Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2013 04 01 - prezentace is-souteze_msmt

4,615 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

2013 04 01 - prezentace is-souteze_msmt

 1. 1. Informační systém MŠMTSeminář pro žadatele na rok 2013/14 Podpůrná prezentace pro žadatele o finanční podporu na školní rok 2013/4
 2. 2. Hlavní cíle prezentace 1. Seznámit vás s novým elektronickým informačním systémem pro podávání projektových žádostí v Dotačním programu MŠMT na podporu přehlídek a soutěžíSeminář pro žadatele na rok 2013/14 2. Ukázat vám, kde najdete pomoc v případě nesnází 2
 3. 3. Obsah prezentace I. Úvodní informace o systému II. Registrace žadatele a vstup do systému (kontaktní osoby a organizace)Seminář pro žadatele na rok 2013/14 III. Správa projektových žádostí IV. Založení a vyplnění projektové žádosti V. Uzavření projektu a podání žádosti VI. Potřebujete pomoci? 3
 4. 4. I.1 Obecná charakteristika systému Informační systém je jedinečný Informační systém je webová aplikace Informační systém je přístupný pouze proSeminář pro žadatele na rok 2013/14 registrované uživatele – registrace se provádí pouze jednou Zadávat projektovou žádost můžete po přihlášení prostřednictvím uživatelského jména a hesla Uživatelské jméno a heslo získáte při registraci 4 I. Úvodní informace o systému
 5. 5. I.2 Úvodní obrazovka 1. Horizontální hlavní menuSeminář pro žadatele na rok 2013/14 3. Přihlášení do IS 4. Možnost registrace a vygenerování nového hesla mt.cz 2. Úvodní informace utez e.ms htt p://so 5. Odkazy na podporu 5 I. Úvodní informace o systému
 6. 6. Seminář pro žadatele na rok 2013/14 I.3 Metodické pokyny 1. Začněte zde 2. Metodický pokyn (vyhlášení soutěží) ke stažení 3. Termíny seminářů 4. Tato prezentace ze seminářů k prohlížení i ke stažení 6 I. Úvodní informace o systému
 7. 7. I.4 Vstup do systému a registrace Pro vstup do aplikace s možností zadávání projektové žádosti zadejte uživatelské jméno (= IČ) a heslo a klepněte na tlačítko „PŘIHLÁSIT “Seminář pro žadatele na rok 2013/14 Pokud zapomenete (ztratíte) heslo, klepněte Nejste-li ještě na tlačítko zaregistrováni, je třeba „ZAPOMENUTÉ HESLO“ „ZAREGISTROVAT SE“ klepnutím na stejnojmenné tlačítko 7 I. Úvodní informace o systému
 8. 8. 1I. Registrace žadatele a vstup do systému obsahuje dva kroky: a) Zadání základních údajů o žadateli (v systému)Seminář pro žadatele na rok 2013/14 a) Aktivace účtu (po obdržení mailové zprávy) 8 II. Registrace žadatele a vstup do systému
 9. 9. II.1 Vložení údajů o žadateli Začněte ZDE Vložte údaje o zadavateliSeminář pro žadatele na rok 2013/14 projektů z vaší organizace na tento mail vám přijdou informace k dokončení registrace (ale i při obnovování hesla) Po kliknutí na tlačítko registrovat vám na zadaný mail přijde zpráva s - přístupovými údaji - požadavek na aktivaci účtu 9 II. Registrace žadatele a vstup do systému
 10. 10. II. 2 Aktivace účtu Text mailu obsahuje a) Login do systému (vaše IČ a heslo) b) Internetový odkaz (adresu), pomocí kterého je třeba aktivovat účetSeminář pro žadatele na rok 2013/14 Uživatelské jméno a heslo Odkaz pro aktivaci účtu Odkaz pro deaktivaci účtu10 II. Registrace žadatele a vstup do systému
 11. 11. Seminář pro žadatele na rok 2013/14 II.3 Obnovení hesla 1. Odešlete základní údaje o registrátorovi (IČ + mail) a na váš registrační e-mail zašle informace o změně hesla 2. Systém zahájí obnovu hesla a na váš registrační e-mail přijde žádost na dokončení změny 3. Zadáte a potvrdíte nové heslo 11 II. Registrace žadatele a vstup do systému
