2016 10-04 - prezentace is-integrace - v1

Radek Maca
Radek MacaRadek Maca
Informační systém MŠMT
pro elektronické řešení dotačních
programů
-
Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků
středních škol, konzervatoří a studentů vyšších
odborných škol
určeno pro žádosti
na rok 2017 (a dál)
Mgr. Radek Maca, NIDV
Cíle prezentace
1. Seznámit vás s elektronickým informačním
systémem pro podávání projektových žádostí na
podporu romských žáků SŠ a VOŠ
2. Ukázat vám, kde najdete pomoc v případě nesnází
2
Obsah
I. Úvodní informace o systému
II. Registrace nové organizace (žadatele)
III. Správa projektových žádostí
IV. Založení a vyplnění projektové žádosti
V. Uzavření projektu a podání žádosti
VI. Potřebujete pomoc?
3
I. Úvodní informace o systému
• Informační systém je JEDINEČNÝ pro programy
integrace / podpory romských žáků SŠ a VOŠ
• Informační systém je webová aplikace, najdete ji na
adrese http://is-integrace.msmt.cz
• Informační systém je přístupný pouze pro
registrované uživatele – registrace se provádí pouze
jednou
• Zadávat projektovou žádost můžete po přihlášení se
prostřednictvím uživatelského jména a hesla
• Uživatelské jméno a heslo získáte při registraci do
systému (pouze jednou na začátku)
• Heslo si můžete změnit nebo po zapomenutí obnovit
sami4
5
3. Nejnovější aktuality
1. Anotace úvodní stránky
4. Archiv aktualit
I. Úvodní stránka (= AKTUALITY)
7. Uživatelská
podpora
5. Prostor
pro registraci
a obnovu hesla
6. Přihlášení
registrovaného
žadatele
2. Hlavní menu
6
1. Začněte zde2. Úvodní stránka
Metodiky
3a) Prezentace ze seminářů
ke prohlížení i ke stažení
3b) Ovládací prvky prezentace,
prezentaci lze zvětšit
i na celou obrazovku
Metodika
3. Prezentace
Vstup do systému
a registrace
Pro vstup do aplikace s možností
zadávání projektové žádosti
zadejte uživatelské jméno (= IČ)
a heslo a klepněte na tlačítko
„PŘIHLÁSIT SE“
Nejste-li ještě
zaregistrováni, je třeba
„ZAREGISTROVAT SE“
klepnutím na stejnojmenné
tlačítko
7
Pokud zapomenete
(ztratíte) jméno a heslo,
klepněte na tlačítko
„OBNOVENÍ HESLA“
II. Registrace nové organizace (žadatele)
obsahuje několik částí:
a) Základní údaje o žádající organizaci
• přístupové údaje (jméno, heslo)
• potvrzení registrace mailem
b) Údaje o organizaci (žadateli)
• základní údaje
• působnost
• typ poskytovaných služeb
• kontaktní údaje
• statutární zástupce
8
pro vstup
žadatele
o dotaci
do systému
společná
data pro
všechny
projekty
Registrace 1 – vložení přístupových údajů
…a jméno a e-mail zadavatele dat o
organizaci - na tento mail Vám přijdou
informace k dokončení registrace
(ale i při obnovování hesla)
Vložte Oficiální název organizace
a IČ Vaší organizace
9
Ověřuje a aktualizuje se
vůči ARES
Text mailu obsahuje
internetový odkaz, který je nutno KLEPNUTÍM myší POTVRDIT a tím
aktivovat Váš účet
Registrace 2 – aktivace účtu
10
IS-INTEGRACE – registrace nového uživatele
Text mailu obsahuje
• uživatelské (přihlašovací) jméno
• heslo
Pomocí kterého se můžete přihlásit
do systému
Registrace 3 – přístupové údaje k účtu
11
IS-INTEGRACE – aktivace účtu nového uživatele
Obnovení hesla 1. Zadejte buď IČ nebo registrační E-MAIL a
klepněte na tlačítko OBNOVIT HESLO
12
3. Zadáte a potvrdíte nové heslo
1. Zadejte buď vlevo IČ (neznáte-li, pak
vpravo e-mail) a klepněte na tlačítko
OBNOVIT HESLO
2. Systém zahájí obnovu
hesla a na váš registrační
e-mail zašle žádost na
dokončení změny …
internetový odkaz
Přihlášení do systému
…a klepněte na tlačítko
„PŘIHLÁSIT SE“
Pro vstup do aplikace s
možností zadávání projektové
žádosti zadejte mailem zaslané
Uživatelské jméno
a heslo …
13
Úvodní obrazovka po přihlášení do systému
Nová záložka PROJEKTY
14
…Aktualizace údajů o organizaci
Aktuálně přihlášený uživatel
Nastavení údajů o organizaci
Položky dat o organizaci
(vkládají se JEDNOU za
organizaci a platí PRO
VŠECHNY vámi podávané
projekty)
15
…ukážete-li myší na
editační pole, systém
vám napoví žlutou
„bublinovou“
nápovědou
…zadané údaje je
třeba VŽDY „ULOŽIT“
…údaje z registrace
(budou již načteny)
Změna hesla
16
1. Zadáte a potvrdíte nové heslo
…
2. Nezapomeňte
„ULOŽIT ZMĚNY“
Heslo musí splňovat základní
bezpečnostní pravidla:
Nastavení organizace
17
Korespondenční údaje… obec,
ulice, PSČ, kraj, okres, …
Údaje o bance… kam vám přijde
(po schválení:-) ) dotace
Kontaktní údaje organizace
Osoba jednající (zodpovídající)
za organizaci – STATUTÁRNÍ
ZÁSTUPCE – bude uvedena v
Rozhodnutí
Fakturační údaje … IČ, finanční
