golongan yang memerlukan. Yayasan yang belum diberi nama ini sedangdalam pertimbangan PengarahUrusan samada dinamakan 'Yayasan Jawi' atau 'Yayasan HP,{ ataupun nama lain yang dianggap sesuai dalam perjuangan serta prinsip utama HPA. Yayasan ini mensasarkanjumlah dana minima ljuta ringgit sebagai permulaan penubuhan. quot;Kita akan membuka pelawaan daripada mana-mana syarikat dalam dan luar HPA yang berminat untuk memberi sumbangan melalui yayasan ini dan pihak yayasan nanti akan mengkaji dan membantu dalam proses seterusnya.Tujuan utama HPA menubuhkan yayasan adalah untuk memberi sumbangan, bantuan, khidmat, nasihat, perubatan, pendidikan dan lain-lain kepada yang orang ramai yang memerlukan. Dengan wujudnya yayasan ini, sekaligusperubatanIslam yang menjadi asasutama perniagaanHPA bakal direalisasikan melalui sebuah hospital yang beroperasi sepenuhnyaberlandaskan syariat Islam. Ianya sekaligus menjadi alternatif perubatan moden dan berfungsi bukan sahaja mengubat penyakit lahiriah manusia, malah penyakit batiniah manusia ( hati ). Antara perancanganyayasanini ialah: c Mengumpul sumbangan amal jariah serta derma dari pelbagai pihak. o Pelaburan bahagian-bahagian tertentu dari wang dan harta terkumpul tahunan mengikut syariat Islam demi meningkatkan ekonomi umat Islam. e Me,vvajudkanaktiviti syiar Islam seperti amal jariah di bidang sosial, kebudayaan, kebajikan dan perubatan Islam, khususnya dari sumbangan yang diterima. o Mempelawa syarikat-syarikat swasta, kerajaan dan orang perseorangan untuk menyumbangkan kewangan dan berganding bahu di dalam merealisasikan matlamat yang mulia iaitu menyelesaikan masalah kebajikan. Apabila ianya berjalan dengar baik dan teratur, kita akan dapat melihat manfaatnya dalam tempoh 10 tahun lagi dengan cadangan susulan unhrk menubuhkan antaraaya rumah kebajikan Islam, rumah anak yatim, Pusat Tahfiz Al-Quran, Hospital, Pusat Pengajian Ilmu dan lain- lain. Apabila tertubuhnya yayasan ini, HPA mampu memberi bantuan dan khidmat yang diperlukan dengan lebih teratur, efisien dan sistematik. Saluran penyumbanganjuga dapat digerakkan dengan lancar jika sokongan yang kuat daripada syarikat luar lain. Selain itu, sumbangan yang diberikan kepada yayasanjuga akan mendapat pengecualian cukai dansekaligusmelengkapkan misi HPA dalam melaksanakantanggunglawabnya sebagaisyarikat yang prihatin terhadap keperluan umat Islam. Sama-samakita nantikan kemunculan Yayasan ini dan semogaAllah s.w.t memberkati perjuangan ini. InsyaAllah.. ! ! MetroHPA edisi 8 SEPTO8
 14. 14. I I BANDAR Sungai Petani atau SP,Kedah mungkin tidak begitu terkenal di dalam peta Malaysia sebelum ini. Meskipun diiktiraf sebagaibandar perindustrian, namun SP tidaklah sebesarPulau Pinang, Pasir Gudang atau Shah Alam. Bagaimanapun, kini SP cukup sinonim di kalangan rakyat negara ini atau sekurang-kurangnya 450,000 ahli HPA di Malaysia. Ini kerana di SP, terletak banyak rangkaian perniagaan HPA sekali gus tidak hairanlah ada yang sudah mengelar SP kini sebagai 'Bandar HPA'. Sehubunganitu, PengarahUrusan, Tn Hj Ismail Hj Ahmad, mengalakkansemuaahli HPA mengadakan program 'seeing is believing' (melihat untuk mempercayai ke SP dan semua kilang HPA. Beliau berkata, lawatan sambil belajar ini akan memberikan keyakinan pada para pengedar bagi meneruskan perjuangan bersama HPA. quot;Bagi mereka yang mencari destinasi pelancongan pada musim cuti juga bolehlah berkunjunglah ke Sungai Petani, bandar yang menjadi pusat kegiatan HPA,quot; kata beliau. JI Antara tempat yang boleh anda lawati adalah: 1. Cawangan HPA Sg Petani Cawangan 'lima bintang' pertama HPA kerana paling banyak jualannya di seluruh Malaysia terletak di lokasi Bandar Aman Jaya. Ia diubah suai dengan konsep yang cukup elegan mengabungkanelemen herba dan moden. 