نموذج كتيب صغيرتك الأجمل

1,729 views

Published on

0547231330 عبر لاين أو kik تجدينا ()

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,729
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

نموذج كتيب صغيرتك الأجمل

 1. 1. ‫هسحببً به ػويلتٌب‬ ‫في هتجس الوطبَػبت السالية‬‫سٌؼسض له ًوَذج لتَشيؼبت الصغيسات‬‫ػلوبً بأى هرُ التَشيؼة حصسية لوتجسًب‬ ‫❤‬
 2. 2. ‫همبس الىتيب : 9 في 9 سن .‬ ‫ًَع الَزق : همَى 003 غسام فبخس .‬‫هدة تجهيص الطلبية : 3 أيبم –بئذى اهلل- .‬ ‫ػدد الٌسخ : .........‬
 3. 3. ‫الغالف : 1‬‫صٍرة : فجاة الطرِطة‬ ‫خلفّة : الداهجّو‬ ‫‪9 cm‬‬ ‫‪9 cm‬‬ ‫زبّبُٔ ..‬ ‫❤‬ ‫فبحفظْ طِفلةً حٔبُّهب سىيَ الحشَب‬
 4. 4. ‫الغالف : 2‬ ‫صٍرة : الطّفٍن‬ ‫خلفّة : الداهجّو‬ ‫‪9 cm‬‬ ‫‪9 cm‬‬ ‫ربّ ُُ.. فاحفظ ِطفلة ح ُّبٌا صنن الحطَ‬ ‫به‬‫❤‬ ‫ا‬ ‫َ‬ ‫ْ ً ُ‬
 5. 5. ‫الغالف : 3‬‫صٍرة : صغّرة الخاثم‬ ‫خلفّة : الداهجّو‬ ‫‪9 cm‬‬ ‫املطبوعات الراقية‬ ‫‪9 cm‬‬ ‫طفهتيُيبُىبةُمنُانسمبءًُُأمجمُىديةُ ❤‬
 6. 6. ‫الغالف : 3‬ ‫صٍرة : ِدِن صغّرثّن‬ ‫خلفّة : الداهجّو‬ ‫‪9 cm‬‬ ‫‪9 cm‬‬ ‫ربّ ُُ.. فاحفظ ِطفلة ح ُّبٌا صنن الحطَ‬ ‫به‬‫❤‬ ‫ا‬ ‫َ‬ ‫ْ ً ُ‬
 7. 7. ‫الغالف : 4‬ ‫صٍرة اللؤلؤ‬‫خلفّة : الوكٍش‬ ‫‪9 cm‬‬ ‫‪9 cm‬‬ ‫زبّبُٔ .. فبحفظْ طِفلةً حٔبُّهب سىيَ الحشَب‬
 8. 8. ‫َّ‬ ‫ُ‬ ‫ً‬ ‫هٍرة ! اثّت حمامة بّضاء ثرفو فُ الشوا‬ ‫ِ‬ ‫ُ‬ ‫ٌا غذب الموَ‬ ‫رفت باجوحة الجمال، ًدِلُ‬ ‫َّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ُ َ‬ ‫ُّ‬‫حطت غلَ ظ َرف الكلٍب، وغطٌا غّض الٌوا‬‫ُ‬ ‫َّ‬ ‫ِ‬ ‫َ ُ ُّ‬ ‫ُ‬ ‫لرت بٌا الػّن الحوٍن، وامطر البطر الدها‬ ‫َّ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫رباى اهت زرغجٌا، فاه ُجب لٌا طّب الجوَ‬ ‫َّ‬ ‫ً‬ ‫ْ‬ ‫واحفظ إلٌُ طفلة، حبٌا صنن الحطا ❤‬ ‫اًداء 1‬
 9. 9. ‫َ‬ ‫َ ً ُ‬‫ا”ثرف“ جئت حمامة وًدِلٌا ِفّوا فطَ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ُّ‬ ‫ً َ ْ‬ ‫وصرت غمامة من ًط ِلٌا النو اهجَ‬ ‫طَ‬ ‫ِ‬ ‫فاهت زًر ربّػوا والظّ‬ ‫ّ‬ ‫بُ ِفّوا والرظا‬ ‫َ‬ ‫ُ ِ ِ‬ ‫ِ ُ‬ ‫لرت غٍّن (ثٍضع الػائلة) جمّػٌم‬ ‫ّ ُ ُ‬ ‫والشػد ُدهّاها غطَ‬ ‫َ‬ ‫ّ َ‬ ‫َ‬ ‫ْ ً ُ‬‫رباى .. فاحفظ ِطفلة ح ُّبٌا الحطا ❤‬ ‫ّ ُ‬ ‫اًداء 2‬
 10. 10. ‫تصميمُاحملتٌٍُُ‬ ‫رقمُ1ُ‬
 11. 11. ‫} لماذا نذكر اهلل تعالى ؟‬ ‫-ُقبلُتعبىلُ:‬ ‫ِ‬ ‫ِْ َ‬ ‫ِ‬ ‫{يا أَيُّها الَّذين آمنُوا اذْكروا اللَّوَ ذكراً كثِيراً} {والذاكرين اللَّوَ‬ ‫َ َّ ِ َ‬ ‫ُُ‬ ‫َ َ‬ ‫َ‬ ‫كثِيراً والذاكِرات أَعد اللَّو لَهم مغْفرة وأَجراً ع ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ َ َّ ِ َ َّ ُ ُ ْ َ َ ً َ ْ َظيماً {‬ ‫-ُيقٌلُاهللُتعبىلُ:ُ(أنا عند ظَن عبْدي بِي، وأَنَا معوُ إِذَا ذَكرنِي،‬ ‫ََ‬ ‫َ ََ‬ ‫ِ ْ َ ِّ َ ِ‬ ‫فَِإن ذَكرنِي فِي نَفسو ذَكرتُوُ فِي نَفسي، وإِن ذَكرنِي فِي مَل ذَكرتُوُ‬ ‫َ ٍَ َ ْ‬ ‫َ ْ ََ‬ ‫ِْ‬ ‫َْ‬ ‫ْ ِِ‬ ‫ْ ََ‬ ‫َ ٍَ َ ْ ٍ ِ ْ ُ ْ َ ْ َ َّ َ َّ ِ ْ ٍ َ َّ ُ ْ ِ ِ َ ً َ ْ‬ ‫فِي مَل خير من هم، وإِن تَ قرب إِلَي بِشبر تَ قربْت إِلَيو ذراعا، وإِن‬ ‫ِ‬ ‫َ َّ َ َّ ِ َ ً َ َّ ُ ْ ِ ً َ ْ‬‫تَ قرب إِلَي ذراعا تَ قربْت إِلَيو بَاعا، وإِن أَتَانِي يَمشي أَتَ يْتُوُ ىرولَة ) .‬ ‫َ َْ ً‬ ‫ْ‬
 12. 12. ‫} أذكار الصباح و المساء :‬ ‫ٔ-آية الكرسي .ٕ-سورة اإلخالص و المعوذتان(ٖ مرات) ٖ - أَص بَحنا وأَصبَح‬ ‫ْ ْ َ ْ َ‬ ‫”أمسينا وأمسى ” الم لْك هلل والحمد هلل ، ال إلو إالّ اللّوُ وحدهُ ال شريك لوُ، لوُ‬ ‫َ َ‬ ‫َ َ‬ ‫َ‬ ‫ُ ُ َ َ ُ‬ ‫ّ َ يء قدير ، رب أسأَلُك خ ير ما في ى ذا‬ ‫الم لك ولو الحم د، وىو على كل ش ٍ‬ ‫َ ِّ ْ َ َ َ‬ ‫َُ‬ ‫ُ ُ ُ َْ‬ ‫َ َ ِّ ْ َ‬ ‫ْ َ ِّ‬ ‫َ ِ‬ ‫اليوم“الليلة“ وخ ير ما بَع ده ، وأَع وذُ بِك من ش ر ى ذا اليوم “الليلة“ وشر ما بَع ده،‬ ‫ََ َ َْ َ‬ ‫ِ ََ ٍ‬ ‫َ ِْ َ ٍ‬ ‫َ َ ِّ‬ ‫ِ‬ ‫رب أَع وذُبِك من الْكسل وسوء الْكِ بر ، رب أَع وذُبِك من عذاب في النّار وعذاب‬ ‫َ َ َ َِ َ‬ ‫ِ‬ ‫َ ِّ‬‫ْ دك‬ ‫َ‬ ‫في القبرٗ - اللّهم أَنْت ربِّي ال إلوَ إالّ أَنْت ، خلَقتني وأَنا عَب دك ، وأَنا عَل ى عَه ِ‬ ‫َ َ َْ َ ْ ُ َ‬ ‫َّ َ َ‬ ‫َْ‬ ‫َ ِ‬ ‫ََ ْ ِ َ‬ ‫ووع دك ما استَ طَعت ، أَع وذُبِك من ش ر ما صنَ عت ، أَب وء لَ ك بِنِع متِ‬ ‫ُ َ ْ َ ك علَي وأَب وءُ‬ ‫َ َ َّ َ‬ ‫ْ َ ِّ َ ْ‬ ‫ْ ْ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫بِذنْ بي فَاغْفِر لي فَِإنَّوُ ال يَ غ فر الذنوب إِالّ أَنْت ..