2012 05 prezentace is-prevence

1,270 views

Published on

Informační systém MŠMT pro elektronické řešení dotačních programů - oblast prevence rizikového chování

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,270
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
563
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

2012 05 prezentace is-prevence

 1. 1. Informační systém MŠMT pro elektronické řešení dotačních programů -Seminář pro ţadatele na rok 2013 oblast prevence rizikového chování http://is-prevence.msmt.cz určeno pro ţádosti na rok 2013 (a dál)
 2. 2. Cíl této části prezentace 1. Seznámit vás s novým elektronickým informačním systémem pro podávání projektových ţádostí v Programu na Seminář pro ţadatele na rok 2013 podporu aktivit oblasti prevence rizikového chování u dětí a mládeţe v letech 2013–2018 2. Ukázat vám, kde najdete pomoc v případě nesnází2
 3. 3. Obsah I. Úvodní informace o systému II. Registrace nové organizace (ţadatele) III. Správa projektů Seminář pro ţadatele na rok 2013 IV. Zaloţení a vyplnění projektové ţádosti V. Uzavření projektu a podání ţádosti VI. Potřebujete pomoc?3
 4. 4. I. Úvodní informace o systému  Informační systém je JEDINEČNÝ pro programy prevence rizikového chování  Informační systém je webová aplikace  Informační systém je přístupný pouze pro Seminář pro ţadatele na rok 2013 registrované uţivatele – registrace se provádí pouze jednou  Zadávat projektovou ţádost můţete po přihlášení se prostřednictvím uţivatelského jména a hesla  Uţivatelské jméno a heslo získáte při registraci4
 5. 5. Úvodní stránka = AKTUALITY 1. Anotace úvodní stránky Seminář pro ţadatele na rok 2013 2. Nejnovější aktuality5 3. Archiv aktualit
 6. 6. 1. Začněte zde METODIKA Seminář pro ţadatele na rok 2013 2. Úvodní stránka 2. Prezentace Metodiky 4. Prezentace ze seminářů ke prohlíţení i ke staţení Ovládací prvky prezentace6
 7. 7. Vstup do systému a registrace Pro vstup do aplikace s moţností zadávání projektové ţádosti zadejte uţivatelské jméno (= IČ) Seminář pro ţadatele na rok 2013 a heslo a klepněte na tlačítko „PŘIHLÁSIT SE“ Nejste-li ještě zaregistrováni, je třeba „ZAREGISTROVAT SE“ klepnutím na stejnojmenné tlačítko Pokud zapomenete (ztratíte) jméno a heslo, klepněte na tlačítko7 „OBNOVENÍ HESLA“
 8. 8. 1I. Registrace nové organizace (ţadatele) obsahuje několik částí: a) Základní údaje o ţádající organizaci pro vstup • přístupové údaje (jméno, heslo) do systému Seminář pro ţadatele na rok 2013 • potvrzení registrace mailem b) Údaje o organizaci (ţadateli) • základní údaje společná • působnost data pro • typ poskytovaných sluţeb všechny projekty • kontaktní údaje • statutární zástupce8
 9. 9. Registrace 1 – vloţení přístupových údajů Vloţte Oficiální název organizace a IČ vaší organizace Seminář pro ţadatele na rok 2013 A jméno a e-mail zadavatele dat o organizaci - na tento mail vám přijdou informace k dokončení registrace (ale i při obnovování hesla)9