2. HPA Collection Menyediakan pelbagai jualan barangan tanpa nilai mata seperti pa)'ung, kemeja T, kemeja, jubah, baju kqrung, buku-buku keluaran HPA, alat bekam dan banyak lagi. Juga terletak di BandarAman Jaya. 3. Jawi Herb Shop Melihat konsep perubatan Jawi dan beberapajenis ubatan yang tidak masuk dalam MLM :i seperti Minyak Seribu Penawar,ubat periuk dan lain-lain lagi. 4. Homestay HPA di Bandar Laguna Merbok {& CenclerahAJfttP.q HPA mempunyai homestay yang boleh disewa dengan harga yang berpatutan untuk ahli. (Hanya 5 minit dari pejabat cawangan SP). 5. Radix Fried Chicken (RFC) Restoranmakanansegerayang menyelerakandaripadasemuaproduk F{PA.(Terletakbenebelahan ilEfir Village Mall atau sederetdenganTesco SP) 6. Kilang Kosmetik Muslimah Menjadi pengeluarproduk kosmetik kepada HPA. (Terletak di Kawasan Perindushian MIEL Sg Lalang, juga hanya 5 minit dari cawangan SP) 7. Kilang Kola Radix Terletak berhampiran Kilang Kosmetik Muslimah di Kawasan Perindustrian MIEL. Dirasmikan pada 6 Julai lalu. MetroHPA edisi 8 SEPTO8
 15. 15. l5 8. Hotel F,lZaharaa Dalam persiapan terakhir dan dijangka siap pada I oktober (hanya 50 meter dari RFC) 10. HPA llham Holidays Agensi pelanconganHPA berhampirancawangansp bagi mendapatkan khidmat pelancongan, termasuk tempahan tiket kapal terbang dan hotel serta pelancongan termasuk Umrah. 11. Pusat Stokis Daerah Ustaz Mohd Zahir Ghazali Juga di village Mall, berhampiranRFC. SaksikanlahkejayaanleaderHpA membukapusatnya sendiri yang cukup elegan dan gah. HPAjuga dalam beberapaperancanganlain di SP,termasuk: 1) HPA Furniture Di village Mall. Ia menawarkanperabot buatan luar negarayang cukup menawan tetapi pada harga yang istimewa. 2) Salun Kecantikan dan Rawatan Muslimah CadanganBersebelahanHPA Fumiture di Village Mall. Ia akan menawarkan khidmat kecantikan berasaskanproduk centella white selain bekam, refleksologi tetapi hanya untuk wanita. 3) Kilang Ais Krim Berhampiran Kilang kola Radix. Menggunakan teknologi terkini tetapi yang penting ialah menggunakanbahan yang halal dan berkualiti. 4) IIPA Dobi Akan dibdqa di BandarAman Jaya. Juga berhampiran cawangan Sp. 5) HPA Catering Dan banyak lagi. Tunggu pengumuman yang bakal dibuat daripada semasake semasa. MetroHPA edisi 8 SEPTO8
 16. 16. L6 F*tre r*s Fcrfc€'vnbung#n Wtlmrymfo Scf*rex?a] Jchor LEADER sebagaipengerak HPA perlu melihat Johor sebagai 'lubuk emas' yang masih belum diterokai sepenuhnyauntuk membentuk rangkaian atau down line mereka. Sekiranya di Utara Semenanjung,perkembangan HPA cukup luar biasa, para leader harus melihat Johor sebagai destinasi baru untuk mereka. Pada masa ini, jualan di Johor dan Melaka hanya sekitar RM I . 1juta sebulan,tidak keterlaluan dikatakan hanya bersamaan dengan jualan cawangan HPA Sungai Petani. Bagaimanapun dengan prasaranatermasuk cawangan yang dibuka di beberapa daerah cukup penting dan strategik di Johor, adalah sesuatu yang merugikan sekiranya para leader tidak mengambil peluang mengembangkan rangkaian mereka sekarang. Cawangan HPA di Johor sekarang ialah di Johor Bahru, Pasir Gudang, Kota Tinggi, Mersing, Kluang dan Tangkak manakala di Melaka pula terletak di Semabok. Produk yang cukup popular di Johor ialah Kopi Radix papan, kordial kurma dan roselle, kismis serta air mineral. Di Taman Kemas, Johor Bahru yang mana Pengurus Cawangan ialah Aishah Taufik dan dua pekerja wanita lain, mereka