SlideShare a Scribd company logo

PRCH - metodika dotací 2017

Radek Maca
Radek Maca
Radek MacaRadek Maca

Prezentace o metodice pro žadatele

PRCH - metodika dotací 2017

1 of 21
Download to read offline
1
Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze
státního rozpočtu na realizaci aktivit
v oblasti prevence rizikového chování
v období 2017-2020
Metodika dotačního programu „Bezpečné
klima v českých školách na období
od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017
2
Obsah prezentace:
• Metodika Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro
poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v
oblasti primární prevence rizikového chování v období 2017-2020
MSMT-11483/2016-1 (projekty individuální)
• Metodika dotačního programu „Bezpečné klima v českých
školách na období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017
MSMT-11483/2016-2
U obou programů:
• Oprávněný žadatel
• Podporované aktivity
• Kritéria žádosti o podporu projektu
• Uznatelné náklady
• Konečná podoba rozpočtu projektu
• Vyúčtování dotace, vypořádání se státním rozpočtem
3
Vyhlášeny 2 dotační programy:
• Metodika Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro poskytování
dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti primární
prevence rizikového chování v období 2017-2020 MSMT-11483/2016-1
• Metodika dotačního programu „Bezpečné klima v českých školách“
na období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 MSMT-11483/2016-2
4
Metodika Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro
poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v
oblasti primární prevence rizikového chování v období 2017-
2020 MSMT-11483/2016-1
MŠMT poskytuje dotace ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti
prevence rizikového chování.
Dotace jsou poskytovány na:
• projekty individuální
• projekty krajské (nebudou zde prezentovány)
5
Oprávněný žadatel
• školy a školská zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), v platném znění,
• právnická osoba podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
• právnická osoba podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského
vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně
některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve
znění pozdějších předpisů,
• obecně prospěšná společnost podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně
prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, v souladu se Zásadami vlády pro poskytování
dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým
organizacím ústředními orgány státní správy schválené usnesením vlády
č. 92/2010 částí I. písm.
• jiná právnická osoba, jejímž hlavním předmětem činnosti je poskytování
vzdělávacích služeb nebo fyzická osoba, která takové služby poskytuje.
6
Žadatel musí dále splňovat tyto podmínky:
• realizovat projekty, popř. jiné podporované aktivity v oblasti prevence
rizikového chování na území České republiky prokazatelně minimálně
dva roky před podáním žádosti. Zároveň musí být započitatelná praxe
realizována od roku 2012. (Tuto skutečnost doloží žadatel odkazem na
své internetové stránky, má-li tam dokumenty zveřejněné v aktuálním
znění, případně přiložením dokumentů toto prokazující - např. výroční
zpráva, zpráva o činnosti, preventivní program školy apod.),
• mít sídlo na území České republiky,
• vést podvojné účetnictví (s výjimkou fyzických osob).
• Žádost o dotaci se v elektronickém systému podává nejpozději do 30.9.
2016

Recommended

Prezentace k IS-prevence pro žádosti na rok 2017
Prezentace k IS-prevence pro žádosti na rok 2017Prezentace k IS-prevence pro žádosti na rok 2017
Prezentace k IS-prevence pro žádosti na rok 2017Radek Maca
 
Prch 2019 prezentace-vyzva-2019
Prch 2019 prezentace-vyzva-2019Prch 2019 prezentace-vyzva-2019
Prch 2019 prezentace-vyzva-2019NarodniInstitut
 
Prch 2019 2018-09-07_is-prevence_skoleni_zadatelu_v4_full
Prch 2019 2018-09-07_is-prevence_skoleni_zadatelu_v4_fullPrch 2019 2018-09-07_is-prevence_skoleni_zadatelu_v4_full
Prch 2019 2018-09-07_is-prevence_skoleni_zadatelu_v4_fullNarodniInstitut
 
Metodika dotací 2018
Metodika dotací 2018Metodika dotací 2018
Metodika dotací 2018Jan Ico
 
2015 prezentace is-def
2015  prezentace is-def2015  prezentace is-def
2015 prezentace is-defRadek Maca
 
PRCH - zpracování žádostí v IS-PREVENCE na realizaci aktivit v roce 2014 - pr...
PRCH - zpracování žádostí v IS-PREVENCE na realizaci aktivit v roce 2014 - pr...PRCH - zpracování žádostí v IS-PREVENCE na realizaci aktivit v roce 2014 - pr...
PRCH - zpracování žádostí v IS-PREVENCE na realizaci aktivit v roce 2014 - pr...Radek Maca
 
2017 0609 prezentace is
2017 0609 prezentace is2017 0609 prezentace is
2017 0609 prezentace isJan Ico
 
2015 prezentace is - v3
2015  prezentace is - v32015  prezentace is - v3
2015 prezentace is - v3Radek Maca
 

More Related Content

What's hot

Prezentace metodika
Prezentace metodika Prezentace metodika
Prezentace metodika Radek Maca
 
Prch 2019 is-prevence-skoleni_zadatelu
Prch 2019 is-prevence-skoleni_zadateluPrch 2019 is-prevence-skoleni_zadatelu
Prch 2019 is-prevence-skoleni_zadateluNarodniInstitut
 