úřad, právní subjektivita, plátce
DPH, …
III. Správa projektů
2. …lze je
a) Editovat
b) Smazat
18
Rozpracované projekty…
1. Klepněte na Projekty
Zde budou nepodané
projekty…
Zde budou podané projekty…
Je třeba PDF žádost stáhnout, vytisknout,
podepsat a poslat na MŠMT
IV. Založení a vyplnění projektové žádosti
Projektová žádost obsahuje několik částí (kapitol):
a) Aktivita A
b) Aktivita B
c) Finalizace žádosti
d) Připojené soubory projektu (žádosti)
19
Založeníprojektu
20
1. Založíme žádost
2. Zadejte název projektu
3. Kliknutím na tlačítko „Založit nový
projekt“ vznikne v systému nový projekt
a můžete editovat jeho obsah
Struktura projektové žádosti
21
Název a ev.č. aktuálně upravovaného projektu
Tiskový náhled
aktuálně
upravovaného
projektu
Aktuální stav vyplňování
„kapitol“ projektu
… všechny kapitoly
musí mít nakonec
„zelenou fajfku“
Návrat na tuto úvodní
obrazovku projektu
Návrat na úvodní přehled
všech projektů
(rozpracovaných i uzavřených)
Aktivita A
22
1.Zadání nacionálů
žáků / studentů
3. Finanční požadavky žáka na aktivitu A
2. Typ studia
(ročník + škola)
Upozornění na odhlášení
23
Při vyplňování žádosti někdy
potřebujete více času. Systém je
nastaven z bezpečnostních
důvodů na maximálně 30
minutovou odmlku, po této době
budete odhlášeni.
Systém vás o zbývajícím čase
do odhlášení upozorňuje tímto
textem.
Zadaný student (lze
Odstranit nebo
Upravit data)
Lze zadávat dalšího
studenta
Aktivita B
24
1. Potvrzení čerpání na
aktivitu B (podpora
vzdělávání)
2. Zadání kvantitativních
hodnot pro aktivitu B
Limity z aktivity A pro aktivitu B
Finalizace žádosti
25
1. Zadáte požadované kontaktní
údaje na osobu, která má na starosti
žádost a realizaci aktivit A a B
3. Nezapomeňte „ULOŽIT ZMĚNY“
2. Potvrďte pravdivost údajů a
bezdlužnost žádající organizace
Připojené soubory
26
1. Pomocí tlačítka „Procházet“
vyberte na svém disku
vhodnou přílohu (jako příloha k
mailu)
3. Klikněte na tlačítko
„PŘIDAT SOUBOR“ (takto lze přidat i více
souborů, např. popis realizace na různých školách)
2. Zadejte vypovídající název
přiloženého souboru
Sem vložíte naskenované žádosti
rodičů (bez jejich čestných prohlášení)
V. Uzavření projektu a podání žádosti
Projektová žádost se odevzdává
a) Finální kontrola žádosti
b) Uzavření a elektronické podání žádosti
c) Vytištění finální PDF žádosti, její
podepsání a odeslání na sběrnou
adresu dle metodiky MŠMT
27
Náhled projektu v průběhu psaní
28
Souhrnně se zobrazí
všechny položky žádosti v
podobě, ve které bude po
kompletaci všech
povinných položek projekt
uzavřen a převeden do
PDF formátu.
Nejedná se o finální
žádost, ale POUZE o
náhled!!!
29
Uzavření a podání projektové
žádosti
…teprve pak půjde
„Uzavřít a podat hotový
projekt“…
(Příklad financí je pro 7 studentů 1. ročníku v aktivitě A a 3 studenty v aktivitě B)
Vše by mělo být „zelené“…
III. Správa projektů
30
Rozpracované projekty…
1. Klepněte na Projekty
Zde budou nepodané
projekty…
Zde budou podané projekty…
Je třeba PDF žádost stáhnout, vytisknout,
podepsat a poslat na MŠMT
VI. Potřebujete pomoci?
Kdykoliv budete potřebovat pomoci, využijte:
a) Nápovědu
b) Interaktivní formulář „Potřebuji pomoc“
Stačí kliknout na ikonu záchranného kruhu:
31
Uživatelská podpora - Nápověda
32
Na úvodní stránce je
základní nápověda…
Ve vnořeném
menu pak další
kapitoly…
Uživatelská podpora – ČKD
33
Nejprve hledejte odpovědi na své dotazy
ZDE. Ušetříte čas sobě i pracovníkům
uživatelské podpory.
Často kladené
dotazy
Využijte vyhledávání na
webové stránce – CTRL + F
Uživatelská podpora  Zeptejte se
34
1. Vyplníte
a) své kontaktní údaje – sem
vám budou pracovníci
podpory odpovídat
b) Údaje o projektu a také IČ +
evidenční číslo projektu
2. Konkretizujte
dotaz (rychleji se
najde řešení)
3. Odešlete na helpdesk
Když jste kdekoliv dříve klepli na
kruh…objeví se tento formulář:
Shrnutí prezentace
I. Úvodní informace o systému
II. Registrace nové organizace (žadatele)
III. Správa projektů
IV. Založení a vyplnění projektové žádosti
V. Uzavření projektu a podání žádosti
VI. Potřebujete pomoc?
35
Příjem žádostí – do 2.12.2016 - listinnou podobu žádosti
včetně příloh zasílejte na adresu MŠMT (dle metodiky)
36
Důležité kontaktní údaje
Potřebuji pomoc – zeptejte se
http://is-integrace.msmt.cz/napoveda/zeptejte-se/
MŠMT – odbor předškolního, základního a základního
uměleckého vzdělávání - vyhlašovatel
Děkuji za pozornost
Mgr. Radek Maca, NIDV
Registrace organizace a podávání žádostí
http://is-integrace.msmt.cz/
1 of 36