melihat HPA mempunyai potensi cukup besar di Johor. Ini dapat dilihat apabila jualan melonjak ke paras tertinggi Jun lalu mencapai RM179,000. Kita percaya denganusaha gigih para leader, maka HPA akan dapat membina kekuatan di Johor dan mungkin menandingi kehebatan rangkaian di Utara sekarang. quot;Kejayaan Utara menjadi tunjang dan semangat untuk para leader diselatantanah air berusahalebih gigih,quot; kata mereka. Pgngurus cawangan HPA Kota Tinggi, Zainon Sohib pula berkata, jualan cawangan itu turut melonjak ke paras tertinggi, iaitu RM123,000 pada Jun lalu. quot;Kami yakin yang jualan akan terus meningkat kerana melihat angin perubahan kepada sokongan buat HPA sekarang.quot; Masalah utama sekarang ialah ada ketikanya bekalan produk popular seperti di sini kordial kurma terputus tetapi ia bukan MetroHPA edisi 8 SEPTO8
 17. 17. . :rf1it$*t:iili masalah yang besar kerana HPA mempunyai banyak produk lain,quot; katanya. Nurelina Akila Abdul, Pengurus Cawangan HPA Mersing pula berkata,jualan cawangan itu mungkin agak rendah kerana di bawah RM50,000 tetapi yakin ia akan berubah dalam jangka masa terdekat ini.quot; Dengan PBC dan leader yang aktif, HPA kini semakin mendapattempat di hati orang Mersing,quot; katanya. HPA Cawangan Kluang pula adalah antara cawangan di atas RMI00,000 di Johor. Pada Jun lalu, cawangan ini mencatatkanjualan sebanyak RMI04,000. Pengurusnya,Ksaider Mohd Noor, berkata usaha keras dengan kerjasama leader sedangberjalan untuk mempromosikan produk HPA. 6' : , , r, 11 quot; . I tr .llirll,, I 2, 'I MetroHPA edisi 8 SEPTO8
 18. 18. 3x :& 'r J ^. F #, SARAWAK @ Bumi Kenyalang adalah negeri terbesar di Malaysia. Negeri yang mencapai keluasan seluruh Semenanjung mempunyai sejarah tersendiri dalam diari HPA. Ini kerana Sarawak pernah menduduki senarai teratas penjualan produk HPA s at u k e t i k a d u l u . B a g a i m a n a p u n , p e r k e m b a n g a n s e m a s a m e n y a ksi ka n wilay ah lain t e r u t a m a U t a r a d a n T e n g a h d i S e m e n a n j u n g k i n i m e n ga m b i l alih 'carta' berkenaan. Bagaimanapun, semangat baru di kalangan leader di Sarawak menghadirkan keyakinan yang Bumi Kenyalang akan kembali menjadi .kuasa baru' penjualan produk HPA pada masa akan datang. Penubuhan Kelab Pemimpin Sarawak (KPSAR) adalah bukti komitmen tinggi leader di Sarawak yang kini hanya mempunyai seorang bertaraf PJS, iaitu Sdr Saifurain Hj Abdullah. Bagaimanapun, Timbalan Presiden KPSAR, Siti Safura Muhammad, yakin menjelang hujung tahun ini, Sarawak akan mempunyai lebih ramai leader bertaraf PJS. quot;Sem angat d a n k o m i t m e n p a r a l e a d e r k i n i s e m a k i n m e m b a r a . K e h a d i r a n Pengarah Urusan, Tn Hj Ismail Hj Ismail sebanyak dua kali tahun lalu nyata membawa semangatbaru kepadaleader di negeri ini. Ia jelas apabila PengurusHPA Sarawak, Hj Nasruddin Abdullah, berkatajualan produk HPA yang hanya sekitar RM30,000 pada awal tahunlalu, kini melonjakmencapai jualan terlinggi sebanyak RMI81,000 bulan lalu. quot;Begitu juga jualan cawangankita di Miri, Bintulu dan Sarikei yang terus mencatatkanpeningkatan,quot; katanya. Antara strategi leader bukan saja mengempur pengguna di kawasan bandar t et api juga p e n d a l a m a n t e r m a s u k d i k a w a s a n r u m a h p a n j a n g . S e l a i n i tu , par a leade r t u r u t m e n g a m b i l i n i s i a t i f u n t u k m e n y e w a t a p a k g e r a i p a d a mana-manackspojualan terutamadi sekitarKuching untuk mempromosikanproduk HPA. Kehadir an p a k a r d e m o , S d r A b d u l H a m i d H j S