DVPP pro ŘPP RaMa

375 views

Published on

Prezentace k obhajobě závěrečné práce studia pro vedoucí pracovníky na CŠM PedF UK Praha

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
375
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
15
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

DVPP pro ŘPP RaMa

 1. 1. Profesní rozvoj řídících pedagogických pracovníků k zajištění rozvoje služeb ICT ve škole Radek Maca KSM2 – 2011-3 Obhajoba závěrečné práce Mgr. Radek Maca
 2. 2. Úvod 1. Záměr práce • Hypotéza:  Znalosti ŘPP v oblasti rozvoje služeb ICT ve škole jsou malé  Nabídka DVPP pro ŘPP v oblasti služeb ICT je nedostatečná 3. Obsah prezentace •Východiska •Oblasti rozvoje služeb ICT •Kompetence řídícího pracovníka •Profesní rozvoj – empirický průzkum •DVPP pro ŘPP •Shrnutí Úvod Radek Maca Obhajoba závěrečné práce KSM2 – 2011-3 2/10 2. Postup realizace •Východiska •Státní koncepce rozvoje služeb ICT •Empirický průzkum •Analýza nabídky DVPP •Návrh změn
 3. 3. Východiska 1. Legislativní • Zákon č. 561/2005 Sb., Školský zákon  Zodpovědnost a pravomoci ředitele školy k zajišťování odborné úrovně vzdělávání • Zákon č. o pedagogických pracovnících  Povinnost PP vzdělávat se… • Vyhláška č. 317/2005 Sb. o DVPP  Podmínky vzdělávání pedagogických pracovníků a také řídících pracovníků Východiska Radek Maca Obhajoba závěrečné práce KSM2 – 2011-3 3/10 2. Věcná • Rodičovská a nerodičovská veřejnost si přeje většinově rescholarizační scénář školy s vyšší kvalitou výuky • ICT ve škole jsou rozvíjeny dle UV 1276/2008 – Akční plán pro realizaci Koncepce rozvoje ICT ve vzdělávání  difuzní model rozvoje ICT • Řídící pracovník by ho měl realizovat ve všech svých rolích  lídr (dělá správné věci)  manažer (dělá věci správně)  vykonavatel (dělá…)
 4. 4. Oblasti rozvoje služeb ICT ve škole Oblasti rozvoje služeb ICT Radek Maca Obhajoba závěrečné práce KSM2 – 2011-3 4/10 dle UV 1276/2008: Akční plán pro realizaci Koncepce rozvoje ICT ve vzdělávání v letech 2009-2013
 5. 5. Kompetence ŘPP Dle ICT kompetencí z materiálů OECD, European Schoolnet: Kompetence řídícího pedagogického pracovníka Radek Maca Obhajoba závěrečné práce KSM2 – 2011-3 5/10 1. Kompetence k řízení, koordinaci a kooperaci • pokrývají oblast vize, strategie, plánování rozvoje služeb ICT  koncepční pohled na rozvoj ICT v souladu s naplňováním vzdělávacích cílů (systémová integrace) 2. Kompetence k běžnému využívání služeb ICT • jsou základem informační gramotnosti každého uživatele  rutinní používání SW aplikací na úrovni ECDL Core 3. Kompetence pro práci s informacemi a komunikaci • podporují efektivní komunikaci s interními zaměstnanci i s externími partnery školy  bezpečnostní a informační politika školy (nejen na webu školy) 4. Kompetence ke stimulování učení (pedagogické kompetence) • k rozvoji znalosti možností využívání nových technologií  filosofie (metodika) využívání služeb ICT ve vzdělávání