Recommended

2018 08-22-prezentaceis-plavani-v1-170404113403 by
2018 08-22-prezentaceis-plavani-v1-1704041134032018 08-22-prezentaceis-plavani-v1-170404113403
2018 08-22-prezentaceis-plavani-v1-170404113403NarodniInstitut
32 views34 slides
2017 03-15 - prezentace is-plavani - v1 by
2017 03-15 - prezentace is-plavani - v12017 03-15 - prezentace is-plavani - v1
2017 03-15 - prezentace is-plavani - v1NarodniInstitut
8.9K views34 slides
2017 03-15 - prezentace is - v1 by
2017 03-15 - prezentace is - v12017 03-15 - prezentace is - v1
2017 03-15 - prezentace is - v1NarodniInstitut
1.8K views38 slides
Informační systém MŠMT 2017 by
Informační systém MŠMT 2017Informační systém MŠMT 2017
Informační systém MŠMT 2017Jiri Popelka
911 views40 slides
2015 prezentace is-def by
2015  prezentace is-def2015  prezentace is-def
2015 prezentace is-defRadek Maca
705 views43 slides
2015 prezentace is - v3 by
2015  prezentace is - v32015  prezentace is - v3
2015 prezentace is - v3Radek Maca
491 views45 slides

More Related Content

Viewers also liked

Introducción a Data Science by
Introducción a Data ScienceIntroducción a Data Science
Introducción a Data ScienceCarlos Fuentes
1.1K views24 slides
DOL Fiduciary Rule Reallocation guide by
DOL Fiduciary Rule Reallocation guideDOL Fiduciary Rule Reallocation guide
DOL Fiduciary Rule Reallocation guideDon McNeill, ChFC
239 views4 slides
Aiguille du Midi en France by
Aiguille du Midi en FranceAiguille du Midi en France
Aiguille du Midi en FranceBalcon60
855 views37 slides
5 13624 51758 by
5 13624 517585 13624 51758
5 13624 51758lizbeth espinoza cochachin
149 views3 slides
L architecture et les constructions du national geographic by
L architecture et les constructions du national geographicL architecture et les constructions du national geographic
L architecture et les constructions du national geographicBalcon60
946 views51 slides
Impressionismo parte i by
Impressionismo  parte iImpressionismo  parte i
Impressionismo parte iWillians Martins
778 views52 slides

Viewers also liked(20)

Introducción a Data Science by Carlos Fuentes
Introducción a Data ScienceIntroducción a Data Science
Introducción a Data Science
Carlos Fuentes1.1K views
Aiguille du Midi en France by Balcon60
Aiguille du Midi en FranceAiguille du Midi en France
Aiguille du Midi en France
Balcon60 855 views
L architecture et les constructions du national geographic by Balcon60
L architecture et les constructions du national geographicL architecture et les constructions du national geographic
L architecture et les constructions du national geographic
Balcon60 946 views
Bia Tatá e Ritinha by Nute JPA
Bia Tatá e RitinhaBia Tatá e Ritinha
Bia Tatá e Ritinha
Nute JPA820 views
Aplicaicones de las series de fourier by norelis15
Aplicaicones de las series de fourierAplicaicones de las series de fourier
Aplicaicones de las series de fourier
norelis15281 views
Istraživanje o zdravstvenoj zaštiti na lokalnom nivou by NALED Serbia
Istraživanje o zdravstvenoj zaštiti na lokalnom nivouIstraživanje o zdravstvenoj zaštiti na lokalnom nivou
Istraživanje o zdravstvenoj zaštiti na lokalnom nivou
NALED Serbia1K views
Uputstvo za izradu projekta by Jasmina Pekez
Uputstvo za izradu projektaUputstvo za izradu projekta
Uputstvo za izradu projekta
Jasmina Pekez157 views
Regulatory Reform Status - Report for II quarter 2015 by NALED Serbia
Regulatory Reform Status - Report for II quarter 2015Regulatory Reform Status - Report for II quarter 2015
Regulatory Reform Status - Report for II quarter 2015
NALED Serbia431 views
Planiranje razvoja gradova - Pavle Radanov by NALED Serbia
Planiranje razvoja gradova - Pavle RadanovPlaniranje razvoja gradova - Pavle Radanov
Planiranje razvoja gradova - Pavle Radanov
NALED Serbia854 views
Dr Pavle Radanov - Priručnik za izradu strategije lokalnog razvoja by NALED Serbia
Dr Pavle Radanov - Priručnik za izradu strategije lokalnog razvojaDr Pavle Radanov - Priručnik za izradu strategije lokalnog razvoja
Dr Pavle Radanov - Priručnik za izradu strategije lokalnog razvoja
NALED Serbia908 views