a l l e h , y a n g b e r k e m a h i r a n unt uk m en u n j u k k a n s e c a r a s a i n t i f i k k e l e b i h a n b e b e r a p a p r o d u k H P A j u g a berjaya menarik minat orang ramai untuk mendekati dan membeli produk HPA. Sementara itu, Sdr Saifurain berkata, HPA berkembang pesat di Sarawak sekarang berikutan hubungan yang erat antara pala leader. quot;Di sini, kami bergerak secara berpasukan kerana saling mengenali dan sudah akrab seakan Justeru,kita sentiasamemberi sokongandan saling membantu antarasatu samalain,quot; saudara. t; katanya. MetroHPA edisi 8 SEPTO8
 19. 19. .:,,,!,. 11 ! 'G empLLr' Rumeh Panjdn, g PEzuALANAN memeritkan selama 10jam HPA Sarawak, Hj Nasruddin Ahmad dan di dalam rumah panjang yang berminat untuk tidak meninggalkan kesan di dalam diri para leader seperti Sdr Anuar dan Cikgu menyertai dan menjadi leaderHPA.quot; lni kerana 'pejuang' HPA Bumi Kenyalang apabila Wan Abdul Rahman.Antara testimoni yang Sarawakmempunyai cukup banyak rumah dan meredah hutan dan tanah merah untuk tiba diperolehi daripadasuku kaum berkenaanialah panjang dan kejayaan kita menembusi Rumah di Rumah Panjang Jabu dekat Sibu, baru- Kopi Radix mampu menghilangkanrasamabuk PanjangJabudiharapkandapatmembuka lebih selepasnrerdcameminum airmak denganbanyak. banyak ruang unhrk beke{asama dan menjual baru ini. Malah, melihat Kopi Radix dan Mengikut Hj Nasaruddin,perkarapaling penting produk HPA di kalangan kaum ltran.Berdasa*an beberapa produk lain HPA seperti Minyak. ialah membawa kaum Iban supaya mengenal pengamatan, katanya, banyak kaum Iban But-But terjual kepadamasyarakatIban di FIPA. quot;Misi kita be{aya,quot; katanya. Cikgu Wan menghadapimasalahgout dan HPA mempunyai rumah panjang berkenaan mendatangkan Abdul Rahman pula berkata, quot;perkara paling produk yang cukup berkesanunhrk mengatasi kepuasanyang cukup besarkepadaPengurus penting ialah mencari orang'berpengaruh' masalahitu. :ffi Rctkamangambar di Program Rumah Ponjang MetroHPA edisi 8 SEPTOS
 20. 20. 20 Pakar Demo Produk HPA w: rlr. l'.h$r dxn Kor,rltir! scnrl,,r Ir r S unlnr n! r . r ir k o th rl , n g 8 . l l l A h o l tl i n ' .n y crrfrxeur rodDk enM ! ildu rtr( y rn s ri n s g d i d n L rn n ,n rlnh. i M rprbrl n kdd, il n r s s r llP Ad rl .l l k k Md i d u nc n $ l o ,n ,rl rcnrn hrr. r i nr A ihnldr y ubc n u n Si u ' n u kc n y c rrf D rrru r (l rD rhrnknrrr b b er ik t r r a!r M unsn n k rl i rtt! i ru .Ih g i P .n .u r,l l rh d . h nuh.sdr A bdulllr nr d nr . n s s u n rk rtr l i s l r k !s ,r h .,.mx h i ronyms to cukup srlordrlrnl8rl NrNrn. dcnarn pcf(uerlll'^. |dyr dcngrn s et nlil0t . k . r ( m n i tl b c rru y d i h i h n g k rnl n !rl ! r ugrP l l rtr r nr nc r Nl A y r n g rc l .s l e b i hl i n g g id x rrfr(l .r llP .rrr rncn drn I nunr an in di t.s 0 r.n y rn gb $ l d tr d i Iu k l rL .r' .l rru sccrrr lr b S drA bdullldr ! id .b c tl a l xb c l i d u c rh rrx Iu ri l u k r cD l !l rnkrn b n kliiunlcbihb y* t(duk Hl'Ad.l.m rnkr! reRlLldl APlbrlr ini lrra berjayd mcmbuktikan kclcbrhrn Pn)duls.crk sainr it,lehrh n r udah unlukk ilan c n j u l p u l u k n r In i rc d k ti u pnhi hl i re bcrjryr mcnunlukkrn secd. s!itxifik kcleb,hdr !rPln pn)duk ni. n y r r r id r neqadi p R )d u kti n gtl ri s tl t,Ad rs rrrw rk sckrr.ng.katanyrsdrA bdul H rnri d. ta ' beri kutan ns brrudid! l! m Hl'A. berkrrd orl betiau drs. urtuk nrenirla.tor tch,hbrnydkk.ii!n unrukh.nunjukkankclcbihxn prcduks!.rikat sryrjugr l'd!k kLbcmr.. 'n.'ncftukan unrukdctncnlhi undansan scnrcnrnrungdi scr,,anraman. nrana dcdro rihal inFnkansayanremburr nrcng.nrilclcbihanpr)duk Hl'A.' MctrotlPA edisi I SEPToa
