Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Gulyás Enikő- Nagyné Klujber Márta- Racsko Réka
Eszterházy Károly Főiskola, Neveléstudományi Doktori Iskola
Irodalom
Fishe...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Poszterprezentáció (24. MPT Pszichológiai Naggyűlés)

637 views

Published on

A videós interakcióelemzés a gyakorlatban: az újmédia eszközök hatása a tanulói teljesítményre kutatás tapasztalatai alapján -
Gulyás Enikő, Nagyné Klujber Márta, Racsko Réka

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Poszterprezentáció (24. MPT Pszichológiai Naggyűlés)

  1. 1. Gulyás Enikő- Nagyné Klujber Márta- Racsko Réka Eszterházy Károly Főiskola, Neveléstudományi Doktori Iskola Irodalom Fisher R. 2002. Tanítsuk gyermekeinket gondolkodni történetekkel. Budapest: Műszaki Könyvkiadó. Nemzeti Infokommunikációs Stratégia 20142020. 2013. URL: http://www.nisz.hu/sites/default/files/u1/nemzeti_infokommunikacios_strategia_2014_2020.pdf Letölt: 2014. 08. 08. Pease A. 2004. Testbeszéd: gondolatolvasás gesztusokból. Budapest: Park Könyvkiadó. Reyna, Barbara A.; Brown, Lisa F.; Pickler, Rita H.; Myers, Barbara J.; Younger, Janet B. (2013): Mother–infant synchrony during infant feeding. Academic Journal. Infant Behavior & Development. Dec2012, Vol. 35 Issue 4, p669677. 9p. RuizSancho, Elena M.; FrojanParga, Maria Xesus; CaleroElvira, Ana. Behavior Modification (2013): Functional Analysis of the Verbal Interaction between Psychologist and Client during the Therapeutic Process Report. v37 n4 p516542 Jul 2013. (EJ1015133) Oktatási Hivatal. 2013. PISA2012 Összefoglaló jelentés. Budapest: Oktatási Hivatal Oliveira A; Pinho C; Monteiro S; Marcos A; Marques A, Computers In Biology And Medicine [Comput BiolMed] (2013): Usability testing of a respiratory interface using computer screen and facial expressions videos.Academic Journal. ISSN: 18790534, 2013 Dec; Vol. 43 (12), pp. 220513; Publisher: Elsevier; PMID: 24290937; Tafforin C, Aviation, Space, And Environmental Medicine [Aviat Space Environ Med] (2013): Time effects, cultural influences, and individual differences in crew behavior during the Mars500 experiment., ISSN: 0095 6562, 2013 Oct; Vol. 84 (10), pp. 10826; Publisher: Aerospace Medical Association; PMID: 24261062 A videós interakcióelemzés a gyakorlatban: az újmédia eszközök hatása a tanulói teljesítményre két kutatás tapasztalata alapján Az interakció-elemzés jellemzői A Noldus Observer XT programcsalád bemutatása A Noldus fejlesztőcég A Noldus Observer XT elődjét Lucas Noldus fejlesztette ki 1989-ben, melyet darazsak élettani viselkedésének megfigyeléséhez alakított ki. Ez az eszköz egy általános célú segédprogram volt a viselkedés leírásához és elemzéséhez, és hamar felhívta még a pályán kívüliek figyelmét is a visel- kedésvizsgáló szoftverfejlesztési vállalkozás kezdetére. AThe Observer 1990-ben jelent meg, 2004-ben a Noldus Information Techno- logy már hardvergyártóként debütált. Ezután fejlesztették ki az integrált rend- szereket, hardvereket, szoftvereket és szolgáltatásait, komplett laborfelszere- lést illetve többszobás (multi-room) kutatói létesítményeket kínáltak. 2011-ben egy kutatólabor is alakult, amelynek tíz tagjai vendég oktatókból, posztdoktori, doktori illetve mestertanulmányokat folytató hallgatókból áll. A Noldus Observer XT alkalmazási területei A Noldus Information Technology kínálatában az állati és emberi viselkedés elemzésére számos kiegészítő szoftver áll rendelkezésre. Az emberi visel- kedés vizsgálatában a Noldus Observer XT program a viselkedés kódolásá- ra és elemzésére alkalmas. Emellett arckifejezések analizálására szolgál a FaceReader, a feltűnésmentes megfigyelésre pedig az Observation Lab alkalmas, míg lehetőség van szemkövető szoftver