Similar to 2016 10-04 - prezentace is-integrace - v1

Prezentace k IS-prevence pro žádosti na rok 2017 by
Prezentace k IS-prevence pro žádosti na rok 2017Prezentace k IS-prevence pro žádosti na rok 2017
Prezentace k IS-prevence pro žádosti na rok 2017Radek Maca
1.4K views45 slides
2017 0609 prezentace is by
2017 0609 prezentace is2017 0609 prezentace is
2017 0609 prezentace isJan Ico
25 views44 slides
2017 0609 prezentace is by
2017 0609 prezentace is2017 0609 prezentace is
2017 0609 prezentace isRadek Maca
488 views44 slides
PRCH - zpracování žádostí v IS-PREVENCE na realizaci aktivit v roce 2014 - pr... by
PRCH - zpracování žádostí v IS-PREVENCE na realizaci aktivit v roce 2014 - pr...PRCH - zpracování žádostí v IS-PREVENCE na realizaci aktivit v roce 2014 - pr...
PRCH - zpracování žádostí v IS-PREVENCE na realizaci aktivit v roce 2014 - pr...Radek Maca
631 views41 slides
2023-02-01 - prezentace IS NPO pro veř_školy - návod.ppt by
2023-02-01 - prezentace IS NPO pro veř_školy - návod.ppt2023-02-01 - prezentace IS NPO pro veř_školy - návod.ppt
2023-02-01 - prezentace IS NPO pro veř_školy - návod.pptNarodniInstitut
4K views21 slides
Isprom jh by
Isprom jhIsprom jh
Isprom jhNarodniInstitut
1.8K views17 slides

Similar to 2016 10-04 - prezentace is-integrace - v1(18)

Prezentace k IS-prevence pro žádosti na rok 2017 by Radek Maca
Prezentace k IS-prevence pro žádosti na rok 2017Prezentace k IS-prevence pro žádosti na rok 2017
Prezentace k IS-prevence pro žádosti na rok 2017
Radek Maca1.4K views
2017 0609 prezentace is by Jan Ico
2017 0609 prezentace is2017 0609 prezentace is
2017 0609 prezentace is
Jan Ico25 views
2017 0609 prezentace is by Radek Maca
2017 0609 prezentace is2017 0609 prezentace is
2017 0609 prezentace is
Radek Maca488 views
PRCH - zpracování žádostí v IS-PREVENCE na realizaci aktivit v roce 2014 - pr... by Radek Maca
PRCH - zpracování žádostí v IS-PREVENCE na realizaci aktivit v roce 2014 - pr...PRCH - zpracování žádostí v IS-PREVENCE na realizaci aktivit v roce 2014 - pr...
PRCH - zpracování žádostí v IS-PREVENCE na realizaci aktivit v roce 2014 - pr...
Radek Maca631 views
2023-02-01 - prezentace IS NPO pro veř_školy - návod.ppt by NarodniInstitut
2023-02-01 - prezentace IS NPO pro veř_školy - návod.ppt2023-02-01 - prezentace IS NPO pro veř_školy - návod.ppt
2023-02-01 - prezentace IS NPO pro veř_školy - návod.ppt
NarodniInstitut4K views
Administrace projektů v programech ICT a strategické služby by eNovation s.r.o.
Administrace projektů v programech ICT a strategické službyAdministrace projektů v programech ICT a strategické služby
Administrace projektů v programech ICT a strategické služby
eNovation s.r.o.361 views
Rizika v realizaci projektů v rámci programu ICT a strategické služby by eNovation s.r.o.
Rizika v realizaci projektů v rámci programu ICT a strategické službyRizika v realizaci projektů v rámci programu ICT a strategické služby
Rizika v realizaci projektů v rámci programu ICT a strategické služby
eNovation s.r.o.562 views
Isprom navod souteze by Radek Maca
Isprom navod soutezeIsprom navod souteze
Isprom navod souteze
Radek Maca65 views
MojeID pro e-business 06/2012 by Ondřej Písek
MojeID pro e-business 06/2012MojeID pro e-business 06/2012
MojeID pro e-business 06/2012
Ondřej Písek290 views
Informační a komunikační technologie v programu Horizont 2020 by KnihovnaUTB
Informační a komunikační technologie v programu Horizont 2020Informační a komunikační technologie v programu Horizont 2020
Informační a komunikační technologie v programu Horizont 2020
KnihovnaUTB711 views
Metodika dotací 2018 by Radek Maca
Metodika dotací 2018Metodika dotací 2018
Metodika dotací 2018
Radek Maca440 views
Metodika dotací 2018 by Jan Ico
Metodika dotací 2018Metodika dotací 2018
Metodika dotací 2018
Jan Ico36 views
PRCH - metodika dotací 2017 by Radek Maca
PRCH - metodika dotací 2017PRCH - metodika dotací 2017
PRCH - metodika dotací 2017
Radek Maca1.5K views
Povez II - Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců s finančním příspěvkem a... by NET University, s.r.o.
Povez II - Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců s finančním příspěvkem a...Povez II - Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců s finančním příspěvkem a...
Povez II - Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců s finančním příspěvkem a...