 21. 21. s, ... .r. | .a t estwnorll MEIbHPA dLi A SEPTOA
 22. 22. 22 PRODUK TERBARU HPA I'AKI', AI It }IINIJI'I,N BERAI,K I,I III'A lll.lRl.rB!ll, BlRL' . lt )t ) quot; , l , n n t u t r l ' l t t u t t n , rtkl' tltth t,lu tquot;r i t,quot;tttr l 11r, l tt)ttt t i^ r, i ltlln L t' ,d l) tlt i,, i t, tI htl 'rl ,t't . t ; , l t quot; t ! t r r n utr n t quot;,^ 1nitl)r quot;h t tr t L r ,n t ltquot;.t^ :lr ) r ii l t , r, , h r , r t Itrtt,t,,!rrrl lr l' l ,, tr tr ' l,r t Ir 1 r, Ih t:tt I L' ^tlth,' !,t ur t^tr i i.,t' t 1,|'r t rt llI quot;lt l r i t l tt: L .t t^ t ,n rl rn '!tl.t lrtl:t1 ,L i t':trt I'l rl t, t' t I' r r l 1t i t ), i t i r t r ! ) t t t a r r r ) t!^ tll' r r h L l,tl l r r i i I r 1, 1r. t , , h t , ! r r t l I t l t r r t ttttrth ti,I' tl, rr) ) , hl 1 ^ 1 N lr . 1tl' rrll , t l L 1 ) . 1't rr t t l , r ! 1 , k l1t , t l l l l l ) rtrr.1 rtttt) tlr 1 r /' tr r h ' l ' r ' t h r l r l 'quot;tt,.r l,r r t rt rl, t r l i i r h 1 quot; t l ' r t r r ' ttt1 t r r r tlIi l.r tt' i I t I i,r t'^ ttn,tr t,rLrl ' r t ,r'1l tt r) 'l ,r'tl l I quot;i I a . l, , l, I r l , r r t , t r : t , . ' r l tl.r t | ) r ttr r n r ) tlt I tt ,, t,l rl r l ,nt l, t t )l, r .,,: , rlrtr,l ltr ,r ll, tlr r tt t, , r , t quot;r ' r 'r L . l' , r r )n tl,rr i 1r I tr r t ,l,t' n n ,tr r lr r t., t' i' , r ti tl tt,i rtrhl 'tl quot;l .11 -j- h )r t t ) , t l L r t I r r l r quot; t ! r t,) n 1 .1 I1 ' r r h ' r l r l . h rt ' r 4 , t I . r r L r l , r ) , t I tt) ttr ,,1 . 1. )r ,r t l l u r r t h r t) r r tt tI r r l' r ' | ' ii t 1r tt i l 'rr ^t ' 1 rrl t ) r r r , t r t t , t r l' Ir I' lr l | .' t. tr i,rn rt.t'rnt,r - ' t1 r ,r ,i ' 't I]AI,NI P,I,. AltoNIAI'IK l! t.t K l)l.ll.l)lA Il,ltt t) P E RU (, |L 1 . . Nll 1, 1r-lt , L r i , t t i r t L l , t L ttl,r tr lttt tt) tttl l ,i ,l,r l ,rt l .trti tl t'ttt trr rt,rr'rl l i .)r,,rti n trt r1, quot;r trhrtt trn'nrt ,,rn1quot;tl rhl ! , t l - r t J r r l l ' t quot; n ) t rn tL .r r tl r tn l1 t ' ttn r i,,,, t r lr,t rt t,rt,: l t l ttl t Irt 4 | rrrt'r1, n,)r rrl rr ^rl ,rr tt,,rr I'tl ' t r , r t ! t , t l ! , t u n t ' t ' r r t !ttt tjt i i,ir !trl l trr rrttr l ,tl ttrtt'i r)r t rr ' ,quot;l ,tl r,IIr l, | ) L r t I ' L t lquot;'1quot;1 Ir t tr t!' 1 ,/.tl,tl .,iIr ' r !,/ 1,/,rtr,/ l ^t:' !nrl rtl t t1 ,l t l ,tul ,t,tLL! l , i t!rhrtt! t,.tl l rr 1,,11rl l , r ) l , . r i l , L , ! J t r i. r ,t t, t/.tl r , r /i, ' r ' ,, r l ,,l rl t,,1nl ,l r't,rr Lt I I ,rr,! l t,tl ,ri ,1,1)tL IL.r',tr l ,,tl nquot;1 t,rtrrl quot; nt quot; lv quot;rr I . t r1, 1 t r h n r n t 4 ,t ttn tl i r i Itl t l 'tu ) l ' htnt t), r ,rtr,tj t', rj !!r) r l ,l ,tt I'trr,trr! ' h !!r d r ,r t ' . quot;r 't!!trrtL,t ' rt' r j' . )rr ^t,,rt'tlt' tth i t l ' , r ! t D , ' r L ) tt/,' r r h ' ln l' r r t r ,r r I i' irl t,1,1,l ', I r,ttr J.r!trt.'t'tL rh r t' trrr i ',)i t:!rnrt L t' l trrn quot;rtt,tt,tl ,,t) r,r) 1' ,rLt) ht r t tquot;.-: Lht ltlt lt,t'tlJ,r t lur rtt, t, h, ),tl r J,t),11t,l ,tl ,trt tr,'1,rr quot;lv:e ' 'n,tL , r.r'onr t.rL r,rr!r htl ntrt ttt ,l tl ,1,l tquot;, n!rt ,tti Ir I tl l ,th nt& l 1rl , '1, i) t' t !.l' tl rrr, l ttt.rtt L'rl rr l tt hi rl tu mtA I t,rl th 'l 'r1t)r'l r ' tt' :1,tl ,tl r ,, ) i r t Lr'nL tl 'r',nnrttt,.'t,t1'!l l r,1rt I Lrri l quot;h,!!'rtttLr, MeiioHl'A cdni 8 Stl'l(r8