2017 03-15 - prezentace is-plavani - v1
2017 03-15 - prezentace is-plavani - v12017 03-15 - prezentace is-plavani - v1
2017 03-15 - prezentace is-plavani - v1NarodniInstitut
 
Visk2 podm2011
Visk2 podm2011Visk2 podm2011
Visk2 podm2011scoopitch
 
2017 03-15 - prezentace is - v1
2017 03-15 - prezentace is - v12017 03-15 - prezentace is - v1
2017 03-15 - prezentace is - v1NarodniInstitut
 
2016 10-04 - prezentace is-integrace - v1
2016 10-04 - prezentace is-integrace - v12016 10-04 - prezentace is-integrace - v1
2016 10-04 - prezentace is-integrace - v1Radek Maca
 
2018 08-22-prezentaceis-plavani-v1-170404113403
2018 08-22-prezentaceis-plavani-v1-1704041134032018 08-22-prezentaceis-plavani-v1-170404113403
2018 08-22-prezentaceis-plavani-v1-170404113403NarodniInstitut
 

What's hot (7)

Prezentace metodika
Prezentace metodika Prezentace metodika
Prezentace metodika
 
Prch 2019 is-prevence-skoleni_zadatelu
Prch 2019 is-prevence-skoleni_zadateluPrch 2019 is-prevence-skoleni_zadatelu
Prch 2019 is-prevence-skoleni_zadatelu
 
2017 03-15 - prezentace is-plavani - v1
2017 03-15 - prezentace is-plavani - v12017 03-15 - prezentace is-plavani - v1
2017 03-15 - prezentace is-plavani - v1
 
Visk2 podm2011
Visk2 podm2011Visk2 podm2011
Visk2 podm2011
 
2017 03-15 - prezentace is - v1
2017 03-15 - prezentace is - v12017 03-15 - prezentace is - v1
2017 03-15 - prezentace is - v1
 
2016 10-04 - prezentace is-integrace - v1
2016 10-04 - prezentace is-integrace - v12016 10-04 - prezentace is-integrace - v1
2016 10-04 - prezentace is-integrace - v1
 
2018 08-22-prezentaceis-plavani-v1-170404113403
2018 08-22-prezentaceis-plavani-v1-1704041134032018 08-22-prezentaceis-plavani-v1-170404113403
2018 08-22-prezentaceis-plavani-v1-170404113403
 

Similar to PRCH - metodika dotací 2017

Metodika dotací 2018
Metodika dotací 2018Metodika dotací 2018
Metodika dotací 2018Radek Maca
 
Seminář pro nno 2017 web
Seminář pro nno 2017 webSeminář pro nno 2017 web
Seminář pro nno 2017 webNarodniInstitut
 
2015 prezentace metodika-def
2015  prezentace metodika-def2015  prezentace metodika-def
2015 prezentace metodika-defRadek Maca
 
Povez II - Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců s finančním příspěvkem a...
Povez II - Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců s finančním příspěvkem a...Povez II - Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců s finančním příspěvkem a...
Povez II - Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců s finančním příspěvkem a...NET University, s.r.o.
 
Seminář pro nno - programy 2017-2020 do-is
Seminář pro nno - programy 2017-2020 do-isSeminář pro nno - programy 2017-2020 do-is
Seminář pro nno - programy 2017-2020 do-isNarodniInstitut
 
PRCH - metodika pro žádosti na rok 2014 - prezentace
PRCH - metodika pro žádosti na rok 2014 - prezentacePRCH - metodika pro žádosti na rok 2014 - prezentace
PRCH - metodika pro žádosti na rok 2014 - prezentaceRadek Maca
 
2015 prezentace - metodika
2015  prezentace - metodika2015  prezentace - metodika
2015 prezentace - metodikaRadek Maca
 
čEsko polská přeshraniční spolupráce
čEsko polská přeshraniční spoluprácečEsko polská přeshraniční spolupráce
čEsko polská přeshraniční spolupráceMartin Bohuněk
 
Prezentace k 1. veřejné soutěži programu ZÉTA
Prezentace k 1. veřejné soutěži programu ZÉTAPrezentace k 1. veřejné soutěži programu ZÉTA
Prezentace k 1. veřejné soutěži programu ZÉTATechnologická agentura ČR
 
Dotační program na podporu asistentů pedagoga 2015
Dotační program na podporu asistentů pedagoga 2015Dotační program na podporu asistentů pedagoga 2015
Dotační program na podporu asistentů pedagoga 2015Nová škola, o. p. s.
 
Seminář ke 3 veřejné soutěži programu EPSILON
Seminář ke 3 veřejné soutěži programu EPSILONSeminář ke 3 veřejné soutěži programu EPSILON
Seminář ke 3 veřejné soutěži programu EPSILONTechnologická agentura ČR
 
Aktuální možnosti podpory výzkumu a vývoje
Aktuální možnosti podpory výzkumu a vývojeAktuální možnosti podpory výzkumu a vývoje
Aktuální možnosti podpory výzkumu a vývojeeNovation s.r.o.
 