٘- بِسم اهلل الذي ال يَض ر مع‬ ‫ُ ُّ َ َ‬ ‫َ‬ ‫ْ ُ ُّ َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫اسم و شيء في األرض وال في السم ِ‬ ‫ِِ‬ ‫ّ اء وى و السميع العل يم . ٖ مرات. ٙ- أعوذ‬ ‫َ َ ّ ُ َ‬ ‫ْ ِ َ‬ ‫َ ٌ‬ ‫بكلمات اهلل التامات من شر ما خلق(ٖ مرات) ٚ - سبحان اهلل وبِحمدهِ‬‫ُ ْ َ ِ َ َ ْ ِ .(مائة مرة)‬
 13. 13. ‫: أذكار الصباح و المساء{‬ ‫ُْ َ ِ َ َ ْ ِ َ َ َ َ ِ َ ِ ْ ِ َ ِ َْ ِ َِ َ َ‬‫ٛ- سبحان اهلل وبِحمدهِ عدد خلْقو ، ورضا نَ فسو ، وزنَةَ عرشو ، ومداد كلِماتِو .‬ ‫ِ‬‫(ثالثاً) ٜ- اللّهم إِنِّي أسأَلُك العفو والعافِيةَ في الدنْيا واآلخرة ، اللّهم إِنِّي أسأَلُك‬‫ْ َ‬ ‫ُ َّ‬ ‫ُّ َ َ‬ ‫ْ َ َْ َ َ‬ ‫ُ‬ ‫العفو والعافِيةَ في ديني ودنْياي وأىلي ومالي ، ال ّهم است ر عوراتي و ِ‬‫ل ُ َّ ْ ُ ْ ْ َآمن روعاتي ،‬ ‫ْ َْ‬ ‫َُ َ َ ْ َ‬ ‫َْ َ َ‬ ‫َ من فَ وقي ،‬ ‫اللّهم احفظْني من بين يدي ومن خلْف ي وعن يم يني وعن شمالي ، وِ‬ ‫َ ِ‬ ‫َ ِ ِ َ َّ ِ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ َ َ َ ََ َ‬ ‫ُ ْ‬ ‫ُ‬ ‫ُ َّ‬ ‫َ ِ‬ ‫وأَع وذُ بِعظَمتِك أَن أُغْ تال من تَحت ي . ٓٔ- اللّه م إِنِّي أَصبَ حت أَُش ِ‬ ‫ْ ْ ُ ُ ْ ه دك ،‬ ‫َ َ َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬‫َ َ َ َ ك ، أَنَّك أَنْت اهللُ ال إلوَ إالّ أَنْت‬ ‫َ‬ ‫ََ َ‬ ‫َ ِ‬ ‫وأُشهد حملَ ةَ ع رشك ، ومالئِكتِك ، وجم يع خلِْ‬ ‫َ ِْ‬‫َ‬ ‫ُ ََ ْ‬ ‫ُ َّ‬ ‫ََ‬ ‫َ َّ ُ َ ّ َ ْ ُ َ‬ ‫وحدك ال شريك لَ ك ، وأَنُ محمداً عبدك ورسولُك .(أربع مرات ) ٔٔ- اللّهم‬ ‫َََْ َ َ‬ ‫ُ َّ ني في بَصري ، ال إلوَ إالّ‬ ‫عافِ ني في بدن ي ، اللّهم عافِ ني في سمعي ، اللّهم عافِ‬ ‫ُ َّ‬ ‫ََ‬ ‫َ‬ ‫َْ‬ ‫َ ِ‬ ‫َ ِ‬‫أَنْت . (ثالثاً) ٕٔ- اللّهم إِنّي أَعوذُبِك من الْكفر ، والفقر ، وأَعوذُبِك من عَ ِ‬‫ْ ذاب‬ ‫َ َْ َ‬ ‫َ ُ‬ ‫ُ َّ‬ ‫َ‬ ‫القبر ، ال إلو إالّ أَنْت . (ثالثاً) ٖٔ-سبحان اهلل وبِحمدهِ‬ ‫َ َ ْ . (مائة مرة)‬ ‫ِ‬ ‫ْ َ ِ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫ٗٔ - اللهم صل وسلم على نبينا محمد (ٓٔ مرات)‬
 14. 14. ‫} أذكار بعد الصالة المكتوبة :‬‫" أستغفر اهلل ( ٖ مرات) ، اللهم أنت السالم ومنك السالم كت ياذا الجالل و اإلكرام‬ ‫تبار‬‫". " ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو لك الملك ولو الحمد وىو على كل شئ قدير ، اللهم‬‫ال مانع لما أعطيت وال معطي لما منعت ، وال ينفع ذا الجد منك الجد" ... "ال إلو إال اهلل‬ ‫وحده ال شريك لو ، لو الملك ، ولو الحمد وىو على كل شئ قدير ، ال حول وال قوة إال‬ ‫باهلل ، ال إلو إال اهلل ، وال نعبد إال إياه لو النعمة ولو الفضل ولو الثناء الحسن ال إلو إال اهلل‬ ‫مخلصين لو الدين ولو كره الكافرون"." سبحان اهلل ( ٖٖمره )، الحمد هلل ( ٖٖمره ) ،‬ ‫اهلل أكبر ( ٖٖمره ) ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو ، لو الملك ولو الحمد وىو على كل‬‫شئ قدير".مرة واحدة "تقرأ أية الكرسي" ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو ، لو الملك و لو‬ ‫الحمد يحيى و يميت وىو على كل شئ قدير ... عشر مرات بعد صالة المغرب و الفجر‬ ‫". " اللهم إني أسألك علما نافعاً ، ورزقاً طيباً ، وعمالً متقبالً ... بعد السالم من صالة‬ ‫الفجر". قراءة( قل ىو اهلل أحد ) و( قل أعوذ برب الفلق ) و ( قل اعوذ برب الناس )‬ ‫.مرة بعد الظهر و العصر والعشاء و ٖ مرات بعد الفجر و المغرب‬
