Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Usaid rada tools and educ info-presentation for rpr_11-04-2018

71 views

Published on

Освітні матеріали та інструменти Програми USAID РАДА

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Usaid rada tools and educ info-presentation for rpr_11-04-2018

 1. 1. розроблених в рамках Програми РАДА ПЕРЕЛІК ІНСТРУМЕНТІВ ТА ОСВІТНІХ МАТЕРІАЛІВ
 2. 2. ЦІЛЬОВІ ГРУПИ: ПЕРЕСІЧНІ ГРОМАДЯНИ НАРОДНІ ДЕПУТАТИ УКРАЇНИ (НДУ) ТА ЇХНІ КОМАНДИ АПАРАТ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ ОРГАНІЗАЦІЇ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА (ОГС) ЗАКЛАДИ ОСВІТИ (ЗАГАЛЬНООСВІТНІ ШКОЛИ ТА ВНЗ)
 3. 3. НАРОДНІ ДЕПУТАТИ УКРАЇНИ ТА ЇХНІ КОМАНДИ ІНСТРУМЕНТИ: 1. Тренінг зі звітування народного депутата України 2. Методика проведення міських зібрань, так звані Town Hall Meetings 3. Посібник «Медіа-захід. Інструкції з організації і проведення» 4. Посібник «Комунікування реформ: планування, реалізація, оцінка» 5. Посібник «Інформування про реформи: практичні рекомендації та українські практики» ОСВІТНІ МАТЕРІАЛИ: 1. Тренінг з комунікації та кібербезпеки 2. Тренінг з Регламенту Верховної Ради України 3. Навчально-прикладний курс «Парламентський регламент» (друковане видання) 4. Фільм «Бюджетний процес»
 4. 4. АПАРАТ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ ІНСТРУМЕНТИ: 1. Тренінг з Регламенту Верховної Ради України 2. Навчально-прикладний курс «Парламентський регламент» (друковане видання) 3. Методика створення тіньових звітів 4. Посібник «Медіа-захід. Інструкції з організації і проведення» 5. Посібник «Комунікування реформ: планування, реалізація, оцінка» 6. Посібник «Інформування про реформи: практичні рекомендації та українські практики» 7. Вебінар «Все про електронні петиції до Верховної Ради України» 8. Моделювання роботи Верховної Ради України «Ліга молодих парламентарів» ОСВІТНІ МАТЕРІАЛИ: 1. Тренінг з аналізу державної політики 2. Тренінг з Регламенту Верховної Ради України 3. Тренінг з комунікації та кібербезпеки 4. Фільм «Бюджетний процес»
 5. 5. ОРГАНІЗАЦІЇ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА (ОГС) ІНСТРУМЕНТИ: 1. Інтерактивний веб-портал https://rada.oporaua.org/ 2. Посібник «Медіа-захід. Інструкції з організації і проведення» ОСВІТНІ МАТЕРІАЛИ: 1. Посібник «Керівні принципи з планування та проведення адвокаційних кампаній» 2. Методичні рекомендації з відстеження законопроектів та доступу громадськості до законодавчого процесу 3. Фільм «Бюджетний процес» 4. Навчально-прикладний курс «Парламентський регламент» (друковане видання) 5. Відео «А як у них? Кнопкодавство і прогули засідань парламенту» 6. Відео «Розумійте свій Парламент і контролюйте його» 7. Відео «Як правильно працювати з депутатами. Відеопідказка для активних громадян» 8. Відео «Звернення до народного депутата» 9. Відео «Парламент очима молоді» («Як працює Парламент» – відео для дітей) 10. Відео «Моніторинг діяльності народних депутатів» 11. Серія відеоблогів «Електронна петиція: від ідеї до результату» 12. Серія відео передач «Реформа.Парламент» та «РеФорма» 13. Друкована збірка «Проблеми регламентації коаліції та опозиції у Верховній Раді України» 14. Друковане видання «А як у них? Організаційна структура апарату парламенту» 15. Друкована збірка «Рахункова палата України: співпраця з Верховною Радою та організаціями громадянського суспільства» 16. Моделювання роботи Верховної Ради України «Ліга молодих парламентарів»
