Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

04 presentatie status - we aanbidden goden nog steeds

1,169 views

Published on

Status, elke cultuur kent idealen en waarden. Een onvermijdelijk gegeven is, dat elke cultuur automatisch status toekent aan mensen die deze waarden en idealen bereiken. Even onvermijdelijk is, dat er mensen zijn, die deze waarden en idealen niet bereiken.
Als er winners zijn, zijn er ook losers. Als er goede voetballers zijn, zijn er ook jongentjes die als laatst gekozen worden. Als er Rembrandts zijn, zijn er ook mensen die schilderen als ons kleine nichtje. Hoe gaan wij daarmee om? Wat doen wij bijvoorbeeld, als we minder status hebben dan die ander?

Published in: Spiritual
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

04 presentatie status - we aanbidden goden nog steeds

  1. 1. Hij was niet bang voor zijn goede naam: Hij deed het werk van een slaaf: Hij hechte niet aan de status van timmerman: Hij pochte nooit dat Hij rabbi was: Hij deed niet alsof niets hem te groot was: Hij had niet de status als knappe man: Hij hechte niet aan zijn populariteit: Hij was niet de stoere man: Hij kon zijn Jood zijn loslaten: Hij deed niet aan leeftijdsdiscriminatie: Hij koos niet voor een status van ‘getrouwd met zonen’: Hij trok zijn eigen familie niet voor: Hij verwierf geen status met zijn wonderen: Hij verwierf geen status met zijn vroomheid:
  2. 2. 6 Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, 7 maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, 8 heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis. (Filipenzen 2:6-8)
  3. 3. Hij wist dat God hem zag: ‘mijn intens geliefd kind’ in jou vind ik mijn vreugde!’ (Lukas 3: 22) Het christendom wordt dan ook de eerste overtuiging, die leert dat iedereen werkelijk gelijk is: Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen – u bent allen één in Christus Jezus. (Galaten 3:28) We hebben al een status in Christus:

×