 15. 15. ‫: أذكار النوم {‬ ‫ٔ" يجمع كفيو ثم ينفث فيهما فيقرأ فيهما : سورة اإلخالص و‬ ‫المعوذتان..ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسو و‬ ‫وجهو و ما أقبل من جسده( يفعل ذلك ثالث مرات ) ” ٕ" يقرأ ( أية‬‫الكرسي ) " ٖ " باسمك ربي وضعت جنبي ، و بك أرفعو ، فإن أمسكت‬‫نفسي فارحمها ، و إن أرسلتها فاحفظها ، بما تحفظ بو عبادك الصالحين‬‫” ٗ " اللهم إنك خلفت نفسي و أنت توفاىا ، لك مماتها و محياىا ، إن‬‫أحييتها فاحفظها ، و إن أمتها فاغفر لها ، اللهم إني أسألك العافية ” ٘ "‬ ‫اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك ”ٙ " باسمك اللهم أموت و أحيا ”.‬ ‫ٚ " سبحان اهلل - ٖٖمره " ، " الحمد هلل – ٖٖمره " ،‬ ‫" اهلل اكبر - ٖٗمره‬
 16. 16. ‫} دعاء االستخارة :‬ ‫َ َ َ ُ ِ‬ ‫عن جابِر رضي اهلل عنو قَال : كان رسول اللَّو صلى اهلل عليو وسلم يُعلِّمنَا‬ ‫َْ َ ٍ‬ ‫َُ‬ ‫َُ‬ ‫ْ َ َ ِ ُ ِ ُ َ َ َ َ ُ ُّ َ ِ ْ ُ ْ ِ ُ ُ‬ ‫االستِخارةَ في األُمور كلِّها كما يُعلِّمنَا السورةَ من الْقرآن يَقول :ُ إذَا ىم‬ ‫َ َّ‬ ‫أَحدكم بِاألَمر فَلْيَ ْكع َكعتَ ين من غير الْفريضة ثم لِيَ قل : ( اللَّهم إنِّي‬ ‫ُ َّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ ُ ُ ْ ْ ِ رَ ْ رْ َ ْ ِ ْ َ ْ ِ َ ِ َ َّ ُ ْ‬ ‫أَستَخيرك بِعلْمك ، وأَستَ قدرك بِقدرتِك ، وأَسأَلُك من فَضلِك الْعظيم فَِإنَّك‬ ‫ْ ِ ُ َ ِ ِ َ َ ْ ْ ِ َُ ُ ْ َ َ َ ْ َ ِ ْ ْ َ َ ِ ِ َ‬ ‫ِ‬‫تَ قدر وال أَقْدر ، وتَ علَم وال أَعلَم ، وأَنْت عالم الْغُيُوب ، اللَّهم إن كنت تَ علَم‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬‫ُ َّ ْ ُ ْ َ ْ ُ‬ ‫ُ َ ْ َُ ْ ُ َ َ َ ُ‬ ‫ْ َُ‬‫أَن ىذا األَمر (ىنا تسمي حاجتك ) خي ر لِي فِي دينِي ومعاشي وعاقِبَة أَمري‬ ‫ِ َََ ِ َ َ ِ ِْ‬ ‫ٌَْ‬ ‫َّ َ َ ْ َ‬ ‫أَو قَال : عاجل أَمري وآجلِو ، فَاقْدرهُ لِي ويَسرهُ لِي ثُم بَارك لِي فِيو ، اللَّهم‬ ‫ُ َّ‬ ‫ِ‬ ‫َّ ِ ْ‬ ‫ُ ْ َ ِّ ْ‬ ‫َ َ ِِ ِ ِ ِ‬ ‫ْ َ‬ ‫ْ‬ ‫ي‬ ‫وإِن كنت تَ علَم أَن ىذا األَمر (ىنا تسمي حاجتك ) شر لِي فِي دينِ‬ ‫ِ‬ ‫َ ْ ُ ْ َ ْ ُ َّ‬ ‫َ ٌّ‬ ‫َ َ َْ‬ ‫ومعاشي وعاقِبة أَمري أَو قَال : عاجل أَمري وآجلِو ، فَاصرفْوُ عنِّي واصرفْنِ‬ ‫ِْ َ َ ِْ ي‬ ‫َ َ ِِ ِ ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ْ َ‬ ‫َََ َ َ َ ِْ ْ‬ ‫عنوُ واقْدر لِي الْخي ر حيث كان ثُم ارضنِي بِو . متفق عليو.‬ ‫ُ َ َ َّ ِ ِ‬ ‫ْ‬ ‫ََْ َْ‬ ‫َْ َ ُ ْ‬
 17. 17. ‫: دعاء من تعار من الليل {‬ ‫قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم:‬ ‫« من تعار من الليل فقال: ال إلو إال اهلل‬ ‫وحده ال شريك لو لو الملك ولو الحمد‬ ‫وىو على كل شيء قدير الحمد هلل وسبحان‬ ‫اهلل وال إلو إال اهلل واهلل أكبر وال حول وال‬ ‫قوة إال باهلل ثم قال: اللهم اغفر لي أو دعا‬ ‫استجيب لو فإن توضأ قبلت صالتو»‬
 18. 18. ‫} مبيعٌذُبوُاألًالدُُ:ُ‬‫كان رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم يعوذ الحسن والحسين " أعيذكما‬ ‫ِ‬ ‫بكلمات اهلل التامة ، من كل شيطان وىامة ، كل عين المو ”‬ ‫و‬ ‫} تينئةُاملٌنٌدًُجٌابوُُ:ُ‬‫" بارك اهلل لك في الموىوب لك ،وشكرت الواىب، وبلغ أشدهُ، ورزقت‬ ‫برهُ " .ويرد عليو المهنأ فيقول : " بارك اهلل لك وبارك عليك ،‬ ‫ُ‬ ‫وجزاك اهلل خيراً ، ورزقك اهلل مثلو، وأجزل ثوابك ” .‬
 19. 19. ‫يبزبي‬ ‫جويله ال ئ ــىبفئ‬ ‫ٍلد أٍليتٌي ًؼوبً تَالى ..‬ ‫أًبم ػلى تَافسهب ٍ أصحَ‬ ‫ٍ أذوسهب همبهبً ٍ ازتحبال‬‫له التحويد .. هبشالت حسٍفي‬‫تديي له الجويل ٍ لي تصاال‬
 20. 20. ‫المطبوعات الراقية : ‪m.0547231330@gmail.com‬‬ ‫ًٍصف صالح الرزية هي الدػبء ،‬ ‫فلتروسٍا صغيستي بدػَة ..‬
 21. 21. ‫تصميمُاحملتٌٍُُ‬ ‫رقمُ2ُ‬
 22. 22. ‫َ‬ ‫َ ً ُ‬ ‫ا” ًّا “ جئت حمامة وًدِلٌا ِفّوا فطَ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ُّ َ‬ ‫ً َ ْ‬ ‫وصرت غمامة من ًط ِلٌا النو اهجطَ‬ ‫ِ‬ ‫ّ‬ ‫ّ َ‬ ‫ُ ِ ِ‬ ‫فاهت زًر ربّػوا والظبُ ِفّوا والرظا‬ ‫ِ ُ‬ ‫ّ ُ ُ‬ ‫لرة غٍّن (الػائلة...............) جمّػٌم‬ ‫والشػد ُدهّاها غطَ‬ ‫َ‬ ‫ّ َ‬ ‫َ َ‬ ‫ْ ً ُ‬ ‫ّ ُ‬‫رباى .. فاحفظ ِطفلة ح ُّبٌا صنن الحطا ❤‬ ‫حمبتكمُ:ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ‬