Program ZÉTA - seminář před vyhlášením veřejné soutěže
Program ZÉTA - seminář před vyhlášením veřejné soutěžeProgram ZÉTA - seminář před vyhlášením veřejné soutěže
Program ZÉTA - seminář před vyhlášením veřejné soutěžeTechnologická agentura ČR
 
Brno 10 12_2014_v1
Brno 10 12_2014_v1Brno 10 12_2014_v1
Brno 10 12_2014_v1EuroBrno
 

Similar to PRCH - metodika dotací 2017 (20)

Metodika dotací 2018
Metodika dotací 2018Metodika dotací 2018
Metodika dotací 2018
 
Seminář pro nno 2017 web
Seminář pro nno 2017 webSeminář pro nno 2017 web
Seminář pro nno 2017 web
 
2015 prezentace metodika-def
2015  prezentace metodika-def2015  prezentace metodika-def
2015 prezentace metodika-def
 
Povez II - Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců s finančním příspěvkem a...
Povez II - Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců s finančním příspěvkem a...Povez II - Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců s finančním příspěvkem a...
Povez II - Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců s finančním příspěvkem a...
 
Nové programy mu
Nové programy muNové programy mu
Nové programy mu
 
Seminář pro nno - programy 2017-2020 do-is
Seminář pro nno - programy 2017-2020 do-isSeminář pro nno - programy 2017-2020 do-is
Seminář pro nno - programy 2017-2020 do-is
 
PRCH - metodika pro žádosti na rok 2014 - prezentace
PRCH - metodika pro žádosti na rok 2014 - prezentacePRCH - metodika pro žádosti na rok 2014 - prezentace
PRCH - metodika pro žádosti na rok 2014 - prezentace
 
2015 prezentace - metodika
2015  prezentace - metodika2015  prezentace - metodika
2015 prezentace - metodika
 
Text vyzvy c_51
Text vyzvy c_51Text vyzvy c_51
Text vyzvy c_51
 
čEsko polská přeshraniční spolupráce
čEsko polská přeshraniční spoluprácečEsko polská přeshraniční spolupráce
čEsko polská přeshraniční spolupráce
 
Prezentace k 1. veřejné soutěži programu ZÉTA
Prezentace k 1. veřejné soutěži programu ZÉTAPrezentace k 1. veřejné soutěži programu ZÉTA
Prezentace k 1. veřejné soutěži programu ZÉTA
 
Prezentace pro uchazeče 4. vs delta
Prezentace pro uchazeče 4. vs deltaPrezentace pro uchazeče 4. vs delta
Prezentace pro uchazeče 4. vs delta
 
Dotační program na podporu asistentů pedagoga 2015
Dotační program na podporu asistentů pedagoga 2015Dotační program na podporu asistentů pedagoga 2015
Dotační program na podporu asistentů pedagoga 2015
 
AVO - CzechInvest
AVO - CzechInvestAVO - CzechInvest
AVO - CzechInvest
 
Seminář ke 3 veřejné soutěži programu EPSILON
Seminář ke 3 veřejné soutěži programu EPSILONSeminář ke 3 veřejné soutěži programu EPSILON
Seminář ke 3 veřejné soutěži programu EPSILON
 
10 věcí o CRR, které byste chtěli vědět
10 věcí o CRR, které byste chtěli vědět10 věcí o CRR, které byste chtěli vědět
10 věcí o CRR, které byste chtěli vědět
 
Aktuální možnosti podpory výzkumu a vývoje
Aktuální možnosti podpory výzkumu a vývojeAktuální možnosti podpory výzkumu a vývoje
Aktuální možnosti podpory výzkumu a vývoje
 
Zadatele_PRCH_2024.pptx
Zadatele_PRCH_2024.pptxZadatele_PRCH_2024.pptx
Zadatele_PRCH_2024.pptx
 
Program ZÉTA - seminář před vyhlášením veřejné soutěže
Program ZÉTA - seminář před vyhlášením veřejné soutěžeProgram ZÉTA - seminář před vyhlášením veřejné soutěže
Program ZÉTA - seminář před vyhlášením veřejné soutěže
 
Brno 10 12_2014_v1
Brno 10 12_2014_v1Brno 10 12_2014_v1
Brno 10 12_2014_v1
 

More from Radek Maca

2019 09 03-helen-ucastnicky_modul
2019 09 03-helen-ucastnicky_modul2019 09 03-helen-ucastnicky_modul
2019 09 03-helen-ucastnicky_modulRadek Maca
 
Isprom navod souteze
Isprom navod soutezeIsprom navod souteze
Isprom navod soutezeRadek Maca
 
2017 0609 prezentace is
2017 0609 prezentace is2017 0609 prezentace is
2017 0609 prezentace isRadek Maca
 
161114 roma ss_na_2017-prezentace-ap
161114 roma ss_na_2017-prezentace-ap161114 roma ss_na_2017-prezentace-ap
161114 roma ss_na_2017-prezentace-apRadek Maca
 
2015 09 08 - vkp - ka_i
2015 09 08 - vkp - ka_i2015 09 08 - vkp - ka_i
2015 09 08 - vkp - ka_iRadek Maca
 
07 osobni vzdelavaci-prostredi
07  osobni vzdelavaci-prostredi07  osobni vzdelavaci-prostredi
07 osobni vzdelavaci-prostrediRadek Maca
 
2015 04 02 - jak se učí učitel
2015 04 02 - jak se učí učitel2015 04 02 - jak se učí učitel
2015 04 02 - jak se učí učitelRadek Maca
 
