Penize - RaMa

572 views

Published on

Jak to udělat, abyste měli hodně peněz

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Penize - RaMa

  1. 1. Jak snadno přijít k penězůmZaručený, vědecky zdůvodněnýa praxí tisíckrát ověřený postup
  2. 2. Čas jsou peníze Říká se, že čas jsou peníze. Matematicky lze tuto pravdu zapsat jednoduchou rovnicí: čas = peníze (1)
  3. 3. Výkon člověka Žijeme ve znalostní společnosti, kde vědomosti hrají čím dál větší roli. Výkon duševně pracujícího člověka se zvětšuje přímo úměrně s jeho vědomostmi. Matematicky zapíšeme tuto přímou úměru rovnicí: výkon = k .vědomosti (2) kde k je kladná číselná konstanta
  4. 4. Výkon v přírodních vědách Ve fyzice jste se již na základní škole učili, že výkon je práce vykonaná za čas… … a máte již třetí rovnici: práce výkon = (3) čas
  5. 5. (1) čas = penízeEkvivalentní úpravy (2) výkon = k .vědomosti práce (3) výkon = čas Dosadíte-li rovnice (1) a (2) do rovnice (3), dostanete následující: práce k .vědomosti = (4) peníze
  6. 6. práceKonečně peníze k .vědomosti = (4) peníze Vyjádříte-li z rovnice (4) proměnnou peníze, dostanete se konečně ke kýženému vztahu: prácepeníze = (5) k .vědomosti
  7. 7. práceInterpretace výsledku: peníze = k .vědomosti Protože k je nevýznamná číselná konstanta, je z výše uvedené rovnice zcela zřetelně vidět, že mezi proměnnými peníze a vědomostmi existuje vztah nepřímé úměrnosti. Reálně platí, že vykonaná práce je pro každého člověka číselný parametr, který se pohybuje v určitém shora omezeném intervalu, nelze ho tedy v daném čase libovolně do nekonečna zvětšovat. Zvýšenou prací tedy moc více nevyděláte…
  8. 8. Závěr Chcete-li tedy více nebo ještě více peněz, nezbývá nic jiného, než zmenšit nebo ještě více zmenšit své vědomosti. Jinak řečeno: S nulovými vědomostmi budete mít nekonečně mnoho peněz Prostě staré české přísloví „nejhloupější sedlák má největší brambory“ má dnes jinou podobu  pak práce peníze = jestliže8 k .vědomosti 0Děkuji za pozornost … je nyní na Vás, jak se zachováte  Radek Maca

×