 23. 23. ‫} لماذا نذكر اهلل تعالى ؟‬ ‫-ُقبلُتعبىلُ:‬ ‫ِ‬ ‫ِْ َ‬ ‫ِ‬ ‫{يا أَيُّها الَّذين آمنُوا اذْكروا اللَّوَ ذكراً كثِيراً} {والذاكرين اللَّوَ‬ ‫َ َّ ِ َ‬ ‫ُُ‬ ‫َ َ‬ ‫َ‬ ‫كثِيراً والذاكِرات أَعد اللَّو لَهم مغْفرة وأَجراً ع ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ َ َّ ِ َ َّ ُ ُ ْ َ َ ً َ ْ َظيماً {‬ ‫-ُيقٌلُاهللُتعبىلُ:ُ(أنا عند ظَن عبْدي بِي، وأَنَا معوُ إِذَا ذَكرنِي،‬ ‫ََ‬ ‫َ ََ‬ ‫ِ ْ َ ِّ َ ِ‬ ‫فَِإن ذَكرنِي فِي نَفسو ذَكرتُوُ فِي نَفسي، وإِن ذَكرنِي فِي مَل ذَكرتُوُ‬ ‫َ ٍَ َ ْ‬ ‫َ ْ ََ‬ ‫ِْ‬ ‫َْ‬ ‫ْ ِِ‬ ‫ْ ََ‬ ‫َ ٍَ َ ْ ٍ ِ ْ ُ ْ َ ْ َ َّ َ َّ ِ ْ ٍ َ َّ ُ ْ ِ ِ َ ً َ ْ‬ ‫فِي مَل خير من هم، وإِن تَ قرب إِلَي بِشبر تَ قربْت إِلَيو ذراعا، وإِن‬ ‫ِ‬ ‫َ َّ َ َّ ِ َ ً َ َّ ُ ْ ِ ً َ ْ‬‫تَ قرب إِلَي ذراعا تَ قربْت إِلَيو بَاعا، وإِن أَتَانِي يَمشي أَتَ يْتُوُ ىرولَة ) .‬ ‫َ َْ ً‬ ‫ْ‬
 24. 24. ‫} أذكار الصباح و المساء :‬ ‫ٔ-آية الكرسي .ٕ-سورة اإلخالص و المعوذتان(ٖ مرات) ٖ - أَص بَحنا وأَصبَح‬ ‫ْ ْ َ ْ َ‬ ‫”أمسينا وأمسى ” الم لْك هلل والحمد هلل ، ال إلو إالّ اللّوُ وحدهُ ال شريك لوُ، لوُ‬ ‫َ َ‬ ‫َ َ‬ ‫َ‬ ‫ُ ُ َ َ ُ‬ ‫ّ َ يء قدير ، رب أسأَلُك خ ير ما في ى ذا‬ ‫الم لك ولو الحم د، وىو على كل ش ٍ‬ ‫َ ِّ ْ َ َ َ‬ ‫َُ‬ ‫ُ ُ ُ َْ‬ ‫َ َ ِّ ْ َ‬ ‫ْ َ ِّ‬ ‫َ ِ‬ ‫اليوم“الليلة“ وخ ير ما بَع ده ، وأَع وذُ بِك من ش ر ى ذا اليوم “الليلة“ وشر ما بَع ده،‬ ‫ََ َ َْ َ‬ ‫ِ ََ ٍ‬ ‫َ ِْ َ ٍ‬ ‫َ َ ِّ‬ ‫ِ‬ ‫رب أَع وذُبِك من الْكسل وسوء الْكِ بر ، رب أَع وذُبِك من عذاب في النّار وعذاب‬ ‫َ َ َ َِ َ‬ ‫ِ‬ ‫َ ِّ‬‫ْ دك‬ ‫َ‬ ‫في القبرٗ - اللّهم أَنْت ربِّي ال إلوَ إالّ أَنْت ، خلَقتني وأَنا عَب دك ، وأَنا عَل ى عَه ِ‬ ‫َ َ َْ َ ْ ُ َ‬ ‫َّ َ َ‬ ‫َْ‬ ‫َ ِ‬ ‫ََ ْ ِ َ‬ ‫ووع دك ما استَ طَعت ، أَع وذُبِك من ش ر ما صنَ عت ، أَب وء لَ ك بِنِع متِ‬ ‫ُ َ ْ َ ك علَي وأَب وءُ‬ ‫َ َ َّ َ‬ ‫ْ َ ِّ َ ْ‬ ‫ْ ْ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫بِذنْ بي فَاغْفِر لي فَِإنَّوُ ال يَ غ فر الذنوب إِالّ أَنْت ..٘- بِسم اهلل الذي ال يَض ر مع‬ ‫ُ ُّ َ َ‬ ‫َ‬ ‫ْ ُ ُّ َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫اسم و شيء في األرض وال في السم ِ‬ ‫ِِ‬ ‫ّ اء وى و السميع العل يم . ٖ مرات. ٙ- أعوذ‬ ‫َ َ ّ ُ َ‬ ‫ْ ِ َ‬ ‫َ ٌ‬ ‫بكلمات اهلل التامات من شر ما خلق(ٖ مرات) ٚ - سبحان اهلل وبِحمدهِ‬‫ُ ْ َ ِ َ َ ْ ِ .(مائة مرة)‬
 25. 25. ‫: أذكار الصباح و المساء{‬ ‫ُْ َ ِ َ َ ْ ِ َ َ َ َ ِ َ ِ ْ ِ َ ِ َْ ِ َِ َ َ‬ ‫ٛ- سبحان اهلل وبِحمدهِ عدد خلْقو ، ورضا نَ فسو ، وزنَةَ عرشو ، ومداد كلِماتِو . (ثالثاً)‬ ‫ِ‬‫ٜ- اللّهم إِنِّي أسأَلُك العفو والعافيةَ في الدنْيا واآلخرة ، اللّهم إِنِّي أسأَلُك العفو والعافِيةَ‬ ‫ِ‬ ‫ْ َ َْ َ َ‬ ‫ُ َّ‬ ‫ُّ َ َ‬ ‫ْ َ َْ َ َ‬ ‫ُ‬ ‫في ديني ودنْياي وأىلي ومالي ، اللّهم است ر عوراتي وآمن روعاتي ، اللّهم احفظْني ِ‬ ‫ُ ْ َ من‬ ‫ِ‬ ‫ُ َّ ْ ُ ْ ْ َ ْ َ ْ‬ ‫َُ َ َ ْ َ‬ ‫ِ‬ ‫َ ِ‬ ‫ِ‬ ‫بين يدي ومن خلْف ي وعن يم يني وعن شمالي ، ومن فَ وقي ، وأَع وذُ بِعظَمتِ‬ ‫َ َ ك أَن أُغْ تال‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ ْ‬ ‫َ‬ ‫َ ِ َ َ َّ َ َ َ َ َ‬ ‫َ ِ‬ ‫من تَحت ي . ٓٔ - اللّه م إِنِّي أَصبَ حت أَُش هدك ، وأُشهد حملَ ةَ ع رشك ، ومالئِكتِك ،‬ ‫ِ‬ ‫ََ َ‬ ‫ْ ْ ُ ُ ُِْ َ ُِْ ََ ْ‬ ‫ُ َّ‬ ‫ْ‬ ‫وجم يع خلِْك ، أَنَّك أَنْت اهللُ ال إلوَ إالّ أَنْت وحدك ال شريك لَ ك ، وأَنُ محمداً عبدك‬ ‫َ َّ ُ َ ّ َ ْ ُ َ‬ ‫َ َََْ َ َ‬ ‫َ‬ ‫ََ َ َ‬ ‫ُ َّ ني في سمعي ، اللّهم‬ ‫ُ َّ‬ ‫ورسولُك .(أربع مرات ) ٔٔ- اللّهم عافِ ني في بدن ي ، اللّهم عافِ‬ ‫ََ‬ ‫ُ َّ‬ ‫َْ‬ ‫ََ‬ ‫ذ َ من الْكفر ، والفقر‬ ‫َ َْ‬ ‫َ ُ‬ ‫عافِ ني في بصري ، ال إلو إالّ أَنْت . (ثالثاً) ٕٔ - اللّهم إِنّي أَعو ُبِك ِ‬ ‫ُ َّ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ََ‬ ‫ِ‬ ‫َ َْ‬ ‫َ ِ‬ ‫ُْ‬ ‫َ‬ ‫َ ِْ َ ِ َ‬ ‫، وأَعوذُبِك من عذاب القبر ، ال إلوَ إالّ أَنْت . (ثالثاً) ٖٔ-سبحان اهلل وبِحمدهِ . (مائة‬ ‫َ‬ ‫مرة) ٗٔ- اللهم صل وسلم على نبينا محمد (ٓٔ مرات)‬
