Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ubezpieczenie Inwestycyjne Speedway II

2,704 views

Published on

Ubezpieczenie inwestycyjne „Speedway” to produkt strukturyzowany, dający szansę na jedno, dwu, trzy albo czterokrotność zysku od 13% do 17% w skali roku, jeśli w określonej dacie obserwacji notowania pięciu światowych koncernów będą na poziomie równym lub wyższym od poziomu początkowego.

Published in: Economy & Finance, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ubezpieczenie Inwestycyjne Speedway II

 1. 1. Ubezpieczenie grupowe na życie i dożycie Speedway Cztery lata, cztery szanse na zysk
 2. 2. Co zmieniło się w czasie bessy? Czy nie pije się napojów bezalkoholowych? Czy nie używa się środków czyszczących? Czy leki są niepotrzebne? Czy nie produkuje się energii elektrycznej? Czy przestaliśmy gotować?
 3. 3. Co zmieniło się w czasie bessy? Czy notowania spółek takich jak: • Coca – Cola (m.in. Coca-Cola, Diet Coke, Sprite i Fanta) • Merck & Co. (główny cel to opracowywanie i wdrażanie nowych leków i szczepionek) • RWE (w piątce największych firm energetycznych w Europie) • Sanofi-Aventis (leki zajmujące czołowe miejsca w skali światowej w dziedzinach leczenia specjalistycznego) • Unilever (mi.in. Saga, Delma, Knorr, Rama, Lipton, Algida, Rexona, Cif, Dove, Axe, Signal, Domestos) nie wzrosną w ciągu roku, dwóch, trzech albo czterech lat?
 4. 4. Speedway Kto powinien się nim zainteresować? Inwestorzy • szukający okazji wykorzystania spadków na światowych giełdach • oczekujący zysków wyższych niż na lokacie bankowej • poszukujący ofert krótkoterminowych
 5. 5. Speedway Dlaczego warto zainwestować? • Automatyczne zakończenie okresu ubezpieczenia po 1, 2, 3 albo 4 latach • Cztery szanse na zysk od 13% do 17% w skali roku, • Jedno, dwu, trzy albo czterokrotność zysku, jeśli w określonej dacie obserwacji notowania pięciu spółek będą na poziomie równym lub wyższym od poziomu początkowego • Wypłata 100% Składki Zainwestowanej w przypadku wypłaty premii • Gwarancja 90% Składki Zainwestowanej na koniec okresu ubezpieczenia, jeśli wypłata premii nie nastąpi po 4 latach • Brak podatku od zysków kapitałowych od świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu dożycia • Brak opłaty za zarządzanie
 6. 6. Speedway Brak podatku „Belki” • Dzięki formie grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie wypłata świadczenia z tytułu dożycia do końca okresu ubezpieczenia nie podlega „podatkowi Belki” • Dzięki temu zysk od 13% do 17% można porównać do zysku od 16% do 21% w skali roku z produktu opodatkowanego. Taki zysk musiałby mieć produkt opodatkowany (np. lokata bankowa), by w efekcie przynieść taki sam zysk netto jak ubezpieczenie Speedway. Zysk netto Zysk brutto Pierwszy rok 13% do 17% 16% do 21% Drugi rok 26% do 34% 32% do 42% Trzeci rok 39% do 51% 49% do 64% Czwarty rok 52% do 68% 65% do 85%
 7. 7. Speedway Zasada działania Początek Czy wszystkie spółki wzrosły lub Pierwszy pozostały na poziomie okresu rok początkowym? ubezpieczenia Koniec okresu ubezpieczenia Wypłata 100% Tak Ubezpieczenie Nie zainwestowanej trwa nadal składki Zysk 13% 17%
 8. 8. Speedway Zasada działania Czy wszystkie spółki wzrosły lub pozostały na Drugi poziomie początkowym? rok Koniec okresu ubezpieczenia Wypłata 100% Tak Ubezpieczenie Nie zainwestowanej trwa nadal składki Zysk Zysk 13% 17% 13% 17%
 9. 9. Speedway Zasada działania Czy wszystkie spółki wzrosły lub pozostały na Trzeci poziomie początkowym? rok Koniec okresu ubezpieczenia Wypłata 100% Tak Ubezpieczenie Nie zainwestowanej trwa nadal składki Zysk Zysk Zysk 13% 17% 13% 17% 13% 17%
 10. 10. Speedway Zasada działania Czy wszystkie spółki wzrosły lub pozostały na Czwarty poziomie początkowym? rok Koniec okresu Koniec okresu ubezpieczenia Wypłata 100% ubezpieczenia Tak Wypłata 90% Nie zainwestowanej składki zainwestowanej składki Zysk Zysk Zysk Zysk 13% 17% 13% 17% 13% 17% 13% 17%
 11. 11. Speedway Krótki opis spółek • Coca-Cola Co. – właściciel czterech z pięciu najbardziej znanych marek napojów bezalkoholowych: Coca-Cola, Diet Coke, Sprite i Fanta. Działa w ponad 200 krajach, dzienne dostarczając napoje do ponad 1,5 mld ludzi. Oferuje ponad 3000 produktów. Marki, których jest właścicielem, są warte ponad 13 mld US$. Spółka planuje intensywny rozwój na rynkach wschodnich otwierając nowe fabryki i infrastrukturę dystrybucyjną. 70 Coca-Cola Co. 65 60 55 50 45 40 35 30 2002/03/01 2005/09/03 2009/03/08 Notowania Coca-Cola Co. na giełdzie w Nowym Jorku
 12. 12. Speedway Krótki opis spółek • Merck & Co. Inc. – światowa korporacja farmaceutyczna, której głównym celem jest opracowywanie i wdrażanie nowych leków i szczepionek. Spółka bardzo mocno angażuje się w działalność non-profit w krajach o słabym dostępie do usług medycznych. Merck sprzedaje swoje produkty w ponad 140 krajach, zatrudniając blisko 60 000 pracowników. W 2007 roku spółka zainwestowała 4,9 mld dolarów w badania nad nowymi lekami. 70 Merck & Co.Inc. 60 50 40 30 20 10 2002/03/01 2005/09/03 2009/03/08 Notowania Merck & Co. Inc. na giełdzie w Nowym Jorku