 12. 12. II.4 Přihlášení do systému Pro vstup do aplikace s možností zadávání projektové žádosti zadejte mailemSeminář pro žadatele na rok 2013/14 zaslané Uživatelské jméno a heslo … …a klepněte LT myši na tlačítko „PŘIHLÁSIT“ 12 II. Registrace žadatele a vstup do systému
 13. 13. II.5 Úvodní obrazovka po přihlášení Údaje o žadateli…Seminář pro žadatele na rok 2013/14 Informační hláška… Nové položky v menu: a) Mé žádosti b) Profil žádající organizace c) Odhlášení ze systému 13 II. Registrace žadatele a vstup do systému
 14. 14. III. Správa projektových žádostí Začněte zde… Přidání nové projektové žádosti: a) Na celostátní kolo soutěžeSeminář pro žadatele na rok 2013/14 b) Na účast v mezinárodním kole (mimo ČR) …lze je: Rozpracované projekty… a) Podat na MSMT b) Editovat c) Zobrazit náhled 14 III. Správa projektových žádostí
 15. 15. III.2 Profil žádající organizace Údaje o zadavateli projektů organizace (zadávali jste při registraci)Seminář pro žadatele na rok 2013/14 Údaje o organizaci (pro potřeby zaslání dotace) né společ sti !!! jsou údaje vé žádo Toto y projekto n pro všech Po vyplnění nutno uložit… Zde si můžete změnit heslo 15 III. Správa projektových žádostí
 16. 16. IV. Založení a vyplnění projektové žádosti Projektová žádost obsahuje několik částí (kapitol): 1. Základní údaje o projektuSeminář pro žadatele na rok 2013/14 2. Popis projektu 3. Informace o žadateli 4. Informace o organizátorovi soutěže 5. Podklady pro věstník 6. Informace o předešlých ročnících 7. Rozpočet soutěže 16
 17. 17. IV.1 Základní údaje o projektu 1. Název projektu (soutěže)Seminář pro žadatele na rok 2013/14 2. Skupina soutěží 3. Tématická oblast Nezapomeňte „UKLÁDAT ZMĚNY“ 17 IV. Založení a vyplnění projektové žádostí
 18. 18. IV.1 Formulář – automatické odhlášení 1. ULOŽIT JAKOSeminář pro žadatele na rok 2013/14 ROZPRACOVANÉ 2. Pokud budete chtít data uložit a mezitím vás systém odhlásí, znovu se přihlaste a pokračujte v editaci (a ukládání). 18 IV. Založení a vyplnění projektové žádostí
 19. 19. Seminář pro žadatele na rok 2013/14 IV.2 Popis projektu 1. Vyplňte popis projektu (max. 32 000 znaků = 17,7 stran A4) - bez formátování 2. Nezapomeňte „ULOŽIT ZMĚNY“ 19 IV. Založení a vyplnění projektové žádostí
 20. 20. Seminář pro žadatele na rok 2013/14 IV.3 Informace o žadateli 1. Pro kontrolu – načítají se automaticky z profilu organizace 2. Lze je měnit POUZE v profilu organizace Pokud kliknete mimo položky formuláře žádosti (na Profil, Úvod, Metodiku…), budete upozorněni na možnou ztrátu dat!!! 20 IV. Založení a vyplnění projektové žádostí
 21. 21. Seminář pro žadatele na rok 2013/14 IV.4 Informace o organizátorovi soutěže 1. Vyplňte údaje o osobě, která má soutěž na starosti 3. Nezapomeňte „ULOŽIT ZMĚNY“ 2. Vyplněné údaje jsou zobrazeny zeleně… 21 IV. Založení a vyplnění projektové žádostí
 22. 22. IV.5 Podklady pro věstník 1. Vyplňte údaje o soutěži pro věstník: a) Ročník soutěže b) Webové stránky soutěže c) Organizační poznámky o letošním ročníku (místo konání …)Seminář pro žadatele na rok 2013/14 2. Vyplňte údaje o jednotlivých kategoriích soutěže… Pro každou kategorii použijte samostatný řádek 3. Nezapomeňte „ULOŽIT ZMĚNY“ 22 IV. Založení a vyplnění projektové žádostí