 26. 26. ‫} أذكار بعد الصالة المكتوبة :‬‫" أستغفر اهلل ( ٖ مرات) ، اللهم أنت السالم ومنك السالم كت ياذا الجالل و اإلكرام‬ ‫تبار‬‫". " ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو لك الملك ولو الحمد وىو على كل شئ قدير ، اللهم‬‫ال مانع لما أعطيت وال معطي لما منعت ، وال ينفع ذا الجد منك الجد" ... "ال إلو إال اهلل‬ ‫وحده ال شريك لو ، لو الملك ، ولو الحمد وىو على كل شئ قدير ، ال حول وال قوة إال‬ ‫باهلل ، ال إلو إال اهلل ، وال نعبد إال إياه لو النعمة ولو الفضل ولو الثناء الحسن ال إلو إال اهلل‬ ‫مخلصين لو الدين ولو كره الكافرون"." سبحان اهلل ( ٖٖمره )، الحمد هلل ( ٖٖمره ) ،‬ ‫اهلل أكبر ( ٖٖمره ) ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو ، لو الملك ولو الحمد وىو على كل‬‫شئ قدير".مرة واحدة "تقرأ أية الكرسي" ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو ، لو الملك و لو‬ ‫الحمد يحيى و يميت وىو على كل شئ قدير ... عشر مرات بعد صالة المغرب و الفجر‬ ‫". " اللهم إني أسألك علما نافعاً ، ورزقاً طيباً ، وعمالً متقبالً ... بعد السالم من صالة‬ ‫الفجر". قراءة( قل ىو اهلل أحد ) و( قل أعوذ برب الفلق ) و ( قل اعوذ برب الناس )‬ ‫.مرة بعد الظهر و العصر والعشاء و ٖ مرات بعد الفجر و المغرب‬
 27. 27. ‫: أذكار النوم {‬‫ٔ" يجمع كفيو ثم ينفث فيهما فيقرأ فيهما : سورة اإلخالص و المعوذتان..ثم‬‫يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسو و وجهو و ما أقبل من‬ ‫جسده( يفعل ذلك ثالث مرات ) ” ٕ" يقرأ ( أية الكرسي ) " ٖ " باسمك‬ ‫ربي وضعت جنبي ، و بك أرفعو ، فإن أمسكت نفسي فارحمها ، و إن‬ ‫أرسلتها فاحفظها ، بما تحفظ بو عبادك الصالحين ” ٗ " اللهم إنك خلفت‬ ‫نفسي و أنت توفاىا ، لك مماتها و محياىا ، إن أحييتها فاحفظها ، و إن‬‫أمتها فاغفر لها ، اللهم إني أسألك العافية ” ٘ " اللهم قني عذابك يوم تبعث‬‫عبادك ”ٙ " باسمك اللهم أموت و أحيا ”. ٚ " سبحان اهلل - ٖٖمره " ، "‬ ‫الحمد هلل – ٖٖمره " ، " اهلل اكبر - ٖٗمره‬
 28. 28. ‫} دعاء االستخارة :‬ ‫َ َ َ ُ ِ‬ ‫عن جابِر رضي اهلل عنو قَال : كان رسول اللَّو صلى اهلل عليو وسلم يُعلِّمنَا‬ ‫َْ َ ٍ‬ ‫َُ‬ ‫َُ‬ ‫ْ َ َ ِ ُ ِ ُ َ َ َ َ ُ ُّ َ ِ ْ ُ ْ ِ ُ ُ‬ ‫االستِخارةَ في األُمور كلِّها كما يُعلِّمنَا السورةَ من الْقرآن يَقول :ُ إذَا ىم‬ ‫َ َّ‬ ‫أَحدكم بِاألَمر فَلْيَ ْكع َكعتَ ين من غير الْفريضة ثم لِيَ قل : ( اللَّهم إنِّي‬ ‫ُ َّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ ُ ُ ْ ْ ِ رَ ْ رْ َ ْ ِ ْ َ ْ ِ َ ِ َ َّ ُ ْ‬ ‫أَستَخيرك بِعلْمك ، وأَستَ قدرك بِقدرتِك ، وأَسأَلُك من فَضلِك الْعظيم فَِإنَّك‬ ‫ْ ِ ُ َ ِ ِ َ َ ْ ْ ِ َُ ُ ْ َ َ َ ْ َ ِ ْ ْ َ َ ِ ِ َ‬ ‫ِ‬‫تَ قدر وال أَقْدر ، وتَ علَم وال أَعلَم ، وأَنْت عالم الْغُيُوب ، اللَّهم إن كنت تَ علَم‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬‫ُ َّ ْ ُ ْ َ ْ ُ‬ ‫ُ َ ْ َُ ْ ُ َ َ َ ُ‬ ‫ْ َُ‬‫أَن ىذا األَمر (ىنا تسمي حاجتك ) خي ر لِي فِي دينِي ومعاشي وعاقِبَة أَمري‬ ‫ِ َََ ِ َ َ ِ ِْ‬ ‫ٌَْ‬ ‫َّ َ َ ْ َ‬ ‫أَو قَال : عاجل أَمري وآجلِو ، فَاقْدرهُ لِي ويَسرهُ لِي ثُم بَارك لِي فِيو ، اللَّهم‬ ‫ُ َّ‬ ‫ِ‬ ‫َّ ِ ْ‬ ‫ُ ْ َ ِّ ْ‬ ‫َ َ ِِ ِ ِ ِ‬ ‫ْ َ‬ ‫ْ‬ ‫ي‬ ‫وإِن كنت تَ علَم أَن ىذا األَمر (ىنا تسمي حاجتك ) شر لِي فِي دينِ‬ ‫ِ‬ ‫َ ْ ُ ْ َ ْ ُ َّ‬ ‫َ ٌّ‬ ‫َ َ َْ‬ ‫ومعاشي وعاقِبة أَمري أَو قَال : عاجل أَمري وآجلِو ، فَاصرفْوُ عنِّي واصرفْنِ‬ ‫ِْ َ َ ِْ ي‬ ‫َ َ ِِ ِ ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ْ َ‬ ‫َََ َ َ َ ِْ ْ‬ ‫عنوُ واقْدر لِي الْخي ر حيث كان ثُم ارضنِي بِو . متفق عليو.‬ ‫ُ َ َ َّ ِ ِ‬ ‫ْ‬ ‫ََْ َْ‬ ‫َْ َ ُ ْ‬
