Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Защо изчезнаха динозаврите?

1,380 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Защо изчезнаха динозаврите?

  1. 1. Защо изчезнаха динозаврите? Изготвил: Радина Еленкова XIа клас
  2. 2. Съдържание  За динозаврите… • • • • Кога са живели динозаврите? Видове динозаври  Защо са изчезнали динозаврите? Големият катаклизъм Други теории…
  3. 3. Кога са живели динозаврите? •Динозаврите са обитавали Земята преди 165 млн. години от триаса до края на кредата
  4. 4. Видове динозаври ГУЩЕРОТАЗОВИ ПТИЦЕТАЗОВИ Тероподи (хищни) • Зауроподморфни (растителноядни) Прозауроподи Зауроподи (гущерокраки) • • • • • • Анкилозаври Стегозаври Орнитоподи (птицекраки) Цератопсни (рогати) Пахицефалозаври
  5. 5. Големият катаклизъм Смята се, че преди 65 млн. години на Земята е паднал метеорит, широк 10км  От силния удар в небето се издигнал прах, който попречил на слънчевите лъчи да топлят Земята  Въздухът изстинал, растенията изсъхнали и динозаврите измрели 
  6. 6. Други теории… Серия от вулканични изригвания изхвърлили във въздуха въглероден и серен диоксид и причинили глобално затопляне и киселинни дъждове???  Климатът на Земята е станал твърде студен, а динозаврите не са могли да живеят без топлина???  Бозайници са изяли яйцата на динозаврите???  Възможно е новопоявилите се видове растения да са отровили динозаврите??? Учените по света все още умуват какво е убило динозаврите… 
  7. 7. Благодаря Ви за вниманието!

×