 23. 23. ORGANOEM lll'l I)ntquot; Lrt nkjlthtl hdfu,,ldrik tliItndll ( )Rt i.1 ( ) t. t I tt |,,1 . t ulq, nrdnll. t nr 1rhlh tlh ^t trLl r, tr,tun rlde ldn quot;lt r^rl h tr1nthILti ,Lt,t tN l i al rdt^nD hdi l t,ttttnid, lni l.rt,tt,t l)u1,1 t)rydat, I,ill riltt:tDlhr.rat hdkh t u t)rn!rtt ttitt rrt&tl hrtl uttr^ uktthLhtl tA tn htthl l t d,! nrtt .A i h'tt tLt,t tIuthttrrtt Ii utu dl ! ti rl rl A Lthl l 4tquot;t ,tLdt 4 tn,tt r|n, l !tr.! 4n,rAtt t)rt4!t,trr1 tquot;ttrl tlLnntnt lunrl t(t)dth t)(urlrtunt ,,t, uI l1tt tntAtrl quot;h quot; A quot;ttl rtt art^dtku h I'th h,1i l LdtA,t h,rtdA t)',t'tIl t'l i A rrr 1n! 1l A di hu,h1rl uhttn, A t,1t4 B i t,t,'r!d,trL t1 t!d h,l th tltrr,,1A.n Lnntu,ni ltn^,n tltt /)^,,k quot;nril l l nrgn ,l unl atr 5kg - R U l 5 ,0l l l l xr'l ! j unl rn 2kF - R Il S , l l l ) T]BAl' Ii A'TU K MA I)IJI,IA I hdt hril l.ll)l I I Ltl.n1 nrtLt,ht),ltrl.,tt t'lt h llt l l ll)l I | 1 rr ttlrquot;tl hdlir hdqli ldh tn rh rr't k' t^ h ntrh nr, ht,rttl', 1| quot;1|t t I nt l'| ) t rl q t| | rr,1',' l, lar th ^t Lrtt,h t t)r,!!r,t l,,t r i t i, t t r , t , lt At t r t )rrrrt ,d tl, rh rl h dtr a t n! lr t , lll' l , 1r,' tit'rItt, ll l!)l | 1. 1 k t nt , , t , r t ulL , li! t t t Arquot; r'lrsr,rh I trtrl t t,tr tt,rj htt tI rlt I ht,ntt h. I lttt lt rn SOSHPA lr t l. r r 1 r t i h 1 : d ll t h t t ) i i r t h h r i I r , ^ r n l l d r t t d J d ! ^ . t , rr,t lurtltt^nu l quot; tA( d n d r ' lll' t lr L t A n r t t t l r i d ^ d , t l a n , t n ! , r u t r d l d , 1 4 , 1 , i t u r t u n , l t J n quot; t t ,,n k) lr l'tL Lnt |htthtrrrt htr'inhtih rar antuduk|t, t)r tu h&t hD,lnt)dt|u Atl,rquot;ri ,r tlnt, tlt l,nA nvtddhrt! tntltlt Lriltdt rt lldhn inr!tu DL^t rdl! ldtu inrt t,'', )nt tuldL1h hthd, .t,r h)lth rtrthrhku kn^tt MttoHl'A dni a SIPTOa
 24. 24. 24 Tips LAMAN WEB PU IIANYAK yrns cukuppcnlnrsdrsalurkrn l)L I ic! rcmpal h.mnrlinrr Rrikijrsa mcmpmrdi mciilrr s.sc.rdngdengdh tocl,hrrkclchihrnyr 'lmu Pchgfah thurn d, drlrn latornscb Fribrd, kcp.rurlrmk.I r kuAr bJruM$rnrkrtMrlayu prdrhrl bcltrmicntu kclcbihrn ntr mcnrfrkrn bcttnr. ose.j dri t. th: rnp. hh,xsttot,.nn ftrhxdn !M!mctdkinr kudsd kdasdanbrruoncrn kannnr nrn kcmunskinifl dd nihtrbciiD. h hii.r schin drrlD.d. ft-rkcnrhrnrrnscDrNr ocnrcnai 0nrtrl l.lcbihrn spnirtrrldrn hin-lrin ldsi In, 'l lllA Arlln lips yansdihcrikirr n llj hmnrl lli cm0r rrhl lcbihdifl simik pctrir!r yrns,nrho llcgirr tua. yrng r$!rdi drl3n s)rl hcn3trgkrl. hnrJ yrn s d'ra lnn krn M c k o llPA crriJLrrn h!r!! br(u ncrckr Incnjdr ritrg3ldl qrhtrnun{nhh r& lannrm rdrs kctusdri[&lis ' x l! h: yrnr lnlh nrmur n ilh rn. har yrtr! lngrn tnrfutrcncnlburhKoktnymSd,iklanldr.lchih trrhns ngrt|nrhihIhNd spnirurlKoIk] ditrl's m c l o n g g 3 r k r n u l t r 'n h n p r n , c t r l rm h 'lk'r a h I quot;ISlIJRI ('IJRI)IK YAN( J SoL- LI I AI I . l, liNY li.luK MAIA. I'liNlr NAN( ; J I W A ' dr hcL.L)ng *ir il.Mr'strrl tin! nrcruldkrn kcnrunSkin yMgdkan r.irdr pndn l'qdrh umnrl l)r nnisryr pcnunlrkrnhch.ftrn lGd$ k.p r s nd (h'i hldN (,h'h M6y6rrkrr trrr lcnrh InrD Mcrch bcrhurrh lonorntr uldni(nr[mrk prr|icr scD rr n,ctrird'ilcn )_rngs,lchrh xkrhhrvJ ihn pcrrirr sct.n' nicrckr pcrciyi lcncrlolclir trrmholchlmlinshl lrrarI'lcnrhtur hcrdAri(nn l&r]lh rcripiPcnsohrhn JrNr'ldhf i Lcnrtr .rrrs*)hih:d]lr!kdn (kldkr0ntxnrl sntutnn Jx$r.r^-3rDgrtr r 3k t^-i[3hcsn,rlrh cl!!, kin trrir nrr bcrkciu dihlul{n lcndn nnnriunr hr in r r r n t . l o r r l c l . h i h {n K . k k i M r n L t u krr h.rn{rng d0f!trnnl qufur nri hndn h s rFbrh ir nulingdcna lclcllhrn nrcnrrtrhnnnu yiD! rrc,nhNr tcburtrtrn (hn lc/hnirr(r_trrl)nrfiyn{l [rdtri'r,hnrlhnrr I ) P l f l r , l r ( ) t t r M t M h w A I n ) s D .s R R&&an Mtu dldt lt tun^ hd'sinenrcndtu*ldn I'!n'r .rrr! i'r