Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie School

301 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie School

 1. 1. Afstudeermoment; Rachel Dijkstra
 2. 2. “ Een groot social networking initiatief dat erop gericht is professionele relaties te onderhouden”
 3. 3. Feiten <ul><li>Actief sinds mei 2003 </li></ul><ul><li>55 miljoen </li></ul><ul><li>1,3 miljoen NL leden </li></ul><ul><li>Man, 41 jaar, 15 jaar werkervaring </li></ul><ul><li>4 januari 2010, eerste kantoor NL </li></ul><ul><li>NL snelst groeiende markt </li></ul>
 4. 4. Doel LinkedIn <ul><li>Zakelijke doelstelling </li></ul><ul><li>Tool </li></ul><ul><li>Nieuwe baan, opdrachten </li></ul><ul><li>Succes verzekerd </li></ul>
 5. 5. Gebruikers <ul><li>Werkgevers </li></ul><ul><li>Werkzoekers </li></ul><ul><li>Personen/Zakelijke kansen </li></ul><ul><li>Vragen vakmensen </li></ul>
 6. 6. 5 Principes netwerken <ul><li>Netwerk houding </li></ul><ul><li>Geven, vragen en bedanken </li></ul><ul><li>Kracht netwerk; tweede graad </li></ul><ul><li>Kwaliteit en diversiteit </li></ul><ul><li>Know, like en trust </li></ul>
 7. 7. Voordeel LinkedIn <ul><li>Tweede/derdegraads connecties </li></ul><ul><li>My network </li></ul><ul><li>Voorbeeld Coca Cola </li></ul>
 8. 8. Fase 1 <ul><li>Leg het fundament van je netwerk; </li></ul><ul><li>Hotmail </li></ul><ul><li>Gmail </li></ul><ul><li>Yahoo </li></ul><ul><li>Outlook </li></ul>
 9. 9. Fase 2 <ul><li>Bouw een tweede laag </li></ul><ul><li>(ex)Collega’s </li></ul><ul><li>(oud)Klasgenoten </li></ul><ul><li>Bedrijven </li></ul>
 10. 10. Fase 3 <ul><li>Een derde laag van contacten </li></ul><ul><li>Uitnodigen mensen zonder profiel </li></ul><ul><li>Standaardbericht vermijden </li></ul>
 11. 11. Fase 4 <ul><li>Laat je netwerk passief groeien </li></ul><ul><li>Vermelden profiel op je blog of website </li></ul><ul><li>Profiel Rachel </li></ul>
 12. 12. LinkedIn Tools <ul><li>Reading list by Amazon; boeken </li></ul><ul><li>Blogs; Wordpress, Blog Link </li></ul><ul><li>My travel </li></ul><ul><li>Box files </li></ul><ul><li>Polls </li></ul>
 13. 13. LinkedIn Groups <ul><li>Dezelfde interesse </li></ul><ul><li>Profielen van leden zien </li></ul><ul><li>Extra platform voor hulp en trends </li></ul><ul><li>Alternatief voor forum </li></ul>
 14. 14. LinkedIn HBC Group <ul><li>1100 leden </li></ul><ul><li>Online aanwezigheid naast evenementen </li></ul><ul><li>Gratis alternatief voor forum en polls </li></ul><ul><li>Nieuws </li></ul><ul><li>Aankondiging nieuw evenement </li></ul>
 15. 15. Leden van de HBC Group <ul><li>Nieuws verkondigen </li></ul><ul><li>Vragen en antwoorden </li></ul><ul><li>Potentiële leden voor HBC </li></ul><ul><li>Gratis </li></ul><ul><li>Opstap naar lidmaatschap </li></ul><ul><li>Discussions </li></ul>
 16. 16. Toekomst? <ul><li>LinkedIn blijvertje </li></ul><ul><li>Goede basis voor een “live” ontmoeting </li></ul><ul><li>15 miljoen profielen </li></ul><ul><li>Iphone, vervanger e-mail </li></ul><ul><li>Twitter, tweets </li></ul>
 17. 17. LinkedIn - HBC <ul><li>46 – 378.000 </li></ul><ul><li>LinkedIn Group HBC is de connectie voor het Haagsche bedrijfsleven! </li></ul><ul><li>Netwerkevenement LinkedIn leden </li></ul>

×