2015 03 09 - ka_i pro hg
2015 03 09 - ka_i pro hg2015 03 09 - ka_i pro hg
2015 03 09 - ka_i pro hgRadek Maca
 
Talent nad zlato text publikace
Talent nad zlato  text publikaceTalent nad zlato  text publikace
Talent nad zlato text publikaceRadek Maca
 
2015 02 10 - vkp - ka_i
2015 02 10 - vkp - ka_i2015 02 10 - vkp - ka_i
2015 02 10 - vkp - ka_iRadek Maca
 
2015 01 12 - vkp - ka_i
2015 01 12 - vkp - ka_i2015 01 12 - vkp - ka_i
2015 01 12 - vkp - ka_iRadek Maca
 
Mobilní zařízení ve výuce
Mobilní zařízení ve výuceMobilní zařízení ve výuce
Mobilní zařízení ve výuceRadek Maca
 
2014 09 08 - vkp - ka_i
2014 09 08 - vkp - ka_i2014 09 08 - vkp - ka_i
2014 09 08 - vkp - ka_iRadek Maca
 
Osobní rozvoj
Osobní rozvojOsobní rozvoj
Osobní rozvojRadek Maca
 
2014 pozvanka2
2014  pozvanka22014  pozvanka2
2014 pozvanka2Radek Maca
 
DVPP pro ŘPP RaMa
DVPP pro ŘPP RaMaDVPP pro ŘPP RaMa
DVPP pro ŘPP RaMaRadek Maca
 
Mi prm - 6 - implementace pm do organizace
Mi prm - 6 - implementace pm do organizaceMi prm - 6 - implementace pm do organizace
Mi prm - 6 - implementace pm do organizaceRadek Maca
 
Mi prm - 5 - rizeni externich subjektu
Mi prm - 5 - rizeni externich subjektuMi prm - 5 - rizeni externich subjektu
Mi prm - 5 - rizeni externich subjektuRadek Maca
 
Quo vadis preceptore
Quo vadis preceptoreQuo vadis preceptore
Quo vadis preceptoreRadek Maca
 
2013 04 01 - prezentace is-souteze_msmt
2013 04 01 - prezentace is-souteze_msmt2013 04 01 - prezentace is-souteze_msmt
2013 04 01 - prezentace is-souteze_msmtRadek Maca
 

More from Radek Maca (20)

2019 09 03-helen-ucastnicky_modul
2019 09 03-helen-ucastnicky_modul2019 09 03-helen-ucastnicky_modul
2019 09 03-helen-ucastnicky_modul
 
Isprom navod souteze
Isprom navod soutezeIsprom navod souteze
Isprom navod souteze
 
2017 0609 prezentace is
2017 0609 prezentace is2017 0609 prezentace is
2017 0609 prezentace is
 
161114 roma ss_na_2017-prezentace-ap
161114 roma ss_na_2017-prezentace-ap161114 roma ss_na_2017-prezentace-ap
161114 roma ss_na_2017-prezentace-ap
 
2015 09 08 - vkp - ka_i
2015 09 08 - vkp - ka_i2015 09 08 - vkp - ka_i
2015 09 08 - vkp - ka_i
 
07 osobni vzdelavaci-prostredi
07  osobni vzdelavaci-prostredi07  osobni vzdelavaci-prostredi
07 osobni vzdelavaci-prostredi
 
2015 04 02 - jak se učí učitel
2015 04 02 - jak se učí učitel2015 04 02 - jak se učí učitel
2015 04 02 - jak se učí učitel
 
2015 03 09 - ka_i pro hg
2015 03 09 - ka_i pro hg2015 03 09 - ka_i pro hg
2015 03 09 - ka_i pro hg
 
Talent nad zlato text publikace
Talent nad zlato  text publikaceTalent nad zlato  text publikace
Talent nad zlato text publikace
 
2015 02 10 - vkp - ka_i
2015 02 10 - vkp - ka_i2015 02 10 - vkp - ka_i
2015 02 10 - vkp - ka_i
 
2015 01 12 - vkp - ka_i
2015 01 12 - vkp - ka_i2015 01 12 - vkp - ka_i
2015 01 12 - vkp - ka_i
 
Mobilní zařízení ve výuce
Mobilní zařízení ve výuceMobilní zařízení ve výuce
Mobilní zařízení ve výuce
 
2014 09 08 - vkp - ka_i
2014 09 08 - vkp - ka_i2014 09 08 - vkp - ka_i
2014 09 08 - vkp - ka_i
 
Osobní rozvoj
Osobní rozvojOsobní rozvoj
Osobní rozvoj
 
2014 pozvanka2
2014  pozvanka22014  pozvanka2
2014 pozvanka2
 
DVPP pro ŘPP RaMa
DVPP pro ŘPP RaMaDVPP pro ŘPP RaMa
DVPP pro ŘPP RaMa
 
Mi prm - 6 - implementace pm do organizace
Mi prm - 6 - implementace pm do organizaceMi prm - 6 - implementace pm do organizace
Mi prm - 6 - implementace pm do organizace
 
Mi prm - 5 - rizeni externich subjektu
Mi prm - 5 - rizeni externich subjektuMi prm - 5 - rizeni externich subjektu
Mi prm - 5 - rizeni externich subjektu
 