 6. 6. ЗАКЛАДИ ОСВІТИ (ВНЗ ТА ЗАГАЛЬНООСВІТНІ ШКОЛИ): ВНЗ: ІНСТРУМЕНТИ: 1. Навчально-просвітницький модуль з п`яти лекцій «Парламент, вибори та технології. Практичний курс для студентів» (друковане видання) ОСВІТНІ МАТЕРІАЛИ: 1. Вебінар «Парламент очима молоді» 2. Вебінар «Молодь в урядових програмах» 3. Відео запис лекції «Культура законності: верховенство права» 4. Друковане видання «А як у них? Організаційна структура апарату парламенту» 5. Серія відео передач «Реформа.Парламент» та «РеФорма» 6. Моделювання роботи Верховної Ради України "Ліга молодих парламентарів» ЗАГАЛЬНООСВІТНІ ШКОЛИ: ІНСТРУМЕНТИ: 1. Методичні рекомендації для вчителів загальноосвітніх шкіл (друкований посібник) 2. Рольова гра «Агора» та відеофільм-інструкція до рольової гри «Агора» ОСВІТНІ МАТЕРІАЛИ: 1. Освітній фільм для дітей «Як працює Парламент»
 7. 7. ПЕРЕСІЧНІ ГРОМАДЯНИ ІНСТРУМЕНТИ: 1. Сервіс електронних петицій https://itd.rada.gov.ua/services/Petitions/ 2. Інтерактивний веб-портал https://rada.oporaua.org/ 3. Методичні рекомендації з відстеження законопроектів та доступу громадськості до законодавчого процесу ОСВІТНІ МАТЕРІАЛИ: 1. Відео «Електронні петиції – це просто» 2. Відео «Розумійте свій Парламент і контролюйте його» 3. Відео «Звернення до народного депутата» 4. Відео «Як правильно працювати з депутатами. Відеопідказка для активних громадян» 5. Відео «Парламент очима молоді» 6. Відео «Моніторинг діяльності народних депутатів» 7. Відео «Нова система місцевих виборів» 8. Відео «Голосування на місцевих виборах» 9. Серія відеоблогів «Електронна петиція: від ідеї до результату» 10. Вебінар «Все про електронні петиції до Верховної Ради України» 11. Вебінар «Ефективне залучення громадян до законодавчого процесу» 12. Вебінар «Як контролювати уряд: доступ до урядової інформації» 13. Веб-ресурс «Вони голосують для тебе» 14. Освітній фільм для дітей «Як працює Парламент»
 8. 8. створені для ОГС в рамках ПРОГРАМИ USAID РАДА ПРОДУКТИ ЛАБОРАТОРІЇ ЗАКОНОДАВЧИХ ІНІЦІАТИВ 2014 – 2018 рр.
 9. 9. ПРОДУКТИ для ОГС Інструменти Policy Paper Shadow Report Town Hall Meetings Реєстр НУО Навчальні матеріали Керівні принципи «Адвокаційна діяльність та її особливості у роботі з парламентом» Інтерактивна гра АГОРА Навчальні заходи Лекції Тренінги Вебінари
 10. 10. TOWN HALL MEETINGS Це інструмент участі громадськості у системі прийняття рішень, результативне, струтктуроване обговорення будь-яких питань, що становлять суспільний інтерес Особливості формату Обговорення «сценаріїв», а не проблем Структуроване обговорення в малих групах Використання спеціального програмного забезпечення Результативність: підтримка більшістю одного із «сценаріїв»
 11. 11. Policy Papers & Shadow Reports Policy Papers аналітичний документ з аналізу та пропозиції до державної політикиВід ідентифікації проблеми у державній політиці До розробки рекомендацій, вироблення та впровадження рішення Shadow Reports альтернативний звіт урядовому від громадськості щодо впровадження державної політики Моніторинг та оцінка державної політики
 12. 12. ОПУБЛІКОВАНО POLICY PAPERS ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ 2015-2017 РОКІВ40 - Зареєстровано 27 законодавчих ініціатив - Ухвалено 5нормативних нормативних актів Policy Papers ТЕМИ: • повноваження комітетів; • парламентська етика; • державні закупівлі; • реформа фіскальної служби; • права жертв політичних репресій; • реформа державного управління; • безпека дорожнього руху; • безпекова політка; • наближення законодавств України та ЄС; • гендерна політика; • та ін.