használatára is. Alkalmazási területek a nemzetközi színtéren Kimutatás a külföldi szakirodalom alapján a Noldus Observer XT programmal végzett kutatások témájának megoszlásáról Az EBSCO adatbázisban található nemzetközi irodalmak alapján összeállított diagram szemlélteti azokat a korábbi kutatási irányokat, amelyekben a Noldus Observer XT (The Observer XT) haszná- lata előfordult 2010-2013 között. Leggyakrabban a különféle viselkedéskutatásokban használták a szoftvert, amelyekben a verbális viselkedés mellett (Oliveira—Pinho, 2013, Ruiz-San- cho—Frojan-Parga, 2013, Tafforin, 2013) az anya-gyermek kapcsolatát figyelték meg többek között a táplálás tekintetében (Reyna—Brown, 2012). A kutatások olyan rendellenességekre térnek ki, mint az autizmus, különböző mentális eltérések (tic-zavar), illetve a siketek oktatásnak kérdései. Nagy hangsúlyt kap ezek mellett a szoftverkutatás, illetve a számítógéppel összefüggő kognitív folyama- tok vizsgálata a publikációk sorában. A hazai gyakorlat bemutatása A számítógéppel támogatott videós interakció-elemzés SWOT analízise A Noldus Observer XT jellemzése A Noldus Observer XT a megfigyelési adatok összegyűjtésére, azok elemzésre és a kapott eredmé- nyek prezentálásra használható, egyszerre videókódoló és –elemző szoftver. A program a pszichológia, bűnügy és jog területén, a klinikai kutatásokban (orvos-beteg, nővér-gyermek kommunikáció) vizsgálatában, az oktatás vagy a gyógypedagógia területein (autizmuskutatásokban, vagy az életmódjavulás vizsgálatánál idős, illetve fogyatékos gyermekeknél) is felhasználásra került különféle kutatások alkalmával. Több videófelvétel elemzési lehetőségei a Noldus observer XT programban A program használatához egy vagy több videófelvétel párhuzamos elemzésére van lehetőség. A megfi- gyelés megkezdéséhez elemzési séma kialakítása (vagy licence hozzáférés függvényében a beépített sémák használata) szükséges. A beépített sémák a gyakori kutatási helyzetekhez szabottak (mint például az anya-gyermek interakció), így az ahhoz használható szempontrendszer elemeit tartalmaz- zák. A kutatási célokhoz igazított, saját készítésű séma részei a megfigyelni kívánt személy, vagy személyek (alany), azok viselkedésére vonatkozó jellemzők, amelyek vagy egymással párhuzamosan futó, vagy egymást kizáró cselekvések (ül vagy áll) lehetnek. A cselekvés módosítói a megfigyelésben résztvevő eszközök. A séma tartalmazhat több párhuzamos változót, ezek módosítása azonban az elemzés során már nem lehetséges, kizárólag a beépített elemek variálhatók, ezért a séma körültekintő megtervezése és létrehozása szükséges. A kódolási folyamat a beilleszthető videofelvételek vagy hanganyagok segítségével történik. A megfigyelés közben, vagy visszajátszva az egyes kategóriáknak megfele- lő megfigyelési szempontok érvényesülését billentyűkombinációkkal jelezhetjük, így a lejátszást felfüggesztve minden kategóriaelemet beállítására lehetőség van. A kódolás folyamatosan megjelenik a képernyőn, ezáltal ellenőrizhető, követhető, javítható. Az elemzés beépített statisztikai modullal történik, amely során vizuális idődiagra- mot kapunk a bekódolt tevékenységek gyakoriságáról, illetve az eredmények reliabi- litását is vizsgálhatjuk. A két kutatás alapadatainak bemutatása A kutatási módszerek (Kutatási kérdések és az alkalmazott módszerek) Interakcióelemezés a Noldus Observer Xt programmal A vizsgálat változók és azok attribútumai Eredmények Elméleti háttér A 21. századi tanulás keretrendszere a tanulói kimenetre és a támogatási rendszerre fókuszálva. A kutatás célja Saját kutatásunkban két fő területen végeztünk elemzéseket a The Observer XT segítségével. Kutatásunk biblioterápiás foglalkozások, valamint tanórák vizsgálatára terjedt ki, ahol a szoftver