More from Radek Maca

2019 09 03-helen-ucastnicky_modul by
2019 09 03-helen-ucastnicky_modul2019 09 03-helen-ucastnicky_modul
2019 09 03-helen-ucastnicky_modulRadek Maca
33 views11 slides
161114 roma ss_na_2017-prezentace-ap by
161114 roma ss_na_2017-prezentace-ap161114 roma ss_na_2017-prezentace-ap
161114 roma ss_na_2017-prezentace-apRadek Maca
1.1K views13 slides
2015 prezentace metodika-def by
2015  prezentace metodika-def2015  prezentace metodika-def
2015 prezentace metodika-defRadek Maca
698 views40 slides
2015 09 08 - vkp - ka_i by
2015 09 08 - vkp - ka_i2015 09 08 - vkp - ka_i
2015 09 08 - vkp - ka_iRadek Maca
235 views14 slides
07 osobni vzdelavaci-prostredi by
07  osobni vzdelavaci-prostredi07  osobni vzdelavaci-prostredi
07 osobni vzdelavaci-prostrediRadek Maca
402 views24 slides
2015 04 02 - jak se učí učitel by
2015 04 02 - jak se učí učitel2015 04 02 - jak se učí učitel
2015 04 02 - jak se učí učitelRadek Maca
282 views24 slides

More from Radek Maca(20)

2019 09 03-helen-ucastnicky_modul by Radek Maca
2019 09 03-helen-ucastnicky_modul2019 09 03-helen-ucastnicky_modul
2019 09 03-helen-ucastnicky_modul
Radek Maca33 views
161114 roma ss_na_2017-prezentace-ap by Radek Maca
161114 roma ss_na_2017-prezentace-ap161114 roma ss_na_2017-prezentace-ap
161114 roma ss_na_2017-prezentace-ap
Radek Maca1.1K views
2015 prezentace metodika-def by Radek Maca
2015  prezentace metodika-def2015  prezentace metodika-def
2015 prezentace metodika-def
Radek Maca698 views
2015 09 08 - vkp - ka_i by Radek Maca
2015 09 08 - vkp - ka_i2015 09 08 - vkp - ka_i
2015 09 08 - vkp - ka_i
Radek Maca235 views
07 osobni vzdelavaci-prostredi by Radek Maca
07  osobni vzdelavaci-prostredi07  osobni vzdelavaci-prostredi
07 osobni vzdelavaci-prostredi
Radek Maca402 views
2015 04 02 - jak se učí učitel by Radek Maca
2015 04 02 - jak se učí učitel2015 04 02 - jak se učí učitel
2015 04 02 - jak se učí učitel
Radek Maca282 views
2015 03 09 - ka_i pro hg by Radek Maca
2015 03 09 - ka_i pro hg2015 03 09 - ka_i pro hg
2015 03 09 - ka_i pro hg
Radek Maca271 views
Talent nad zlato text publikace by Radek Maca
Talent nad zlato  text publikaceTalent nad zlato  text publikace
Talent nad zlato text publikace
Radek Maca309 views
2015 02 10 - vkp - ka_i by Radek Maca
2015 02 10 - vkp - ka_i2015 02 10 - vkp - ka_i
2015 02 10 - vkp - ka_i
Radek Maca272 views
2015 01 12 - vkp - ka_i by Radek Maca
2015 01 12 - vkp - ka_i2015 01 12 - vkp - ka_i
2015 01 12 - vkp - ka_i
Radek Maca269 views
Mobilní zařízení ve výuce by Radek Maca
Mobilní zařízení ve výuceMobilní zařízení ve výuce
Mobilní zařízení ve výuce
Radek Maca541 views
2014 09 08 - vkp - ka_i by Radek Maca
2014 09 08 - vkp - ka_i2014 09 08 - vkp - ka_i
2014 09 08 - vkp - ka_i
Radek Maca270 views
2015 prezentace - metodika by Radek Maca
2015  prezentace - metodika2015  prezentace - metodika
2015 prezentace - metodika
Radek Maca592 views
Osobní rozvoj by Radek Maca
Osobní rozvojOsobní rozvoj
Osobní rozvoj
Radek Maca1.2K views
2014 pozvanka2 by Radek Maca
2014  pozvanka22014  pozvanka2
2014 pozvanka2
Radek Maca312 views
PRCH - metodika pro žádosti na rok 2014 - prezentace by Radek Maca
PRCH - metodika pro žádosti na rok 2014 - prezentacePRCH - metodika pro žádosti na rok 2014 - prezentace
PRCH - metodika pro žádosti na rok 2014 - prezentace
Radek Maca598 views
DVPP pro ŘPP RaMa by Radek Maca
DVPP pro ŘPP RaMaDVPP pro ŘPP RaMa
DVPP pro ŘPP RaMa
Radek Maca465 views
Mi prm - 6 - implementace pm do organizace by Radek Maca
Mi prm - 6 - implementace pm do organizaceMi prm - 6 - implementace pm do organizace
Mi prm - 6 - implementace pm do organizace
Radek Maca690 views
Mi prm - 5 - rizeni externich subjektu by Radek Maca
Mi prm - 5 - rizeni externich subjektuMi prm - 5 - rizeni externich subjektu
Mi prm - 5 - rizeni externich subjektu
Radek Maca334 views
Quo vadis preceptore by Radek Maca
Quo vadis preceptoreQuo vadis preceptore
Quo vadis preceptore
Radek Maca459 views