M.lrytr hulrtr rnnLrnyrbolrh mnah unld dcnldn M'nd lMg rc ai. Eien d ( ) M ^r ( ll4l l)AlANl lrl.lrr:lrNl I kilm$rlrtr k.rrr' .:crosrhryr trrrr qr afrDa uhu* pk ruhs lanx t.rhaiL iolth kinla* V.rh.rrtrl Lcnfr.ryrrtrynngn,cndrl i ru nllp Lcfrlh nosr h$fl rhrr fcltrr Jm! lli irfuh ktrrr ,rg rnllnk drrxr! drr' Alhh hrl)nltrlr b a ! x m r r r u n ( rI n c r r D h r r h r u r r r o r l rn'3rr rrrs sctrrrr L$xrr br:rrtr nlnuir rrlrr r'rtrrrtrrt l.prlir ubrh mrsrh.LhMnrn l, l!lrri ncntrmbil dir rndukntr drn dlm$rk Sldidkuh legalos uit histtul ItP,4 .rarg Ll.n,r.l,nuc'tr,rJrlld'l uktrrtrrurxr[ h(rrrnr nrrl unluk ru!nrl,Sn!ml *rn trBnhurr diaqlu4un d.ntdn ntktl Lhah 6li attuytn tu2i k. rrll|rn I'ldx r'lln r'rtkqnd'rn Mrlr ld drtr nenBllul!.rh!nllcri. Radk lvnMpur turlr. JMqM l.td| nid^ n.id rntrr .fofurs fu &'lcI nilcnrl drfl tr(,t)rnvrns letutti hnlurluh .luri knqun on.ld vns ilhlot. 2 , l '! {l ! r s h r p l c d u r p u h . . i r n u n d l r n i r kr i rcrteIr]' nmr r l rirnF rllllnlidltrirr, trnkrD . ! l j r d l k ! n n l n u n r a n d ! l r n l o pl u r n n . . { r t L t ) . ' lxr r b r n 'k h c r h l t r l r r h : n r r r I r r Stsckul un.lo sc.liu*un pul! uir pun^ luns nu,yrrxkr l)nnn r/llxhlih(lnhng,hnlcE n l, Airrucl K.{b.h dldo{krn unruk minumrn .lnanpur Lqlon Euruk danthlel hlnt&h bwi tunhAfu,tunl, k.ki lumi. Ini .ka, m.l.sakun I rrnrn rr rrn'prkr Nrycful,rn yr! kntrlhill *.l.tihun ldhnw h.4aldn n.nui r.ki untul AlrtrAkrh Lctinrquot;x Nrhurhf trir$xlroNn Duckr Itrrsr Jrr hnl llnhtntrgnrhrrNioin /Fptrn mcrrrllIo rn w0lul nrcrr|tIrtr rtrnnrsi{1nr]. N1tlkrl rbli r hsrrnrd({n strnl (rrxtufdrn uc(hoLcl, Jrnrnnn)rurntL tdik (lltp urytrcrkrtr ll]lh W l Nrhr s W) .li[r nrbr r r n r t r k h c r $ t r d u l l r r t r r i n r g 8 u tkr h a n d r h.mhrrrprbiLn 'nchh! n tr lix trgilcrLtr tulr rti. hunrhrl Sngu, hdi* .lM suy! yatin tid!* sdntA 5 ninit nrcnArnrbilrir hNrrrrtrorArn. hrdtrnB rdkl drn untu Mtd tqdpi Mhr* swi tliu ukn @ttuit lLfui3 itrLrhryrnd tnis drbrtrr dl.h l{r{'|llLrh rfth untulinrnlnrr {rNi Krlrtr rtr sctrdin Kuhtu tuhtul ttujuuh kehholehtuh stohi tilur l $ Kltu DcnriDrbI ubir kctu Nnroi()ln r L d x k 3 D A ! 0 0 r . D r r n m n y r h r g r r n l n r .r d r n . Nrbr s w irr hnrr ptrr nrcr|lnr.niki rcrhihtrr rcrgr rk !nb!rlxr p r d r o r r r g l r i tr idtsdquot; suhdkai ni,tfdk htthut tptdpi auhdklt ^ hitly!* fCO dtu ninldk ZailunldM MABlka htrkrnl.rr rndxrxnnxdr trbn( tuhpr Mrkrliirl nrtrrntrNryx KcdM.h.rkxn !u htrdatntrgdrtirr nentybthtu,.lia tfls seEar Seru*tu pavnEa, r lr lr ngl. hc b r h nA l l s w l d d l x u n . 'n h l $ dtrritrl b{[nqr rnri]rtr b.rnl rc rh dirirr.lclr or.lu ledunE tnlua henloaluh usor diu.liheritar trhl hNu.AlhNlKitu r lk nrrgAtr krnrrDgl]l l{rulhrlnhsAwp0drptrrcU ritrrcn llrsirdr 0nrrI k.rihttah dun h.ttnhah ktat ih.hhlu duri hoi lcror rbis A W nr.hrrnr h(nmrlol uLrtrnun t'ltrri cl$$trrkrn hrrL {'rn,' rdr !trn, gun' mcnyrril3niru hu}lhh Nrkfilil c rrr trrrfuMrkrillrn rkihrno{il hcRr r I cbih drhsFr In3l. syrnrr rcnN Drctry.irIrr [c (1l$rrirr w.lhhulin] gobngrnin' Llcngrn mcmh.nlxn rtr hr!' nlr mcnutulrkkrn{rxDL hnb'shnh,D Ii'lrh 'nxDd'xn Kdldu.lipenukanuda holehnelalquot;kan *im pada uani on la. Jika tenlatat bu'1fi yarA hanlak,1))lt ATtt)!N(iAN PEN(tjIJNAANWAI AK rlctu0 rrnt dl!rr olchscbrIrrirtr frtu !trntslunr fuhoniloh bohaw. dia sedohE.!ila,r!r lenqan Itrubrhr Jr$ i rrngr bil lltutrnao uLIn! yn! bu khuurln prdnhtcn|na rcld dqnig rik hdntul h^/I.h. Jd.li janzm ditamhdh d.nEtrh D.lrnns lcnllunMn w.lik (r.!dh rxrrh yrn! ,ir bruhrn K hrh yrDa mungudungibahan Llru| Llcntrnhuruldrtr