Quo vadis preceptore
Quo vadis preceptoreQuo vadis preceptore
Quo vadis preceptore
 
2013 04 01 - prezentace is-souteze_msmt
2013 04 01 - prezentace is-souteze_msmt2013 04 01 - prezentace is-souteze_msmt
2013 04 01 - prezentace is-souteze_msmt
 

Recently uploaded

AI Restart 2024: Roman Číhalík - Jsou stále informace údajem o reálném dění o...
AI Restart 2024: Roman Číhalík - Jsou stále informace údajem o reálném dění o...AI Restart 2024: Roman Číhalík - Jsou stále informace údajem o reálném dění o...
AI Restart 2024: Roman Číhalík - Jsou stále informace údajem o reálném dění o...Taste
 
AI Restart 2024: Petra Stupková - A(I)utorské právo pro všechny
AI Restart 2024: Petra Stupková - A(I)utorské právo pro všechnyAI Restart 2024: Petra Stupková - A(I)utorské právo pro všechny
AI Restart 2024: Petra Stupková - A(I)utorské právo pro všechnyTaste
 
AI Restart 2024: Alexander Bruna - AI transformace podnikání, od kreativy po ...
AI Restart 2024: Alexander Bruna - AI transformace podnikání, od kreativy po ...AI Restart 2024: Alexander Bruna - AI transformace podnikání, od kreativy po ...
AI Restart 2024: Alexander Bruna - AI transformace podnikání, od kreativy po ...Taste
 
AI Restart 2024: Lukáš Benzl - Keynote: AI v roce 2024? Myslete globálně, jed...
AI Restart 2024: Lukáš Benzl - Keynote: AI v roce 2024? Myslete globálně, jed...AI Restart 2024: Lukáš Benzl - Keynote: AI v roce 2024? Myslete globálně, jed...
AI Restart 2024: Lukáš Benzl - Keynote: AI v roce 2024? Myslete globálně, jed...Taste
 
AI Restart 2024: José Kadlec - Megapraktické využití AI v LinkedIn brandingu
AI Restart 2024: José Kadlec - Megapraktické využití AI v LinkedIn brandinguAI Restart 2024: José Kadlec - Megapraktické využití AI v LinkedIn brandingu
AI Restart 2024: José Kadlec - Megapraktické využití AI v LinkedIn brandinguTaste
 
AI Restart 2024: Ladislav Vitouš - AI v procesu PPC kampaní: Od přípravy prod...
AI Restart 2024: Ladislav Vitouš - AI v procesu PPC kampaní: Od přípravy prod...AI Restart 2024: Ladislav Vitouš - AI v procesu PPC kampaní: Od přípravy prod...
AI Restart 2024: Ladislav Vitouš - AI v procesu PPC kampaní: Od přípravy prod...Taste
 
AI Restart 2024: Honza Slavík - Projektové řízení pod palbou AI
AI Restart 2024: Honza Slavík - Projektové řízení pod palbou AIAI Restart 2024: Honza Slavík - Projektové řízení pod palbou AI
AI Restart 2024: Honza Slavík - Projektové řízení pod palbou AITaste
 
AI Restart 2024: Vojtěch Dlouhý - Automatizace komunikace za pomoci konverzač...
AI Restart 2024: Vojtěch Dlouhý - Automatizace komunikace za pomoci konverzač...AI Restart 2024: Vojtěch Dlouhý - Automatizace komunikace za pomoci konverzač...
AI Restart 2024: Vojtěch Dlouhý - Automatizace komunikace za pomoci konverzač...Taste
 
AI Restart 2024: Richard Axell - Strategická kreativita s nástupem AI – Curat...
AI Restart 2024: Richard Axell - Strategická kreativita s nástupem AI – Curat...AI Restart 2024: Richard Axell - Strategická kreativita s nástupem AI – Curat...
AI Restart 2024: Richard Axell - Strategická kreativita s nástupem AI – Curat...Taste
 
AI Restart 2024: Lukáš Kostka - Automatizace analýzy klíčových slov aneb změn...
AI Restart 2024: Lukáš Kostka - Automatizace analýzy klíčových slov aneb změn...AI Restart 2024: Lukáš Kostka - Automatizace analýzy klíčových slov aneb změn...
AI Restart 2024: Lukáš Kostka - Automatizace analýzy klíčových slov aneb změn...Taste
 

Recently uploaded (11)

AI Restart 2024: Roman Číhalík - Jsou stále informace údajem o reálném dění o...
AI Restart 2024: Roman Číhalík - Jsou stále informace údajem o reálném dění o...AI Restart 2024: Roman Číhalík - Jsou stále informace údajem o reálném dění o...
AI Restart 2024: Roman Číhalík - Jsou stále informace údajem o reálném dění o...
 
AI Restart 2024: Petra Stupková - A(I)utorské právo pro všechny
AI Restart 2024: Petra Stupková - A(I)utorské právo pro všechnyAI Restart 2024: Petra Stupková - A(I)utorské právo pro všechny
AI Restart 2024: Petra Stupková - A(I)utorské právo pro všechny
 
AI Restart 2024: Alexander Bruna - AI transformace podnikání, od kreativy po ...
AI Restart 2024: Alexander Bruna - AI transformace podnikání, od kreativy po ...AI Restart 2024: Alexander Bruna - AI transformace podnikání, od kreativy po ...
AI Restart 2024: Alexander Bruna - AI transformace podnikání, od kreativy po ...
 