Recently uploaded

Creative Restart 2023: Petr Šupolík - Kontextuálně kreativní restart by
Creative Restart 2023: Petr Šupolík - Kontextuálně kreativní restartCreative Restart 2023: Petr Šupolík - Kontextuálně kreativní restart
Creative Restart 2023: Petr Šupolík - Kontextuálně kreativní restartTaste
46 views38 slides
Creative Restart 2023: Judita Ružičková a David Červený - Ztraceno v nápadu: ... by
Creative Restart 2023: Judita Ružičková a David Červený - Ztraceno v nápadu: ...Creative Restart 2023: Judita Ružičková a David Červený - Ztraceno v nápadu: ...
Creative Restart 2023: Judita Ružičková a David Červený - Ztraceno v nápadu: ...Taste
36 views60 slides
Creative Restart 2023: Magdaléna Pivarči Křížová a Alice Budová - Doba udržit... by
Creative Restart 2023: Magdaléna Pivarči Křížová a Alice Budová - Doba udržit...Creative Restart 2023: Magdaléna Pivarči Křížová a Alice Budová - Doba udržit...
Creative Restart 2023: Magdaléna Pivarči Křížová a Alice Budová - Doba udržit...Taste
25 views22 slides
Creative Restart 2023: Jan Tyl - Kreativně na AI by
Creative Restart 2023: Jan Tyl - Kreativně na AICreative Restart 2023: Jan Tyl - Kreativně na AI
Creative Restart 2023: Jan Tyl - Kreativně na AITaste
43 views48 slides
Creative Restart 2023: Roman Číhalík - Keynote: Naše kreativita by
Creative Restart 2023: Roman Číhalík - Keynote: Naše kreativitaCreative Restart 2023: Roman Číhalík - Keynote: Naše kreativita
Creative Restart 2023: Roman Číhalík - Keynote: Naše kreativitaTaste
43 views22 slides
Creative Restart 2023: Vojtěch Prokeš - Mocná kreativa: Jakou hraje roli v ús... by
Creative Restart 2023: Vojtěch Prokeš - Mocná kreativa: Jakou hraje roli v ús...Creative Restart 2023: Vojtěch Prokeš - Mocná kreativa: Jakou hraje roli v ús...
Creative Restart 2023: Vojtěch Prokeš - Mocná kreativa: Jakou hraje roli v ús...Taste
48 views38 slides

Recently uploaded(6)

Creative Restart 2023: Petr Šupolík - Kontextuálně kreativní restart by Taste
Creative Restart 2023: Petr Šupolík - Kontextuálně kreativní restartCreative Restart 2023: Petr Šupolík - Kontextuálně kreativní restart
Creative Restart 2023: Petr Šupolík - Kontextuálně kreativní restart
Taste46 views
Creative Restart 2023: Judita Ružičková a David Červený - Ztraceno v nápadu: ... by Taste
Creative Restart 2023: Judita Ružičková a David Červený - Ztraceno v nápadu: ...Creative Restart 2023: Judita Ružičková a David Červený - Ztraceno v nápadu: ...
Creative Restart 2023: Judita Ružičková a David Červený - Ztraceno v nápadu: ...
Taste36 views
Creative Restart 2023: Magdaléna Pivarči Křížová a Alice Budová - Doba udržit... by Taste
Creative Restart 2023: Magdaléna Pivarči Křížová a Alice Budová - Doba udržit...Creative Restart 2023: Magdaléna Pivarči Křížová a Alice Budová - Doba udržit...
Creative Restart 2023: Magdaléna Pivarči Křížová a Alice Budová - Doba udržit...
Taste25 views
Creative Restart 2023: Jan Tyl - Kreativně na AI by Taste
Creative Restart 2023: Jan Tyl - Kreativně na AICreative Restart 2023: Jan Tyl - Kreativně na AI
Creative Restart 2023: Jan Tyl - Kreativně na AI
Taste43 views
Creative Restart 2023: Roman Číhalík - Keynote: Naše kreativita by Taste
Creative Restart 2023: Roman Číhalík - Keynote: Naše kreativitaCreative Restart 2023: Roman Číhalík - Keynote: Naše kreativita
Creative Restart 2023: Roman Číhalík - Keynote: Naše kreativita
Taste43 views
Creative Restart 2023: Vojtěch Prokeš - Mocná kreativa: Jakou hraje roli v ús... by Taste
Creative Restart 2023: Vojtěch Prokeš - Mocná kreativa: Jakou hraje roli v ús...Creative Restart 2023: Vojtěch Prokeš - Mocná kreativa: Jakou hraje roli v ús...
Creative Restart 2023: Vojtěch Prokeš - Mocná kreativa: Jakou hraje roli v ús...
Taste48 views