 10. 10. Seminář pro ţadatele na rok 2013 Registrace 2 – potvrzení záměru registrace Text mailu obsahuje internetový odkaz, který je nutno KLEPNUTÍM myší POTVRDIT a tím aktivovat Váš účet10
 11. 11. Registrace 3 – aktivace účtu Text mailu obsahuje • uţivatelské Seminář pro ţadatele na rok 2013 (přihlašovací) jméno • heslo Pomocí kterého se můţete přihlásit do systému11
 12. 12. 1. Zadejte buď vlevo IČ (neznáte-li, pak 1. Zadejte buď IČ nebo registrační E-MAIL a vpravo e-mail) a klepněte na tlačítko klepněte na tlačítko OBNOVIT HESLO Obnovení hesla OBNOVIT HESLO Seminář pro ţadatele na rok 2013 2. Systém zahájí obnovu hesla a na váš registrační e-mail přijde ţádost na dokončení změny 3. Zadáte a potvrdíte nové heslo12
 13. 13. Přihlášení do systému Seminář pro ţadatele na rok 2013 Pro vstup do aplikace s moţností zadávání projektové ţádosti zadejte mailem zaslané Uţivatelské jméno a heslo … …a klepněte na tlačítko „PŘIHLÁSIT SE“13
 14. 14. Úvodní obrazovka po přihlášení do systému Nová záloţka PROJEKTY …Aktualizace údajů o organizaci14
 15. 15. Nastavení údajů o organizaci …údaje z registrace (budou jiţ načteny) Seminář pro ţadatele na rok 2013 …ukáţete-li myší na editační pole, systém vám napoví ţlutou „bublinovou“ Poloţky dat o organizaci …zadané údaje je nápovědou (vkládají se JEDNOU za třeba VŢDY „ULOŢIT“ organizaci a platí PRO VŠECHNY vámi podávané projekty)15
 16. 16. Heslo musí splňovat základní Změna hesla bezpečnostní pravidla: Seminář pro ţadatele na rok 2013 1. Zadáte a potvrdíte nové heslo … 2. Nezapomeňte „ULOŢIT ZMĚNY“16
 17. 17. Nastavení organizace Korespondenční údaje… obec, ulice, PSČ, kraj, okres, … Fakturační údaje … IČ, finanční úřad, právní subjektivita Seminář pro ţadatele na rok 2013 Údaje o bance… kam vám přijde (po schválení:-) ) dotace Kontaktní údaje organizace Osoba jednající (zodpovídající) za organizaci – ŘEDITEL!!! – bude17 uvedena v Rozhodnutí
 18. 18. 1. Začněte zde … Dokumenty organizace Seminář pro ţadatele na rok 2013 2. Vyberte typ souboru 3. Zadejte jeho název v systému 4. Vyberte příslušný Soubor na disku 5. Nezapomeňte „VLOŢIT DOKUMENT“18
 19. 19. III. Správa projektů 1. Klepněte zde… Rozpracované projekty… Seminář pro ţadatele na rok 2013 …lze je a) Editovat b) Smazat Zaloţení nového projektu: a) V oblasti protidrogové politiky b) V oblasti prevence kriminality19
 20. 20. Podané, resp. projekty vrácené Rozpracované projekty… Seminář pro ţadatele na rok 2013 Projekty vrácené k přepracování = doplnění správných příloh do uvedeného data PDF ţádost k tisku20 Projekty odeslané k formální kontrole
 21. 21. IV. Zaloţení a vyplnění projektové ţádosti Projektová ţádost obsahuje několik částí (kapitol): a) Základní údaje o projektu b) Základní idea a stručný obsah projektu Seminář pro ţadatele na rok 2013 c) Cílovou skupinu (nově) d) Mzdové prostředky (DPP, DPČ, HPP) e) Neinvestiční výdaje (ONIV) f) Zdroje financování g) Kontaktní osoby projektu h) Další přílohy ve formě připojených souborů21
