Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Навіщо потрібні публічні консультації?

235 views

Published on

Публічні консультації - консультації розробників політики органів державної влади та органів місцевого самоврядування зі стейкголдерами з метою з'ясування позицій стейкголдерів задля ухвалення добре виваженого рішення.

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Навіщо потрібні публічні консультації?

  1. 1. НАВІЩО ПОТРІБНІ ПУБЛІЧНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ? Публічні консультації – консультації розробників політики органів державної влади та органів місцевого самоврядування зі стейкголдерами з метою з'ясування позицій стейкголдерів задля ухвалення добре виваженого рішення. ХТО ТАКІ СТЕЙКГОЛДЕРИ? Групи осіб, на інтереси яких державна політика має безпосередній вплив Посилення інституту представництва ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ СТЕЙКГОЛДЕРИ ЯКІ НАСЛІДКИ ПРОВЕДЕННЯ ПУБЛІЧНИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ? 1 До порядку денного потрапляють актуальні проблеми 2 Врахування інтересів стейкголдерів при виробленні державної політики 3 Розуміння доцільності і довіра до органів влади 4 Ухвалення державної політики, яка здатна вирі- шувати проблеми 5 Програма РАДА: ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, ПІДЗВІТНІСТЬ, ДЕМОКРАТИЧНЕ ПАРЛАМЕНТСЬКЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО
  2. 2. КОЛИ ПРОВОДИТИ ПУБЛІЧНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ? ЦИКЛ ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ Програма РАДА: ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, ПІДЗВІТНІСТЬ, ДЕМОКРАТИЧНЕ ПАРЛАМЕНТСЬКЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО РІШЕННЯ ЩОДО ПРОДОВЖЕННЯ  Консультації зі стейкголдерами:  щодо впливу ухваленого рішення  визначення плану подальшої діяльності ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ  Публічні консультації дозволяють з'ясувати проблеми стейкголдерів ФОРМУВАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО  Ухвалюється рішення про необхідність вирішення проблеми ОЦІНЮВАННЯ  Чи була вирішена проблема? РОЗРОБКА ПОЛІТИКИ  Вироблення можливих варіантів вирішення проблеми  Консультації зі стейкголдерами, як краще вирішити проблему? ВПРОВАДЖЕННЯ ПЛАНУВАННЯ ПОЛІТИКИ  Розробка нормативно-правових інструментів для вирішення проблеми ВИБІР ПОЛІТИКИ  Вибір варіанту вирішення проблеми
  3. 3. КОЛИ ПРОВОДИТИ ПУБЛІЧНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ? Програма РАДА: ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, ПІДЗВІТНІСТЬ, ДЕМОКРАТИЧНЕ ПАРЛАМЕНТСЬКЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРОБЛЕМА  Проведення консультацій зі стейкголдерами щодо наявності проблеми, її гостроти та актуальності  Визначення інтересів стейкголдерів  Написання Зеленої Книги, яка має на меті ініціювати громадське обговорення та розпочати процес консультацій ПОРЯДОК ДЕННИЙ  Пріоритезація проблем. Визначення, які проблеми є важливіші/нагальніші для вирішення ПЛАНУВАННЯ ПОЛІТИКИ  План заходів щодо подальшої діяльності:  Бюджет  Інформування тощо. ВПРОВАДЖЕННЯ РІШЕННЯЩОДОПРОДОВЖЕННЯ ОЦІНЮВАННЯ  Чи була вирішена проблема?  Індикатори ефективності закону мають відповідати визначеним цілям та критеріям оцінювання в Білій Книзі РОЗРОБКА ПОЛІТИКИ  Розробник політики проводить публічні консультації, де стейкголдери пропонують варіанти вирішення проблем ВИБІР ПОЛІТИКИ  Розробник політики обирає кращий варіант вирішення проблеми  Прийняття рішення щодо потреби ухвалення змін до законодавства як інструменту вирішення проблеми  Розробка проекту закону  Написання Білої Книги, яка включає:  визначення та аналіз проблеми, яку вирішить закон  альтернативні варіанти її вирішення;  обґрунтування доцільності обраного варіанту;  ризики прийняття законопроекту;  індикатори ефективності закону для його можливої оцінки на стадії перегляду політики.

×