 6. 6. Profesní rozvoj - empirický průzkum 1. Cíle: • Jaký je aktuální stav znalostí v oblasti ICT • Jak se staví řídící pracovníci k rozvoji ICT kompetencí Profesní rozvoj – empirický výzkum Radek Maca Obhajoba závěrečné práce KSM2 – 2011-3 6/10 3. Metodika průzkumu • Dotazníkové šetření • Osloveno 139 respondentů, vráceno 101 dotazníků • Dílčí otevřené otázky ke každé podoblasti – celkem 15 otázek) • Celkem 357 variant volných textových odpovědí • Sdružení volných textových odpovědí do 76 kategorií podle tematické podobnosti • Vyhodnocení četnosti kategorií odpovědí 2. Oblasti průzkumu:
 7. 7. Výsledky průzkumu 1. Uvědomění a zapojení • téměř 2/3 respondentů si nedokáže představit výuku bez ICT • více než polovina respondentů vidí největší přínos v nových metodách práce 2. Plánování vzdělávání • respondenti nepřistupují ke vzdělávání systematicky, ale většinou až když je třeba • pouze 1/5 aspoň někdy vyhodnocuje přínos vzdělávání 3. Zaměření • 2/3 respondentů vyhledává vzdělávání ve svém oboru včetně metodických kurzů 4. Sebedůvěra • pouze 1/3 nemá obavy používat ICT • 40 % buď neodpovědělo, nebo hledá zástupné důvody v nedostatku času, ve finančním nedocenění, … 5. Neformální způsoby profesního rozvoje • frekventanti neformální výměnu zkušeností moc nepodporují • budování osobního a školního vzdělávací prostředí je prozatím v plenkách Profesní rozvoj – empirický výzkum Radek Maca Obhajoba závěrečné práce KSM2 – 2011-3 7/10
 8. 8. DVPP – stávající nabídka pro ŘPP (k 6.6.2013) 1. Dle oblastí • Celkem v nabídce DVPP 53 642 akcí z toho:  cílová skupina ŘŠ: 9 262 akcí  Oblast zájmu: studium pro ŘŠ: 84 akcí  Oblast zájmu: Studium pro VPP: 31 akcí  Oblast zájmu: Řízení školy: 1 714 akcí  Oblast zájmu: VT a informatika: 1 852 akcí • Pro ŘPP zaměření na ICT: 128 akcí DVPP řídícího pracovníka Radek Maca Obhajoba závěrečné práce KSM2 – 2011-3 8/10 BAKALÁŘI – 48 % Zpracování textů – 34 % Legislativa – 50 % Informační gramotnost v ŠVP – 30 % 2. Dle kompetencí řídícího pracovníka
 9. 9. DVPP – návrh pro studium ŘPP: ICT v řízení školy Mapa modulů: DVPP řídícího pracovníka Radek Maca Obhajoba závěrečné práce KSM2 – 2011-3 9/10 Forma realizace: 1. Implementace vybraných pasáží ICT do stávajících modulů studia pro PP 2. a) nabídka volitelného modulu blended learning formou (jako projekt CŠM) b) samostatný modulový kurz v rámci DVPP
 10. 10. Shrnutí Hypotéza: 1. Znalosti ŘPP v oblasti rozvoje služeb ICT ve škole jsou malé 2. Nabídka DVPP pro ŘPP v oblasti služeb ICT je nedostatečná Shrnutí Radek Maca Obhajoba závěrečné práce KSM2 – 2011-3 10/10 Závěry: Ad 1. Znalosti ŘPP v oblasti rozvoje služeb ICT ve škole jsou malé  Povědomí o důležitosti služeb ICT ve vzdělávání je relativně vysoké.  Většina považuje za nejcennější možnost učit novými metodami.  Široké zaměření respondentů na formy rozvoje know how školy dávají šanci na brzkou realizaci online školního vzdělávacího prostředí. Ad 2. Nabídka DVPP pro ŘPP v oblasti služeb ICT je nedostatečná  Pro ŘPP je v nabídce DVPP „žalostně“ málo kurzů s tematikou ICT  Struktura nabízených kurzů je nevyrovnaná – 80 % je zaměřeno na systém BAKALÁŘI + základy práce s OFFICE (ECDL)  Poptávku na nové metody práce s ICT ve výuce i v řízení uspokojuje pouze 12 kurzů!!! NOVÝ MODULOVÝ SYSTÉM DVPP S TEMATIKOU ICT MŮŽE ŘPP POMOCI

×