Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

La contaminació de l'aigua

947 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

La contaminació de l'aigua

  1. 1.  La contaminació de laigua és aquell tipus de contaminació calorífica, física química o biològica, que afecta l‘aigua dolça o salada a la natura.
  2. 2. Causes Les causes principals de la contaminació de l‘aigua dolça la Terra pot provenir de orígens diferents:o Domèstic: aigües procedents de la neteja personal, la neteja de la llar,etc.r Agrícola i ramader: aigües contaminades pels adobs i pesticides, i per les deposicions i els purins dels animals de les granges.r Industrial: aigües alterades per residus dorigen diferent, com els residus metàl·lics pesants (mercuri, plom, etc).
  3. 3. La contaminació del mar Els oceans i els mars cobreixen més de les dues terceres parts de la superfície de la Terra. A les seves aigües podem trobar moltes formes de vida, des de plàncton i plantes marines fins a enormes balenes. Daltra banda, els oceans tenen un paper molt important en el cicle de laigua, en la formació de climes i en la constituci química de latmosfera.
  4. 4.  Des de fa milers danys, els éssers humans han explotat els recursos que ofereix el mar: pesca, mitjà de transport de mercaderies i persones... i fins i tot lhan utilitzat per abocar-hi residus.
  5. 5.   La contaminació de laigua dolça contaminació de laigua és causada per la presència de grans quantitats de matèries estranyes en els ecosistemes aquàtics, les quals nalteren lequilibri.
  6. 6. Rachida sabir

×