segítségével korábban rögzített és vágott videofelvételek felhasználásával tanulmányoztuk a résztvevők viselkedését. Kutatási forrás "A kutatás a Társadalmi Megújulás Operatív Program IKT a tudás és tanulás világában - humán teljesít- ménytechnológiai (Human Performance Technology) kutatások és képzésfejlesztés címet viselő,TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0008 azonosítószámú projekt keretében készült. A projekt az Európai Unió támogatásával, és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg." 27% 20% 10% 10% 10% 6% 7% 7% 3% viselkedéskutatás (csecsemő-, anyai,- táplálási, álltai és verbális viselkedés orvostudomány (orvosi kéz) terápiák (kognitív, pszichoanalitikus és pszichoterápiák) oktatás (siketek, autizmus, mentális rendelellenességek) kötődés, kapcsolat (anya-gyermek, orvos-beteg, nővér-páciens kapcsolat, koraszülöttek) űrkutatás pszihológia (stressz, érzelmek kifejezése, gyermekpszichológia) számízógéppel segített képzeleti feldolgozás (döntéshozatali szisztéma) számítógép-felhasználó viszony Terület Kutatási fókusz Kutató pszichológia gyógypedagógia Otthoni körülmények között vizsgálták a fantáziajáték megjelenését és minőségét három-három autizmus spektrum zavarral rendelkező, valamint tipikus fejlődésű gyermekeknél. Szokolszky Ágnes Kékes Szabó Marietta (Szegedi Tudományegyetem) pszichológia társaslélektan Családszerkezet feltérképezéséhez, valamint a családon belüli kommunikáció jellemzőinek vizsgálatához tipikus-, ideális- és konfliktushelyzetekben készítettek felvételeket. Kékes- Szabó Marietta Kőváry Zoltán Erősség Gyengeség Felvétel •2 kamera •médiaformátumok Kódolás •Párhuzamos kódolás •századmásodperces pontosság •a kódolt eseményekhez megjegyzés írható Elemzés/Értékelés •szűrési lehetőségek •egyszerű statisztika generálása •diagramok automatikus készítése •exportálás Excelbe •ugyanazzal a sémával több felvételt is kódolhatunk •deduktív kutatásokban jól alkalmazható •időtakarékosság magyar nyelvű útmutató hiánya Felvétel •2 kamerás késése Kódolás •időigényes •a kódolási folyamat lépései nem automatizálhatóak •a felvétel csuszkája finom tekerésre nem alkalmas •a felvétel visszatekerésére nincs lehetőség •az időpontokhoz írt megjegyzések nem jelennek meg a kiexportált formátumban •több kódoló egyidejű kollaboratív munkája nem lehetséges Elemzés/Értékelés •nincs lehetőség a közvetlen SPSS-be importálásra •nincs lehetőség bonyolultabb statisztikai műveletek (t-próba) programon belüli elvégzésére •a diagramok kezelése nehézkes Lehetőség Veszély Felvétel •többkamerás felvétel előnyei Kódolás •automatizálás: pl. karba tett kéz, keresztbe tett láb, a környezet és a megjelölt rész közti különbség automatikus érzékelése • többféle kódolási séma alkalmazhatósága • a kódolás során a részfolyamatok vizuális megjelenítése • a kódolás szinkronitásának ellenőrzése Elemzés/Értékelés •bonyolultabb statisztikai műveletek (t- próba) elvégzése • magyar nyelvű segédlet készítése Felvétel •megfelelő felvétel szükséges •a vágások növelik a megfigyelés szubjektivitását •a vágás során megnő a “hangharapás” jelenségének kockázata Kódolás •a kódoló szubjektivitása •a főkulcs és a kódoló kulcsok nem biztos, hogy ugyanazt a verziót tartalmazza, és így nem kompatibilisek egymással • a felvétel csuszkájának nehézkes kezelése Elemzés/Értékelés •az előzetes hipotézisek igazolhatóságának való megfelelés •a fentebb említett veszélyek miatt szubjektív elemzések elkészülése Kutatás Kutatás fókusza Elemzési szempontok 1. kutatás Az éRTEm munkafüzet használata a 3.osztályban Közvetve •Közvetlenül történő használat a tanár és a diákok esetében Kutatás Kutatás fókusza Elemzési szempontok 1. kutatás Az e-biblioterápiás foglalkozás a 6.osztályban a mosoly megjelenése/megoszlása

×