2016 10-04 - prezentace is-integrace - v1

 • 1. Informační systém MŠMT pro elektronické řešení dotačních programů - Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol, konzervatoří a studentů vyšších odborných škol určeno pro žádosti na rok 2017 (a dál) Mgr. Radek Maca, NIDV
 • 2. Cíle prezentace 1. Seznámit vás s elektronickým informačním systémem pro podávání projektových žádostí na podporu romských žáků SŠ a VOŠ 2. Ukázat vám, kde najdete pomoc v případě nesnází 2
 • 3. Obsah I. Úvodní informace o systému II. Registrace nové organizace (žadatele) III. Správa projektových žádostí IV. Založení a vyplnění projektové žádosti V. Uzavření projektu a podání žádosti VI. Potřebujete pomoc? 3
 • 4. I. Úvodní informace o systému • Informační systém je JEDINEČNÝ pro programy integrace / podpory romských žáků SŠ a VOŠ • Informační systém je webová aplikace, najdete ji na adrese http://is-integrace.msmt.cz • Informační systém je přístupný pouze pro registrované uživatele – registrace se provádí pouze jednou • Zadávat projektovou žádost můžete po přihlášení se prostřednictvím uživatelského jména a hesla • Uživatelské jméno a heslo získáte při registraci do systému (pouze jednou na začátku) • Heslo si můžete změnit nebo po zapomenutí obnovit sami4
 • 5. 5 3. Nejnovější aktuality 1. Anotace úvodní stránky 4. Archiv aktualit I. Úvodní stránka (= AKTUALITY) 7. Uživatelská podpora 5. Prostor pro registraci a obnovu hesla 6. Přihlášení registrovaného žadatele 2. Hlavní menu
 • 6. 6 1. Začněte zde2. Úvodní stránka Metodiky 3a) Prezentace ze seminářů ke prohlížení i ke stažení 3b) Ovládací prvky prezentace, prezentaci lze zvětšit i na celou obrazovku Metodika 3. Prezentace
 • 7. Vstup do systému a registrace Pro vstup do aplikace s možností zadávání projektové žádosti zadejte uživatelské jméno (= IČ) a heslo a klepněte na tlačítko „PŘIHLÁSIT SE“ Nejste-li ještě zaregistrováni, je třeba „ZAREGISTROVAT SE“ klepnutím na stejnojmenné tlačítko 7 Pokud zapomenete (ztratíte) jméno a heslo, klepněte na tlačítko „OBNOVENÍ HESLA“
 • 8. II. Registrace nové organizace (žadatele) obsahuje několik částí: a) Základní údaje o žádající organizaci • přístupové údaje (jméno, heslo) • potvrzení registrace mailem b) Údaje o organizaci (žadateli) • základní údaje • působnost • typ poskytovaných služeb • kontaktní údaje • statutární zástupce 8 pro vstup žadatele o dotaci do systému společná data pro všechny projekty
 • 9. Registrace 1 – vložení přístupových údajů …a jméno a e-mail zadavatele dat o organizaci - na tento mail Vám přijdou informace k dokončení registrace (ale i při obnovování hesla) Vložte Oficiální název organizace a IČ Vaší organizace 9 Ověřuje a aktualizuje se vůči ARES
 • 10. Text mailu obsahuje internetový odkaz, který je nutno KLEPNUTÍM myší POTVRDIT a tím aktivovat Váš účet Registrace 2 – aktivace účtu 10 IS-INTEGRACE – registrace nového uživatele
 • 11. Text mailu obsahuje • uživatelské (přihlašovací) jméno • heslo Pomocí kterého se můžete přihlásit do systému Registrace 3 – přístupové údaje k účtu 11 IS-INTEGRACE – aktivace účtu nového uživatele
 • 12. Obnovení hesla 1. Zadejte buď IČ nebo registrační E-MAIL a klepněte na tlačítko OBNOVIT HESLO 12 3. Zadáte a potvrdíte nové heslo 1. Zadejte buď vlevo IČ (neznáte-li, pak vpravo e-mail) a klepněte na tlačítko OBNOVIT HESLO 2. Systém zahájí obnovu hesla a na váš registrační e-mail zašle žádost na dokončení změny … internetový odkaz
 • 13. Přihlášení do systému …a klepněte na tlačítko „PŘIHLÁSIT SE“ Pro vstup do aplikace s možností zadávání projektové žádosti zadejte mailem zaslané Uživatelské jméno a heslo … 13
 • 14. Úvodní obrazovka po přihlášení do systému Nová záložka PROJEKTY 14 …Aktualizace údajů o organizaci Aktuálně přihlášený uživatel
 • 15. Nastavení údajů o organizaci Položky dat o organizaci (vkládají se JEDNOU za organizaci a platí PRO VŠECHNY vámi podávané projekty) 15 …ukážete-li myší na editační pole, systém vám napoví žlutou „bublinovou“ nápovědou …zadané údaje je třeba VŽDY „ULOŽIT“ …údaje z registrace (budou již načteny)
 • 16. Změna hesla 16 1. Zadáte a potvrdíte nové heslo … 2. Nezapomeňte „ULOŽIT ZMĚNY“ Heslo musí splňovat základní bezpečnostní pravidla:
 • 17. Nastavení organizace 17 Korespondenční údaje… obec, ulice, PSČ, kraj, okres, … Údaje o bance… kam vám přijde (po schválení:-) ) dotace Kontaktní údaje organizace Osoba jednající (zodpovídající) za organizaci – STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE – bude uvedena v Rozhodnutí Fakturační údaje … IČ, finanční úřad, právní subjektivita, plátce DPH, …