AI Restart 2024: Lukáš Benzl - Keynote: AI v roce 2024? Myslete globálně, jed...
AI Restart 2024: Lukáš Benzl - Keynote: AI v roce 2024? Myslete globálně, jed...AI Restart 2024: Lukáš Benzl - Keynote: AI v roce 2024? Myslete globálně, jed...
AI Restart 2024: Lukáš Benzl - Keynote: AI v roce 2024? Myslete globálně, jed...
 
AI Restart 2024: José Kadlec - Megapraktické využití AI v LinkedIn brandingu
AI Restart 2024: José Kadlec - Megapraktické využití AI v LinkedIn brandinguAI Restart 2024: José Kadlec - Megapraktické využití AI v LinkedIn brandingu
AI Restart 2024: José Kadlec - Megapraktické využití AI v LinkedIn brandingu
 
AI Restart 2024: Ladislav Vitouš - AI v procesu PPC kampaní: Od přípravy prod...
AI Restart 2024: Ladislav Vitouš - AI v procesu PPC kampaní: Od přípravy prod...AI Restart 2024: Ladislav Vitouš - AI v procesu PPC kampaní: Od přípravy prod...
AI Restart 2024: Ladislav Vitouš - AI v procesu PPC kampaní: Od přípravy prod...
 
AI Restart 2024: Honza Slavík - Projektové řízení pod palbou AI
AI Restart 2024: Honza Slavík - Projektové řízení pod palbou AIAI Restart 2024: Honza Slavík - Projektové řízení pod palbou AI
AI Restart 2024: Honza Slavík - Projektové řízení pod palbou AI
 
AI Restart 2024: Vojtěch Dlouhý - Automatizace komunikace za pomoci konverzač...
AI Restart 2024: Vojtěch Dlouhý - Automatizace komunikace za pomoci konverzač...AI Restart 2024: Vojtěch Dlouhý - Automatizace komunikace za pomoci konverzač...
AI Restart 2024: Vojtěch Dlouhý - Automatizace komunikace za pomoci konverzač...
 
Písemná práce
Písemná prácePísemná práce
Písemná práce
 
AI Restart 2024: Richard Axell - Strategická kreativita s nástupem AI – Curat...
AI Restart 2024: Richard Axell - Strategická kreativita s nástupem AI – Curat...AI Restart 2024: Richard Axell - Strategická kreativita s nástupem AI – Curat...
AI Restart 2024: Richard Axell - Strategická kreativita s nástupem AI – Curat...
 
AI Restart 2024: Lukáš Kostka - Automatizace analýzy klíčových slov aneb změn...
AI Restart 2024: Lukáš Kostka - Automatizace analýzy klíčových slov aneb změn...AI Restart 2024: Lukáš Kostka - Automatizace analýzy klíčových slov aneb změn...
AI Restart 2024: Lukáš Kostka - Automatizace analýzy klíčových slov aneb změn...
 

