Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Agency of Legal initiatives civic education activities

81 views

Published on

Agency of Legal Initiatives presented its activities during IPTAC meeting at USAID RADA Program on February 28, 2018.

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Agency of Legal initiatives civic education activities

 1. 1. ДІЯЛЬНІСТЬ ЛАБОРАТОРІЇ ЗАКОНОДАВЧИХ ІНІЦІАТИВ у напрямку «Громадянської освіти» в рамках ПРОГРАМИ USAID «РАДА: відповідальність, підзвітність, демократичне парламентське представництво» 2014-2018 рр.
 2. 2. ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ Видання Навчальні матеріали Методичні рекомендації, посібники, читанки Навчання Колоквіуми, тренінги, лекції, вебінари, відеоблог Події/заходи Презентації, конференції
 3. 3. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОСВІТИ А П Р О Б О В А Н О 2 4 0 о с в і т я н з 5 р е г і о н і в Ук р а ї н и В П Р О В А Д Ж Е Н О Р О З Р О Б Л Е Н О • 4 модулі з курсу «Громадянська освіта» • інтерактивні методи викладання у громадянській освіті • нові методи викладання з вчителями суспільство- знавчих наук під час 5 колоквіумів • гру АГОРА з учнями СШ№ 148 ім. І. Багряного міста Києва • «Схвалено ІМЗО для використання у загальноосвітніх навчальних закладах»
 4. 4. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОСВІТИ З М І С Т 4 МОДУЛІ З ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОСВІТИ ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ У ГРОМАДЯНСЬКІЙ ОСВІТІ Клас Модуль 9 «Виборчий процес» 10 «Політична система в участь громадян» 11 «Законодавство для молоді» 11 «Молодь в урядових програмах» Мозковий штурм  Мозковий штурм  Дискусія  Рольові ігри, у тому числі «АГОРА: демократична процедура закону у Верховній Раді України»  Дебати
 5. 5. ІНТЕРАКТИВНА ГРА АГОРА Дозволяє кожному учню спробувати себе у ролі учасника демократичного процесу прийняття закону у Верховній Раді України  МЕТА ГРИ • ЗАСВОЄННЯ СОЦІАЛЬНИХ РОЛЕЙ І СИТУАЦІЙ • ЗАСВОЄННЯ ПРОЦЕДУРИ УХВАЛЕННЯ ЗАКОНУ  ПРАВИЛА ГРИ • ВИЗНАЧАЮТЬСЯ ЗАКОНОМ УКРАЇНИ «ПРО РЕГЛАМЕНТ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ»
 6. 6. ТРЕНІНГИ ТА ВЕБІНАРИ ДЛЯ МОЛОДІ Т Е М И • Ефективне залучення до законодавчого процесу • Роль громадян у вимогах урядової підзвітності Р Е З У Л Ь Т А Т • Молодь в урядових програмах 160 осіб • адвокаційного супроводу законопроектів від реєстрації до набуття ним чинності; • аналізу стйекголдерів законодавчого процесу та використання інструментів громадського впливу • моніторингу діяльності органів виконавчої влади • активної участі в урядових молодіжних програмах РОЗРОБЛЕНО 3 ТРЕНІНГІВ ПРОВЕДЕНО ВЕБІНАРИ 6 4 ЧИТАНКИ • Адвокатування ухвалення законопроектів Н а б у т і н а в и ч к и :
 7. 7. ЩОРІЧНА МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ «ПАРЛАМЕНТСЬКІ ЧИТАННЯ» Ініціатива, покликана сформувати якісно вищий рівень експертного та академічного дискурсу в Україні та залучити представників академічних кіл з Центральної та Східної Європи до проведення досліджень з парламентаризму Т Е М А Т И К И К О Н Ф Е Р Е Н Ц І Й • Реформа парламенту • Парламентська етика: шлях до легітимації • Представницька та законодавча функції парламенту • Контрольні повноваження парламенту • Виборча система • Якісні та кількісні методи дослідження внутрішньопарламентських процесів
 8. 8. ЛЕКЦІЇ ДЛЯ МОЛОДІ 1. ЗАКОННІСТЬ ДЛЯ ЗАКОНОДАВЦІВ ЛЕКТОР: Оксана Сироїд Більше як 90 учасників отримали знання з тем: 2. КУЛЬТУРА ЗАКОННОСТІ: ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА ЛЕКТОР: Сергій Головатий що дають знання для формування активної громадянської позиції та участі молоді в контролі над владою та законодавчому процесі
 9. 9. В И Д А Н Н Я Навчальні матеріали ТИП ВИДАННЯ ТЕМА ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ Методичні рекомендації з питань висвітлення тем (модулів) «Виборчий процес», «Політична в Україні: участь громадян», «Законодавство для молоді» і в урядових програмах» як складових громадянської освіти Вчителі 9-11 класів загальноосвітньої школи Схвалено ІМЗО для використання у загальноосвітніх навчальних закладах з відстеження законопроектів та громадськості до законодавчого процесу Представники громадянського суспільства Створено відеоблог Посібник Адвокаційна діяльність та її в роботі з парламентом Представники громадянського суспільства, студенти УКУ Наклад передано УКУ для викладання на «Адвокасі та лобіювання» Збірка вибранихробітучасниківщорічної конференції«Парламентськічитання» Студенти, наукова спільнота

×