 29. 29. ‫: دعاء من تعار من الليل {‬ ‫قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم:‬ ‫« من تعار من الليل فقال: ال إلو إال اهلل وحده ال‬‫شريك لو لو الملك ولو الحمد وىو على كل شيء قدير‬ ‫الحمد هلل وسبحان اهلل وال إلو إال اهلل واهلل أكبر وال‬ ‫حول وال قوة إال باهلل ثم قال: اللهم اغفر لي أو دعا‬ ‫استجيب لو فإن توضأ قبلت صالتو»‬
 30. 30. ‫} مبيعٌذُبوُاألًالدُُ:ُ‬‫كان رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم يعوذ الحسن والحسين " أعيذكما‬ ‫ِ‬ ‫بكلمات اهلل التامة ، من كل شيطان وىامة ، كل عين المو ”‬ ‫و‬ ‫} تينئةُاملٌنٌدًُجٌابوُُ:ُ‬‫" بارك اهلل لك في الموىوب لك ،وشكرت الواىب، وبلغ أشدهُ، ورزقت‬ ‫برهُ " .ويرد عليو المهنأ فيقول : " بارك اهلل لك وبارك عليك ،‬ ‫ُ‬ ‫وجزاك اهلل خيراً ، ورزقك اهلل مثلو، وأجزل ثوابك ” .‬
 31. 31. ‫يبزبي‬ ‫جويله ال ئ ــىبفئ‬ ‫ٍلد أٍليتٌي ًؼوبً تَالى ..‬ ‫أًبم ػلى تَافسهب ٍ أصحَ‬ ‫ٍ أذوسهب همبهبً ٍ ازتحبال‬‫له التحويد .. هبشالت حسٍفي‬‫تديي له الجويل ٍ لي تصاال‬
 32. 32. ‫المطبوعات الراقية : ‪m.0547231330@gmail.com‬‬ ‫ًٍصف صالح الرزية هي الدػبء ،‬ ‫فلتروسٍا صغيستي بدػَة ..‬
 33. 33. ‫تصميمُاحملتٌٍُُ‬ ‫رقمُ3ُمقبسُ01/01ُسمُ‬‫مالحظة: في الطباعة يكون الخط أكثر وضوحا ً‬
 34. 34. ‫‪10 cm‬‬ ‫‪10 cm‬‬‫يبُىبةُمنُانسمبءًُُأمجمُىديةُ‬
 35. 35. ‫أ”سبزة“ جِئتِ حوٓبهةً ٍهديلُهب فِيٌب فشَى‬ ‫ٍصستِ غوبهةً هي هٓطْلِهب الىلُّ اًتَشى‬ ‫فأًت شهسُ زبِيؼٌِب ٍالظّبيٓ فِيٌب ٍالسّشب‬ ‫لسّت ػئَىُ (تَضغ الؼبئلة) جوِيؼٔهن‬ ‫ٍالسّؼدٓ دًٔيبًب غشَى‬ ‫زبّبُٔ .. فبحفظْ طِفلةً حٔبُّهب الحشَب‬‫ًاندتيبُ:ُبدريةُ‬
 36. 36. ‫} مبيعٌذُبوُاألًالدُُ:ُ‬‫كان رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم يعوذ الحسن والحسين "‬‫ِ‬‫أعيذكما بكلمات اهلل التامة ، من كل شيطان وىامة ، كل عين‬ ‫و‬ ‫} تينئةُاملٌنٌدًُجٌابوُُ:ُ‬ ‫المو ”‬ ‫" بارك اهلل لك في الموىوب لك ،وشكرت الواىب، وبلغ‬‫أشدهُ، ورزقت برهُ " .ويرد عليو المهنأ فيقول : " بارك اهلل لك‬ ‫ُ‬ ‫وبارك عليك ،‬ ‫وجزاك اهلل خيراً ، ورزقك اهلل مثلو، وأجزل ثوابك ” .‬
 37. 37. ‫ًٍصف صالح الرزية هي الدػبء ،‬ ‫فلتروسٍا صغيستي بدػَة ..‬
 38. 38. ‫‪9cm‬‬ ‫َ َ‬ ‫ْ ً ُ‬ ‫ُّ‬ ‫رباى .. فاحفظ ِطفلة ح ُّبٌا صنن الحطا ❤‬ ‫‪9cm‬‬ ‫ِ‬ ‫ُ َ ِ َ َ ْ ِِ َ َ َ َْ ِ َِ ْ ِ َِ َ ْ ِ َ َ‬ ‫ٛ- سْبح ان اهلل وبِحم ده عدد خل قو ، ورض ا نَفس و ، وزنَةَ ع رش و ، وم داد‬ ‫إاله باَّللِ ، يقال ُ له هُديتَ وكفِيت ووقِيتَ ، وتنحى عنه الش ْيطَ‬ ‫يعنِي إذا خرج مِنْ ب ْيتِه : بسم َّللاِ توكلتُ علَى َّللاِ ، وال حولَ وال قُ‬ ‫دعاْء الخروج : قال رسول ُ َّللاِ صلّى َّللاُ علَ ْيه وسلهم : « مَنْ قال َ‬ ‫دعاء الدخول للمنزل : اللهم إني أسألك خير المولج وخير‬ ‫المخرج، بسم َّللا ولجنا، وبسم خرجنا، وعلى َّللا ربنا توكلنا.‬ ‫ِ‬ ‫كلِماتِو . (ثالثاً) ٜ- اللّه م إِنِّي أسأَلُك الع فو والع اف يةَ في الدنْ يا واآلخ رة ،‬ ‫ِ‬ ‫ٔ-آية الكرسي .ٕ-سورة اإلخالص و المعوذتان(ٖمرات)‬ ‫ِ ه‬ ‫ُّ َ َ‬ ‫ْ َ ََْ َ‬ ‫ُ َّ‬ ‫َ‬ ‫.ٖ- أَص بحنا وأَص بَح الم لْك هلل والحمد هللٍ ، ال إلو إالّ اللّوُ وحدهُ ال شريك اللّه م إِنِّي أس أَلُك الع فو والع افِ يةَ في ديني ودنْ ياي وأى لي ومال ي ، اللّه م استُ ر‬ ‫ْ َ ََْ َ‬ ‫َ َ‬ ‫َ َ‬ ‫َ‬ ‫َْ ْ َ ْ َ ُ ُ َ َ ُ‬ ‫َ َ‬ ‫ُ َّ ْ ْ‬ ‫َُ َ َ ْ َ‬ ‫ُ َّ‬ ‫لوُ، لوُ الم لك ولوُ الحم د، وىو على كل شيء قدير ، رب أس أَلُك خ ير ما في‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ْ َ ََ‬ ‫َ ِّ‬ ‫ّ َ‬ ‫َُ‬ ‫َْ‬ ‫ُ ُ‬ ‫ِ َ َّ َ َ َ َ‬ ‫ع وراتي وآم ن روعات ي ، اللّه م احفظْ ني من بَين يَدي ومن خلْف ي وعن يَم يني‬ ‫ُ َّ ْ َ‬ ‫ْ َ ْ َْ‬ ‫َ ِ ْ َ ِّ‬ ‫ُ‬ ‫ْ َ من تَحت ي . ٓٔ-‬ ‫وعن شمالي ، ومن فَ وقي ، وأَع وذُ بِعظَمتِك أَن أُغ تال ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ ِ‬ ‫ى ذا اليوم وخ ير ما بَع ده ، وأَع وذُ بِك من ش ر ى ذا اليوم وشر ما بَع ده، رب‬ ‫َ َ ِّ ْ َ َ ِّ‬ ‫َ‬ ‫ََ َ َْ‬ ‫ْ‬ ‫َ َ َ‬ ‫َ‬ ‫َ ْ‬ ‫َ‬ ‫َ ِْ َ ٍ‬ ‫َ ِ َ َ َ ِ َ ِ ِ َ َ ِّ‬ ‫أَع وذُبِك من الْكس ل وس وء الْك بر ، رب أَع وذُبِك من ع ذاب في النّ ار وع ذاب اللّه م إِنِّي أَصب حت أَُش هدك ، وأُش هد حملَ ة ع ر ِ‬ ‫ِ ََ ٍ‬ ‫ِ ِ ْ ه‬ ‫ْ َ ْ ُ ُ ْ ِ ُ َ ْ ِ ُ َ َ َ َ ْ شك ، ومالئِكتِك ، وجم يع‬ ‫َ ُ‬ ‫ََ َ‬ ‫ََ َ‬ ‫ُ َّ‬ ‫َ َّ‬ ‫خلْقك ، أَنَّك أَنْ ت اهللُ ال إلو إالّ أَنْت وح دك ال شريك لَ ك ، وأَنُ محم دا‬ ‫َِ‬ ‫في الق ْبرٗ- اللّه م أَنْت ربِّي ال إلوَ إالّ أَنْت ، خلَقتَن ي وأَنا عب دك ، وأَنا عل ى‬ ‫َ َ ْ َ َْ ُ َ َ‬ ‫َّ َ َ‬ ‫َ‬ ‫ه َ‬ ‫ُ َّ ً‬ ‫َ َ‬ ‫َ َْ ََ‬ ‫َ‬ ‫َ َ‬ ‫َ ِ‬ ‫َْ ِ َ ْ ِ‬ ‫عه دك ووع دك ما استَ طَع ت ، أَع وذُبِك من ش ر ما صنَ عت ، أَب وء لَ ك بِنِع متِ‬ ‫ُ َ ْ َ ِك عْب دك ورس ولُك .(أربع مرات ) ٔٔ- اللّه م عاف ني في بَدن ي ، اللّه م عافِ ني‬ ‫َّ ِ‬ ‫َ‬ ‫ْ َ ِّ َ ْ‬ ‫ْ ْ‬ ‫ََ َ‬ ‫ُ‬ ‫ُ َّ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫َ ُ َ ََ‬ ‫ْ ِ ُ ُّ‬ ‫عل ي وأَب وءُ بِذنْ بي فَاغفِر لي فَِإنَّوُ ال يَغ فر الذن وب إِالّ أَنْت ..٘ - بِس م اهلل‬ ‫هْ َ‬ ‫ِ‬ ‫ْ ْ‬ ‫َ‬ ‫َ َ َّ َ‬ ‫في سم عي ، اللّه م عافِ ني في بَص ري ، ال إلو إالّ أَنْ ت . (ثالثاً) ٕٔ- اللّه م‬ ‫ُ َّ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ُ َّ‬ ‫َْ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫ُ ُّ َ َ ِ ِ َ يء‬ ‫َ ِ َ‬ ‫ْ ِ‬ ‫الذي ال يَض ر مع اسم و ش ٌ في األرض وال في السم اء وى و السم يع العل يم .‬ ‫َ ِْ َ ِ َ‬ ‫َ َِ ُ‬ ‫إِنّي أَع وذُبِك من الْك فر ، والف قر ، وأَع وذُبِك من عذاب الق ْبر ، ال إلو إالّ‬ ‫َ‬ ‫َ َْ َ‬ ‫ّ َ َ ّ ُ َ‬ ‫َ‬ ‫ه‬ ‫ٖ مرات. ) ٙ- أعوذ بكلمات اهلل التامات من شر ما خلق( ٖ مرات ) ٚ-‬ ‫ه‬ ‫ِِ‬ ‫ِ‬ ‫أَنْ ت . (ثالثاً) ٖٔ-سْبحان اهلل وبِحم ده . (مائة مرة) ٗٔ- اللهم صلي وسلم‬ ‫ُ َ َ َْ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫حسبِ ي اللّوُ ال إلو إالّ ىو علَ يو تَ َك لت وىو رب العرش العظ يم .‬ ‫على نبينا محمد (ٓٔمرات)‬ ‫َ ُ َ َ وَّ ُ َ ُ َ َ ُّ َ ْ ِ َ‬ ‫َْ َ‬ ‫( سبع مرات حين يصبِح ويمسي)‬ ‫ه انُ »‬ ‫ْ‬ ‫َ ْ َ‬ ‫َّ‬ ‫َ‬ ‫وةَ‬
 39. 39. ‫المطبوعات الراقية : ‪m.0547231330@w.cn‬‬‫‪9cm‬‬ ‫َ َ‬ ‫ً ُ‬ ‫ْ‬ ‫ُّ‬ ‫رباى .. فاحفظ ِطفلجاي ومن ح ُّبٌم صنن الحطا‬ ‫‪9cm‬‬ ‫ِ‬ ‫ُ َ ِ َ َ ْ ِِ َ َ َ َْ ِ َِ ْ ِ َِ َ ْ ِ َ َ‬ ‫ٛ- سْبح ان اهلل وبِحم ده عدد خل قو ، ورض ا نَفس و ، وزنَةَ ع رش و ، وم داد‬ ‫إاله باَّللِ ، يقال ُ له هُديتَ وكفِيت ووقِيتَ ، وتنحى عنه الش ْيطَ‬ ‫يعنِي إذا خرج مِنْ ب ْيتِه : بسم َّللاِ توكلتُ علَى َّللاِ ، وال حولَ وال قُ‬ ‫دعاْء الخروج : قال رسول ُ َّللاِ صلّى َّللاُ علَ ْيه وسلهم : « مَنْ قال َ‬ ‫دعاء الدخول للمنزل : اللهم إني أسألك خير المولج وخير‬ ‫المخرج، بسم َّللا ولجنا، وبسم خرجنا، وعلى َّللا ربنا توكلنا.‬ ‫ِ‬ ‫كلِماتِو . (ثالثاً) ٜ- اللّه م إِنِّي أسأَلُك الع فو والع اف يةَ في الدنْ يا واآلخ رة ،‬ ‫ِ‬ ‫ٔ-آية الكرسي .ٕ-سورة اإلخالص و المعوذتان(ٖمرات)‬ ‫ِ ه‬ ‫ُّ َ َ‬ ‫ْ َ ََْ َ‬ ‫ُ َّ‬ ‫َ‬ ‫.ٖ- أَص بحنا وأَص بَح الم لْك هلل والحمد هللٍ ، ال إلو إالّ اللّوُ وحدهُ ال شريك اللّه م إِنِّي أس أَلُك الع فو والع افِ يةَ في ديني ودنْ ياي وأى لي ومال ي ، اللّه م استُ ر‬ ‫ْ َ ََْ َ‬ ‫َ َ‬ ‫َ َ‬ ‫َ‬ ‫َْ ْ َ ْ َ ُ ُ َ َ ُ‬ ‫َ َ‬ ‫ُ َّ ْ ْ‬ ‫َُ َ َ ْ َ‬ ‫ُ َّ‬ ‫لوُ، لوُ الم لك ولوُ الحم د، وىو على كل شيء قدير ، رب أس أَلُك خ ير ما في‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ْ َ ََ‬ ‫َ ِّ‬ ‫ّ َ‬ ‫َُ‬ ‫َْ‬ ‫ُ ُ‬ ‫ِ َ َّ َ َ َ َ‬ ‫ع وراتي وآم ن روعات ي ، اللّه م احفظْ ني من بَين يَدي ومن خلْف ي وعن يَم يني‬ ‫ُ َّ ْ َ‬ ‫ْ َ ْ َْ‬ ‫َ ِ ْ َ ِّ‬ ‫ُ‬ ‫ْ َ من تَحت ي . ٓٔ-‬ ‫وعن شمالي ، ومن فَ وقي ، وأَع وذُ بِعظَمتِك أَن أُغ تال ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ ِ‬ ‫ى ذا اليوم وخ ير ما بَع ده ، وأَع وذُ بِك من ش ر ى ذا اليوم وشر ما بَع ده، رب‬ ‫َ َ ِّ ْ َ َ ِّ‬ ‫َ‬ ‫ََ َ َْ‬ ‫ْ‬ ‫َ َ َ‬ ‫َ‬ ‫َ ْ‬ ‫َ‬ ‫َ ِْ َ ٍ‬ ‫َ ِ َ َ َ ِ َ ِ ِ َ َ ِّ‬ ‫أَع وذُبِك من الْكس ل وس وء الْك بر ، رب أَع وذُبِك من ع ذاب في النّ ار وع ذاب اللّه م إِنِّي أَصب حت أَُش هدك ، وأُش هد حملَ ة ع ر ِ‬ ‫ِ ََ ٍ‬ ‫ِ ِ ْ ه‬ ‫ْ َ ْ ُ ُ ْ ِ ُ َ ْ ِ ُ َ َ َ َ ْ شك ، ومالئِكتِك ، وجم يع‬ ‫َ ُ‬ ‫ََ َ‬ ‫ََ َ‬ ‫ُ َّ‬ ‫َ َّ‬ ‫خلْقك ، أَنَّك أَنْ ت اهللُ ال إلو إالّ أَنْت وح دك ال شريك لَ ك ، وأَنُ محم دا‬ ‫َِ‬ ‫في الق ْبرٗ- اللّه م أَنْت ربِّي ال إلوَ إالّ أَنْت ، خلَقتَن ي وأَنا عب دك ، وأَنا عل ى‬ ‫َ َ ْ َ َْ ُ َ َ‬ ‫َّ َ َ‬ ‫َ‬ ‫ه َ‬ ‫ُ َّ ً‬ ‫َ َ‬ ‫َ َْ ََ‬ ‫َ‬ ‫َ َ‬ ‫َ ِ‬ ‫َْ ِ َ ْ ِ‬ ‫عه دك ووع دك ما استَ طَع ت ، أَع وذُبِك من ش ر ما صنَ عت ، أَب وء لَ ك بِنِع متِ‬ ‫ُ َ ْ َ ِك عْب دك ورس ولُك .(أربع مرات ) ٔٔ- اللّه م عاف ني في بَدن ي ، اللّه م عافِ ني‬ ‫َّ ِ‬ ‫َ‬ ‫ْ َ ِّ َ ْ‬ ‫ْ ْ‬ ‫ََ َ‬ ‫ُ‬ ‫ُ َّ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫َ ُ َ ََ‬ ‫ْ ِ ُ ُّ‬ ‫عل ي وأَب وءُ بِذنْ بي فَاغفِر لي فَِإنَّوُ ال يَغ فر الذن وب إِالّ أَنْت ..٘ - بِس م اهلل‬ ‫هْ َ‬ ‫ِ‬ ‫ْ ْ‬ ‫َ‬ ‫َ َ َّ َ‬ ‫في سم عي ، اللّه م عافِ ني في بَص ري ، ال إلو إالّ أَنْ ت . (ثالثاً) ٕٔ- اللّه م‬ ‫ُ َّ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ُ َّ‬ ‫َْ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫ُ ُّ َ َ ِ ِ َ يء‬ ‫َ ِ َ‬ ‫ْ ِ‬ ‫الذي ال يَض ر مع اسم و ش ٌ في األرض وال في السم اء وى و السم يع العل يم .‬ ‫َ ِْ َ ِ َ‬ ‫َ َِ ُ‬ ‫إِنّي أَع وذُبِك من الْك فر ، والف قر ، وأَع وذُبِك من عذاب الق ْبر ، ال إلو إالّ‬ ‫َ‬ ‫َ َْ َ‬ ‫ّ َ َ ّ ُ َ‬ ‫َ‬ ‫ه‬ ‫ٖ مرات. ) ٙ- أعوذ بكلمات اهلل التامات من شر ما خلق( ٖ مرات ) ٚ-‬ ‫ه‬ ‫ِِ‬ ‫ِ‬ ‫أَنْ ت . (ثالثاً) ٖٔ-سْبحان اهلل وبِحم ده . (مائة مرة) ٗٔ- اللهم صلي وسلم‬ ‫ُ َ َ َْ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫حسبِ ي اللّوُ ال إلو إالّ ىو علَ يو تَ َك لت وىو رب العرش العظ يم .‬ ‫على نبينا محمد (ٓٔمرات)‬ ‫َ ُ َ َ وَّ ُ َ ُ َ َ ُّ َ ْ ِ َ‬ ‫َْ َ‬ ‫( سبع مرات حين يصبِح ويمسي)‬ ‫ه انُ »‬ ‫ْ‬ ‫َ ْ َ‬ ‫َّ‬ ‫َ‬ ‫وةَ‬
 40. 40. ‫‪9cm‬‬ ‫الغالف‬ ‫الخّرة‬ ‫‪9cm‬‬‫ص2‬ ‫ص1‬
 41. 41. ‫‪24 cm‬‬ ‫المطبوعات الراقية‬‫للطلب : 0331327450.‪m‬‬ ‫‪4 cm‬‬ ‫وجٍدهم ِروي جوبات الفؤاد‬
 42. 42. ‫‪24 cm‬‬ ‫المطبوعات الراقية‬‫للطلب : ‪m.0547231330@w.cn‬‬ ‫‪4 cm‬‬ ‫جٍاها‬ ‫وجٍدهم ِروي جوبات الفؤاد‬
 43. 43. ‫‪24 cm‬‬ ‫المطبوعات الراقية‬‫للطلب : ‪m.0547231330@w.cn‬‬ ‫‪4 cm‬‬ ‫وجٍدهم ِروي جوبات الفؤاد‬
 44. 44. ‫الصك الحلَى ببلومبس ٍالشىل الري تسغبيي‬
 45. 45. ‫هل تسيديي‬ ‫أى تطلبي‬‫الىتيب لصغيسته‬ ‫األجول ؟‬‫لدهي طلبه اآلى‬
 46. 46. ‫بيبًبت طلبه :‬ ‫( بّاهات الطلبّة )‬ ‫( بّاهات الن جّب )‬ ‫الجٍصّو غن طرِق‬ ‫اصم المٍلٍدة :‬‫ثاهّد طلبم ِجم من خالل الجحٍِو‬ ‫( زاجو 05 / فّدِنس 021 /‬ ‫هٍع الن جّب :‬ ‫لحشاب مصرف الراجحُ‬ ‫مودوب فُ الرِاض 05 ) :‬ ‫صٍرة الغالف رلم :‬ ‫باصم :‬ ‫اصم مشجلم الطلب :‬ ‫اإلًداء رلم :‬ ‫غبدالرحمن غبدالػزِز محمد‬ ‫رلم الجٍال :‬ ‫الػائلة –اخجّاري- :‬ ‫221011010806461‬ ‫الموطكة :‬ ‫الومٍذج : رلم :‬ ‫الحُ :‬ ‫المٌدي / الم / الٍالدان :‬ ‫الفرع :‬ ‫بػد ان ثجم غملّة الجحٍِو صّجم طباغة ه جّبم‬ ‫وبػد 3 اِام هرصلي لخدمات الطحن –بإذن هللا- او المودوب .‬
 47. 47. ‫الوتبح له في الوٌتجبت ػصيصتي :‬ ‫1- إضبفة حببت اللؤلؤ ٍ الىسيستبل 1زيبل لىل وتيب أٍ بطبلة .‬ ‫2- التؼديل في الصَزة ٍػببزة الغالف ٍالومبسبت .‬‫3- طلب تصوين وتيب خبص بصغيسته ٍبحسب ذٍله ٍاأللَاى .‬ ‫حتى يٌبل زضبن :“)‬ ‫ٍهحبتٌب لىن فبلت حسٍف ًحبىن‬ ‫هتجس الوطبَػبت السالية‬

×