 13. 13. 6 Shadow Reports П І Д ГО ТО В Л Е Н О ТА П Р ЕЗ Е Н ТО ВА Н О З В І Т І В Shadow R epor t н а т е м у Аналіз виконання закону щодо відкриття майнових реєстрів П р езе н то ва н о н а з а с і д а н н і К о м і тет у з п и та н ь з а п о б і га н н я і п р от и д і ї к о ру п ц і ї К о м і тет з в е р н у вс я д о в і д п о в і д н и х в и к о н а вч и х о р га н і в з п р о п о з и ц і я м и щод о вд о с к о н а л е н н я р е є с т р і в П у бл і ч н і о р га н и в и к о н а л и н и з к у р е к о м е н д а ц і й у в і д п о в і д ь н а з ве р н е н н я К о м і тет у
 14. 14. Керівні принципи з адвокації Це перше видання, яке систематизувало теоретичні знання та наявний досвід реалізації парламентських адвокаційних кампаній, набуті громадською коаліцією Реанімаційний Пакет Реформ у співпраці з Лабораторією законодавчих ініціатив протягом 2015-2016 років
 15. 15. ІНТЕРАКТИВНА ГРА АГОРА Дозволяє кожному учню спробувати себе у ролі учасника демократичного процесу прийняття закону у Верховній Раді України  МЕТА ГРИ • ЗАСВОЄННЯ СОЦІАЛЬНИХ РОЛЕЙ І СИТУАЦІЙ • ЗАСВОЄННЯ ПРОЦЕДУРИ УХВАЛЕННЯ ЗАКОНУ  ПРАВИЛА ГРИ • ВИЗНАЧАЮТЬСЯ ЗАКОНОМ УКРАЇНИ «ПРО РЕГЛАМЕНТ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ»
 16. 16. ТРЕНІНГИ ТА ВЕБІНАРИ ДЛЯ МОЛОДІ Т Е М И • Ефективне залучення до законодавчого процесу • Роль громадян у вимогах урядової підзвітності Р Е З У Л Ь Т А Т • Молодь в урядових програмах 160 осіб • адвокаційного супроводу законопроектів від реєстрації до набуття ним чинності; • аналізу стйекголдерів законодавчого процесу та використання інструментів громадського впливу • моніторингу діяльності органів виконавчої влади • активної участі в урядових молодіжних програмах РОЗРОБЛЕНО 3 ТРЕНІНГІВ ПРОВЕДЕНО ВЕБІНАРИ 6 4 ЧИТАНКИ • Адвокатування ухвалення законопроектів Н а б у т і н а в и ч к и :
 17. 17. ГРОМАДЯНСЬКА ОСВІТА: напрацювання в рамках Програми USAID Рада
 18. 18. ВІДЕОРОЛИКИ та ФІЛЬМИ ВЕБІНАРИ ІНФОРМАЦІЙНІ КАМПАНІЇ ПУБЛІЧНІ ЗАХОДИ
 19. 19. Відеоролики Нова система місцевих виборів Голосування на місцевих виборах Фільм Як працює Парламент Відеоролики Функції Верховної Ради Електронні петиції - це просто Звернення до народного депутата України 2015 2016 2017 Фільм Бюджетний процес Відеоролики Моніторинг діяльності нардепів , Серія програм Парламент очима молоді
 20. 20. CОЦІАЛЬНІ МЕДІА ПУБЛІЧНІ ЗАХОДИ ПТ «РАДА» УКРАЇНСЬКІ ТЕЛЕКАНАЛИ (2018)
 21. 21. Ефективне залучення громадян до законодавчого процесу Як контролювати уряд: доступ до урядової інформації 2015 2017 Молодь в урядових програмах Культура законності: верховенство права спільно з
 22. 22. ЗВІТУВАННЯ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ ІЗ ЗАЛУЧЕННЯМ ГРОМАДСЬКОСТІ 2016 2018 RADA INFO BUS (2018) 2017
 23. 23. ДЕРЖАВА – ЦЕ Я МИ
 24. 24. Сумісне голосування
 25. 25. liga.interniv@gmail.com http://interns.org.ua/ https://www.facebook.com/internsleague (044) 255 92 44
 26. 26. ПРОГРАМА СТАЖУВАННЯ В АПАРАТІ ВРУ ЩО ТАКЕ ПРОГРАМА? Стажування у секретаріатах комітетів та структурних підрозділах Апарату ВРУ для молоді віком до 35 років, яка цікавиться суспільно-політичним життям нашої держави і прагне стати учасником державних перетворень, у тому числі через роботу в органах влади. http://interns.org.ua/ https://www.facebook.com/internsleague/ ТРИВАЛІСТЬ: 6 місяців (січень-липень) ФОРМИ: повний/неповний день КОМПОНЕНТИ: КОНКУРСНИЙ ВІДБІР: 1 тур – конкурс аплікаційний форм 2 тур – індивідуальна співбесіда УСПІХИ ПРОГРАМИ • 23 роки безперервної діяльності • близько 1700 випускників • Асоціація випускників – ГО «Ліга інтернів» працює з 2009 року та нараховує понад 200 членів • щороку 1/3 випускників продовжують роботу у ВРУ та інших органах влади • серед випускників 4 народні депутати та 2 міністри • єдина офіційна програма стажування у стінах ВРУ • з 2018 запроваджено 30 іменних стипендій від ВРУ АДМІНІСТРУВАННЯ Сьогодні Програма реалізується Апаратом ВРУ та ГО «Ліга інтернів» відповідно до Меморандуму про співпрацю за сприяння Програми USAID «РАДА», що виконується Фондом Східна Європа. стажування розвиток лідерського потенціалу навчання дозвілля
 27. 27. «ЛІГА МОЛОДИХ ПАРЛАМЕНТАРІВ» ЩО ТАКЕ «ЛІГА МОЛОДИХ ПАРЛАМЕНТАРІВ»? Інтелектуальна гра, що відтворює основні принципи роботи українського парламенту та механізми законодавчого процесу. http://interns.org.ua/uk/content/liga-molodyh-parlamentariv • 54 учасники, по два з кожної області, АР Крим, Києва та Севастополя. • 6 фракцій • 2 тижні попередньої роботи онлайн + 3 дні офлайн у Києві • 1 актуальна тема • 6 законопроектів (по 1 від кожної фракції) • моделювання етапів законодавчого процесу в Україні ПРОВЕДЕНІ МОДЕЛЮВАННЯ: 2015 рік «Децентралізація в Україні: можливості об’єднання молоді для участі у процесі прийняття рішень на місцях» 2016 рік «Відкритість місцевих рад у контексті електронного врядування»
 28. 28. Е-ІНСТРУМЕНТИ ВРУ https://itd.rada.gov.ua/services/Petitions/ • працюють з 28 жовтня 2015 року • 25 тисяч підписів для розгляду е-петиції Парламентом • 3 успішні е-петиції ГО «Ліга інтернів» займається популяризацією е-петицій до ВРУ з березня 2017 року: • щотижневі огляди е-петицій до вру • тематичні публікації • інфографіка • відеоблоги • вебінари Інструмент для ознайомлення, коментування та висловлення зауважень і пропозицій до законопроектів, які запропоновані для обговорення у режимі онлайн. https://itd.rada.gov.ua/services/pubd/ ГО «Ліга інтернів» займається популяризацією платформи до ВРУ з березня 2017 року: • відеоінструкція з користування порталом • вебінар ЕЛЕКТРОННІ ПЕТИЦІЇ ДО ВРУ ПЛАТФОРМА ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ ЗАКОНОПРОЕКТІВ
 29. 29. Європейський інформаційно-дослідницький центр при Верховній Раді України https://www.facebook.com/euinfocenter.rada http://euinfocenter.rada.gov.ua/ euinfocenter@rada.gov.ua наша адреса: вул. Садова, 3а, каб. 434 тел.: +38 (044) 255 36 69
 30. 30. Аналітичні продукти Центру посилання посилання посилання Відповіді на запити
 31. 31. Статистика роботи Центру станом на 10.04.2018 загальна кількість запитів232 запити від народних депутатів174 запитів від Комітетів ВРУ40 комітети, члени яких подавали запити 48 комітетів, від яких надійшли запити 22 депутатських фракцій, члени яких подавали запити 14 6 депутатів, які подавали запити Відповіді на запити
 32. 32. Використання відповідей на інформаційні запити у законодавчій роботі депутатів ВРУ (2015-2017 рр.) • Кількість відповідей на інформаційні запити, які депутати використали в законопроектній роботі — 38 • Кількість законопроектів, розроблених за допомогою запитів — 48 • Кількість законопроектів до другого читання – 15 • Кількість внесених пропозицій по законопроектам перед другим читанням — 1235 • Кількість пропозицій, підтриманих Головними Комітетами ВРУ — 472 • Прийняті закони та постанови - 5
 33. 33. Статистика роботи Центру станом на 10.04.2018 кількість Policy Papers30 кількість комітетів, яким відповідає тематика Policy Papers16 кількість Info Briefs8 3 кількість комітетів, яким відповідає тематика Info Briefs Policy Paper Info Brief

×