Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Gøy på jobben

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Gøy på jobben

 1. 1. ” GØY PÅ JOBBEN ” Virksomhetsleder Lone Hansen, Råde kommune Råde kommunes verdier Raushet Glede Respekt
 2. 2. ” Gøy på jobben” <ul><li>Bakgrunn for prosjektet </li></ul><ul><li>” Sammen bedre på IA” </li></ul><ul><li>- redusere sykefravær/ </li></ul><ul><li>øke nærvær </li></ul><ul><li>Utfordringer for arbeid i pleie/omsorg: </li></ul><ul><li>- knappe ressurser </li></ul><ul><li>høyt tempo/stress, </li></ul><ul><li>høye krav til refleksjon </li></ul><ul><li>Høy frekvens på å ta beslutninger </li></ul><ul><li>Stadige forandringer </li></ul>
 3. 3. ” Gøy på jobben” <ul><li>HVORDAN SKAPE GØY PÅ JOBBEN?? </li></ul><ul><li>GØY = Opplevelse av glede, motivasjon, mestring, bli sett/verdsatt, fravær av negativt stress </li></ul><ul><li>Mental tilstand (humør) påvirker prestasjon </li></ul><ul><li>Jo mer den enkelte kan påvirke selv- jo større opplevelse av glede og mestring = GØY </li></ul>
 4. 4. Veiledning - Gruppe Vitalisering - Enkle fysiske øvelser -Avspenning Massasje -Tilbud til ansatte, en til en Frekvens med hver 14. dag ” Gøy på jobben”- god selvfølelse og utvikle gode relasjoner til hverandre
 5. 5. <ul><li>Denne type øvelser kan bidra til: </li></ul><ul><li>Økt arbeidsglede </li></ul><ul><li>Bedre din evne til å kommunisere </li></ul><ul><li>Bedre din evne til å forstå deg selv og dine reaksjoner bedre </li></ul><ul><li>Redusere stress i hverdagen, forbygge depresjoner og utbrenthet </li></ul><ul><li>Blir mer avspendt og får ladet kroppen </li></ul><ul><li>Bevisstgjøre deg slik at du mestrer ansvar for egen trivsel </li></ul>” Gøy på jobben”
 6. 6. <ul><li>” GØY PÅ JOBBEN” </li></ul><ul><li>Resultater </li></ul><ul><li>Høy grad av trivsel hos den enkelte ansatte </li></ul><ul><li>Ansatte som føler seg sett og hørt </li></ul><ul><li>Ansatte som tar ansvar for arbeidsoppgaver </li></ul><ul><li>Ansatte som blir istand til å ta grep om egen arbeidssituasjon </li></ul><ul><li>Ansatte som er aktør i forhold til egen motivasjon og trivsel </li></ul>
 7. 7. ” GØY PÅ JOBBEN” Handler om å skape indre drivkraft - Som varig kilde til positive opplevelser i et godt arbeidsmiljø -Tiltak må settes i system over tid for effekt Frivillig / pålagt - Opprettholdes hos de som har særlige utfordrende arbeidssituasjon
 8. 8. Skape motivasjon og finne den rette veien sammen……… ”Gøy på jobben” !! ” Arbeidsglede for alle” -Ikke alle opplever å ha den i sterk grad hele tiden. - Må jobbes for- egeninnsats av den enkelte

  Be the first to comment

  Login to see the comments

Views

Total views

440

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

3

Actions

Downloads

3

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×