Donbor)utrult rru!tr kinnr pcn.tr.rdikdxtM cbdlrlrtrhnnkrh yrtrs pungt r hr t ln K r c d r h I n r j c h s m c n r f {[ r t r m . n o k m s b r s i n c n c r p r i t r i r l . n i d tci ctr r u krinrtr,bun!rnt&dnh Frubrrln lahrluh yrna Benarlrh nu drri{aftn Islrm dau mcnrpakrn Drlrn bu ku In'ln h Pd nddngr n n1. s dt r Kr J'tusr[]' drn orxngArxb dl Mcn nndx/rman b'duh car lrg, mcnycltkrnl mcrlclnskrnb.n.wa pcnsubaran JdNi mc.ohk I trtrn ri[. rndr mclihnrbcbcnpl $rl.k irLs I)i sirr s6yr men8.jaIs.luruhahli lU,A menolal pengBunarn yanr d!{dikan sebagai batu gcl.ng ckrl' hl!(n ncrjrnrian Syr dctrgaD rr '.rd{!r enlurl.nis amllanyrng lrdal nrcmpunyar daslr !t!uranrJ untul rul! ubaran Mrlah-perkaraln cpcni ,.9' rilr pnrnid drn gxnbarlnpakkrki d a i r i j f d n l s l r n y d n r u c , V u d d hn u d d h ''rud juga tiddr *rrrr digunakan K.nrpr'l yxng JntrladcnSan k.limahAll.hddnMuhrnnld. mtrdahan aqidah danibad.I kn. dncrim. llah scbahaginn dariFdaj.w.pa. tcl.h saya.iclaska. s.ya F..mr[ bcn.nya l itu kcp.da b,:ti: pdsutu dalarnbutu le$cbut.Kepercaya.n kepadaku.sa yatrtl.mrny! arifdlldn b lns-bidanri.i. Kara b6tu lhe powerofstonequot;merupalan kepe.cay&n m0rckriu &lrtrh mrkn[r rhajr.Apaturalasan yangad!dalanr ajadnagam!BuddhnPrrasam, yrng J'hrnkdn. knr rcrrp fr.nyrrakanbah!*r d' BanSkokmcnrk.i baru lrdc hijatr yanS pcn8hnrmkcpada kahn.hAllai danMtrh.mfrrd dikatalandapalmcnbcritankehamoni.nspiritual m.mbaua kepada riu kafir. Matrif.r rp. y.ng * uludhqr syanat' MrldA sekrhhaninr manusi. M€trcHPA €disi 8 SEPTOS
 25. 25. Program llmu Di HPA l l l l tl l | l A d.ngrnsyrfl kntj r.trr ti trgrurS(MLM) t n. Il pA scnl j rs.nrcn it ikbcr dt kr n n ,o !,x n r l nr terrdr rhl ,nr. brs, nrehbotcl krn nrcr.krfi cnrrhrnri drn nrcDpt ukr r kkr n r,r.(1rh lrwxrnnrlrhrik. llDU bcrtcnn.r cukuptctrrinskcfunrhukrnsrir hotchdisunrkrn u D ru l(h cndi n.kctufsl tchn, i u8r rncmbxntrrsrf trj r yrD gnl ci shri t r t i , nr nt xh i k L i rl r . A r| | n fhgri n i hnu ]rns di nrl urkrn t, i rhh K !trrhpcnrhrhn.ri slKt , . r ) . r il ll ( r l l .rh r| | crti kursrrd$nl nrr qr i hctrnjd.n ki R ,ptuttl k M(rr) ll|A scnrprr (tur nrclnkrnrkrr (lnnFdr krr{rs itnn,hcrLcrrrnunruk nnr! ri Nr,hrcn n'cDlen rcsnon yrns cuktrtDcis.hkknn rhriFdr rhti rc ndrp !ft)rrrnr itN I 'A yrng Nquot;rrfr Inhh prdl 8.h[ htu, bqtrns$!]g Kur$, KI,Jyi[8 dikcfutnrit.rcrdnr I'cnsarntr L r,,r. In Il t Infri l Il i A hnMti t, I)cw rnA ni rR rnrrdl .r.J!,l N i ,untuk.tc d r c; pilih (lmllr scnrenortursd!!iusr srhrh,s.riwrk. trrnrpi! 1r)0 Dfurshensh.dtikuNrs sciriln P rd r | | d xi .l 2 rl hi tuh bcrl us{ rns k!.sa ki n,prrkrj t t)c$nn!n r Mut hr iryr ng di rd l c r.,k i l tl .(. surS ri p(l rnt s0rxnni l riorrnsnr.nycfl ri kur{ rt r.rnr{ rk r iir ng (l ni s (h h h c rscl rr .rs' tn Iti tj nri t hcrkrrr P tur{a K rnrhuyr rl trl rrkrn ttaturprogr anr l silr !rn g a ,n d rkrn schn scbul i n rcrrpt ,Acubd ttl urrukrrcnrbcri krn rhrnun r s dr hnr kcti r l,R,g,xnr !ngk du hdi bckhsrkdr ncnninllrnyris bcSir!funurdii hc,bnl,s sertir tr Krn)p,rkrikful.hh rcknikpcNb nn nrenSsunrko hnsi,r koljnr bnsinrchbcrutk tutrnF bc rlnns scordnstlarffdr pcsc,rrrdnhh pJs drri lctak tnl|n, pcrrk. Sdr MeorJ(n[nii Ilrnr Ll. yrngcukup lr. gcnrbiru kcrntudcnS.r hrnyi bnr nnRMt50.bctn! sit:,d(nD In.nd{ir ,l n r,rn s cutuprnhl l cni hi s..'rr8 hri pcscflrjusn ddi lcrik. (rDrfi Abdutltdsrr,tt. putr bcrsyukokcridr ltah sw r kcfunr f()ghfi iru D.hbcrkrn itmu yris eukupbnn!,rk ,,tnbu!r hrn}l bcrkislr (i t.,h l 'h r, ,nr,' l l rl rt ru!.,trr,s.i rr Lr.. trtquot; r,J., I Meh'HPA€JLiH SEPTot'

×