 22. 22. Struktura projektové ţádosti Název aktuálně upravovaného projektu Návrat na tuto úvodní obrazovku projektu Seminář pro ţadatele na rok 2013 Tiskový náhled aktuálně upravovaného projektu Aktuální stav vyplňování „kapitol“ projektu … všechny kapitoly musí mít nakonec Návrat na úvodní přehled „zelenou fajfku“ všech projektů (rozpracovaných i22 uzavřených)
 23. 23. Základní údaje o projektuprojektu 1.Realizace (Od: min 1.1.2013 Do: max 31.12. 2018) Zde se rozhoduje o víceletém projektu Seminář pro ţadatele na rok 2013 2. Působnost projektu včetně kraje 3. Spádová PPP – NOVĚ (u celostátních projektů se nevyplňuje, PPP taky ne) 4. Číslo akreditace (pro vzdělávající organizace povinné)5. Prohlášení obezdluţnosti Nezapomeňte23 „ULOŢIT ZMĚNY“
 24. 24. Základní idea a stručný obsah projektu Seminář pro ţadatele na rok 2013 1. Vyplňte jednotlivá pole … ţlutá bublinová nápověda vás bude provázet … co je kam potřeba napsat a v jakém rozsahu.Pokud vám pole nebudou stačit,můţete rozšiřující informace vloţit dokapitoly Připojené soubory 2. Nezapomeňte „ULOŢIT ZMĚNY“24
 25. 25. 1. Na jaký druh prevence je projekt Cílová skupina zaměřen 2. Kvantifikace cílové skupiny Seminář pro ţadatele na rok 2013 (ţáci, pedagogičtí pracovníci), pro kterou je projekt určen 3. Sem vloţte soubor se seznamem škol (název, adresa, kontaktní osoba), ze kterých budou členové cílové skupiny (ţáci či pedagogové) 4. Nezapomeňte „ULOŢIT ZMĚNY“25
 26. 26. Mzdové prostředky (MP) CELKEM max. 250 000 Kč 1. DPP (funkce, vzdělání, druh a délka činnosti v projektu, finanční poţadavky Seminář pro ţadatele na rok 2013 z dotace včetně odvodů) 2. DPČ (funkce, …) – nově samostatně, Odvody se počítají automaticky (34 %) 4. Souhrny všech MP v projektu i v poţadované 3. HPP (funkce, …, dotaci včetně odvodů platový stupeň, délka praxe, …) Odvody se počítají26 automaticky (34 %)
 27. 27. Neinvestiční výdaje (ONIV) PROJEKT DOTACE 1.1 Materiálové náklady (potraviny, kancelářské potřeby, majetek do 40000 Kč, pohonné hmoty) 1.2. Jiné nemateriálové náklady Seminář pro ţadatele na rok 2013 1.3 Energie (elektřina, plyn, vodné, jiné) 1.4 Opravy a udrţování (budov, aut, jiné)Materiál max. 25 % 1.5 Cestovné (zaměstnanců, klientů)celkové dotaceMSMT 1.6 Ostatní sluţby (telefony, poštovné, ostatní spoje, nájemné, právní a ekn. sluţby, školení a vzdělávání, jiné provozní sluţby) 1.7 Jiné provozní nákladySluţby max. 40 %celkové dotace27 2.1 Jiné mzdové nákladyMSMT
 28. 28. 1. Do pole MŠMT se částky načtou z jiných „kapitol“ – MP a ONIV Zdroje financování 2. Do ostatních polí v případě Seminář pro ţadatele na rok 2013 vícezdrojového financování doplňte ve struktuře a) Neinvestiční b) Mzdové náklady Aktuální souhrn zdrojů se musí rovnat celkovým výdajům projektu… 3. MP + ONIV = ZDROJE FINANCOVÁNÍ 4. Nezapomeňte28 „ULOŢIT ZMĚNY“
 29. 29. Přehled projektu – rozdílová tabulka rozpočtu 1. Klikněte na Přehled projektu… Seminář pro ţadatele na rok 2013 2. V posledním sloupci uvidíte rozdíl, který je třeba v kapitole „Zdroje financování“ na straně zdrojů, resp. v kapitole MP či ONIV na straně výdajů, dorovnat, aby byl rozpočet vyrovnaný – jinak nepůjde projekt uzavřít!29
