Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Is prevence - školení hodnotitelů v2

409 views

Published on

Prezentace pro odborné hodnotitele

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Is prevence - školení hodnotitelů v2

 1. 1. IS-PREVENCE -Školení hodnotitelů 15. 10. 2012 Praha
 2. 2. Obsah prezentace• Přihlášení do systému• Registrace• Přehled žádostí k hodnocení• (Ne)Akceptace hodnocení• Hodnotící formulář• Protokol o odborném hodnocení• Uživatelská podpora hodnotitelů
 3. 3. 1. Přihlášení do systému 2. 3.1. Přejdeme na adresu http://is-prevence-admin.nidm.cz2. Zadáme uživatelské jméno a heslo (dostanete ho mailem po schválení pracovníkem MŠMT)3. Potvrdíme tlačítkem Přihlásit
 4. 4. Registrace – KŠKP a MP z PPP 1. 1. Po zahájení registrace na úvodní stránce se objeví registrační formulář 2. Vyplňte základní osobní údaje a e- 2. mail, prostřednictvím kterého budete se systémem komunikovat 3. Zvolte pozici odborného hodnotitele: - jste-li KŠKP, doplníte pak pouze kraj - jste-li MP z PPP, vyberete kromě kraje i v něm příslušnou, vaši PPP Potvrďte tlačítkem Zaregistrovat 3. se… - jste-li jiný odborný hodnotitel, doplňte další sadu údajů
 5. 5. Registrace ostatních odborných hodnotitelů 1. 1. Po zahájení registrace na úvodní stránce se objeví 3. registrační formulář 2. 2. Vyplňte základní osobní údaje a e-mail, prostřednictvím kterého budete se systémem komunikovat 3. Doplňte další údaje jako podklady pro uzavření dohody s MŠMT 4. Potvrďte tlačítkem Registrace nového 4. hodnotitele
 6. 6. Přehled žádostí k hodnocení 1. 2. 3.1. Po přihlášení klikněte na záložku Hodnocení … (máte-li pouze roli odborného hodnotitele, není třeba:-)2. Podle působnosti projektu, druhu žadatele, podle vaší hodnotitelské role apod. vám zobrazí vybraná skupina projektových žádostí, které byste měli odborně hodnotit3. Kliknutím na ikonu lupy u vybraného projektu se dostanete k vlastnímu hodnocení
 7. 7. (Ne)Akceptace hodnocení 2. 1. Po kliknutí na lupu se zobrazí Základní informace o projektové1. žádosti 2. Kliknutím na tlačítko a) Budu odborně hodnotit b) Nemohu odborně hodnotit zvolíte svůj vztah k hodnocenému projektu. 3. Pokud zamítnete, projekt se z Vašeho seznamu přesune k jinému hodnotiteli (přes pracovníka 3. MŠMT)
 8. 8. Hodnotící formulář 1. Po kliknutí na tlačítko Budu odborně hodnotit se zobrazí 1. projektová žádost 2. U hodnocených polí vložíme do4. textových polí Komentář 3. Podle komentáře přidělíme 2. rozevíracím seznamem Body 3. 4. Průběžný počet bodů se aktualizuje v samostatném panelu s možností uložení aktuálního stavu hodnocení 5. Po dílčím komentování a bodovém hodnocení doplníme v textových polích Závěrečné hodnocení projektu 5. 6. Dílčí části hodnocení průběžně ukládáme a po vyplnění všech polí a jejich kontrole Uzavřeme hodnocení a 6. vygenerujeme hodnotící protokol
 9. 9. Protokol o odborném hodnocení 1. 2.1. Zobrazíme detail projektu2. Stáhneme protokol ve formátu PDF, vytiskneme, podepíšeme a odešleme naMŠMT k archivaci.
 10. 10. Uživatelská podpora hodnotitelů 1.Při problémechvyužívejte výhradně 2.HELPDESK 3.1. Klikněte na ikonu záchranného kruhu – potřebuji pomoc HELPDESK2. Ve formuláři vyplňte podrobně popis vašeho problému3. Odešlete váš požadavek tlačítkem Odeslat

×