PRCH - metodika dotací 2017

 • 1. 1 Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování v období 2017-2020 Metodika dotačního programu „Bezpečné klima v českých školách na období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017
 • 2. 2 Obsah prezentace: • Metodika Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování v období 2017-2020 MSMT-11483/2016-1 (projekty individuální) • Metodika dotačního programu „Bezpečné klima v českých školách na období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 MSMT-11483/2016-2 U obou programů: • Oprávněný žadatel • Podporované aktivity • Kritéria žádosti o podporu projektu • Uznatelné náklady • Konečná podoba rozpočtu projektu • Vyúčtování dotace, vypořádání se státním rozpočtem
 • 3. 3 Vyhlášeny 2 dotační programy: • Metodika Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování v období 2017-2020 MSMT-11483/2016-1 • Metodika dotačního programu „Bezpečné klima v českých školách“ na období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 MSMT-11483/2016-2
 • 4. 4 Metodika Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování v období 2017- 2020 MSMT-11483/2016-1 MŠMT poskytuje dotace ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování. Dotace jsou poskytovány na: • projekty individuální • projekty krajské (nebudou zde prezentovány)
 • 5. 5 Oprávněný žadatel • školy a školská zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, • právnická osoba podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, • právnická osoba podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů, • obecně prospěšná společnost podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se Zásadami vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy schválené usnesením vlády č. 92/2010 částí I. písm. • jiná právnická osoba, jejímž hlavním předmětem činnosti je poskytování vzdělávacích služeb nebo fyzická osoba, která takové služby poskytuje.
 • 6. 6 Žadatel musí dále splňovat tyto podmínky: • realizovat projekty, popř. jiné podporované aktivity v oblasti prevence rizikového chování na území České republiky prokazatelně minimálně dva roky před podáním žádosti. Zároveň musí být započitatelná praxe realizována od roku 2012. (Tuto skutečnost doloží žadatel odkazem na své internetové stránky, má-li tam dokumenty zveřejněné v aktuálním znění, případně přiložením dokumentů toto prokazující - např. výroční zpráva, zpráva o činnosti, preventivní program školy apod.), • mít sídlo na území České republiky, • vést podvojné účetnictví (s výjimkou fyzických osob). • Žádost o dotaci se v elektronickém systému podává nejpozději do 30.9. 2016
 • 7. 7 Podporované aktivity • Všeobecná primární prevence rizikového chování zaměřená na děti a mládež (lze předložit pouze jeden projekt pro tuto aktivitu) • Selektivní primární prevence rizikového chování zaměřená na děti a mládež (lze předložit pouze jeden projekt pro tuto aktivitu) • Indikovaná primární prevence rizikového chování zaměřená na děti a mládež (lze předložit pouze jeden projekt pro tuto aktivitu) • Projekty evaluace potřebnosti, dostupnosti a efektivnosti služeb např. výzkumy, sběr dat (lze předložit pouze jeden projekt pro tuto aktivitu) • Projekty zaměřené na poskytování odborných a ověřených informací a vzdělávání odborné či laické veřejnosti např. vzdělávání pedagogů, konference, internetové stránky, jiné projekty (lze předložit pouze jeden projekt pro tuto aktivitu)
 • 8. 8 Počet tříd/skupin/jedinců (skupina= min. 10 jedinců) Částka Všeobecná 0-19 tříd 0 Kč 20-29 tříd 200.000 Kč 30-39 tříd 250.000 Kč 40 a více tříd 350.000 Kč Selektivní 0-4 skupin 0 Kč 5-10 skupin 150.000 Kč 11-16 skupin 250.000 Kč 17 a více skupin 350.000 Kč Indikovaná 0-8 jedinců 0 Kč 9-20 jedinců 150.000 Kč 21-30 jedinců 250.000 Kč 31 a více jedinců 350.000 Kč Kritéria žádosti o podporu projektu Pro aktivity a, b, c platí: Maximální výši žádosti
 • 9. 9 • Pro aktivity d, e platí: Žádost může být podána v maximální výši 350.000 Kč. • Pro aktivity a, b, c, d, e platí: Žádost může být podána v minimální výši 50.000 Kč.
 • 10. 10 Podání žádosti Žádost se podává POUZE ELEKTRONICKY v elektronickém systému IS na adrese: http://is-prevence.msmt.cz Povinné přílohy k organizaci (přílohy, které se vkládají k organizaci nikoliv k projektu) Při elektronické registraci (první vkládání údajů o organizaci) je zároveň žadatel povinen vložit do systému elektronickou kopii originálů povinných příloh (kopie originálů se vkládají pouze jednou a následně je žadatel povinen je aktualizovat při jakékoliv změně): • doklad o přidělení IČO, • identifikace bankovního účtu, na který by měla být dotace převedena, • doklad o právní subjektivitě žadatele podle příslušné formy právní subjektivity:  právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení předloží zřizovací listinu (stačí poslední dodatek),  právnická osoba podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - stanovy a výpis z veřejného rejstříku,  právnická osoba podle zákona č. 3/2002 Sb. předloží výpis z registru ústředního orgánu státní správy ČR, který registruje církve a náboženské společnosti,  obecně prospěšná společnost předloží ověřený výpis z rejstříku obecně prospěšných společností u místně příslušného soudu,  jiná organizace předloží výpis z obchodního rejstříku, příp. jiný doklad prokazující právní subjektivitu.
 • 11. 11 Povinné přílohy k žádosti (přílohy, které se vkládají k projektu nikoliv k organizaci): • zpráva o realizaci víceletého (navazujícího) projektu v předchozím roce (pokud byl projekt dotačně podpořen z MŠMT), • závěrečná zpráva o realizaci víceletého (navazujícího) projektu za předchozí rok vzhledem k roku, ve kterém se žádost o dotaci předkládá (tedy vzhledem k běžnému roku), pokud byl projekt (projekt) v předchozím roce realizován (pokud byl projekt v daném období dotačně podpořen z MŠMT), Příklad – získali jste dotaci v roce 2015, 2016 a žádáte dotaci na rok 2017 – doložíte závěrečnou zprávu za rok 2015 a průběžnou zprávu o realizaci projektu v roce 2016.