 30. 30. Kontaktní osoba 1. Zadáte poţadované kontaktní údaje na osobu, která bude projektu garantovat a koordinovat realizaci projektu … Seminář pro ţadatele na rok 2013 2. Nezapomeňte „ULOŢIT ZMĚNY“30
 31. 31. Připojené soubory 1. Pomocí tlačítka Procházet vyberte na svém disku vhodnou přílohu (jako příloha k mailu) Seminář pro ţadatele na rok 2013 2. Nezapomeňte „ULOŢIT ZMĚNY“31
 32. 32. V. Uzavření projektu a podání ţádosti Projektová ţádost se odevzdává v elektronické i písemné verzi: a) Finální kontrola projektové ţádosti • náhled projektu – věcná kontrola Seminář pro ţadatele na rok 2013 • zdroje financování – finanční kontrola b) Odevzdání elektronické verze = uzavření projektu c) Odevzdání tištěné verze projektu • tisk ţádosti ze systému (je identická s elektronickou verzí)32 • zaslání (doručení) na NIDM
 33. 33. Náhled projektu v průběhu psaní Souhrnně se zobrazí všechny poloţky ţádosti v podobě, ve které bude po kompletaci všech Seminář pro ţadatele na rok 2013 povinných poloţek projekt uzavřen a převeden do PDF formátu. Nejedná se o finální ţádost, ale POUZE o náhled!!!33
 34. 34. Seminář pro ţadatele na rok 2013 Uzavření projektu Vše by mělo být „zelené“… …teprve pak půjde „Uzavřít a podat hotový a Rozdíl = 0 projekt“… …a stáhnout a vytisknout si finální ţádost ve formátu PDF…34
 35. 35. Seminář pro ţadatele na rok 2013 Správa projektů Přehled uzavřených a odeslaných projektů Staţení finální ţádosti ve formátu PDF, Tuto ţádost vytisknete, nechte podepsat „statutárem“ a35 pošlete na sběrnou adresu na NIDM!!!
 36. 36. VI. Potřebujete pomoc? Kdykoliv budete potřebovat pomoci, vyuţijte: a) Nápovědu Seminář pro ţadatele na rok 2013 b) Interaktivní formulář „Potřebuji pomoc“ c) V případě nejkrajnější nouze volejte Jarka Nováková (NIDM): – Tel.: +420 246 088 239 – Mobil: +420 774 315 14136
 37. 37. Uţivatelská podpora - Nápověda Seminář pro ţadatele na rok 2013 Na úvodní stránce je základní nápověda… Ve vnořeném menu pak další kapitoly…37
 38. 38. Uţivatelská podpora  Potřebuji pomoc Kdyţ jste kdekoliv dříve klepli na kruh…objeví se tento formulář: Seminář pro ţadatele na rok 2013 1. Vyplníte kontaktní své údaje 2. Specifikujete dotaz – sem vám budou pracovníci podpory odpovídat 3. Odešlete na helpdesk38
 39. 39. Shrnutí prezentace I. Úvodní informace o systému II. Registrace nové organizace (ţadatele) III. Správa projektůSeminář pro ţadatele na rok 2013 IV. Zaloţení a vyplnění projektové ţádosti V. Uzavření projektu a podání ţádosti VI. Potřebujete pomoc? Mohu uzavřít prezentaci? ANO NE 39
 40. 40. Důleţité kontaktní údaje NIDM – potřebuji pomoc MŠMT – odbor 27 – vyhlašovatel Mgr. Martina Budinská, Ing. Radka Heřmánková, Mgr. Vladimír SklenářSeminář pro ţadatele na rok 2013 +420 234 811 331 +420 234 811 554 +420 234 811 698 budinskam@msmt.cz Radka.Hermankova@msmt.cz Vladimir.Sklenar@msmt.cz NIDM – příjem ţádostí Mgr. Nováková Jaroslava +420 246 088 239 jarka.novakova@nidm.cz 40

×