 13. 13. Speedway Krótki opis spółek • RWE AG – RWE należy do piątki największych firm energetycznych w Europie. Specjalizuje się w wytwarzaniu, przesyle, dystrybucji oraz sprzedaży energii elektrycznej i gazu. Dzięki już zrealizowanym i zapowiadanym inwestycjom (m.in. w dawny Stoen), których całkowita wartość sięga około 2,5 miliarda euro, RWE staje się jednym z największych inwestorów zagranicznych w Polsce. RWE planuje budowę w Polsce największego bloku energetycznego na węgiel kamienny. 120 RWE AG 100 80 60 40 20 0 2002/03/01 2005/09/03 2009/03/08 Notowania RWE AG na giełdzie we Frankfurcie
 14. 14. Speedway Krótki opis spółek • Sanofi-Aventis SA – firma powstała w wyniku połączenia Sanofi- Synthelabo i Aventis Pharma. Sanofi-Aventis jest obecnie największym koncernem farmaceutycznym w Europie i jednym z wiodących na świecie. Szeroka gama produktów znajdujących się w ofercie grupy Sanofi-Aventis obejmuje wiele leków zajmujących czołowe miejsca w skali światowej, w dziedzinie leczenia chorób specjalistycznych. Najbardziej znane marki należące do firmy to No-Spa, Magne B6. 90 Sanofi-Aventis SA 80 70 60 50 40 30 2002/03/01 2005/09/03 2009/03/08 Notowania Sanofi-Aventis na giełdzie w Paryżu
 15. 15. Speedway Krótki opis spółek • Unilever NV – to holenderski oddział firmy Unilever z siedzibą w Rotterdamie. Najbardziej znane marki należące do spółki to Saga, Delma, Knorr, Rama, Lipton, Algida, Rexona, Cif, Dove, Axe, Signal, Domestos. Spółka produkuje głównie artykuły żywnościowe, środki czystości i higieny osobistej. Unilever zatrudnia 223 tys. pracowników (2008), łącznie w 365 zakładach na 6 kontynentach. 26 Unilever NV 24 22 20 18 16 14 12 2002/03/01 2005/09/03 2009/03/08 Notowania Unilever NV na giełdzie w Amsterdamie
 16. 16. Speedway Charakterystyka ubezpieczenia • Grupowe ubezpieczenia na życie i dożycie • Zakres ubezpieczenia – życie i dożycie Ubezpieczonego do końca okresu ubezpieczenia • Świadczenie ubezpieczeniowe wypłacane jest z tytułu dożycia Ubezpieczonego do końca okresu ubezpieczenia lub z tytułu śmierci Ubezpieczonego w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela • Świadczenie ubezpieczeniowe z tytułu zgonu: 100,1% Składki Zainwestowanej • Ubezpieczony może w prosty sposób wskazać osoby uprawnione • Opłata wstępna – od 0% do 5% wpłaconej składki • Ubezpieczyciel – Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA
 17. 17. Speedway Podsumowanie  Automatyczne zakończenie okresu ubezpieczenia po 1, 2, 3 albo 4 latach odpowiednio z jedno, dwu, trzy albo czterokrotnością zysku, jeśli w określonej dacie obserwacji notowania określonych spółek będą na poziomie równym lub wyższym od poziomu początkowego  Suma ubezpieczenia z tytułu dożycia może zostać powiększona o zysk w wysokości od 13% do 17% w skali roku - ostateczna wysokość premii zostanie ustalona po zakończeniu okresu subskrypcji  Wypłata 100% Składki Zainwestowanej w przypadku wypłaty premii  Gwarancja 90% Składki Zainwestowanej jeśli wypłata premii nie nastąpi po 4 latach Początek subskrypcji II: 23 marca 2009 Koniec subskrypcji II: 17 kwietnia 2009 Koniec okresu wpłat: 23 kwietnia 2009
 18. 18. Ubezpieczenie „Speedway” jest produktem przygotowanym we współpracy Wealth Solutions S.A. i Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA w formie prawnej grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie. Szczegóły wypłaty świadczenia ubezpieczenia, takie jak: sposób i forma ubezpieczeniowego, warunki wcześniejszej rezygnacji z ubezpieczenia, opłaty oraz ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela zawarte są w Warunkach Ubezpieczenia „Speedway” dostępnych u autoryzowanych dystrybutorów. Ubezpieczyciel wypłaca świadczenie ubezpieczeniowego z tytułu dożycia w wysokości nie mniejszej niż 100% Składki Zainwestowanej jedynie w przypadku wypłaty premii albo gwarantuje 90% Składki Zainwestowanej wyłącznie w przypadku, gdy premia nie zostanie wypłacona. W trakcie trwania ubezpieczenia wartość zainwestowanych środków może podlegać wahaniom, a w przypadku rezygnacji z ubezpieczenia przed końcem okresu na jaki zawarta została umowa ubezpieczenia Klient musi się liczyć z możliwością utraty części wpłaconych środków. Wealth Solutions S.A. i Ubezpieczyciel - Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA, nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego (zysku), ani uzyskania określonego wyniku. Historyczne wyniki finansowe, przedstawione w niniejszych dokumentach nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych zysków w przyszłości. Informacje te nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

×