 • 18. III. Správa projektů 2. …lze je a) Editovat b) Smazat 18 Rozpracované projekty… 1. Klepněte na Projekty Zde budou nepodané projekty… Zde budou podané projekty… Je třeba PDF žádost stáhnout, vytisknout, podepsat a poslat na MŠMT
 • 19. IV. Založení a vyplnění projektové žádosti Projektová žádost obsahuje několik částí (kapitol): a) Aktivita A b) Aktivita B c) Finalizace žádosti d) Připojené soubory projektu (žádosti) 19
 • 20. Založeníprojektu 20 1. Založíme žádost 2. Zadejte název projektu 3. Kliknutím na tlačítko „Založit nový projekt“ vznikne v systému nový projekt a můžete editovat jeho obsah
 • 21. Struktura projektové žádosti 21 Název a ev.č. aktuálně upravovaného projektu Tiskový náhled aktuálně upravovaného projektu Aktuální stav vyplňování „kapitol“ projektu … všechny kapitoly musí mít nakonec „zelenou fajfku“ Návrat na tuto úvodní obrazovku projektu Návrat na úvodní přehled všech projektů (rozpracovaných i uzavřených)
 • 22. Aktivita A 22 1.Zadání nacionálů žáků / studentů 3. Finanční požadavky žáka na aktivitu A 2. Typ studia (ročník + škola)
 • 23. Upozornění na odhlášení 23 Při vyplňování žádosti někdy potřebujete více času. Systém je nastaven z bezpečnostních důvodů na maximálně 30 minutovou odmlku, po této době budete odhlášeni. Systém vás o zbývajícím čase do odhlášení upozorňuje tímto textem. Zadaný student (lze Odstranit nebo Upravit data) Lze zadávat dalšího studenta
 • 24. Aktivita B 24 1. Potvrzení čerpání na aktivitu B (podpora vzdělávání) 2. Zadání kvantitativních hodnot pro aktivitu B Limity z aktivity A pro aktivitu B
 • 25. Finalizace žádosti 25 1. Zadáte požadované kontaktní údaje na osobu, která má na starosti žádost a realizaci aktivit A a B 3. Nezapomeňte „ULOŽIT ZMĚNY“ 2. Potvrďte pravdivost údajů a bezdlužnost žádající organizace
 • 26. Připojené soubory 26 1. Pomocí tlačítka „Procházet“ vyberte na svém disku vhodnou přílohu (jako příloha k mailu) 3. Klikněte na tlačítko „PŘIDAT SOUBOR“ (takto lze přidat i více souborů, např. popis realizace na různých školách) 2. Zadejte vypovídající název přiloženého souboru Sem vložíte naskenované žádosti rodičů (bez jejich čestných prohlášení)
 • 27. V. Uzavření projektu a podání žádosti Projektová žádost se odevzdává a) Finální kontrola žádosti b) Uzavření a elektronické podání žádosti c) Vytištění finální PDF žádosti, její podepsání a odeslání na sběrnou adresu dle metodiky MŠMT 27
 • 28. Náhled projektu v průběhu psaní 28 Souhrnně se zobrazí všechny položky žádosti v podobě, ve které bude po kompletaci všech povinných položek projekt uzavřen a převeden do PDF formátu. Nejedná se o finální žádost, ale POUZE o náhled!!!
 • 29. 29 Uzavření a podání projektové žádosti …teprve pak půjde „Uzavřít a podat hotový projekt“… (Příklad financí je pro 7 studentů 1. ročníku v aktivitě A a 3 studenty v aktivitě B) Vše by mělo být „zelené“…
 • 30. III. Správa projektů 30 Rozpracované projekty… 1. Klepněte na Projekty Zde budou nepodané projekty… Zde budou podané projekty… Je třeba PDF žádost stáhnout, vytisknout, podepsat a poslat na MŠMT
 • 31. VI. Potřebujete pomoci? Kdykoliv budete potřebovat pomoci, využijte: a) Nápovědu b) Interaktivní formulář „Potřebuji pomoc“ Stačí kliknout na ikonu záchranného kruhu: 31
 • 32. Uživatelská podpora - Nápověda 32 Na úvodní stránce je základní nápověda… Ve vnořeném menu pak další kapitoly…
 • 33. Uživatelská podpora – ČKD 33 Nejprve hledejte odpovědi na své dotazy ZDE. Ušetříte čas sobě i pracovníkům uživatelské podpory. Často kladené dotazy Využijte vyhledávání na webové stránce – CTRL + F
 • 34. Uživatelská podpora  Zeptejte se 34 1. Vyplníte a) své kontaktní údaje – sem vám budou pracovníci podpory odpovídat b) Údaje o projektu a také IČ + evidenční číslo projektu 2. Konkretizujte dotaz (rychleji se najde řešení) 3. Odešlete na helpdesk Když jste kdekoliv dříve klepli na kruh…objeví se tento formulář:
 • 35. Shrnutí prezentace I. Úvodní informace o systému II. Registrace nové organizace (žadatele) III. Správa projektů IV. Založení a vyplnění projektové žádosti V. Uzavření projektu a podání žádosti VI. Potřebujete pomoc? 35
 • 36. Příjem žádostí – do 2.12.2016 - listinnou podobu žádosti včetně příloh zasílejte na adresu MŠMT (dle metodiky) 36 Důležité kontaktní údaje Potřebuji pomoc – zeptejte se http://is-integrace.msmt.cz/napoveda/zeptejte-se/ MŠMT – odbor předškolního, základního a základního uměleckého vzdělávání - vyhlašovatel Děkuji za pozornost Mgr. Radek Maca, NIDV Registrace organizace a podávání žádostí http://is-integrace.msmt.cz/