 23. 23. IV.6 Informace o předešlých ročnících 1. Vyplňte údaje o jednotlivých kategoriích loňského ročníku soutěže a) Kategorie b) Název postupového kola c) Počet účastníků (orientačně)Seminář pro žadatele na rok 2013/14 Pro každou kategorii použijte samostatný řádek 2. Nezapomeňte „ULOŽIT ZMĚNY“ 23 IV. Založení a vyplnění projektové žádostí
 24. 24. IV.7 Rozpočet soutěže 1. Vyplňte VŠECHNY údaje o a) rozpočtu projektu b) požadované dotaci c) Dalších zdrojíchSeminář pro žadatele na rok 2013/14 Jednotlivé položky skupiny se automaticky sčítají např. řádek 4 = 4a+4b Řiďte se legendou: všechny částky se vyplňují v Kč… 24 IV. Založení a vyplnění projektové žádostí
 25. 25. V. Uzavření projektu a podání žádosti Vyplněný projekt se odevzdává v elektronické verzi: a) Podání a uložení projektu (1/3)Seminář pro žadatele na rok 2013/14 b) Kontrola a uzavření projektu (2/3) Projektová žádost s čestným prohlášením se podává v „papírové“ verzi: c) Stáhnutí, tisk, podpis a odeslání na MŠMT (3/3) 25
 26. 26. Seminář pro žadatele na rok 2013/14 V.1 Podání žádosti – krok 1 1. Zahájíme podávání žádosti… Všechny položky projektu musí být vyplněny (zelené) … 26 V. Uzavření projektu a podání žádosti
 27. 27. V.1 Podání žádosti – krok 1 žádost nelze podat…Seminář pro žadatele na rok 2013/14 Všechny položky projektu musí být 1. Zahájíme podávání žádosti… vyplněny (zelené) … 27 V. Uzavření projektu a podání žádosti
 28. 28. Seminář pro žadatele na rok 2013/14 V.2 Kontrola žádosti – krok 2 Je-li vše v pořádku, uzavřeme projekt (=krok 2) Jsou-li v projektu Náhled projektu chyby, vrátíme se do editace (=krok 1) 28 V. Uzavření projektu a podání žádosti
 29. 29. Seminář pro žadatele na rok 2013/14 V.3 Kontrola žádosti – krok 3 Informace o podání elektronické verze Vygenerování a stažení projektu (= PDF náhledu) „papírové“ verze žádosti s čestným prohlášením (=krok 3) Náhled projektu Toto jediné vytisknete, podepíšete a 29 V. Uzavření projektu a podání žádosti pošlete na MSMT!!!
 30. 30. Seminář pro žadatele na rok 2013/14 V.4 Přehled žádostí Změní se stav žádosti… Žádost již nelze editovat 30 V. Uzavření projektu a podání žádosti
 31. 31. VI. Uživatelská podpora Kdykoliv budete potřebovat pomoci, využijte: a) FAQ – často kladené dotazy b) Interaktivní formulář „Potřebuji pomoci“Seminář pro žadatele na rok 2013/14 c) V případě nejkrajnější nouze volejte „Kontakty“ 31 VI. Uživatelská podpora
 32. 32. Seminář pro žadatele na rok 2013/14 VI.1 FAQ Při problému si nejprve přečtěte často kladené dotazy FAQ (Frequently asked questions) 32 VI. Uživatelská podpora
 33. 33. VI.2 Potřebujete pomoci? 1. Vyplníte kontaktní své údaje – sem vám budou pracovníci podpory odpovídatSeminář pro žadatele na rok 2013/14 2. Konkretizujte dotaz 3. Odešlete na helpdesk 33 VI. Uživatelská podpora
 34. 34. Seminář pro žadatele na rok 2013/14 VI.3 Kontakty V případě nejvyšší nouze použijte kontakty.. 34 VI. Uživatelská podpora
 35. 35. Shrnutí I. Úvodní informace o systému II. Registrace žadatele a vstup do ystému (kontaktní osoby a organizace)Seminář pro žadatele na rok 2013/14 III. Správa projektových žádostí IV. Založení a vyplnění projektové žádosti V. Uzavření projektu a podání žádosti VI. Potřebujete pomoci? Mohu uzavřít prezentaci? ANO NE35
 36. 36. Děkuji za pozornostSeminář pro žadatele na rok 2013/14 a přeji hodně úspěchů při zpracování a podávání žádostí Mgr. Radek Maca Manažer logistiky Vedoucí pracovník skupiny IT Národní institut dětí a mládeže Sámova 3, Praha 10 36

×