 • 12. 12 Postup při rozhodování o poskytnutí dotace • Formální hodnocení - hodnocení dodržení formálních náležitostí stanovených touto Metodikou. • Odborné hodnocení – hodnocení kvality a efektivity projektu • Výši dotace navrženou na spolufinancování jednotlivých žádostí v oblasti prevence rizikového chování projedná porada vedení MŠMT, a to na základě návrhu dotační komise MŠMT • MŠMT zveřejní do konce kalendářního roku, který předchází rozpočtovému roku, na který je dotace poskytována, na základě schválení poradou vedení MŠMT a paní ministryní výsledek dotačního řízení. • Úspěšným žadatelům bude doručeno Rozhodnutí podle § 14 odst. 4 rozpočtových pravidel. Nedílnou součástí Rozhodnutí bude příloha „Konečná podoba projektu a celkového rozpočtu projektu“.
 • 13. 13 Z poskytnuté dotace lze hradit (tzv. uznatelné náklady): a) osobní náklady: • platy včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí zaměstnavatel za své zaměstnance, a dalších osobních výdajů, které je zaměstnavatel za zaměstnance podle platných předpisů povinen hradit. MŠMT přispívá na mzdové náklady (maximální požadavek na mzdové náklady do výše 250.000 Kč) • dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce (v případě DPP je třeba uvádět do žádosti i náklady na odvody, a to v případě, že částka vyplácená na DPP v kalendářním měsíci přesáhne výši 10.000 Kč – v jiných případech se náklady na odvody u DPP neuvádějí) b) provozní náklady - nezbytné pro poskytování služeb, musejí být identifikovatelné, účetně evidované, ověřitelné, podložené originálními účetními doklady a uvedené v rozpočtu schválené žádosti, u uvedených položek rozpočtu maximálně do výše: • služby – max. 40 % celkového rozpočtu projektu (musí mít přímou vazbu na realizaci projektu), • materiál - max. 25 % celkového rozpočtu projektu (musí mít přímou vazbu na realizaci projektu), • příspěvek na certifikaci projektů primární prevence rizikového chování – max. 7.000 Kč • příspěvek na supervizi max. 500 Kč/hod
 • 14. 14 Konečná podoba rozpočtu projektu • MŠMT sdělí žadateli o dotaci, pokud jeho žádost nebyla z dotačního řízení vyřazena, do 10 pracovních dnů ode dne, kdy dotační komise MŠMT projednala podklad o předložených žádostech o dotaci, v jaké výši mu bude dotace navržena na následující kalendářní rok, a to v případě, že navrhovaná výše dotace bude nižší, než byla žadatelem v žádosti předkládána. Současně MŠMT vyzve žadatele, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být kratší než 8 pracovních dnů, předložil konečnou podobu projektu včetně celkového rozpočtu projektu v závislosti na výši přidělené dotace. Tato konečná podoba projektu a celkového rozpočtu projektu bude přílohou k rozhodnutí o poskytnutí dotace. • Pokud žadatel konečnou podobu rozpočtu projektu ani ve stanovené lhůtě nepředloží, MŠMT žádost o dotaci z dotačního řízení vyřadí.
 • 15. 15 Vyúčtování dotace, vypořádání se státním rozpočtem • Dotace poskytnutá ze státního rozpočtu musí být řádně vyúčtována. Vyúčtování dotace, vypořádání se státním rozpočtem a závěrečná zpráva musí být zaslány v listinné podobě nejpozději do 15. února roku následujícího po roce, na který byla dotace poskytnuta. • Žadatel je povinen realizovat finanční vypořádání poskytnutých prostředků v souladu s vyhláškou 367/2015 Sb, o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání). • Příjemce je povinen vrátit nevyčerpané prostředky spolu s vyúčtováním dotace nejpozději do 30 dnů od oznámení o odstoupení od projektu nebo jeho ukončení, pokud se projekt neuskuteční nebo je předčasně ukončen v průběhu roku.
 • 16. 16 Dotační program „Bezpečné klima v českých školách“ Dotační program vychází z principů ověřeného dotačního programu MŠMT na realizaci aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování v období 2017-2020 (č. j. MSMT-11483/2016) schváleného poradou vedení dne 10. 5. 2016 Cílem dotačního programu je podpora aktivit škol a školských zařízení, které svou činností přispívají k nastolení a rozvoji bezpečného klimatu v českých školách.
 • 17. 17 Účel dotace (podporované aktivity) • práce s pedagogickými sbory, skupinové supervize v oblasti bezpečného klimatu ve školách, • podpora prohlubování odborných znalostí a praktických dovedností při práci s tématem bezpečné klima ve školách, zejména podpora supervizí a kazuistických seminářů (lze sem zahrnout i podporu realizovanou v rámci programů s dětmi a mládeží – nikoliv samotné programy cílené pouze na děti a mládež) • vzdělávání a metodická podpora pedagogů pro práci s třídnickými hodinami ve školách, • vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků, v oblasti bezpečného klimatu ve školách, • vzdělávání školních metodiků prevence v oblasti bezpečného klimatu ve školách, • vzdělávání metodiků prevence v pedagogicko-psychologických poradnách v oblasti bezpečného klimatu ve školách, • vzdělávání ředitelů a jiných vedoucích pracovníků škol a školských zařízení v oblasti bezpečného klimatu ve školách.
 • 18. 18 Oprávněný žadatel Žadateli o dotaci v rámci tohoto programu mohou být právnické osoby vykonávající činnost • mateřské, • základní, • střední školy • nebo školského zařízení bez ohledu na zřizovatele nebo právní formu. Žádost o dotaci se v elektronickém systému podává nejpozději do 30.9. 2016
 • 19. 19 Výše dotace • Žádost může být podána v maximální výši 80.000 Kč. • Žádost může být podána v minimální výši 20.000 Kč. • Každý oprávněný žadatel může podat pouze jednu žádost o poskytnutí dotace.
 • 20. 20 Kontakty oddělení prevence, MŠMT • Mgr. Martina Budinská, tel. 234 811 331 martina.budinska@msmt.cz • Ing. Radka Heřmánková, tel. 234 811 554 radka.hermankova@msmt.cz • Mgr. Vladimír Sklenář, tel. 234 811 698 vladimir.sklenar@msmt.cz • Bc. Matouš Korbel, tel 234 811 281 matous.korbel@msmt.cz
 • 21. 21 Děkuji Vám za pozornost. Mgr. Vladimír SKLENÁŘ Ing. Radka HEŘMÁNKOVÁ oddělení prevence Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy